Udskriv

DDPA

Benzin- og olietankvogne har været en fast del af godsvognsbestanden i Danmark lige fra de tidligste jernbanetider, og vognene har stort set alle være private vogne, ejet af olieselskaberne. I 1951 var der ikke mindre end 669 private tankvogne i drift, heraf tilhørte 156 Shell, medens 195 vogne tilhørte DDPA/Esso.

En af de helt store vognejere var altså "Det Danske Petroleums Aktieselskab" DDPA, som i 1952 skiftede navn til Dansk Esso A/S. Senere igen blev Esso til Statoil. Navnet ESSO skyldes, at man i DDPA (og andre datterselskaber) gerne ville skifte navn til Standard Oil, men det kunne af forskellige grunde ikke lade sig gøre, og så valgte man i stedet forkortelsen S-O og lydstavede den esso.

DDPA fik de første vogne omkring 1890. I 1898 der er registreret 12 tankvogne til selskabet. I 1903-05 kom flere til, og siden voksede bestanden støt til de 195 vogne i 1951, hvorefter det gradvist gik tilbage, efterhånden som transporterne kom over på landevejen.

Flere af de tidlige vogne fra 1903 forblev i drift helt til 1970, hvor DSB ryddede ud i privatvognsparken. De sidste Esso-vogne blev overtaget af Statoil, som brugte dem i få år, hvorefter de blev solgt eller udrangeret. En fast stamme på 6 tidligere Statoil-vogne kunne i nogle år ses i Esbjerg, hvor DSB brugte den til lokale olietransporter på stationen.

Uh_20-86-070_0_228-3 

Ze 502228 blev i 1965 omlitreret til litra Uh 86 DSB 070 0 228-3
 og er fotograferet af Jan Lundstrøm, Næstved, i 1978.

Essos vogne var lysegrå, i hvert fald når de var rene, for især tjærevognene blev hurtigt sorte.


Modellen

Roco har udsendt en dansk tankvogn med katalog nr. 25535. Vognen er litreret Ze 502228, men ligner ikke forbilledet, da den valgte vogntype ikke har kørt som dansk vogn.

Der er - igen! - tale om en ommalet tysk model, som ikke har noget forbillede. så jeg har ikke lavet nogen vurdering af målrigtighed og udseende. Døm selv.

 DDPA-2

Roco Ze 502228. Som det ses er modellens lighed med forbilledet meget ringe. Klikbart billede.

Rocos model er en standardvogn, som ifølge kataloget brugt til flere forskellige tankvogne, f.eks. VTG, Castrol, Minol, Latex og nu altså Esso.

Det er en pæn, lille vogn med bremseplatform. Tanken er stor med kantede gavle. Akselafstanden er angivet til 4,5 meter, men er nærmere 4,8 meter omregnet.

IMG 9269

Klikbart billede.

Vognen har 2 påskriftplader. Påskrifterne er skarpe og læselige, også de små. Det står tydeligt, at vognen har hjemsted i Nyborg og senest er revideret 8.7.48.

Rocos vogn er ganske flot på anlægget og "ligger" godt i sporet. Den er meget letløbende og vejer så lidt, at den ikke kan skære et (Arnold-)sporskifte op. Løber vognen mod tungen, hopper den af - lige som i virkeligheden, vil jeg tro. Det er en epoke 3 vogn og mangler man noget dansklignende at køre med, er den såmænd ok.

 esso1

Så er der forsyninger på vej ombord..

 

Kilder:
"Lokomotivet"
Diverse driftsmaterielfortegnelser.

 

18.02.16