Udskriv

Ombyggede danske vogne

af Peter Tarp.

Der findes en del tyske vogne på markedet, som forholdsvis let kan omdannes til danske vogne.

Nogle firmaer, fx DWA-hobby og WM-modeller, har gennem tiden benyttet sig af dette. Her er nogle af de vogne, der kan ombygges til danske kølevogne.

De fleste tyske modeller har store ligheder med de danske forbilleder, men der kan være forskel på fx antallet og placeringen af jalousier.

IA:

 IA19008Sx

IA 19008 på Cvk København 1944. DSB Foto.

 IAy

Modellen er en Roco kat. nr. (0)2321 eller 25052 og fås også fra bl.a. Minitrix (ukendt nummer). Modellen er ommalet i hvid med gråt tag. Litreringer er fra Stoppel. Bremsemærker samt skrivefelt er tegnet op med en tynd permanent sort tusch.

 IAmarkeringy

Modellen har den korrekte akselafstand, men antallet af jalousier stemmer ikke helt overens med forbilledet, der skal være 4 på hver side - markeret på billedet . Jalousierne kan fx laves af tynde strimler af selvklæbende mærkater, der overlapper hinanden eller af tyndt rillet plastcard udskåret i passende størrelse.

IA-vognen har en søstervogn, IAL, som har længere akselafstand svarende til HD-vognene. Vognene blev leveret til DSB i 1931, og de fleste kørte som IA-vogne til slutningen af 1960'erne, hvor de blev ombygget/omlitreret.

IE:

IEy 

IE-vogn-gruppen var en forholdsvis lille gruppe af vogne (15 stk), som alle blev overtaget fra danske privatbaner. Vognene var af G10-typen (tysk lukket standardgodsvogn), en model som flere producenter har lavet. Jeg har valgt at bruge en vogn fra fleischmann. Vognen har bremsehus, men fandtes også i en version uden dette. Modeller fra Fleischmann nr 8349, 8350, etc., Minitrix 3252 m.f. kan bruges.

IEmarkeringy 

Nogle modeller har en skråstiver for meget i hver ende af vognen (se billedet), men jeg har valgt at leve med denne fejl. Skråstiveren kan slibes ned, og brædderne rilles op, hvis det ønskes.

Modellen males hvid med gråt tag. Litreringen er hjemmelavet, udskrevet med laserprinter på transferark.

IKL:

 IKLx

IKL-vognen er lavet på en Rocomodel katalognummer 2307. Forbilledet blev lejet i Tyskland i slutningen af 1950'erne. En del vogne blev ikke totalt ommalet og -litreret, men kun pletvis, så vognene kørte rundt med DSB-bomærke og skriften "Seefische" samtidigt. Disse vogne var nærmere lysegrå end hvide.

Igen er vognen kun malet om og litreret, også her med hjemmelavet litrering.

IKA:

 IKA25157

IKA 25157, Odense 1964. Foto Arne Kirkeby.

 IKAx

Litra IKA er lavet på basis af en Minitrix vogn, kat.nr. 13976, 13914, 15205 osv. Denne ombygning er lidt mere omfattende end de ovennævnte, men bestemt overkommelig.

Ombygningen består i at vognen skilles ad og de 4 tagrotorer fjernes og hullerne til disse spartles ud. I stedet bores der 10 huller til nye rotorer. Disse skal sidde forskudt (se skitse herunder). Jeg har brugt rotorer fra Brawa, men andre firmaer laver nogle tilsvarende (fx de afmonterede fra minitrix). Vognen males hvid med sølvgråt tag. Litreringer fås fra KM-text.

skitseIKA-tagx 

Skitse af taget set ovenfra med markeringer af placeringerne af rotorerne

IV:

IV24486sJx 

IV 24486 på Cvk København 1944. DSB Foto.

IV-vognen falder lidt uden for kategorien af omdannede tyske vogne, men er medtaget for at vise, at der (heldigvis) også kan laves andet end ommalede tyske modeller.

 IVx

Vognkassen er en resinoverdel fra Trinbrættet Århus sat på en passende undervogn om med litreringer fra KM-text. Vognene (40 stk. i alt) blev leveret i 1890 og 1901, og de fleste blev udrangeret i 1950 og -60'erne.

Tips:

Den hvide farve kan være svær at få til at dække meget kraftige farver, som findes på mange industri-modeller, derfor kan det være en fordel at finde nogle vogne med lyse farver.

God fornøjelse

Peter Tarp

Litteratur:
Div. numre af lokomotivet
www.jernbanen.dk