Udskriv

Hjælpemidler til brug ved sporlægning

af Steen Lystmose.

Alle kan tage nogle skinner og bygge en lille bane op på spisebordet. Den vil fungere udmærket, men skal du bygge en fast monteret modelbane, er det straks noget helt andet. Her skal sporet lægges meget omhyggeligt, helt uden knæk og ujævnheder.

Jeg skal ikke komme nærmere ind på sporenes ballast, men skal blot indskyde, at hvis ballasten har udskæringer til svellebåndet, skal ballast og spor lægges samtidig, da du ellers ikke kan få svellebåndet til at passe i hullerne, men er ballasten glat, lægges ballasten først, og sporet bagefter. I det aktuelle tilfælde er der brugt sort naturgummi, men ballast kan være af kork, flamingo, skumgummi, pap eller lign. støjdæmpende materiale.

Du kan sagtens lime skinnerne fast til ballasten, men husk blot på, at så kan støjdæmpningen gå fløjten, fordi lyden forplanter sig gennem limen ned gennem ballasten og videre ned i underlaget. Det bedste resultat opnås ved at skrue eller stifte skinnerne fast. Skruer eller stifter skal ikke helt i, så de presser skinnen fast mod ballasten, men skal kun så langt ned, så de ikke generer kørslen. Ved at de presser skinnen mod ballasten vil lyden via skruen forplante sig gennem ballasten og ned i underlaget, og så er lyddæmpningen uden værdi. Ved de skinner, der skal skrues fast, skruer jeg skruen helt i, og løsner derefter skruen med en halv til en hel omgang. Så ligger skinnen stadig fast, men lyden forplanter sig ikke via skruen ned gennem ballasten til underlaget.

Til brug ved sporlægning er der tre former for værktøj, der vil være til stor hjælp, nemlig skinneskabeloner, skinneklammer og afstandslære.

Vi tager dem en for en, og slutter med at lægge et stykke spor, hvor alle 3 typer hjælpemidler tages i brug. De anvendte skinner er Peco flex-skinner.

Skinneskabeloner

Tracksetta skinneskabeloner fås til lige spor samt til radius 9”, 12”, 15”, 18”, 24” og 36”. Det er henholdsvis 228, 305, 381, 457, 610 og 914 mm radius. Jeg har dog selv fravalgt at anskaffe den mindste på 9” eller 228 mm, fordi denne radius svarer til Peco Setrack radius 2, og derfor bruger jeg standardskinner de få steder, hvor jeg skal bruge en så lille radius.

Tracksettax

Tracksetta skinneskabeloner. Her er vist de fleste af de tilgængelige
versioner, kun den mindste på 9”, svarende til 228 mm, mangler.

Skabelonerne er beregnet til lægning af flex-skinner, og de placeres mellem skinnerne på det stykke spor, som skal lægges, hvilket bevirker at lige spor bliver lige, og buede spor beholder den samme radius hele vejen gennem kurven.

Naturligvis kan man lægge kurver uden at benytte skabelonerne, men jeg synes nu at det ser bedst ud at der er samme radius hele vejen, så f.eks. forløberen på et damplokomotiv holder samme stilling hele vejen gennem kurven, og ikke svinger mere eller mindre ud til siden fordi der er forskellig radius i kurven, overgangskurve dog undtaget.

Skabelonerne er forsynet med huller i midten til skruer eller stifter, i fald man skruer eller stifter skinnerne fast til ballasten. Når du har skruet en skrue i, skubbes skabelonen et stykke hen ad sporet, hvorefter den næste skrue skrues i.

Hvis du anvender ballast med udskæring til svellebåndet, f.eks. ballast af styropor, placeres skinnen i ballasten,  og skabelonen placeres i skinnen inden det hele limes fast på anlægget. Bemærk at sporet i dette tilfælde ikke skal limes fast til ballasten, da ballasten i sig selv fastholder skinnen. Kun i skarpe kurver eller ved stigninger kan det blive nødvendigt med en enkelt lille skrue eller en klat lim.

