Udskriv

Godstog i epoke 5

Direkte til menuen

 

togank

Man hører så tit, at moderne tog er kedelige i forhold til de gode, gamle dage, hvor tog altid var spændende og varierede.

Det er efter min opfattelse ikke rigtigt.

Også moderne tog, især godstog, er interessante, og der er stadig stor variation og mange forskellige vogntyper fra ind- og udland.

Efter at Raillion har overtaget godstrafikken, forsvinder de danske vogne til fordel for udenlandske vogne. Godstrafikken bliver derfor international, også lokalt set. Det er en fordel for modelfolket, for så skal vi ikke vente (forgæves) på danske modeller, men kan bruge næsten alt hvad der kommer.

Lad os se lidt på, hvad vi kan finde i et moderne godstog.

Her afgår G 7586 fra Esbjerg mod Fredericia den 22. juli 2003.

lok

Forrest i toget finder vi naturligvis lokomotivet, som denne dag er MZ 1456.

 vogn1

Første vogn er en lukket godsvogn litra Hbbillns 245 7 137-7, endnu med DSB-logo intakt.

 vogn2

Anden vogn er en ældre vogn, Hbis 225 1 012-0, også med DSB påskrift, selv om logoet er dækket.

 vogn3

Tredje vogn er en bærevogn litra AAE Spns 455 7 587-5 med to tankcontainere.

 vogn4

Fjerde vogn er en bærevogn litra DB Lgs 442 6 525-2 med en enlig standard 20' container.

 vogn5

Femte vogn er en tom bærevogn litra DB Sgjkkmms 451 6 266-2.

 vogn6

Sjette vogn er endnu en åben vogn Sgns 455 6 151-1 med to tankcontainere.

vogn7 

syvende vogn er endnu en tom bærevogn DSB (AAE) litra Sdgmns 455 5 042-7.

 vogn7a

 Det vil sige den er ikke helt tom, for vognen er en dobbeltvogn til trailertransport og der er en trailer på den bagerste del.

 vogn8

ottende vogn Sdgmns 451 2 111-7 er også en åben vogn med trailer på.

vogn9 

 vogn10

 vogn11

 vogn12

og det er vogn ni til tretten også.

 sidstevogn

Derefter følger ni vogne med veksellad (fra Lauritzen), en gastankvogn og til sidst tre lukkede godsvogne litra Hbbillns.

Toget består altså af lokomotivet og 26 vogne, og som det fremgår af billederne, er der mange forskellige last- og vogntyper i dette ene godstog.

Lad os se nærmere på dem og på mulighederne og prøve at oprangere et korrekt godstog i skala-N, så vidt muligt med danske vogne.

  1. Lukkede godsvogne
  2. Ældre vogne
  3. Tankcontainere
  4. Containere
  5. Åbne vogne
  6. Trailere
  7. Veksellad
  8. Tankvogne
  9. Andre vogne