Udskriv

IC4 eller litra MG

 IC4-sorenhom-chilifotox

Foto DSB/Søren Holm chili Foto.

I januar 1999 afsatte DSB 5 mia. kr til at udskifte de gamle røde regionaltog med nye tog for at forbedre både fjerntogs-trafikken mellem København og Århus/Aalborg og regionaltogstrafikken.

Planen var, at IC3 skulle indsættes i regionaltrafikken i stedet for de røde regionaltog, og de nye tog skulle så erstatte IC3 i fjerntogstrafikken.

I december 2000 bestilte DSB bestilte så 83 dieseltogsæt fra den italienske leverandør AnsaldoBreda.

Første togsæt af denne type, som blev kaldt IC4 eller litra MG, blev leveret i efteråret 2003, og de første togsæt skulle efter planen have været i drift i løbet af 2004, og alle 83 sæt i ordinær drift inden udgangen af 2006.

Imidlertid var der så store problemer med togsættene, at ibrugtagningen blev udskudt igen og igen.

 DSC00591x

MG i Vojens 15. nov. 2004

De første sæt blev testet i Vojens, dengang indpakket i dækfolie for at imødegå grafittimalernes hærgen.

 DSC01107x

MG-sæt på prøvetur til Esbjerg 14. oktober 2005. Togsættet måtte
dengang endnu ikke køre selv og var koblet ind mellem to IC3-sæt.

Senere blev togsættene testet i kørsler i lukket spor, og så endelig i juni 2007 kunne det første sæt forsigtigt sættes i drift med passagerer i enkelte løb mellem Århus og Ålborg.

 IC4-jonas-ahlstrmx

Testkørsel 20. september 2006. Foto DSB/Jonas Ahlstrøm

Nu godt 7 år efter bestillingen og mere end 4 år efter levering af første sæt er der efter de lange og problemfyldte testkørsler og fejlrettelser udsigt til at togsættene kommer i almindelig drift. De første sæt kører mellem København og Århus.

Et IC4-togsæt består af fire vogne. Togsættet er 86 meter langt og vejer 160 tons. Der er 203 siddepladser fordelt på 185 stole og 18 klapsæder.

Maksimalhastigheden er 200 km/t. og op til fire togsæt kan sammenkobles til et samlet tog.


Modellen:

IC4 kan endnu ikke fås som færdig model, men Jörgen Edgar har bygget IC4 i skala-n og fortæller her hvordan:

Byg en DSB IC4 i skala N!

af Jörgen Edgar

ic4-klar1

Denne model af IC4 (eller litra MG) er tænkt som en displaymodel uden drev, men skal kunne sættes på sporet. Derfor anbefales brug af løse boggier fra en "offervogn".

Bundpladerne (som boggierne fastgøres i) har jeg limet løst mod overdelene, så de kan erstattes af et "rigtig" chassis, hvis man vil motorisere senere.

Opbygningen af overdelene har mange lighedspunkter med bygning af Eg-lokomotivets overdel, se denne byggebeskrivelse.

1. Materialeliste

- Glasklar plastfolie ca 0,20 mm (som universallim bider på!)
- Karton 0,40, 1,0 og 2,0 mm.
- Lufthærdende ler, f.ex. "Das Pronto"
- Metaltråd, ca 0,40 mm
- Dokumenttape til afmaskning
- 5 boggier (akselafstand ca 18 mm) helst udstyret med centertap på oversiden.
- 5 afstandsstykker (mellem boggie og bundplade)

Værktøjsliste:

- Fladtang- Skævbider
- Skalpel med spidst blad
- Pincet
- Gennemsigtig lineal med mål
- Pensler, forskellig finhed
- Stålpenne (til tusch)
- vandfaste spritpenne : sort, fin og ultrafin spids og blå, ultrafin spids

Farver:

- HUMBROL grå 5, silver 11, mørkeblå 15, sort 85, hvid 130, gul 154, grøn 80
- Hvid tusch (til stålpenne)
- Silkemat respektive blank klarlak, gerne vandbaseret.

