Udskriv

af Michael Rasmussen & Steen Thunberg

kofdobb

Vi har indbygget dekoder i Arnolds udgave af den danske Køf.

Til digitaliseringen af en Arnold køf skal der bruges:

  1. Tran dekoder af typen DCX74
  2. Fræser
  3. loddekolbe
  4. sekundlim
  5. 0,1 kobberplade ca. 4-6cm2
  6. maling
  7. Dobbeltklæbende og varmebestandig tape

Køffen skilles ad og alt undtagen overdelen lægges til side.

Det lille horn fjernes fra Køffens tag. Herefter spændes overdelen forsigtigt fast i en skruestik eller lignende. Husk at lægge noget papir eller andet omkring så overdelen ikke ridses. Det er kun Køffens tag der skal under behandling efter endt operation.

Forsigtigt bores et hul i Køffens tag, så fræseren kan komme til at få fat. Det må gerne være et stort bor. Så er det mindre at fræse væk.

Når dette er gjort skal der gang i fræseren. Der skal forsigtigt fræses ud til siderne. Lad fræseren lave arbejdet ved at køre den rundt i overdelen mod uret. Så bider den bedre fast i metallet og er lettere at styre.

Når hullet er ved at være den rigtige størrelse måles der efter enten med dekoderen direkte i hullet eller en skydelære.

Pas på de små metalsplinter ikke overføres til printet på dekoderen. Der skal være ca. 0,5 mm hele vejen rundt om dekoderen ellers kan man komme til at klemme den når overdelen og underdelen samles. Når hullet passer til dekoderen renses overdelen omhyggeligt for metalstøv og splinter.

 kof2

Taghullet er udfræset og renset.

Nu er turen til underdelen kommet. De eneste ledninger vi skal bruge på dekoderen er sort, rød, grå og gul, da der ikke umiddelbart er mulighed for at indbygge lys.

Dekoderen monteres ovenpå motoren med noget tyndt dobbeltklæbende tape og ledningerne til motoren afkortes og loddes på. Dette gøres lettest ved at samle modellen og montere dekoderen ovenfra, så dekoderen ligger rigtigt i hullet.

Strømoptaget skal afkortes således det ikke føder motoren direkte med strøm. Dette gøres ved at klippe strømoptagene af hvor de går vinkelret ind over underdelen. Da der nu ikke er meget hold i strømoptagene limes de fast med sekund-lim.

Det er en fordel at ledningerne til dekoderen er fastloddet inde strømoptagene limes fast, idet limen har en tendens til at slippe ved opvarmning. Inden ledningerne loddes på strømoptagene er det vigtigt at montere ledningerne således, at overdelen kan sættes på uden at ledningerne er i vejen. Især den sorte kan være et problem at få over i højre siden af modellen.

Lav nogle forsøg på at samle under- og overdel inden ledningerne afklippes og fastloddes.

Herefter kan strømoptagene limes fast. Vær omhyggelig med at placere dem der hvor de oprindelig sad. Kontroller at under- og overdel kan samles korrekt og at dekoderen ikke sidder skævt i hullet i taget.

Der var lidt problemer med at der ikke var det samme styr på motoren efter at strømoptagene var afkortet. Samtidig var der en større risiko for kortslutning imellem motor og gaflen der holder aksen. Dette blev løst ved at lave en lille plade i plast der passede ned over aksen og sætte den imellem gaflen og motoren.

 kof3

Så er dekoderen på plads.

Nu er turen kommet til hullet i taget og dette gøres ved at afmåle tagets bredde på køffen og der skæres et tilsvarende stykke på kobberpladen.

Vi lavede med vilje et længere stykke end nødvendigt, da buen ofte er svær at måle helt nøjagtigt. Herefter rundes pladen så den får samme facon som køffen's buede tag.

Med en tang laves det lille knæk i hver side. Når pladen er rundet så den følger køffens tag helt, er den klar til montering. Taget fik en lille smule ekstra bue således at det selv greb fast til overdelen, dog uden at det gav nævneværdig luft imellem overdelen og kobberpladen. Det betød at det ikke var nødvendigt at fastholde pladen imens limen størknede.

På overdelen smurtes derefter et tyndt lag sekundlim hele vejen rundt om det fræsede hul. Herefter lagdes kobberpladen på.

Vi fik ét forsøg for pladen var urokkelig på sekundet. Heldigvis fik vi det placeret korrekt med det samme, men havde egentlig forestillet os at kunne korrigere en smule indtil det passede, men det var ikke muligt. Så det kan være man en anden gang skal bruge noget der størkner lidt langsommere.

Efter monteringen af det nye tag files og pudses kanten, og der kan eventuelt spartles hvis det er nødvendigt, men pas på modellen skulle ikke gerne males om. Når taget er slebet og pudset er det klar til maleren.

Indvendigt monteres noget varmebestandigt tape oppe under taget for ikke at give unødige kortslutninger.

Til sidst afprøves om under- og overdel stadig kan gå uhindret på plads. Der var en smule gab og det viste sig at dekoderen var lidt tykkere end fabrikanten havde oplyst. Det betød et gab på 0,3 mm imellem over- og underdel.

Dette blev løst ved at lave et par plastplader der lagdes ind over skruerne og bevirkede den nødvendige hævning af overdelen. Dette kunne ikke ses når modellen var samlet.

 kof5

Køffen er færdig og klar til maleren

Tilbage var der kun at teste lokomotivet. Se testen. (videoen varer 44 sek. og fylder 1.2 MB)

Denne dekoderindbygning er inspireret af en artikel på www.meine-n-welt.de hvor der også er forslag til ændringer i dekoderens CV-adresser.