Udskriv

 

Til første del

Fast kobling del 2

Udover en fast kobling af loddespyd, kan man også lave en fast kobling af plast-strips.
Den viste kobling passer til de fleste ældre vogne uden kortkoblingskulisse, Fleischmann dog undtaget (se forrige afsnit).

4-x-rocox

Den faste kobling er beregnet til bloktog og andre vognstammer, der ikke skal kobles fra hinanden ved rangering.

I forhold til kobling af loddespyd, har plast-koblingen visse fordele og ulemper.

Fordele:
Den er nemmere at fremstille.
Den er mere stabil.
Den kan tilpasses individuelt.

Ulemper:
Nogle vogne med metaldæksel over koblingsskakten skal skilles ad, når koblingen monteres/afmonteres.
Hele vognstammen skal sættes på/tages af sporet samtidig.

arnold-umbau-10mmx

Koblingen passer i de fleste ældre vogne uden kortkoblingskulisse, Fleischmann dog undtaget. Her er det ældre Arnold Umbauwagen. Koblingens længde: 10 mm.

Generelt:

Den er svær at lave uden et spejl, et lille stykke glas eller andet materiale, som plastlim ikke binder på.
Lad koblingen ligge på glaspladen og hærde i minimum 5, men helst 10 minutter inden du flytter den eller limer den anden ende. Jo længere tid du venter, jo mindre er risikoen for at limningen bliver for svag.
Efter sidste limning skal koblingen ligge i mindst 2 – 3 timer, men helst natten over, inden du udsætter den for belastning. Jo før du tager den i brug, jo større er risikoen for at limningen går op igen. En korrekt udført limning vil efter 3 - 5 timer (afhængig af lim, temperatur etc.) være lige så stærk som materialet i sig selv. Se i øvrigt afsnittet Plastlim.

Ved de viste vogne skulle Roco-vognene skilles helt ad for at få monteret fast kobling, mens det på Lima-vognene kun var nødvendigt at afmontere hjul og det lange metalstykke, der går på langs under vognbunden.

rocoplatform1x

På Rocos lukkede godsvogne skal platformen i gavlene fjernes inden koblingen monteres.

rocoplatform2x

Når platformen er fjernet og vognene forsynet med en 18 mm lang fast kobling, er der 2 mm mellem pufferne.

rocoplatform3x

En kobling på 18 mm er passende hvis vognene ikke skal køre i kurver, der er mindre end 228 mm i radius. Er radius mindre
end 228 mm, forlænges koblingen med ca. 1 mm. Ellers griber pufferne fat i hinanden når vognene kører ind i eller ud af en kurve.

Vi bygger:

Til koblingen skal anvendes to plaststrips, nemlig 1,5 x 1,5 mm samt 0,5 x 1,5 mm. Sidstnævnte kan i visse tilfælde erstattes af 1,0 x 1,5 mm.

Inden du skærer koblingen til, skal du først finde ud af, hvor lang den skal være. Tag de to vogne, der skal være fast sammenkoblet, og læg dem på hovedet i den afstand, som de skal have efter sammenkoblingen. Mål afstanden mellem indersiden af de to koblingsskakter. Dette mål er længden på den tykke plaststrip på 1,5 x 1,5 mm.
Der er forskel på de gamle vognes koblinger, så længden kan variere fra 10 til 12 mm, de fleste vogne skal dog have en koblingslængde på 11 mm.

lima12mmx

Koblingens længde kan variere fra vogn til vogn. Her er det 2 Lima-vogne, pufferafstand 2 mm, koblingens længde: 12 mm.

roco10mmx


Her er det 2 Roco-vogne, pufferafstand 2 mm, koblingens længde: 10 mm.

Når du har skåret den rigtige længde ud, slibes strippen glat i begge ender. Sørg for at slibeværktøjet er nøjagtig vinkelret på strippen, for ellers vil endestykkerne sidde lidt skævt, hvorved koblingen får et skævt træk, hvilket igen bevirker at den har nemmere ved at knække. 
Dernæst skærer du et lille stykke af den tynde plaststrip, eller rettere: 2 ens stykker. Længden afhænger af skaktens bredde, og om dækslets ben går på ydersiden eller indersiden af skakten. Det er nemmere at slibe af, hvis der er for meget, end at tilføje, hvis der er for lidt, så jeg skærer dem konsekvent ud i længder på 4 mm og sliber dem bagefter til, så de passer i den aktuelle skakt.

ensomx

Den færdige kobling består af 5 dele, der er limet sammen.

