Udskriv

My 1106 

My1b

Minitrix har udsendt en ny version af den brune My med litra My 1106 og katalog nummer 12718.

 My2b

Til venstre den nye 1106         til højre 1101

Samme lokomotiv er tidligere udsendt i 1971 med litra My 1101 og katalog nummer 2021.

Der er som ved den rød/sorte design version, som kom i 2001 og ved NEG My'en tale om et genoptryk med den gamle form.

Det er altså stadig den norske model med pukkel på taget.Men der er dog små ændringer flere steder. Sirenerne - "Tyfonerne" - mellem vinduerne er også her fjernet. Vinduerne er mørke i den nye version, medens tag og kølegitter er lysere end på den gamle. Pufferne blanke.

Litreringerne er fine og tydelige. De to gule streger på siderne er tyndere end på den gamle og fabrikspladen er flot og læsbar helt ned til byggeåret, men ellers ligner lokomotivet den gamle udgave.

Steen Lystmose harlavet  følgende testberetning:

Brun MY 1106 fra Minitrix

af Steen Lystmose

Jeg var i den heldige situation at jeg havde ikke mindre end 3 eksemplarer til testkørslen, og det viste sig da også at to af dem kørte nogenlunde ens, mens den tredje på visse punkter var lidt af en outsider, især hvad hastighed angår. Det var to brune MY 1106 samt en Luxemburgudgave. Bortset fra farven er maskinerne fuldstændig ens.

Maskinerne er døbt henholdsvis MY1, MY2 og LUX i testen. Den sidste er Luxemburg-udgaven.

Alle tre maskiner fik lov til at køre 20 – 25 minutter inden testen for at bedømme dem ensartet og med varm motor. Derefter har alle gennemgået den samme test på samme spor.

Det første man lægger mærke til når man tager maskinen ud af æsken, er den firkantede kasse på taget. Det er altså en fordanskning af den norske udgave, på nøjagtig samme måde som den rød/sorte MY, men den er tydeligere på den brune MY på grund af det lyse tag.

Udstødningen på den brune MY (og også på Luxemburg-udgaven) er meget blank og skinner igen, modsat den rød/sorte udgave hvor udstødningen er malet sort. Det samme gælder pufferne af messing, dog ikke i nær så høj grad.

Indmaden er nøjagtig den samme som i den rød/sorte udgave, hvorfor de mere teknisk interesserede henvises til banen nr. 59. Modellen kan digitaliseres, men dette skal ske hos en autoriseret fagmand. I modsat fald bortfalder garantien!

Heller ikke bogierne er der ændret på, så også den brune MY er uden KKK, den kan altså ikke udstyres med Fleischmann Profi-kobling.

Pufferafstand: MY – vogn med KKK: 4,5 mm, MY – vogn uden KKK: 7 mm, MY – MY: 8 mm.

Trækkraften er høj: 60 g for MY1 og MY2, mens LUX nåede op på 65 g. Målingerne er sket uden at hjulene har sluppet taget i skinnerne. Med hård igangsætning og hjulspind kan der lægges ca. 20 g til, men husk at motor og gearkasse ikke har godt af det i det lange løb.

Prøvekørslerne viste at det er en velkørende model, om end lidt hurtig. Især MY1 var alt for hurtig. Med en topfart på hele 391 km/t var den næsten 100 km/t hurtigere end de to andre, der begge havde en tophastighed på 293 km/t. Til gengæld var MY1 også den der kunne køre langsomst, nemlig 5 km/t uden ryk. Her kørte de to andre 8 km/t som det laveste. MY1 satte farten op når strømmen øgedes med ca. 0,5 volt, mens MY2 og LUX holdt samme fart indtil omkring 4 volt, mindst udpræget på LUX på grund af den sene igangsætning.

MY1 satte i gang ved 2,0 volt og kørte uden ryk ved 2,1 volt.

MY2 satte i gang ved 2,5 volt og kørte uden ryk ved 3,0 volt.

LUX satte i gang ved 3,0 volt og kørte uden ryk ved 3,8 volt.

Der var således en forskel på 1 volt på igangsætningen og hele 1,7 volt på kørsel uden ryk. Efterhånden som strømmen øgedes fulgtes MY2 og LUX pænt ad, mens MY1 stak af fra de andre.

Sammenlignet med testkørslen af den rød/sorte udgave ligger MY2 og LUX lidt under den rød/sorte hvad hastighed angår, men det skal i den forbindelse nævnes at testen af den rød/sorte MY var et gennemsnit af to maskiner.

Modellerne er forsynet med individ-nummer, der vil kunne lette sporing ved evt. tyveri. Og omvendt: Hvis du får tilbudt en model hvor individ-nummeret er skrabet af er den højst sandsynlig stjålet!

Konklusion:

En velkørende, men lidt for hurtig model. Flot bemaling og knivskarpe påskrifter. Ligger roligt i sporet, også ved høj hastighed i skarpe kurver. Motor uden svinghjul. Teknisk delvis uden for NEM. Passende Profi-kobling: Ingen. Digitalisering kun via autoriseret fagmand.

FART omregnet til km/t:                      
  2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V 12V
MY1 5 30 50 80 125 176 220 293 320 352 391
MY2   8 8 41 73 117 160 196 235 265 293
LUX     8 39 67 98 135 176 220 255 293
Strømforbrug i Ma:                      
MY1 40 140 160 170 190 210 225 230 240 250 260
MY2 140 150 190 200 220 230 240 260 270 280 290
LUX 100 160 210 230 260 270 290 305 315 320 330