Udskriv

Litra IKL

Efter 2. Verdenskrig havde DSB akut behov for vogne til brug for kød- og fiskeeksporten og lejede en del vogne i udlandet.

I 1949 lejede DSB hos EVA en serie ældre tyske kølevogne, som blev litreret IKI. I 1954 lejedes endnu en serie kølevogne fra Transthermos, og disse vogne fik hos DSB litra IFL.

Der var dog brug for flere og nyere vogne, og året efter lejedes 138 vogne fra Transthermos og DB.

Disse vogne fik litra IKL og numre i serien 25 501 til 25 575 (Transthermos-vognene) og 25 601-25 650 (DB-vognene). Vognene beholdt Transthermos-logo og påskriften "Kühlwagen" og andre tyske tekster, det var kun ejendomsmærket, der blev udskiftet til DSB af hensyn til muligheden for at benytte vognene uden for landets grænser. Alle vogne var udstyret med trykluftbremse G- p (Hik-GP) og var S-mærkede.

Litra IKL anvendtes til transport af kød. Lasten afkøledes med løs is, der blev anbragt i taget eller nogle beholdere ved gavlene.

IKL-vognene var af flere forskellige vogntyper. Nogle vogne, som var bygget i 1953 og altså næsten helt nye, var af typen Tehs 50, som er en "hvid standardkølevogn" med helt glatte hvide sider og tøndetag med flettnerrotorer. Længden over puffer var 11740 mm og akselafstanden 6600 mm.

 hvidvogn

Tehs 50 DB 308347 i Braunschweig 1961.

De fleste af de lejede vogne var af typen "Bauart Berlin", som hos DB hed Ths eller Tehs 42, med havde højtsiddende rangerskruebremse og ispåfyldningslemme i gavlen. Længden over puffer var 11700 mm, akselafstanden 7000 mm. Disse vogne, som var bygget i 1943, havde bræddevognkasse og forskellige udformninger med forstærkningsjern på sider og gavle. Taget var af træ og belagt med tjærepap.

 ombyg2

Tehs 42 DB 302872 Foto 1954.

 rundtag

Ths 42 DB 305952. Foto ca. 1955.

 

DSB_IKL25645_1955x

IKL 25 645 fotograferet af P.E. Clausen i Århus 1955. Arkiv DMJK.

Vognene var fra en ombygget serie, som var moderniseret på flere punkter, bl.a. med tøndetag og Flettnerrotorer samt bremseplatform.

Nogle få af IKL-vognene var dog af den oprindelige type med et karakteristisk kantet "trapeztag".

 fulda

Ths 42 DB 305905 Fulda 1959.

Trapeztypen havde hos DB litra Ths, og var en såkaldt universalkølevogn. Den var som de andre 11700 mm over puffer, og med akselafstanden 7000 mm. Højden var 4210 mm. Vognen havde ikke bremseplatform eller Flettnerrotorer og havde iskasserne anbragt i i trapeztaget, der var belagt med tjærepap. Taget var så højt - ca. 18 cm mere end de øvrige vogne - at vognene ikke kunne bruges til Københavns Kødby, og derfor bar de påskriften "Må ikke læsses til Københavns Kødby". (Nogle kilder hævder, at forbudet mod at betjene kødbyen skyldtes dørenes størrelse og omfattede alle vognene.)

IKL både kørte på Sjælland og i Jylland, og på Sjælland kørte IKL ofte i "hvide" godstog med 30-40 kølevogne over Sydbanen til Gedser, og derfra videre til Tyskland. De fleste vogne i disse tog var IKL-vogne, mens de øvrige var DSBs egne af litra IKA, IKS, IKp, IKT m.v.

Der findes ikke mange fotos af trapeztagvognene i Danmark, men det er lykkedes at finde en af vognene helt ude i kanten af et billede taget i Randers:

 

randers2

2 IKL-vogne Randers 1955. Udsnit. Foto Ove W. Larsen, arkiv JGC/Lokomotivet.Vognen til venstre har
trapeztag og taglemme. På originalbilledet kan DSB-litreringen anes. Vognen til højre har tøndetag.

IKL-vognene blev tilbageleveret til Transthermos og DB i 1960, da DSB blev medlem af Interfrigo.


Modellen:

De tyske vogne af disse typer er lavet af Arnold:

Med tøndetag:

IMG_6333x 

Arnold kat. nr. 4221 DB Tgehs 40 304942

(Der findes en tilsvarende vogn med påskrift "Seefische" og litra Tnfhhs 32 304067 med kat.nr. 4222.)

Med Trapeztag:

 IMG_6332x

Arnold kat. nr. 4220 DB Trhs 42 305403

DWA Hobby lavede i 1998 en korrekt dansk udgave af denne vogn med litra IKL 25638.

 IMG_6334big

DWA DSB IKL 25638. Klikbart billede.

Vognen holder de rigtige mål, da det jo er en ommalet tysk model:

mål i mm. 1:1 1:160 modellen
LOP 11700 73,13 73,1
vognkasse 10400 65 65
akselafstand 7000 43,75 43,75

 

litra

Litreringen er ligesom ved forbilledet trykt ovenpå den tyske, men er læselig, selv om den er trykt lidt groft.

Forretningen "På Sporet" udsendte i 1987 en serie ommalingssæt bestående af en godsvogn og et sæt litreringer.

Herimellem var også en IKL-vogn, og sættet bestod af en hvid standardkølevogn fra Ibertren og et litreringsark.

paasporet3

Da vognen er en standardvogn, er målene ikke helt korrekte:

mål i mm. 1:1 1:160 modellen
LOP 11740 73,37 69
vognkasse 10500 65,6 62,5
akselafstand 6600 41,25 38,25

 

Vognen er litreret IKL 25622, hvilket er korrekt, da 25622 var en af de hvide, og litreringerne er tydelige.

paasporet1

Vognen har påskriften "Må ikke læsses til Københavns Kødby".

Vognene giver et godt og korrekt helhedsindtryk og kan indrangeres - gerne sammen - i alle godstog fra sidst i halvtredserne, altså i midten af epoke 3.

 

Kilder:
"Lokomotivet" nr. 16 og 54
Jernbanen.dk
Dansk jernbanearkiv.
"Güterwagen Band 2", MIBA 2000.