Udskriv

Litra PS/PSR

 

PS9727fx

PS 9727 Centralværkstedet København 1944. DSB/Dansk Jernbanearkiv.

I gamle dage, da DSB brugte damplokomotiver, skulle der mange kul til, og DSB havde derfor store interne transporter for at få forsyningerne frem.

Det foregik i begyndelsen med de forhåndenværende vogne, senere med diverse udrangeret materiel, men transporterne blev større, ikke mindst da færgedriften voksede, så DSB fik bygget forskellige vogntyper specielt til dette formål.

Fra 1928 fik DSB således i flere omgange leveret ialt 26 selvtømmede stålvogne. Vognene, der var sortmalede og kunne laste 20 tons, fik litra PS 9711 - 9733 og PSR 9797-9799 (med rangerskruebremse).

 PSR9797Tx

PSR 9797 Centralværkstedet København 1945. DSB/Dansk Jernbanearkiv.

Vognene blev brugt til kultransporter mellem Århus Havn og kulgården på maskindepotet, mellem Enghave og Frihavnen, i Gedser og lignende steder.

I 1943 opførtes det store kulforsyningsanlæg i København, og vognene fik påsat teksten "Kun til Transporter for 1' Distriks Maskintjeneste" og blev herefter i stort omfang anvendt her.

 PSR9798x

PS 9727 og PSR 9798 på rampen i København 1945. DSB/Dansk Jernbanearkiv.

Her blev vognene skubbet op på kulrampen af et rangerlokomotiv, og kullasten tømtes ned i nogle siloer, hvorfra kullet kunne hentes ned i lokomotiverne.

Nogle få vogne blev udrangeret midt i 60'erne, bl.a. blev PSR 9799 udrangeret i 1966, men de sidste vogne fik i 1969 UIC-nummer og litra Fdk og forsvandt først i 70'erne efter dampdriftens ophør.

Vognene blev ombygget på forskellig vis - bl.a. fik nogle vogne vongnkassen skåret ned - og i en periode brugt til forskellige transporter, og enkelte vogne var i almindelig drift udlejet til private firmaer.

 S02442x

PSR 9797 med nedskåren vognkasse, Langå 1972. Foto Per Topp Nielsen..

PSR 9797 blev i de sidste år anvendt som perron-grusningsvogn i Langå, hvor den blev udrangeret i 1978 som den allersidste. Denne vogn nåede aldrig at få påmalet UIC-litra og nummer.


Modellen:

IMG_1498x

Roco udsendte i 2001 vognen i model med katalog nr. 25278.

Vognen, der er litreret PSR 9799, har desværre ikke meget med forbilledet at gøre, idet den anvendte vogn er en tysk Talbot skærvevogn, som kun ligner PSR lidt. Det er en helt anden vogn, og det er synd, for det er en flot vogn.

Vognen er sortmalet ligesom forbilledet.

 PS9727slit

IMG_1509xy

Litreringerne er så korrekte og placeret så rigtigt, som det nu kan blive, når vognen er en anden type.

IMG_1509xt

Der er en lille fejl i teksten på tekstpladen, idet der står "til 1' Distrikts.." og ikke "for",

IMG_1509rev

Trykkene er skarpe og let læselige. Det kan endog ses, at vognen sidst var til revision 5/8 44.

Målmæssigt passer vognen meget godt.

mål i mm. 1:1 1:160 modellen
LOP 6830 42,7 43
akselafstand 3600 22,5 22

men udseendemæssigt er vognen helt forkert.

Det er altså desværre endnu en unøjagtig ommalingsvariant.

 IMG_1494x

En F-maskine skubber nye forsyninger ud til kulgården.

Uanset dette ser det godt ud med et langt træk på sporet, og kan man leve med unøjagtighederne, kan vognen være med til at skabe et godt epoke-3 miljø på anlægget.

Kilder:
Dansk jernbanearkiv
Per Topp Nielsen "Driftsmateriellet"
"Lokomotivet" 1993 nr, 2 (nr. 34).