Udskriv
Fra BR 14.1 til DSB litra P

af Peter Mose

PICT0060a

Grundmodellen er en Minitrix model af DB's BR 14.1, katalog nr. 12232.

12232-5

De væsentligste forskelle på denne og litra P er:

Gangtøje
tAntallet af domes
Gangbroen ligger for højt
Den bageste løbeaksel er med for store hjul og placeret for tæt på drivakslerne.
Førerhuset har to vinduer i siden.
Førerhuset skal have spids front.

Se billeder og tegning. Til ombygningen er der anvendt Evergreen plader og profiler og diverse rester fra rodeskuffen. Alt er limet med Repair EXTREME fra Plastic Padding.

Målene fra en tegning af litra P kan ikke overføres direkte. Det er vigtigt at forholdene imellem de enkelte komponenter holdes, så helhedsindtrykket bliver en P-maskine.

Lokomotivet.

PICT0053x

Først adskilles lokomotivet helt.

For at lette arbejdet ved tilpasning og opbygning af lokomotivet må tenderens ledninger helt frigøres. Så den lille lodning på den brune ledning må lige loddes op.

De to cylindre kan blive på chassiet (rammen). Toppen skæres af cylindrerne, så overkanten kommer til at passe i samme højde som førerhusgulvet. De barbejdes, så de kommer til at se runde ud. Pas på, at hullerne til krydshovedstyret bibeholdes. Et stykke 1 x 1 mm plastic limes i cylinderen, der er hul når toppen er borte.

På holderen til strømoptagerne er der en understøtning for gangbordet, den må fjernes. Derefter bearbejdes gangbordet så det kan ligge i flugt med førerhusgulvet. Der må laves en ny understøtning mellem de to drivaksler, Jeg brugte 0,5 mm tråd. Der blev limet på førnævnte holder. Og der må laves en ny understøtning foran førerhuset.

Endelig må der files et par hak til drivhjulene, der nu vil gå over gangbordet, der også må gøres lidt bredere, så det kommer til at flugte med førerhusets sider. I førerhusenden laves skrå snit, der passer til førerhusfronten. Over hvert hjul skal der være en hjulkasse. Jeg fandt nogle plasticringe, der blev skåret over og tilpasset. Det var nødvendigt at file dem lidt skrå på toppens indersiden, så kedlen kunne komme ned på plads.

Kedlen

Den forreste dom skæres bort. Ligeså sikkerhedsventiler mm. Da skorstenen viste sig at virke noget spinkel blev den også udskiftet med en lidt større. Den blev fremstillet at et passende stykke rundt plast.

Ved hjælp af tilpassede plaststykker forlænges den tilbageværende dom en halv gang på "bagkanten". I denne dom er der en skrue, der fastholder en ballast, der i sin tur holder førerhuset. Derfor kan toppen på domen først monteres som et af de sidste arbejder.

De forreste understøtninger må forlænges lige så meget som der blev skåret af cylindrene. Kedlen skal blive i den oprindelige højde. Forlængelserne tilpasses, så de får et fint svaj.

Den vanskeligste opgave var at lave et V i toppen af kedlens førerhusende. V'et skal danne støtte for den spidse front på førerhuset og have en rillebredde på ca. 0,6 mm.

Der skal kun skæres i den øverste del af kedlen. Med en lille rundsav lægges det forreste snit, så det passer med en linie fra førerhusets forhjørne til det punkt på kedlen, hvor førerhusets spids skal være. 0,6 mm bag laves det næste snit. Det mellemliggende materiale kan nu nemt fjernes.

Førerhuset.

PICT0050x

Taget slibes glat først glat. Et nyt længere tag skal limes ovenpå.

Sprossen i sidevinduerne fjernes, og der lægges et par stykker plast i hhv for og bagende af det nu store vindue. Litra P har kun et vindue.

Rør og stiger under førerhuset fjernes, så siden kan forlænges et par millimeter ned. Derefter må den kulisse, der holder førerhuset til chassiet, ændres. Da kedel og førerhus på grund af den nye front nu skal være uadskillelige, må kedel og førerhus fæstnes til chassiet ved klik-metoden. Der skæres netop så meget af kulissen, at den kan presses lodret ned på chassiet.

image002

Kedel. Vægt og førerhus samles. Sæt skruen i domen, der nu kan færdiggøres.