Lim:

- Casco Kraft Universal (limer plast mod plast/karton, indeholder opløsningsmiddel)
- RX kontorlim.
- Hvidlim/trælim,vandbaseret (limer pap mod pap)

2. Tegning

ic4-ritning

klikbart billede

ic4-ritning-2

Ved hjælp af de indtegnede cm-skalaer er det let at kopiere tegningerne til 1:160.

3. Tegningen graveres over på plastfilmen

ic4-1

Sæt (med tape) et passende stort stykke plastfilm over den første vogns sidetegning.

Meningen er at alle vognkassens sider (bortset fra "næsen" og gavle) skal hænge sammen i et stykke!

ic4-2

Hjælpelinier med spritpen:

IC4 har som det kan ses mange afrundinger og bukninger langs vægge og tag, som ikke kan graveres frem. Marker derfor i første omgang kun med vandfast spritpen (senere ridser vi på plastens bagside parallelle anvisninger at bukke efter).

ic4-sektion

På sektionen ovenfor er hver bukning markeret fra A til O.

ic4-4

Afstand mellem bukningerne (som tegnes ind på plasten som hjælpelinier):

A-B: 2 mm (skørtet, nedre del)
B-C: 3 mm ( skørtet, øvre del)
C-D: 7 mm
D-E: 5,5 mm (vinduesbånd)
E-F: 3 mm
F-G: 5,5 mm (skråtag)
G-H: 8,5 mm (tagflade)
H-I: 5,5 mm (skråtag)o s v !

OBS! På mellemvognen med lavgulv skal vinduesbåndet til panoramavinduerne have 10 mm højde, ruderne følger således "midterbøjningen" på vognsiden!

Gravure med skalpel:

ic4-3

I første omgang graveres kun alle lodrette linier/konturer frem med skalpel og let hånd. Anvend bagsiden af en lineal som styr.

Førerrum: graver kun frem til og med førerrumsdørene. Tagpartiet derover skæres væk (det bygges op senere i ler ligesom "næsen").

Bemærk at mellemvognen med normalgulv har asymetrisk placerede dørpar på siden.

ic4-5

Endevogn overført til plastfilm.

ic4-5a

Ditto mellemvogn, lavgulv.

Ridser med skalpel (til bukninger) på plastens bagside:

På bagsiden ridses en bukningsanvisning i hjælpelinierne B, C og F.
Dobbelte anvisninger, afstand 1 mm, ridses på G respektive H (til tagets afrundede hjørner).
Under vinduesbåndet (mellem C og D) ridses 3 parallelle anvisninger til "brøstningen", 1 mm fra vinduernes underkant og med 1 mm mellem ridserne.

Glem ikke gøre plads til panoramavinduerne i lavgulvsdelen!

Når første vogns plastfilm er færdiggraveret, kan man anvende den som skabelon til hjælpelinier på de øvrige vogne ved at lægge den over plastfilmen og "kalkere af".

Så er det tid til at skære karosseristykkerne ud!

4. Bukning af plastfilmen

Med hjælp fra fotos af originalen skal karosseriet nu formes!

ic4-6

Buk imod en lineal med faste bevægelser. Hvor anvisningerne er lavet dobbelt, laves en lidt blødere bøjning.

OBS! Skørtet skal bukkes udad ved C.

ic4-7

Buk siden i den rette facon med fingrene, det gælder om at holde fast, så plasten ikke bøjer tilbage.

5. Eftergravure

Nu er det tid til at indgravere de vandrette konturer langs vinduer, dørkanter etc.

Flad karosseriet lidt ud og graver med let hånd.

Samtidig indgraveres tagrillerrne, ca 9 stk, og 7 mm mellem første og sidste. Studer gerne et tagfoto af forbilledet.

Karosseriet skal derefter bukkes i den rette form igen, forsigtigt, så plasten ikke knækker på grund af fejl i den lodrette gravure!

