Udskriv

 

 Bvognjuletog

B-vogn i Juletog 11.december 2004. Foto Jakob Hestbæk.

I begyndelsen af tresserne kom der nye personvognstyper frem, og DSB fik fra 1964 en serie helt moderne stålvogne, som fik litra B.

Der var tale om en standardvogn fra UIC, som havde to standardvogntyper. Type X var en 26,4 meter lang vogn med 12 kupeer, og type Y var 24,5 meter lang med 10 kupeer. Begge vogntyper havde 2,5 meter Minden-Deutz bogier.

De fleste lande, herunder Tyskland, valgte type X, medens Danmark valgte type Y, dels fordi det passede bedre til færgerne, dels fordi vognen så kunne blive lidt bredere, så der kunne sidde fire rejsende ved siden af hinanden i kupeen.

DSB anskaffede ialt 229 B-vogne, hvoraf en del senere ombyggedes til andre typer, bl.a. blev 25 vogne ombygget til Bk kioskvogne.

Oprindeligt var vognene vinrøde, men de blev malet designrøde, da DSB indføte nyt design og intercitytog i 1973-74.

B-vognene var i drift indtil 2000, hvor de sidste, nu med litra B-t, blev udrangeret og solgt til Iran.

En af B-vognene, Vogn 2019, blev leveret til DSB i 1965, men blev i 1967 omlitreret til B 51 86 20-84 019-0.

I 1973 blev denne vogn ombygget til kioskvogn litra Bk 50 86 85-84 019-3 i design-bemaling. I 1984 fik vognen igen nyt nummer, nemlig 50 86 85-83 019-4, og i 1993 blev 2019 så udrangeret.


De danske vogne, vi har set fra industriproducenterne, er ommalede tyske vogne, som f.eks. B-vognen fra Minitrix (som er litreret Bn). Den er for lang, nemlig 165 mm, hvor en dansk B-vogn kun skal være 153 mm.

Det kan dog lade sig gøre at lave en korrekt dansk B-vogn, og Michael Rasmussen har set på sagen, så vogn 2019 kan genopstå.

fl-b

Basisvognen er en Fleischmann personvogn, som er afkortet, idet Michael har fjernet en kupe, afkortet bunden tilsvarende og påsat et nyt, korrekt tag.

Fleischmann-vognen er god til formålet, fordi vognen har løse vinduer, som kan tages ud og sættes i igen, når vognen er lavet om.

Fleischmannvognen fås i butikkerne eller på brugtmarkeder.

PICT0018xy

Det danske tag kan købes hos Scheuer Modeller. Taget er fremstillet, så det passer netop til den afkortede Fleischmannvogn. Det kan "klipses" på uden videre.

fl2

Den eneste fejl ved Fleischmannvognen er, at toiletvinduet er lidt for bredt, men Michael har valgt at beholde det som det er, så vinduesstykket passer.

Vi skal altså bruge

  • en Fleischmannvogn kat. nr. 8111 eller 8152
  • et B-vognstag fra Scheuer Modeller
  • litreringer fra KM-Text
  • sekund-klæber
  • Araldit
  • grå maling
  • vinrød eller designrød maling
  • diverse værktøj
  • Kaffe og småkager

Ombygningen:

1. Adskillelse af vognen.

Skil vognen ad med forsigtighed. Læg mærke til, hvordan delene sidder i forhold til hinanden. Det meste skal tilbage på plads igen.

 PICT0010xy

Vognen er her adskilt i alle dele.

Begynd med at skrue bogierne af. Herefter kan bunden fjernes. Der ligger et stykke ballastjern mellem bund og vognkasse. Taget sidder kun med et par tappe. Tag det af og læg det i stumpekassen. Det skal ikke genbruges her.

Gummivulsterne i gavlene presses forsigtigt ud ved at skubbe på tappene. Gavlvinduet, der sidder i spænd mod kupevæggen, skubbes ud med en pincet eller lille skruetrækker.

Sidevinduerne fjernes. Pas på, de sidder meget stramt. De skal lirkes løs, eventuelt med en tandstikker, så de ikke bliver ridsede.

Kupeerne er støbt sammen med vognkassen og kan ikke tages ud.

2. Opskæring.

Skær nu vognkassen over to steder, f.eks som vist her.

 mikskitse2x

Her er stregerne vist på den samlede vogn. Vognen skal skilles ad, og vognkasse og bund skal skæres over forskellige steder.

 mikskitse1x

Begynd med at skære bunden (altså vognkassens faststøbte bund) fri langs med vognsiden (de to vandrette streger på fotoet), fjern dernæst den ene kupeindretning

 PICT0006xy

Skær uden om kupeen, så den bevares.

og skær til sidst selve vognsiden over. Michael har brugt en lille rund savklinge til en Proxxon til at skære med, men det kan gøres med en "rocosav" - den kan godt ridse igennem med spidsen, så man kan komme til at save.

De to vognkassestykker skal passes til, så de kan samles. Pas på ikke at skære for meget væk. Vognlængden skal passe. (Smutter der for meget med, kan der reddes lidt ved spartlingen.)

Længden findes ved at sørge for, at afstanden mellem vinduerne ved samlingen er den samme som på resten af vognen.

Slib/skær undervognsdetaljerne væk. Skær undervognen over og fjern et stykke. Pas igen på længden!!!.

 PICT0007xy

Her er undervognsdetaljerne fjernet, og samlingerne i bund og vognkasse spartlet ud.

3. Samling.

Nu skal undervognen samles. Når længden passer, pålimes vognkassedelene. Husk at afkorte ballastjernet og lægge det i. Delene hæftes sammen med sekund-klæber og limes derefter med araldit. (Vognen bør have undervognsdetaljer såsom batterikasser, men de må komme senere.)

Revnerne efter udskæringerne skal spartles ud som vist ovenfor - også revnen mellem vognkasse og bund, så vognsiden bliver hel. Slib det hele, så sider og bund bliver glatte uden spor af revnerne.

PICT0004xy

4. Bemaling.

Vognkassen grundes med grå farve og males derefter med vinrød eller designrød alt efter epokevalget. Husk at male helt ned til sidens underkant. Danske vogne har ikke synlig bund som de tyske. Taget males sølvfarvet og klipses på.

bvogn1 

Den "rå" vogn, prøvesamlet uden vinduer.

5. Samling af vognen.

Vinduesstykkerne afkortes, så de passer og limes på. Gummivulster og gavlvinduer sættes i, og taget klipses på. Litreringer påsættes. Nu kan bogierne skues på, og 

Bvogn600

vogn 2019 er klar til drift.

 Bgavl2

Blitra2

 Også de små litreringer skal med.

Nu indtages kaffe og småkager, hvorefter yderligere to vogne laves 

mybvogn3

mybvogn1

og et korrekt persontog anno 1966 kan oprangeres.