Den nye fromt laves af plastcard. De store og små vinduer skæres og files ud. Den gamle front bibeholdes. De to hjørner må dog slibes lidt skrå for at give en god flade til fastlimning af den nye front.

Klip evt. en model i papir. Det kan være lidt svært at ramme den rigtige facon i første forsøg. Især er det vigtigt, at fronten kommer til at flugte med tagets krumning. Til sidst tilpasses et nyt tag, der som nævnt limes direkte på det gamle. Det nye tag skal gå længere bag ud mod tenderen. Husk detaljer på taget.

Foran førerhuset laves en tydelig markering af fyrkassen.

Under røgkammerdøren skal man lige kunne se de to indvendige cylindre.

Først skæres den venstre frontlanterne af. (Den kan evt. senere limes fast øverst på røgkammerdøren.) Derefter må afdækningspladen med puffeplanken bearbejdes lidt,; det lille trin fjernes og det skrå stykke må ikke gå så langt op mod røgkammeret.

Til sidst fastlines de to cylindre, der er fremstillet af passende stykke rundt plastic, der gennembores, så et stykke 0,5 mm tråd kan stikkes i. Det illuderer kapperne over stempelstyret.

Et par stykker bøjet plasticplade limes imellen puffeplanke og gangbord. De fastholdes af en indvendig afdækning, der er limet til afdækningen under røgkammeret.

Inde i førerhuset sidder et lille regulatorhåndtag. Det kan bruges som håndhjul på røgkammerdøren.

Inden det hele spartles, slibes og males, skal der bores huller til tryklufkompressorens nye placering, til damprør og til håndtagene langs kedlen. På sidstnævnte klippes ombukningen i førerhusenden af. De holdes fint på plads i et lille hul i førerhusfronten.

Trykluftbeholderne er lavet af nogle passende stykker rundt plast. De anbringes på et par små bukke og en gangplade limes på toppen. Generatoren er ligeledes lavet af små stykker rundt plast. Damprørene er lavet af ståltråd. På højre side af kedlen skal der være en stige. Igen et kig ned i reservedelskassen.

Gangtøj og hjul.

For at gøre det nemt blev der byttet om på de to drivaksler.

Kobbelstang og plejlstang skal genbruges.

image004

Plejlstangen på P-maskinen er lang, så der må laves en ny. Den skal have et lille svaj for at give frigang til krumtappen på den forreste aksel. Den gamle plejlstang afkortes, så der er en stump på ca. 5 mm fra krydshovedet. Den nye plejlstang limes på ydersiden af den gamle.

Et gammelt lokomotiv i reservedelskassen måtte ofre en løbeaksel, der passede i størrelse. Den skal placeres lidt længere bag ude, og aksellejet lidt lavere.

image006

Derfor fremstilles en lille bøjle af tynd kobberplade. Den skal være ca. en mm smallere end den indvendige afstand imellem hjulene, så de kan forskyde sig ved kurvekørsel.

image008

Bøjlen holdes fast i det gamle akselleje.

På forløberen monteres et par sneplove. De er fremstillet af tynd kobberplade.

Tender.

tender

Siderne slibes glatte. Den højre lygte skæres forsigtigt af ligesom trin mm på bagvæg. Åbningen i bagvægens top lukkes og hullet bag kulkassen "fyldes op" så toppen på tenderen får samme højde rundt om kulkassen.

På tilsvarende måde må siderne føres helt op i forhjørnerne. Her laves også et låg imellem siderne. Husk en lem og en værktøjskasse i den bageste del.

Kulkassen burde være mindre, men jeg fandt ingen mulighed for at ændre på placeringen af motor m.m.

Samlingerne på de danske tendere markeres med tynde strimler selvklæbende folie. På højre side bores 4 huller, der forsigtigt bearbejdes i undersiden så de ligner trin.

Til sidst males alt sort, undtagen taget, der males gråt. De to damprør får lidt kobberfarve, og plejlstængerne lidt sølvfarve på kanten, så der bliver en tydelig sort linie i midten.

PICT0101x

Og så kan lokomotivet afgives til drift...