Udskriv

Efter nogle års stilstand dukker der nu igen så småt danske industrimodeller op på markedet, men de fleste danske modeller må vi bygge selv. Der bygges da også mange flotte modeller i skala-N, og selvbyggerne bliver dygtigere og dygtigere.

Det har ikke altid været en selvfølge at bygge i denne skala, og især i årene lige efter, at N-størrelsen var kommet frem, var udvalget af materialer beskedent, og det var sjældent, at nogen byggede selv.

Den følgende artikel er taget fra HOBBYBLADET nr. 104, marts 1969. "Hr. C.P.B" er identisk med den dygtige modelbygger Carl P. Brager, som stadig er aktiv, dog nu i H0.

Vi bygger i Spor N

En af vore trofaste læsere, hr. C. P. B., i København, har i høj grad overrasket os. Hvad vi ikke troede muligt, har hr. C.P.B. gennemført så let som fod i hose, nemlig det at bygge en serie fremragende modeller i spor N.

Modellerne er tro kopier, dels af DSB-materiel, dels privatbanemateriel, der i tidens løb har været bragt i HOBBY BLADET og i det tidligere blad MODELBANE NYT. Nedtegningen fra disse blades HO-tegninger til spor N er foretaget ved hjælp af omsætningslinealer med måleforholdet 1:87-1:160 af fabrikatet Herkat (Faber).

Nedtegning kan også foretages efter HOBBY BLADETs anvisninger i nr. 29 og nr. 96. Her skildrede vi ganske vist omregning til HO (1:87) hhv. til TT (1:120), men ved omregning til spor N indsætter vi blot forholdet 1:160 og følger så forøvrigt de nævnte retningslinier.

Løsdele

Løsdele til bygning af rullende materiel i spor N omfatter færdige bogier, koblinger, løse hjulsæt og puffere. De til de i denne artikel omhandlede vogne nødvendige løsdele er købt hos bladets annoncører: Mekanik, Vesterbrogade 200, 1800 København V og Nyboder Hobby, Kronprinsessegade 51, 1306 København K.

Mange to-akslede vogne i spor N kan imidlertid udmærket ombygges, når man blot fjerner de oprindelige vognkasser og så forsyner undervognene med nye vognkasser af aeroplanfiner. Som ventilatorer anvendes små rundhovedede messingsøm. Harmonikaerne er af fabrikatet LIMA.

 

hobby1

Fig. 1. Her ser vi en del hjemmebyggede vogne i spor N, der hvad angår detaljer og køreegenskaber ikke står tilbage for modeller i HO.


Opbygning af vogne

De på tegningssiderne viste køretøjer er blot en del af hr. C.P.B.'s produktion. I øjeblikket arbejdes der ivrigt på bygning af en S-maskine helt i metal (messing). Endvidere arbejdes der på yderligere en serie personvogne, nemlig DSB's litra Cl, Cle, Cls og Ac.

Bundpladen, 2 mm aeroplanfiner, udskæres først. Herefter udskærer man vognsiderne af 0,8 mm aeroplanfiner. Vinduerne saves eller skæres ud.

Taget fremstilles af stift pap eller karton, der skæres til, så det passer til den pågældende model. Taget gennemvædes, hvorefter det anbringes over et træprofil, der er skåret til efter vogntypens tagrunding. Når taget er tørt igen, bevarer det sin form. Evt. tagvinduer skæres dog ud inden rundingen. Sikker på taget (pressede forstærkningsriller) udføres med nål og sytråd.

Ruder, såvel i tagvinduer som i vognsider, er klart plast. Når taget er limet fast til vognkassen, stryges det 2-3 gange med shellak. Sammenlimning af vognkassen foretages forøvrigt bedst med nitrolim. Ved placering af vognbunden på bogievogne skal man huske at tage hensyn til bogiernes største højde over skinnetop.

 

tegn2

tegn2

På tegningssiderne er i størrelsesforholdet 1:160 vist tegninger til

DSB  
rejsegodsvogn litra Ec
postvogn litra Da
postpakvogn litra Dm
TKVJ  
Motorvogn litra M
personvogn litra C
HHGB  
post- og rejsegodsvogn litra D

 

TKVJ står for Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane, HHGB står tilsvarende for Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen.

DSB's materiel er malet i den sædvanlige rødbrune DSB-farve, medens privatbanemateriellet har lakerede træsider. De lodrette klædningsbrædder markeres med lodrette blyantstreger, tegnet med en hård spids blyant. Mellemrum mellem stregerne: 1 mm. Sidernes farve: teak. Ydre behandling: klar lak.

TKVJ-personvognen har massivt trætag. Undervogn en hertil er en LIMA-vogn, katalog nr. 351, hvor vi har fjernet den originale SJ -vognkasse.

HHGB-post- og rejsegodsvognen opbygges tilsvarende på en PECO-undervogn. Taget er her 0,8 mm aeroplanfiner. Det på illustrationen viste rækværk, bestående af lodrette stivere med kæder i stedet for håndlister, fremstilles af små synåle, der opvarmes og forsigtigt stikkes ned i siden af vognens ene plastlængdedrager. Gennem synålens øjer trækker vi en tynd messingtråd, der med en finger trykkes ned efter, a la slapt, hængende kæder.

Opbygning af motorvogn

 

hobbyfig2

Fig. 2. Nærbillede af Troldhede- Kolding- Vejen Jernbanes motorvogn, litra M.


TKVJ-motorvognen opbygges omkring motordelen fra LIMA's diesel-el loko nr. 201. Også her er overdelen af træ.

Den forlængede akselafstand på TKVJ-motorvognen opnår vi ved at fastgøre den ene bogie på et i den nye overdel fastlimet træstykke.

Til frontlanterner anvender vi plexiglaslegemet fra den originale overdel. Taget er af massivt træ, der snittes og slibes i facon. Tagkølere er pålimede træstykker. Rør til cirkulation af kølervand er blot 0,75 mm messingtråd. I øvrigt opbygges overdelen som en almindelig vognkasse.

 

hobbyfig3

Fig. 3. Metaloverdel til en S-maskine. Sammenligningen med tændstikæsken giver et begreb om størrelsesforholdet.