Efterhånden som du arbejder dig frem og får lagt sporet i den rette radius, kan du eventuelt sikre ballasten i at skride ved at skrue eller stifte det fast undervejs. Skrue eller stift fjernes når limen er tør.

Skinneklammer

Skinneklammer produceres af flere firmaer, og de viste er fra PP, der forhandles via Peco.

Skinneklammen består af en 3-delt messingklods med en skrue til at holde delene sammen, men også til at spænde klammen fast på sporet. Den bruges til at fastholde sporets stilling, uanset om det er lige eller kurvet spor. Der er 3 klammer plus specialværktøj i et sæt.

Klammer-samletx

Klammerne leveres med specialværktøj til fastspænding. Det hele ligger en skumgummiforet æske.

Når du sætter klammen fast på skinnen, så sørg for at den kun har fat i skinnerne, men ikke i dele af svellebåndet. Især ved Peco FineLine er der stor risiko for at klammen kommer for langt ned og har fat i naglerne, der holder skinnen, og ikke i selve skinnen. Derved er klammen helt uden virkning, fordi skinnen da kan forskydes i svellebåndet, og det er netop det, klammen skal forhindre.

Fejl-klamme-1x

Peco FineLine har ingen nagler på indersiden af skinnen, og derfor er der risiko
 for at man presser klammen for langt ned, hvorved den kun har fat i naglerne på
ydersiden, men ikke på selve skinnen. I denne konfiguration er klammen helt
uden virkning, da skinnen kan skubbes frem og tilbage gennem klammen.

Fejl-klamme-2x

Sørg i stedet for at klammen ikke kommer længere ned end at den hviler
på oversiden af naglerne inden du spænder den. Så sidder den korrekt.

Start med at tilpasse skinnen til den del, den skal passe sammen med i det allerede lagte spor. Lås tilpasningen ved at sætte en klamme på, så tæt på enden som muligt, men så der stadig er plads til de kommende skinnelasker.

Klammer-1x

Klammer, monteret på et stykke flex-skinne til sikring af en kurve. Kurven
mellem de to klammer beholder sin form, også når man løfter skinnen op.

Derefter bøjer du skinne til den ønskede kurve, eventuelt ved hjælp af skinneskabelonerne. Start ved klammen, så skinnerne kan forskyde sig i svellebåndet efterhånden som du arbejder dig frem.

Lås eventuelt med en klamme på midten, hvis det er et langt stykke, det er med S-kurve eller du i øvrigt mener at det vil være passende.

Når hele skinnen er bøjet i den ønskede kurve, låses den med en klamme i den anden ende.

Skær det overflødige af skinner og eventuelt svellebånd. Det skal gøres nu, inden skinnen fastgøres, da det vil være vanskeligt bagefter.

Nu er skinnen klar til at blive monteret, og det kommer vi til lidt senere.

Afstandslære

For at sikre korrekt sporafstand på dobbeltsporede strækning, på stationer m.v., findes der forskellige former for afstandslære.

Fleischmanns vognpåsætter, artikel nr. 9480, har udskæringer til sikring af en sporafstand på 33,6 mm. Den kan bruges på både lige og krumme spor, og ved at anvende vognpåsætteren under bygning af anlægget, sikrer du dig at sporene er parallelle med samme afstand, nemlig 33,6 mm mellem sporene hele vejen; en stor fordel på især dobbeltsporede strækninger.

Fleischmann-afstandx

Fleischmanns vognpåsætter har udskæringer til sikring af parallelle spor på f.eks.
dobbeltsporede strækninger. Afstanden er 33,6 mm fra spormidte til spormidte.

De fleste fabrikanter af rullende materiel har en vognpåsætter i deres program, men Fleischmanns er mig bekendt den eneste der er forsynet med afstandslære.

Fleischmanns afstandslære har kun den ene ulempe at den kræver mindst 11 cm frit areal på mindst 1 side af sporene. Ellers kan den ikke være der. Brugsanvisningen på afstandslæren er i øvrigt støbt ind i bunden af vognpåsætteren.

11-cmx

Den eneste ulempe ved Fleischmann er, at den kræver mindst 11 cm frit areal på mindst 1 side af sporene. Ellers kan den ikke være der.