6. Forstærkninger på indersiden

ic4-8

Udskær følgende stykker i 0,4 mm karton:

Nr 1. Tagstykke med 2 bøjninger (4+8+4 mm)
Nr 2. Stykke ovenfor vinduesbåndet (3,5 mm)
Nr 3. Vinduesbånd inkl. brøstning (tot. 13, vindueshul 6,5 mm). Sprossernes bredde: se tegning.
Nr 4. Skørtstykke (3 mm)

Længden på disse stykker tages fra tegningen, men længden skal dog reduceres med 2 mm i enderne af hensyn til de kommende gavle!

ic4-9 

Inden kartonstykkerne limes på plads - i nummerorden - skal du sværte kanterne rundt om vindueshullet (stykke nr.2), så de ikke kan ses gennem glasruderne!

Lim gerne med RX-lim, som er nem at skrabe væk, hvis der spildes på vinduerne.

7. Vogngavle, bundplader m. m.

ic4-10

Af 2 mm karton udskæres vogngavlene (nr 5.) med vejledning i frontskitsen på tegningen.

Gavlenes nederkant skal ligge på linie med gulvets/bundpladens underside.

På samme måde "spanterne" i taget (nr 6.) og førerrumsenderne (nr 7. resp 8.).

ic4-11

De monterede gavle og spanter.

ic4-12

Af 2 mm karton udskæres bundpladerne:

9. 17x125 mm til endevogne
10. 17x110 til mellemvogne
11. Støttestykker af 1 mm karton, 17x5 mm.

ic4-13

Støttestykkerne limes mod gavlenes inderside, 2 mm fra underkanten.

Meningen er, at bundpladen skal hvile mod dem.

Lim bundpladerne fast med så lidt lim som muligt, så de kan demonteres, hvis man vil erstatte dem med et "fungerende" chassis senere!

8. Montering af boggier inkl. kobling (for vitrinemodel)

ic4-14

Hver boggie udstyres med et afstandsstykke diam. ca 9 mm (ydre) resp. 5 mm (indre mål).

ic4-15

"Øjerne" foroven laves som på billedet af 0,4 mm metaltråd.

Et par "glidestykker" af 1 mm karton limes på hver boggie som på billedet. Dette for at hjulene skal gå fri.

ic4-16

Øjerne sættes over boggiernes tappe. Kalibrer vognhøjderne ved at bøje øjerne op eller ned.

9. Skelettet til "næsen"

ic4-17

Udskær følgende stykker af 1 eller 2 mm karton:

12. Bundplade, 17 mm (på bredeste sted) og ca 15 mm lang. Skæres i "elliptisk" form efter plantegningen.
13. Overkonsoller med de korte sider 15 resp. 10 mm
14. Underkonsoller med korteste side ca 4 mm.
15. Dækskive som skal hvile mod nr 13. (ca 15x20x10 mm)

Skeletstykkerne limes i nummerorden som billederne viser:

ic4-18

ic4-19

ic4-20

 

10. Næsen formes i ler

ic4-21

Begynd med at gravere og udskære vinduesruderne i plastfilm. De skal have trapezform med bøjet overkant, 11 mm høje, 10,5 mm overkant samt 9 mm underkant.

Lav gerne en lille fals som bøjes vinkelret på rudens to sider (med krumning som følger næsens form), studer forbilledet!

Ruden skal desuden være en anelse bøjet (set ovenfra) samt males mørkegrå på bagsiden.

Så er det tid til at forme næsen i lufthærdende ler.

Læg stykker af ler og grovform med fingerspidserne. Pas på at sidevæggenes hvælvede midte fortsætter ind i næsen, og at den bliver smallere mod slutningen (set ovenfra).

En spoiler (som sneploven senere skal sættes fast på) bygges op af ler omkring underkonsollerne.

Glem ikke hele tiden at checke med tegningerne.

ic4-22

Når formen føles rigtig, tryk så vinduesruden mod leret (stedet ses på tegningerne) og lav et aftryk.

Lad så leret blive gennemtørt, det varer ca. 6 timer for "Das Pronto".

ic4-23

Efter hærdningen kan vi finslibe næsen. Igen checker vi med tegningen, at formen passer.

Evt. kan man lægge lidt ler på bagefter, da den krymper en anelse.

