Udskriv

 Små æsker til modeltog

 

Littleboxesx

Du kan lave æsker i nøjagtig den størrelse og med det antal rum, du har brug for. Der er naturligvis låg til alle æskerne, de er blot ikke med på billedet. Billedet er klikbart.

Der er link til tegninger af æskerne nederst på siden.

Indledning

Hvem har ikke på et eller andet tidspunkt haft brug for en lille æske, uden at finde en brugbar til formålet.

Det råder vi bod på nu, hvor du kan lave dine egne æsker med nøjagtig de mål, den farve og det antal rum, du har brug for.

Hver æske består af en basis-enhed samt, hvis den skal have mere end 1 rum, en indmad eller rumdeler.

 

Stoerrelsex

Der er ingen grænser for hvor store eller små æskerne kan være. Her er det en 6-rums æske til containervogne samt en lille æske til lysdioder eller andre småting.

Når du begynder, skal den side af kartonet, som skal være indvendig i æsken, vende opad.

Alle streger og målinger foregår på denne side, og det er ikke nødvendigt på noget tidspunkt at skulle vende kartonet om for at sætte streger eller lign. på bagsiden. Der vil hverken være streger, prikker eller lign. på ydersiden der viser, at du selv har lavet æsken. Streger, prikker og lign. vil i øvrigt også være skjult på indersiden eller i hvert fald svære at se, fordi de vil være i hjørnerne.

Vi laver to typer æsker, nemlig en æske med 1 rum og bagefter æsker med flere rum. Hvorvidt de sidste æsker skal have 2 eller flere rum, bestemmer du selv.

Vi starter med basis-enheden, der kan bruges som æske til 1 vogn.

Start1x

Vi starter med en lille nem æske til 1 vogn.

Materialer

For at lave en æske skal du bruge følgende:

Karton
Kniv eller saks
Blyant
Lineal
Lim

Karton

Tynd karton fra f.eks. boghandlen er udmærket til æskerne. Dette karton er ca. 1/5 mm tykt, men på grund af konstruktionsmetoden bliver æsken forholdsvis kraftig og solid. Store æsker eller æsker til tunge ting som f.eks. et lokomotiv, skal muligvis forstærkes i bunden, men til vogne, biler, skinnestykker, reservedele, elektroniske komponenter og lign. er forstærkning unødvendig.

Jeg har med held lavet en 2-rums æske til lukkede godsvogne af karton fra en havregrynsæske. Det eneste problem, jeg havde, var at streger og mærker skulle afsættes på den udvendige side af æsken, hvorved de kunne være svære at se da jeg skulle skære. Men det lykkedes.

Kniv eller saks

Det er muligt at lave æsken ved hjælp af en saks, men udskæring med kniv giver et langt pænere resultat.

Blyant

Den, du har i skuffen.

Lineal

Jeg bruger selv to linealer til en æske, nemlig en plasticlineal med tydelige streger til opmåling samt en stållineal til udskæring.

Man kan sagtens skære ud efter en plasticlineal, men det varer ikke længe før kanten bliver ujævn på grund af det skarpe knivblad.

Lim

Almindelig hvid hobbylim kan bruges, men erfaringen har vist at dobbeltsidet tape er nemmere og hurtigere på de steder, hvor en kraftig limning ikke er nødvendig, f.eks. når flap D skal limes fast (se senere i teksten). Du kan naturligvis bruge dobbeltsidet tape overalt, men vær opmærksom på at tape med tiden vil miste sine klæbende egenskaber. Vi taler dog ikke om uger og måneder, men om år.

12rumx

Du kan lave æsker i nøjagtig den størrelse og med det antal rum, du har behov for. Her er det en 12-rums æske, beregnet til lukkede godsvogne. Hvert rum måler 70 x 30 mm.

Æskens størrelse

Inden du går i gang, skal du beslutte dig for æskens størrelse. Ved æsker med flere rum er det de enkelte rums størrelse, du skal have klar, samt antallet af rum.

Målene kan ikke ændres undervejs. Er du først begyndt at skære, er du nødt til at fuldføre, selvom du måske er kommet i tanke om at æsken skulle være større eller mindre. Det er betydeligt nemmere at starte forfra på en ny æske end prøve at ændre målene på den igangværende.

Vi skal undervejs arbejde med halve mål, og derfor vil det være en stor fordel, hvis æskens bredde er delelig med 2.

32rumx

På grund af byggemetoden er æskerne meget stabile. Her er det en 32 rums æske til stik, muffer og bøsninger, og den forbliver lige, selvom den er fyldt op og holdes i den ene ende.

Vi bygger basisenheden

Vi starter med det grundlæggende, nemlig basisenheden. For at den kan anvendes bagefter, laver vi den som en æske med 1 rum til f.eks. en godsvogn i spor N.

Den viste æske er 100 mm lang, 30 mm bred og 25 mm høj.

Basisstartx

Basis-enheden kan bruges som æske til 1 vogn, her en skinnerensevogn.

I det følgende vil der være 2 mål ved hvert målepunkt, og det er en formel til din egen æske, hvis den har andre mål end den aktuelle, samt målene for den aktuelle æske, der er anført med rødt.