Fleischmanns afstandslære kan bruges til Fleischmanns skinner, både med og uden ballast, samt til Minitrix. Den kan også bruges til de gamle Roco skinner. Produktionen af disse sker nu under navnet Fleischmann, men det er de samme skinner, og de er i en overgangsperiode med både Roco og Fleischmann artikelnummer i kataloget.

Afstandslæren kan ikke bruges til Arnold skinner, da Arnold har en sporafstand på 30 mm.

Peco har en afstandslære med to forskellige sporafstande, nemlig 26,6 og 34,8 mm. Den lille sporafstand på 26,6 mm er beregnet til lange, lige stræk, mens den større sporafstand er beregnet på kurver. Det skyldes at lange vogne og lokomotiver kan støde ind i hinanden, hvis de mødes i en dobbeltsporet kurve med lille sporafstand.

Peco-afstand1x

Peco afstandslære til lille sporafstand, 26,6 mm fra spormidte til spormidte.

Peco-afstand2x

Peco afstandslære til stor sporafstand, 34,8 mm fra spormidte til spormidte.

Pecos afstandslære viser den korrekte højde på en perron, samt dennes afstand fra sporet. Og igen er den med to forskellige afstande, nemlig afstand mellem perron og spor på henholdsvis lige og buet stationsspor. 

Peco-afstand3x

Peco afstandslære kan også anvendes til at finde den korrekte højde på en
perron, samt afstanden mellem spor og perron på både lige og buet perron. 

Pecos afstandslære kan blive stående i sporet, således at du kan afsætte den korrekte afstand over et længere stykke på samme tid, simpelthen ved at placere flere afstandslærere på sporet.  Derved kan du for eksempel lægge en hel flex-skinne med korrekt sporafstand på en gang.

Peco-afstand4x

Peco afstandslære kan blive stående i sporet.

Vi lægger et spor

I det følgende lægger vi et spor for at vise hjælpemidlernes funktion i praksis. Det viste spor er fra udkørslen fra min skjulte banegård, og derfor er der ikke gjort så meget ud af ballasten, der i parentes bemærket er sort naturgummi for støjdæmpningens skyld. Det ses tydeligt at gummiet blev lagt på inden underlaget blev skruet fast, hvorved gummiet er en anelse forskudt sideværts. Det har ingen praktisk betydning i det aktuelle tilfælde, da det er et spor, der senere vil være skjult af landskab.
Men altså: 

Først tilpasses den nye skinne, så den kan sættes sammen med de i forvejen monterede skinner. Bemærk at der ikke er påsat skinnelasker endnu.

Hvis skinnen skal skrues eller stiftes fast, så bor hullerne inden du går i gang. Det er nemmere at bore hullerne ved at lægge skinnen på hovedet end at bore fra ret-siden. Svellerne er plane på undersiden, hvor den buede overside let får boret til at glide ud til en af siderne. 

Tilpasning-1x

Den nye skinne er tilpasset, så den passer sammen med den i forvejen monterede skinne. 

Ved hjælp af den lige skinneskabelon sikrer vi os at sporet fortsætter ligeud, helt uden knæk og ujævnheder. Der er stadig ikke påsat skinnelasker. 

Lige-skabelon-1x

Den lige skinneskabelon sikrer at sporet fortsætter ligeud, uden knæk i skinnesamlingen. 

Det første stykke af sporet skal være lige, inden det går ind i en højrekurve. Derfor lægger vi den lige skinneskabelon i sporet, så den ender der hvor det lige stykke ender. Eller rettere: Lige før der, hvor det lige stykke ender, for vi sikrer det bagefter med en skinneklamme. Bemærk at der endnu ikke er sat skinnelasker på i skinnesamlingen.  

Lige-skabelon2x

Først lægges skabelonen i skinnen…

Klamme-2x

…hvorefter skinnen låses fast med en skinneklamme.

