Udskriv
Fra BR 81 til litra Q.

Det eneste helt danske damplokomotiv i skala N.

af Peter Mose.

 PICT0010x

DSB Litra Q 345 i Randers maj 2005.

DSB fik i 1930-1932 fra Frichs leveret 5 stk. 4-koblede rangerlokomotiver litra Q nr. 337 - 341. Lokomotiverne var en succes, så DSB fik i 1943-1945 leveret yderligere 10 stk. litra Q nr. 342 - 351 i en lidt ændret udgave, bl.a. med høj kulkasse.

Lokomotiverne var i drift på rangerbanegårdene i Århus, Fredericia og København, indtil de gik ud af drift, da dampen forsvandt i 1970. De sidste blev dog først ophugget i 1976.

2 litra Q er bevaret, Q 345 på Jernbanemuseet og Q 350 i Tyskland.

Jeg har bygget lokomotivet i skala-n.

Jag har ikke fundet noget industrifremstillet lokomotiv, der passede helt på Q maskinens mål i skala 1:160, men Fleichmann BR 81 katalog nr. 7035 kommer dog meget tæt på, så med en sådan som udgangspunkt begyndte bygningen af en DSB litra Q.

 3_N_Fle_SL7035

Fleichmanns BR 81 kat. nr. 7035.

Tegninger og billeder i Lokomotivet nr. 41 var til stor hjælp ved planlægningen af modellen.

 PICT0554x

Modellen er nem at skille ad.

 PICT0555x

Ændringerne er mærket op på overdelen.

Efter adskillelse af BR 81'eren skal der gang i saven. Skorsten og dome saves af. Overtryksventilen lod jeg sidde.

Den øverste del af førerhuset skæres af på højde med halvdørenes overkant. Jeg valgte at bibeholde døre, håndtag og trin til førerhuset. Da Q maskinens førerhus er placeret længere tilbage i forhold til døren, må der skæres en millimeter af kulkassen, så førerhusets bagvæg kan placeres tilsvarende længere bagud.

Under førerhuset fjernes div. rør. Pas på ikke at beskadige de dele, der illuderer forbindelse til styringen.

 PICT0556x

Førerehuset er skåret af i dørhøjde under vinduerne.

Tilpasning af vandtankene kræver stor forsigtighed med saven. De skal både være kortere og have en skrå front. Bemærk, at de ikke er lige lange, den venstre er lidt længere end den højre.

Der skal skæres så den nederste del af tankene kommer til at danne en ramme ved den forreste del af kedlen. På hver side af lokomotivet er der 4 trin. Kun de to på den højre vandkasse skal bibeholdes.

Vægten i lokomotivet må også bearbejdes. Dels for at kunne være i de mindre tanke, dels for at danne underdelen af kedlen, hvor den bliver synlig.

Så vidt det er muligt fjernes alle spor af rør mm på kedlen. Så limes vægten fast i kedlen, og den afsluttende slibning laves. Der bliver også brug for lidt spartelarbejde før det bliver en pæn rund kedel. Bearbejd kun der, hvor det bliver synligt.

Vandkasserne lukkes med plasticcard. Vær opmærksom på, at der i højre side er et loddeøje, som der skal gøres plads til på tankens inderside.

PICT0783x

Det nye førerhus er ligeledes lavet af plasticcard. Når det er placeret, bliver der en lille åbning imellem forvæg og kedel. Den blev udfyldt med en strimmel card og siden spartlet. I vinduerne blev der fyldt flydende glas, - naturligvis først efter at malerarbejdet var gjort.

PICT0782x

Ved kedlens forende blev et par tilpassede understøtninger fastlimet. Derefter blev kulkassens bagvæg renset for div. trin og lanternerne. Sidstnævnte blev forsigtigt savet af, så de kunne genbruges.

Den nederste del af kulkassen blev slebet skrå i en hældning, der svarer til Q maskinens skrå bagvæg, og så meget, at den nye bagvæg bliver i niveau med puffeplanken.

Jeg valgte at bygge en høj kulkasse da der så kunne bygges videre på eksisterende. Så det blev en Q II. Det krævede en del spartling med efterfølgende slibning at få rundingerne pæne.

Ny skorsten og dome blev fremstillet og pålimet kedlen. Båndene omkring kedlen er tynde strimler selvklæbende folie og damprør og håndbøjler er af tynd tråd.

Til sidst blev diverse små detaljer monteret på chassis og tag. Luftkompressor og batterikasse limes fast på monteringspladen for elkomponenter.Rangerklokken blev genbrugt.

På chassisets bagende blev der bag trinene og ved puffeplanken pålimet tilpassede plasticcard stykker, for at få en korrekt udseende model.

lufttank

Sidst blev der monteret lufttanke, en på hver side. De skal have en udfræsning på bagsiden, da det ellers ikke kan lade sig gøre at passere kulholderne på motoren ved samling og adskillelse af lokomotivet.

Til sidst blev alt malet. Det er nødvendigt at adskille lokomotivet så meget det er muligt, incl. afmontering af gangtøj. Skal taget være lyst eller mørkt? På en ny maskine er det vel lyst? Efter påsætning af skorstensbånd og litrering er det en rigtig fin model. Husk kul i kulkassen.

Q2

Målmæssigt er lokomotivet blevet lidt for langt. Lop skulle være ca. 65 mm, men er 73 mm. Det virker af mere end det ses.

Pufferne på BR 81 er ca. 2 mm længere end på litra Q. Resten fordeler sig i lidt for lange overhæng for og bag, idet akselafstanden på 26,2 mm kun er 1 mm for kort. Kulkassen er derfor også blevet lidt for lang.

Hjulene er 7,2 mm ø. De burde være 7,8 mm Ø. Så det er ikke en helt nøjagtig model, men jeg ser ikke fejlene når den rangerer. 

PICT0857y

PICT0814x

Og så er Q 335 afgivet til driften

 

Kilder:
Lokomotivet nr. 41