Udskriv

Tågfärjan DAN

5. del

av Jan C.

Äntligen är mitt färjebygge klart. Det har tagit lång tid eftersom jag byggt på anläggningen samtidigt men det är ju inte målet som är det viktiga utan vägen dit.

nyportx 

Jag tyckte inte att portarna i för och akter var riktigt realistiska, så jag byggde om den som kommer att vara vid färjeklaffen.

Jag har dock behållit den öppningsbara varianten i aktern eftersom jag där skall sätta på och ta bort vagnar som är tänkta att anlända eller avgå med båten.

 Stativx

Stativen till livbåtarna är gjorda av styren.

Klartskeppx 

De stora livbåtarna på mellandäck är gjorda av balsa och de mindre på övre däck är gjorda av en styrenstång som delats i det antal som behövdes. Jag är tacksam att ritningen ändrades under min långa byggtid. När jag började fanns det tre rader på varje sida vilket reducerades till två rader på varje sida.

Kaffeskedx 

Anordningen som skall lyfta ut de stora livbåtarna över relingen är tillverkad av en del av en engångskaffesked i plast.

Master, radaranläggning och ventilationsdetaljer är tillverkade i balsa.

Strålkastarna är lysdioder som jag har isolerat anoden och katoden med eltejp och sedan böjt till och målat. Lanternerna är lysdioder vars anoder och katoder stuckits in i "kommandobryggan" där alla kablar finns.

 night2

Skorstenen är en tjockare styrenstav som sågats i lämplig storlek och målats i svart, rött och vitt.

 Straxihamnx

Här är färjan på ingående och besättningen har väl redan ropat ut "färjan är strax i havn".

 Lossningx

En kombinerad andraklass- och resgodsvagn dras iland av rangerloket

Eftersom färjan, i min lilla modellvärld, har börjat trafikera rutten Faaborg - Kappeln så är det inte så konstigt att rangerloket på Kappelns färjebangård är en tysk V60.

Jag har haft väldigt kul när jag byggt färjan och det blev en del funderande innan jag hittade lösningar på de problem som uppstod.

Vissa saker hade säkert gått att göra bättre men jag är nöjd med resultatet. Jag har nu efter många trevliga byggtimmar en färja som kan fungera som "fiddleyard" på anläggningen.

För min egen del var det här det första jag byggt som inte var en byggmodell med gjutna plastdelar och jag kan bara uppmana den som är intresserad att försöka sig på ett bygge.