Udskriv

Jens Villadsens Fabrikker

I 1876 grundlagde tømrer Jens Villadsen i København en fabrik, der kunne fremstille tagpap. Fabrikken fik i 1907 eneret på at fremstille en speciel type tagpap, der fik navnet ICOPAL og flyttede i 1912 fra Frederiksberg til Maglebylille (Tømmerup) på Amager.

Fabrikken fremstillede foruden ICOPAL tagpap også vej- og bygningsmaterialer samt isolering og tjære-destillation og ændrede senere navn til Icopal A/S. I 1940 var der 125 medarbejdere, og fabrikken havde afdelinger 11 andre steder i Danmark og i Norden.

En stor del af firmaets transporter foregik pr. jernbane med egne vogne, og fabrikken, der havde eget sidespor fra Amagerbanen på Tømmerup station, købte i 1929 fem tankvogne fra Deutsche Reichsbahn til transport af asfalt og tjære.

Vognene, der var bygget af Herbrand i 1904, var 9.050 mm lange med akselafstand på 4000 mm. Tanken kunne rumme 15.400 liter.

Tre af vognene blev indregistreret ved DSB som ZE 502 601-603, medens en blev indregistreret ved Amagerbanen som AB 509 603 og en ved Horsens Vestbaner som HV 509 401, da fabrikkerne lå ved disse baner. De to sidstnævnte vogne blev dog omregistreret til DSB i 1938/39 som ZE 502 604 og 605.

Fra 1949 fik vognene fjernet bremsehus og blev udstyret med trykluftbremse. Vognene blev udrangeret i 1962.

ZE-alle

Her er alle fem vogne med 604 forrest fotograferet i Horsens 1962 ved udrangeringen. Foto Holger Sørensen.


Modellen:

IMG_8168x

Fleischmann har nu lavet et sæt med to Villadsen-tankvogne. Sættet har katalog nr. 843708

Der er tale om en ommaling af en tysk tankvogn - den samme som ved DFO-tankvognene - som desværre er en anden type end Villadsens, og modellerne er derfor ikke helt korrekte.

Da de fem tankvogne var forskellige, er det ikke muligt at finde en model, som ligner alle, men det er lykkedes at "ramme" nogenlunde. Vognene er uden bremsehus og altså udgaven fra 1949.

ZE502604x

Ze 502 604 i Esbjerg 1955. Foto P.E.Clausen/arkiv DMJK.

IMG_8166stor

Ze 502 604 i model. Klikbart billede.

ZE502605x

Ze 502 605 i Horsens 1962. Foto Holger Sørensen.

605-stor

Ze 502 605 i model. Klikbart billede.

Målmæssigt er modellerne meget tæt på forbilledet:

mål i mm. 1:1 1:160 modellen
LOP 9050 56,5     55
Akselafstand 4000   25     25

Desværre er tankens farve ikke helt korrekt, idet den er grålig/sølvfarvet, hvor den skulle være sort. Dette skyldes ifølge oplysninger fra Fleischmann, at man har godkendt vognen med en forkert RAL-farvekode, og når godkendelsen er givet og produktionen igangsat, fanger bordet.

Litrering og påskrifter er flotte og tydelige, 604 har en lys plade med firmanavn på tanken og hjemstedsplade uden tekst.

604-litra

Ze 502 604 med navneplade sat på litreringspladen

604-1

Fleischmanns model med navnepladen trykt på tanken

605 har intet navn på tanken, men derimod på hjemstedspladen, og her er korrekt skrevet "Fabrikker" med 2 gange k ligesom på forbilledet.

605-litra

Ze 502 605

605plade

Fleichmanns model

Det kan ses, at vognene senest havde revision den 11.1.59 (604) og 17.2.60 (605).

Alt i alt er det pæne vogne, som vil passe fint ind i godstog i epoke tre, selv om de ikke er helt korrekte.

afsted

og så kan vognene komme afsted...  Klikbart billede.

Kilder:
Jernbanen.dk
Dansk jernbanearkiv
Tårnby kommunebiblioteks hæfte ”De første Industrier” 2.del
Lokomotivet nr. 61
Erik V. Pedersens side om Amagerbanen