Nu er vi nået til det punkt, hvor vi finder ud af hvorfor der ikke skulle monteres skinnelasker. Vi kan nemlig tage skinnen op, for det er nemmere at bøje den når man står med skinnen i hånden. Når skinnen er bøjet i nogenlunde den form, den skal have, lægges den på plads igen, og ved hjælp af skinneskabelonen formes den til den ønskede kurve.

Du vil opdage at den ene skinne er noget længere end den anden, og enden af skinnen beskæres, så næste skinne bliver nemmere at tilpasse.

Afkortningx

Skinnerne er ikke lige lange, og med en blyant eller lign. afmærkes det sted, hvor den ene
skinne skal skæres over. Blyantstregen ses på skinnen, lige over svelle nr. 2 fra højre 

Når skinnen skal beskæres, er det nemmest igen at tage den op, og inden du skærer den lange skinne over, skal du først afkorte svellebåndet så der er plads til skinnelasker.

Derefter bøjer du skinnen lidt mere end den var i forvejen, så du kan save det overskydende af, uden at komme i karambolage med den anden skinne.

Rocos sav, katalognr. 10900 er perfekt til formålet.

Rocosavx

Roco sav nr. 10900 er perfekt til afkortning af skinner. Den ligger
godt i hånden, og den afstivede klinge gør at den saver stabilt og lige.

Når den anden ende af skinnen er tilpasset, låses den med en klamme. Så bliver skinnen på plads, uden at den begynder at rette sig ud.

Klamme-3-monteretx

Den sidste klamme er sat på plads, og nu kan vi begynde at fastgøre skinnen, enten med
stifter eller skruer. Selv foretrækker jeg skruer, i fald sporet engang skal afmonteres igen. 

Nu kan vi skrue skinnen fast. Begynd i den ende, hvor skinnen støder op til de tidligere anlagte skinner, og arbejd dig frem. Sæt en skrue i for hver ca. 15 – 20 cm på lige spor og for hver 8 – 12 cm i kurver, afhængig af kurvens radius. Fjern klammerne efterhånden som du når frem.

Når skinnen er skruet fast, kommer vi til den nemme del, nemlig montering af det parallelle spor. Tilpasning m.v. er ganske som ved det første spor, bortset fra at vi ikke kan bruge de buede skinneskabeloner, men her anvender vi en afstandslære i stedet for.

Når skinnen er tilpasset og formet i den ønskede form, monteres skinnelaskerne, og den ene ende af skinnen sættes fast på de tidligere anlagte skinner. Så sætter du ganske enkelt en serie afstandslærer i sporene og skruer spor nr. 2 fast.

Afstand-1x

Pecos afstandslære kan blive stående i sporet.

Det ser så nemt ud på billederne, men jeg skal da ærligt tilstå, at så snart du begynder at arbejde med skinnerne, vil afstandslæren vælte, fordi den i et kort øjeblik ikke sidder i spænd.Det er da også kun til ære for fotografen at der er sat en stribe op i sporene. Normalt har man kun et par stykker sat på ad gangen, efterhånden som man arbejder sig frem på sporet.

Afstand-2x

Det ser flot ud med en hel stribe afstandslærer, der viser at de to spor er
parallelle hele vejen, men i praksis har man kun en eller to monteret ad gangen.

I det viste eksempel er kun vist dobbeltspor med stor afstand, men dobbeltspor med lille afstand er efter nøjagtig samme princip. Her skal man så blot anvende den anden side af afstandslæren. Lille afstand frarådes i kurver med radius mindre end 24” (610 mm), da lange personvogne og lokomotiver kan støde ind i hinanden, hvis de mødes i kurven.

Anskaffelse af hjælpemidlerne kan godt gå hen og blive lidt af en investering, men skal du bygge en modelbane med flex-skinner på et anlæg der er større end et alm. spisebord, så er pengene givet godt ud.

Bygger du en modelbane med faste skinner fra Minitrix, Roco eller Fleischmann vil Fleischmanns vognpåsætter med afstandslære være uundværlig. Den er med til at sikre korrekt sporafstand på dobbeltsporede strækninger, men ikke mindst på stationer og lign. steder med sporrist.

Rigtig god fornøjelse.

Steen Lystmose