Udskriv

af Peter Mose.

På enhver modeljernbane må der være en baneafdeling med depot og specialkøretøjer. Det kan være svært at finde en fabriksmodel, som kan ombygges. Så derfor må man selv i gang, næsten fra grunden.


Q-vognen.

QG33792x 

QG 33792 Centralværkstedet 1944. Foto DSB.

Undervognen er taget fra brugt Arnold vogn. De der fulgte med startsættet, og som er lette at finde hos "brugtvognsforhandleren". Akselafstanden er 29 mm. Så det første der må ske efter adskillelse af vognen, er en afkortning af akselafstanden til 22,9 mm.

PICT3225y

Undervognen består af to hoveddele. De afkortes nøjagtigt lige meget, men på hver sin side af vognmidten. Når vognen så igen samles, får man en meget stabil samling. Husk at montere koblinger og fjedre inden delene limes sammen med en god lim, evt. tokomponent.

Hvis der er en forstærkningsbøjle under vognen, kan den ene støtte og lidt af det vandrette stykke beholdes på begge sider. Det kan bruges til fæste for et lille trin.

PICT3228y

Vognkassen er fremstillet af 0,5 mm tykt plasticcard med 1 mm rilning. Der skal bruges en bund, to gavle, to sider og to indvendige forstærkninger. Samt naturligvis et tag. Til markering af de udvendige forstærkninger og døre er der brugt 0,6 x 0,6 mm plastic stave.

Bunden skæres til 16 x 43 mm. Siderne skæres 43 mm lange og 13 brædder høje. De fire øverste brædder skæres samlet straks af og gemmes. Gavlene skal skæres 17 mm brede og 15 brædder høje. Der skal laves en svag bue på gavlens top; R svarende til 120mm.

Nu kan sider og gavle rejses og limes sammen med bunden. Så skal de indvendige forstærkninger monteres og limes. Der skal også limes nogle stykker plasticcard på indersiden af siderne. De skal dække 3,5 mm op over siden, og skal bruges som underlag for de mange lemme. Det var det grove. Nu kommer pillearbejdet.

Først limes en stav i hver ende af siderne. Derefter en vandret i toppen af siderne. Den skal placeres så der nøjagtigt bliver plads til de tidligere gemte fire brædder. Så limes to støtter ved døren. De skal sidde 4,3 mm fra vognmidten, så døren bliver 8,5 mm bred. Lad bare støtterne rage for langt under vognkassen. De er nemme at afkorte når alle støtter er på plads. De sidst fire støtter, to på hver side af døren, fastlimes så delingen bliver nøjagtig ens.

På gavlene skal der også limes et par støtter. De skal sidde med 7mm imellem. Døren her er lidt smallere en sidedøren. Dørene laves ligeledes af 0,6 mm stav. Hver dør af to lodrette stykker og tre små vandrette stykker. Til sidst limes et håndtag på døren; et meget lille stykke skåret som en spån. Støtterne skæres af 1,5 mm under vognsiden. På indersiden af de fire hjørnestøtter limes et lille afstandsstykke. Det er nødvendigt med lidt tilpasning, da de netop skal styre vognkassen på undervognen.

PICT3234xy

Lemmene skæres nu af de fire gemte brædder. Men inden da skal der limes et par strimler 0,3 x 0,6 mm stave på bagsiden. Så vil lemmene komme til at ligge 0,3 mm over vognsiden og 0,3 mm under støtterne. Når lemmene er fastlimet kan vognkassen males. Grå Humbolt nr 64 mat. Så kommer turen til taget, der også fremstilles af samme plastiscard. Rillerne skal naturligvis vende indad, men de gør det nemmere at bøje taget til ret facon. Taget har jeg malet med Humbolt mørkegrå mat, evt. nr. 27.

Så mangler der bare et DSB logo og evt. et "Gasflasker fjernes ved brand" skilt. Det sidste er lavet af et lille stykke gult selvklæbende folie hvorpå der er tegnet med en fin CD-pen.

Vognkassen er fastgjort med en Minitrix skinneskrue.

PICT3251y


Telegrafvognen.

 telegrafvogn

Værkstedsvogn nr. 16, Vojens 1960. Foto Guldbæk/arkiv JMJK.

Til telegrafvognen har jeg fundet en undervogn med 34 mm akselafstand. Vognkassen er lavet af klar plast. Vinduer og de vandret liggende brædder imellem disse er forsigtigt markeret med en ridsespids. Båndene under vinduet mv. er lavet af de tynde stave 0,3 x 0, 6 mm.

Til sidst er det hele malet med pensel. Pas på ved vinduerne. En nøjagtig ridsning hjælper dog til, at malingen ikke så let løber, hvor den ikke skal.

Bunden til vognkassen er lavet lige så lang som undervognen, så gavlene ved endeperronerne har noget at blive limet fast i. Gavlene er lavet af 0,5 mm plasticcard. Håndbremsen er lavet af 0,25 mm tråd.

PICT3252y


Troljen

 trolje

Trolje nr. 37. Foto DSB.

Troljen er lavet helt efter egne tegninger og fantasi. Ved studier af diverse billeder har jeg sjusset mig frem til målene. Afstanden imellem pufferne er kendte, og ligeså er sporvidden. Akselafstanden skal være ca. 19 mm og Lop ca. 41mm.

Alt er limet sammen af små stykker udskåret plasticcard og andet passende profil. Hjulene er de mindste jeg har kunnet finde, ca. ø 3,8 mm.

PICT3250y

Og så kan materiellet tages i brug.

PICT3249y

 

Kilder:
Q-vognen: Lokomotivet nr. 87 side 19 - 20
Telegrafvognen: Lokomotivet nr. 49 s. 10 med byggevejledning
Troljen: "Danmarks Jernbaner i 125 år" side 161