Læg den lange strip på en glasplade, og sæt et af de korte stykker for enden af den. Med en blyant, knivspids eller lign. holder du det lille stykke fast mod det lange stykke. Sørg for at det sker nøjagtig midt for. Det lille stykke skal nu være vinkelret på det store, så de danner et T. Er de ikke vinkelret på hinanden, skal der slibes med let hånd.
Det er meget nødvendigt at enderne på den store strip er glatte og vinkelrette. Ellers knækker koblingen (limningen går op) i første kurve, hvis det da ikke sker allerede, når du sætter vognene på sporet. Mens limen stadig er flydende, kan det dog lade sig gøre at rette på tingene, hvis de ikke er helt vinkelrette, fordi limen opløser plast-strippen, men det er ikke noget, du bør satse på. Trykker du for hårdt eller justerer for meget, kan koblingen blive deform.

Hvis din kontrol viser, at de to strips er vinkelret på hinanden, limes det korte stykke fast. Læg det store stykke på glaspladen, og lim det korte stykke fast, så begge strips rører ved glaspladen. Lad den ligge på glaspladen i 5 – 10 minutter og hærde, inden du gentager behandlingen i den anden ende.
Et lille tip: Jeg fik fat i nogle små stykker glas efter et uheld med et vindue, så jeg kan lave 5 koblinger ad gangen, uden at skulle flytte dem fra glaspladen før limen er hærdet.

5-kobx

Øverst en samlet, endnu ikke slebet kobling, i midten 3 koblinger med pålimet tværsats
i den ene ende, og nederst en fuldt færdig kobling, der kun mangler at blive malet.

Når koblingen skal monteres, kan der enten anvendes den originale koblingsfjeder, eller du kan helt undvære fjederen. Anvender du fjeder, skal du ikke gøre mere ved selve koblingen end at lime den første tværsats på i hver ende, men du skal være opmærksom på, at plaststrip har en glat overflade, så du kan risikere at fjederen vil sidde skævt på et tidspunkt, hvis koblingen har været bøjet for langt ud til siden.
Selv foretrækker jeg at undvære fjederen, og sætter i stedet et ekstra stykke plastic på koblingen, hvorved et slup i koblingen bliver minimalt. Jo mindre slup, jo mindre risiko for at pufferne kommer i karambolage med hinanden.
Skær to små stykker af den tynde strip. De skal være lidt kortere end de første, men det betyder ikke alverden, hvis de alle er lige lange. Der sker ikke andet end at du skal slibe lidt mere.

rocoikurvex 
Koblingens længde afpasses, så pufferne ikke kommer i karambolage med hinanden i kurverne. Selv anvender jeg
banens skarpeste kurve som prøve, for kan vognene gå gennem denne kurve, kan de gå gennem alle kurver. 

Lim de to nye stykker fast oven på de to første, så tværstykket på koblingen bliver dobbelt så tyk.
Nu vil de fleste jo nok spørge, hvorfor man så ikke bare limer et stykke strip på 1,0 x 1,5 mm fast med det samme, og det kan man da også udmærket gøre. Det er blot nemmere at se en evt. skævhed, hvis det er en tynd strip. Desuden skal nogle koblinger, f.eks. gamle Lima og Arnold vogne, have en 3. strip á en halv mm limet på, for ikke at der skal være for stort et slup. Det er altså kun et spørgsmål om økonomi, for man sparer at skulle købe en ekstra pose strips.
Når den sidste strip er limet fast, slibes enden af koblingen, så kanterne bliver let afrundede. Det er for at den bedre kan bevæges i skakten.

Korrektlimningx


Er din limning foretaget korrekt, kan du løfte en vognstamme uden at koblingen knækker. Den store afstand
mellem øverste og midterste vogn er synsbedrag, dels fordi øverste vogn holdes på skrå, dels fordi den
midterste vogn har drejet sig lidt. Selvom der derved bliver trukket skævt i to retninger, holder koblingen.

Prøv om koblingen passer i skakten. Den skal kunne bevæges frit, både sideværts og op og ned. Afhængig af vognens længde skal koblingen kunne gå nogle grader til hver side. Til gengæld skal den ikke kunne bevæges ret meget frem og tilbage i skakten.

limaikurvex

 
Selv i en skarp kurve bevæger koblingen sig kun ganske få grader til siden.

Hvis du synes at der er for stort et slup, så læg et stykke strip på 0,5 mm ned i skakten, og prøv om koblingen stadig kan bevæges. Kan den det, limes det ekstra stykke fast.

Til sidst males koblingen sort, og monteres i vognene.
Nu er din vognstamme klar til at køre ud i den store, vide verden, uden at du behøver spekulere over utilsigtede afkoblinger.

Rigtig god tur.

Steen Lystmose