Udskriv

 

mystart

Udgangspunktet for dette mit første skridt ind i den digitale verden er en gammel Minitrix My og en Lenz decoder.

Det var lige så oplagt at sætte decoder i en af de nye Myer fra Trix, men skulle noget ikke gå helt efter bogen, er det bedre at have skrottet en af de ældre, udtjente.

Der er forskel på printene i de to udgaver:

digix2

De to udgaver med det gamle print nederst

så den følgende beskrivelse dækker kun den gamle udgave. Den nye er omtalt i en anden artikel..

Jeg kan nogenlunde begå mig med en loddekolbe (hvis det ikke er for svært), men har kun meget beskeden elektronik-indsigt og -forståelse.

Derfor havde jeg allieret mig med to hjælpere, den ene især garvet elektronikmand, den anden især garvet selvbygger, begge spor-N folk selvfølgelig.

Hele seancen går ud på at tage overdelen af, fjerne et par ting inde i lokomotivet, lodde decoderens mange ledninger på de rette steder og sætte overdelen på igen.

Lyder det let? Det er det også - selv om jeg har tvivlet et par gange undervejs.

Og så lige: Disclaimer (eller hvad det hedder): nedennævnte metode virker på min MY. Jeg påtager mig intet ansvar for, hvad der kan ske, når andre forsøger det samme, så er det sagt! Men her følger så opskriften:

Man tager:

  • 1 Minitrix My kat.nr. 2021 eller 20231
  • decoder Lenz E 103
  • skruetrækker
  • Pincet
  • loddekolbe
  • lidt loddetin
  • tang
  • kaffe og småkager

(Jeg har også en flaske loddevand, men mine assistenter faldt om i krampegrin, da jeg nævnte den, det bruger man vist ikke mere...)

Nå, når du tager hatten af MY'en, åbenbares en printplade øverst på lokomotivet. Nedenunder sidder motor og tandhjul og alt det der, men der skal vi ikke ned i denne omgang.

Der går en enkelt, grøn ledning ud fra printet. Den går ned til strømaftagerne ved hjulene. Lod forsigtigt denne ledning af, den skal på igen senere.

Printet sidder fast med en enkelt skrue og med to metaldimser, der går ned til motoren, en på hver side. Den ene af dem sidder i en klemme.

Skru printet af og fjern støjdæmpningsdimsen, der sidder under printet.

Nu skal decoderen loddes på. Det kræver lige lidt opmærksomhed.

Decoderen har 7 ledninger, hvoraf vi her skal bruge de seks.

Farven på ledningerne, som viser brugen, er standardiseret efter NMRA normen og er ens på alle dekodere - i hvert fald hvis de følger normerne.

Her er et standardeksempel. Det er ikke sikkert, at rækkefølgen er den samme på alle dekodere, men funtionen skulle være den samme:

 ledning4

Det er vigtigt, at du får afbrudt stelforbindelserne, da dekoderen ellers er virkningsløs (og kortslutter).

 printx

Her er printet set ovenfra. Jeg afbrød de tre markerede steder. Det viste sig, at jeg også skulle fjerne de to ensrettere, så jeg vil tro, at det er nok at afbryde ved pkt. 2. Det er hen til skruen, som danner stelforbindelsen.

Nu skal dekoderen så loddes på. Da jeg var lidt usikker på, om det nu var rigtigt, loddede jeg den i første omgang på som prøve. Man bør selvfølgelig vide, hvad de forskellige baner på printet laver, men det fik jeg så hjælp til. I øvrigt kan man nok selv finde ud af det ved at tænke sig lidt om.

Jeg loddede i første omgang motorledningerne på som vist

lodde2

og prøvede lokomotivet af på skinnerne. Det kørte som det skulle, og jeg kunne så gå videre med lyset:

PICT0020a

De to ensrettere skal altså fjernes, og de sidste to ledninger loddes på enderne af printet. Den blå ledning skal isoleres eller bedre endnu helt fjernes. Den kan nemt loddes af dekoderen. jeg satte bare spidsen af loddekolben på lodningen, så gled ledningen af.

Det gik som det skulle og alt virkede, da lokomotivet kom på skinnerne.

lys1

Af med det hele igen, så det kan sættes rigtigt på. Ledningerne skal kortes af. Husk lige at tage mål med dekoderen inde i hullet. Det giver ekstra arbejde, hvis du klipper for meget af.

printcut

Dekoderen skal nemlig sidde under printet i det hul, støjdæmpningen sad i, så jeg skar et stykke af printet, så ledningerne kan komme op. Det hele skal jo være inde i overdelen bagefter og må ikke stikke ud. Decoderen må ikke røre selve undervognen (så kortsluttes der), så sæt et stykke isolerbånd under.

Sæt ikke decoderen fast på undervognen, men på printpladen, så kan man tage det hele af igen blot ved at skrue printet løs og aflodde den grønne ledning.

Cam2

og så er alt på plads, overdelen kan sættes på og den nye, digitale My kan indsættes i driften.

Tak til Bo og Michael for råd og dåd.