Udskriv

Litra E

I slutningen af 1950'erne bestilte DSB 500 åbne godsvogne hos Scandia i Randers. Vognene, der skulle afløse de aldrende vogne litra Pj, PB m.fl., blev bygget efter UIC standard og fik litra P. En del af vognene var med bremseplatform og skruebremse.

 ny

P 12039 klar til levering. Scandia fabriksfoto 1958.

Vognene blev tildelt numrene 12001 - 12500, men kun de første 450 vogne, som leveredes i 1958/59 nåede at få litra P og disse numre.

Undervejs i forløbet blev vognenes litra ændret til E og vognene fik numrene 52000 - 52399 og 53400 -53499 (med skruebremse). Vognene skulle også køre i udlandet og kom i EUROP-puljen.

 E52050fp

E 52050 efter omlitrering 1959. Foto Dansk Jernbanearkiv.

Senere blev vognene omlitreret til de nye computernumre og fik litra ·E (E med en prik foran) og numrene 502 0 000 - 502 0 399 og 500 0 000 - 500 0 099. En ny serie på 200 vogne fik numrene 500 0 100 - 500 0 299. I alt fik DSB 700 E- vogne.

E-vognene blev "født" til transport af sukkerroer, men nåede herudover at blive brugt til transport af æbler, brunkul, skrot, olietønder for Kommunekemi og meget andet.

En del E-vogne kørte i faste bloktog med brunkul fra Fasterholt på "Den skæve Bane" til Vestkraft i Esbjerg og Midtkraft i Århus, i begyndelsen bag N-maskiner, senere bag Mx. Brunkulstransportene ophørte i 1970, og DSB fik omkring 300 E-vogne til overs. En del blev udrangeret, men i 1980 solgtes 99 vogne til Deutsche Reichsbahn i DDR (Østtyskland).

Senere lejede DR i et par år et større antal vogne til roetransporter. Da vognene kom retur, hed de fleste 47-50 DSB og med store bogstaver: "DR-Miet". I Gedser blev numrene ændret tilbage til 01-86-xxx, men det store DR-Miet blev ikke slettet på alle vogne.

Fra 1975 fik en del af vognene den nye brune farve og DSB logo, men mange vogne fik kun logoet og fortsatte i den gamle, rødbrune farve.

I løbet af 80'erne og 90'erne faldt behovet for denne type vogne, og i 1988/89 udrangeredes 221 vogne. Flere fulgte efter, og DSB havde i 1993 166 ·E- vogne tilbage, som primært blev brugt til transport af skrot. Herudover var en del af vognene blevet tjenestegodsvogne og blev brugt til interne transporter af sand, grus, sveller, vognhjul og lignende.

 tjenestev

En rusten og slidt tjenestegodsvogn 945 1 110-1. Århus o. 1992.

De sidste E-vogne blev udrangeret i løbet af 90'erne. Ved udgangen af 1999 havde DSB således kun een ·E-vogn tilbage.

Enkelte vogne overlevede udrangeringen og eksisterer endnu, f.eks. som øvelsesvogne på tekniske skoler,

 DSC00019y

E 500 0 117-7 Esbjerg Tekniske Skole. Januar 2007.

og en E-vogn er bevaret i køreklar stand hos DSB Museumstog i Randers.

 PICT0005

En bulet, men nymalet ·E 502 0 354-2 i Randers maj 2002


Modellen:

Danske E-vogne i skala-N er kommet fra tre producenter. Alle vogne er af typen uden bremseplatform.

Arnold:

Arnold har i tidens løb udsendt tre E-vogne:

arnold1

kat. nr. 4250-10 E 945 1 234-9 Banetjenesten. 1991.

Denne vogn kom både som enkeltvogn og som del af et startsæt (0112 DK). Arnold har til denne model brugt en forkert vogn, nemlig litra El, som er en anden vogntype med 2 døre i hver side, hvor den rigtige litra E kun har en.

arnold3

kat. nr. 4793 E 52001 Europ. 1997

arnold2

kat. nr. 4796 E 500 0 297-7. 1999

DWA Hobby

DWA Hobby, Fredericia har lavet fire E vogne som ommalede Rocovogne

dwa4

·E 502 0 333-6. 1993

dwa2

·E 502 0 378-1. 1993

dwa3

·E 502 0 026-6. 1993

dwa1

E 52050 Europ 1996.

Roco

Roco har udsendt en enkelt E-vogn:

roco1

kat. nr. 25384 E 52127 Europ. 2001

Der er altså kommet tre epoke-3 vogne med de oprindelige numre og fem epoke-4 vogne med computernumre.

Vognene er europæiske standardvogne og burde have de korrekte mål, men Arnolds vogne (bortset fra tjenestevognen) har for stor akselafstand, og Rocos vogne er for korte:

mål  i mm. 1:1 1:160 Arnold Roco
LOP 10000 62,5 63 61
Akselafstand 5400 33,75 37,00 33,75
Højde vognkasse 1497 9,35 9,5 9,5

Påskrifterne på Arnolds og Rocos vogne står knivskarpe og fine. På DWAs vogne er påskrifterne en smule mere uskarpe, men helhedsindtrykket er i orden.

 realthing

E 52050 efter omlitrering. Foto Jernbanemuseet/Lokomotivet.

 PICT0009x

E 52050 fra DWA.

 

PICT0008x

E 52127 fra Roco

 

PICT0012x

E 52001 fra Arnold

E-vognene har været overalt på de danske skinner og i mange udseender i epoke 3 og 4, først som nye vogne, til sidst som gamle, slidte og bulede vogne. De har kørt i alle typer godstog og været på alle stationer. Vognene kan uden videre blandes med udenlandske vogne fra f.eks. Tyskland eller Polen og kan indrangeres i næsten ethvert godstog på modelbanen, som enkeltvogn, parvis eller som hele stammer.

Kilder:
Lokomotivet nr. 25 og 40.
Per Topp Nielsen: Dansk Jernbanearkiv
Bruun Petersen: Godsvognsmateriellets historie