Udskriv

Michael Rasmussen & Steen Thunberg

N1

Michael Rasmussen har for et par år siden digitaliseret sin N-maskine. Jeg så den på en Fredericia-messe tilbage i 2002.

jeg kontaktede Michael for at høre hvordan han havde båret sig ad og for at få et indtryk af hvor fælderne var. Hvis der var nogen.

Umiddelbart så det ikke så nemt ud som de første maskiner, men efter at have talt med Michael virkede projektet overskueligt. Denne artikel er således udformet over mine egne erfaringer med digitaliseringen, men med Michael som "konsulent" i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Før projektet kan igangsættes skal man have følgende ved hånden:

  1. Uhlenbrock dekoder 73500
  2. spids loddekolbe
  3. lille skruetrækker
  4. lille fræser. fx Proxxon

Over- og underdel adskilles, ligesom tenderen skrues af.

N2

I overdelen fræses den øverste del af kedlen af inde i førerhuset, således at der er plads til at dekoderen (Uhlenbrock 73500) kan stå lodret.

N6

Der skal være rigeligt plads så overdelen kan glide uhindret ned over dekoderen uden at trykke nogle af komponenterne. De værste rester fra fræsningen skæres af og områdes "glattes ud", så dekoderen kan komme på plads.

N4

På lokomotivets underdel afbrydes lederen, der føder frontlyset med strøm, lige ved skruehullet (Gul pil). Ledningen kan eventuelt føres ned under fodpladen i højre side. Herefter loddes dekoderens hvide ledning på lederen, på samme side som pæren sidder.

Den sorte ledning loddes på venstre strømoptag og den røde på højre. Sørg for at ledningerne er tilpasset i længden så der ikke skal foldes alt for meget ledning sammen ved samlingen. Der er i forvejen ikke for meget plads, og for meget ledning kan give problemer når overdelen atter skal på.

N5

Den gule, grå og den orange ledning føres bagud under førerrummet og videre til tenderen.

Her skal der først fjernes de elektroniske komponenter der sidder på motoren. En kondensator og en spole.

Messingfjederen der føder pæren med strøm afkortes, så den ikke længere når motorens strømoptag. Den gule ledning loddes i stedet på messingfjederen. Sørg for at ledningen får den rette længde så tenderen frit kan dreje, også med tenderoverdelen på. Herefter fastgøres messingfjederen på motorblokken med dobbeltklæbende tape.

Herefter mangler der kun at lodde den grå og den orange fast hvor de elektriske komponenter før sad. Igen skal der sørges for at ledningerne har den rigtige længde.

Inden overdelene sættes på plads igen checkes at alle ledninger ligger rigtigt og ikke klemmes når delene samles. Samtidigt checkes at tenderen kan dreje frit uden at rykke i ledningerne til lokomotivet.

Nu kan overdelene sættes forsigtigt ovenpå underdelene igen. Pas på at ingen ledninger kommer i klemme og bliver trykket.

Jeg nåede at brænde en dekoder af inden projektet var færdigt. Desværre havde jeg overset en utilsigtet kortslutning. Efter et lille konsulentbesøg blev fejlen opdaget. Et par ledninger var loddet forkert på.

Jeg havde også et andet problem, nemlig lyset. Det ville ikke tændes ved den første test. Hverken for eller bag. Det viste sig efter en del undren og eksperimenteren, at lederen til lyset først sluttes idet øjeblik overdelen skrues på lokomotivet.

De første afprøvninger af dekoderen havde været foretaget uden overdelen sat på. Efter løsningen af dette lille mysterium fungerede alt fint.

Det er en god ide at have en ekspert i baghånden når man endnu ikke har så meget erfaring med at digitalisere sine lokomotiver. Det har hjulpet mig meget. Ofte er det små ting der gør at operationen ikke lykkedes, og ofte skal der "bare" friske øjne til at se hvor fejlen ligger.

Tilbage mangler kun at ombygge N-maskinen med røgplader og "havebænk" så den ligner en rigtig dansk maskine, men det er en helt anden sag.