Føles leret for hårdt, så påsmør et tyndt lag hvidlim som efter tørring giver en glat overflade.

11. Detaljer i næsen

ic4-25

Banerømmeren (ploven) skæres til i plast, og skal have "kløverform" som ovenfor.

Limes på spoileren.

Under vinduesruden lægges en lille smule ler i "i ringform". Tryk til og form, skal kun stikke nogle mm. ud på midten.

Koblingen kan laves nemt med en stump 2 mm karton med mål efter tegningen.

ic4-24

Studie af næsens færdige underside.

12. Overgangsbælg

ic4-26

Tag et stykke plastfilm, 37x15 mm, og indgraver riller på langs. De skal forestille bælgens bukninger.

Lav 2 bøjningsanvisninger vinkelret mod rillerne (på plastens bagside!), 15 mm inde fra hver kant.

Bøj plasten til U-form, og del den derefter i 3 stk bælge (i rillernes retning) som billederne viser.

ic4-27

Hver bælg limes mod den ene af gavlene i hver overgang.

AC-aggregatet på taget laves også af et stykke plast, 18x9 mm, med bøjningsanvisning på bagsiden for langsidernes skråa kanter. Bøj derefter kanterne ca 45 grader ned.

Lim stykkerne fast på plads efter tegningen.

13. Bemaling

Jeg foretrækker penselmaling med Humbrols sortiment.

Afmaskning ved maling med lysegrå:

ic4-28

Et stykke dokumenttape fæstnes mod hele vognsiden, og bør stikke nogle mm udenfor.

Afmask vinduesbåndet, 6 mm højt, ved at bortskære tapen over og under frem til førerrummet (se pile).Bland derefter silkehvidt nr 130 med lidt grå nr 5. Nuancen skal virke mere hvid end lysegrå ( "off white"). Mal alle lysegrå partier efter forbilledet. Fjern viduesafmaskningen efter tørring.

Afmaskning ved maling med mørkeblåt og gråt:

ic4-29

Et nyt stykke dokumenttape fæstnes over siden, frem til der, hvor førerrummets krumning begynder.

Hvis tapens bredde er 19 mm, når den faktisk nøjagtigt op til det taggrå og ned til skørtets overkant!Bortskær tapen over vinduesbåndet (til det mørkeblå, 6 mm). Tilbage bliver afmaskning nr 1. og 2. (se billedet).Eftersom det krumme førerrum er vanskeligt at afmaske med tape, er det nok at indtegne afgrænsninger med blå spritpen (som. nr 3.) - i det som skal være mørkeblåt - rundt om hele næsen. På fri hånd eller med kurveskabelon.

På spoilerns kant mod det lysegrå laves tilsvarande operation med sort pen. Husk at markere "koblingshullet i næsen".

Afmask også for destinationsskiltene over dørene.

ic4-30

Begynd med at male det mørkeblå bånd efter forbilledet. Bemærk at båndet fortsætter ind på gavlene, frem til bælgene. Blandingen skal være mørkeblå nr 15 blandet med en smule sort nr 85.

ic4-31

Bemaling af skørter, tag, spoiler og underside:

Bland grå nr 5 med lidt sort nr 85, for at få en "mellemgrå" kulør.

Destinationsskiltene, boggier og "næsehullet" med kobling skal være lidt mørkere grå.

14. Øvrig bemaling m. m.

ic4-32

Mal dørmarkeringer - afmask først - i lime (gul 154 + lidt grøn 80)

Bælgene skal have en mat sølvgrå nuance (silver 11 + Hvid 130 + lidt sort 85)

Håndbøjler til førerrummet samt frontlygter males sølvfarvede med superfin pensel.

ic4-klar3

15. Slutarbejder:

Sorte kanter rundt om alle vinduer tegnes ind med fin spritpen.Med ultrafin sort spritpen: konturer rundt om døre, indstigning m. m.

DSB-logotyperne tegnede jeg i hånden med pensel og hvid farve. Frontnummer med stålpen og hvid tusch.

1del

2del

3del

4del

IMG_1006a

klikbart billede

Held og lykke med byggeriet.

Jörgen Edgar