For at sikre at dit kartonstykke er stort nok, kan du beregne størrelsen på det nødvendige stykke karton ved følgende formel:

Længde: Æskens længde plus 4 x højde
Bredde: Æskens bredde plus 4 x højde.

For den aktuelle æske betyder det at kartonstykket som minimum skal måle 130 x 200 mm.

Vær omhyggelig når du måler ud på kartonstykket. Selv en lille fejl vil blive større, jo længere hen vi kommer i arbejdet, og det vil ende med at æsken enten bliver skæv eller i værste fald slet ikke kan bruges.

Udmåling

Vi starter i det ene hjørne, og på den lange side af kartonstykket sætter vi mærker på kanten. De skal senere bruges som holdepunkt for stregerne:

Første punkt er Højde minus 1 mm, 25 minus 1 = 24 mm

Næste punkt måles fra det afsatte mærke og udgør Højde 25 mm

Vi fortsætter til næste punkt

Æskens længde 100 mm
efterfulgt af Højde 25 mm
og til sidst Højde minus 1 mm, 25 minus 1 = 24 mm

Det giver en samlet længde på 198 mm.

Vi går til den korte side, og her er målene næsten de samme, og derfor er de blot linet op i rækkefølge:

Højde minus 1 mm, 25 minus 1 = 24 mm
Højde 25 mm
Æskens bredde 30 mm
Højde 25 mm
Højde minus 1 mm 25 minus 1 = 24 mm

Det giver en samlet bredde på 128 mm.

Stemmer dine mål ikke overens, er et af mærkerne forkert. Ret det inden du fortsætter, for ellers bliver hele æsken skæv.

Nu har vi 3 af de 4 hjørner, og vi skal nu finde det 4. hjørne.

Fra det sidst afsatte punkt på den korte side måler du samme afstand ind som den lange side er lang og sætter en lille streg vinkelret på linealen.

Fra det sidst afsatte punkt på den lange siden og parallelt med den lille streg, du netop har afsat, sætter du en lille streg, vinkelret på linealen ud for den korte sides totale længde.

Der hvor de to streger krydser hinanden, har vi det fjerde hjørne. Forbind dette hjørne med de andre hjørner, så du får en firkant.

Skær det overflødige af kartonet, så du kun har karton til æsken tilbage.

Afsæt punkter på de to sidste sider som på de to første.

Forbind punkterne på hver side med streger.

Nu skulle dit karton gerne se således ud:

AE1x

Nu er vi nået her til. Bogstaverne i felterne behøver du ikke skrive på dit karton, medmindre du ikke har noget imod at de kan ses inde i den færdige æske. De er kun med på skitserne for at sikre at det er de samme felter, vi snakker om.

Udskæring

På den korte side skæres ind langs alle streger, men kun til den 2. tværgående streg. Skærelinier er angivet med blåt, se skitse længere nede.

Et lille tip: Mens du har linealen liggende når du skærer, så vend kniven om og rids en foldelinie i resten af stregen med bagsiden af knivbladet. Foldelinier er angivet med rødt på skitsen.

Ved at ridse og skære i samme ombæring sikrer vi os, at folde- og skærelinier er nøjagtig ud for hinanden.

AE2x

Skær langs de blå linier, men kun til 2. tværstreg, angivet ved pilens spids.

På den lange side skæres ind i den 2. streg, således at 2 felter i hvert hjørne falder af. Husk at ridse de røde linier mens du har linealen liggende.

Vi er ikke færdige med at skære endnu.

Flap D skal afkortes, og længden skal være Bredde delt med 2 30 : 2 = 15 mm

Det skyldes af flapperne senere skal bøjes ind parallelt med C, og for at de ikke skal overlappe hinanden og derved frembringe en kant eller udbuling, må de ikke være længere end halvdelen af æskens bredde.

AE3x

De grå felter skæres væk, så kun de gule felter er tilbage.

Vi skal skære lidt mere, men de næste afskæringer er ikke strengt nødvendige. De gør bare samlingen meget nemmere.

På flap D skæres 1 mm af den kant, der senere skal vende opad, hvilket vil sige den side, der vender bort fra C. Det hjælper dig, når flap C1 bøjes ind over 2 x D samt C, da der derved kommer en skarp kant.

På flap B1 skæres 1 mm af i hver side. Det bevirker at der er plads til flap C1, når denne bøjes ind i æsken, uden at bøje eller bule.

AE4x

Hvis dit karton ser således ud nu, er du klar til næste trin, nemlig samling af æsken. Bemærk de små hak hvor flap B1 og D er blevet beskåret.

Æsken samles

Nu kommer vi til det sjove, nemlig samling af æsken. Den kan samles uden lim, men kvaliteten er så også derefter.

Udenogmedlimx

Æsken til venstre er samlet uden brug af lim, og det ses blandt andet ved at siderne buler indad. Samling med lim eller dobbeltsidet tape er det bedste, som i æsken til højre.

Flap B1 bøjes ind og limes fast på flap B, således at bogstaverne er skjult. Foldelinien mellem flap B og bunden A skal stadig være synlig, ellers er der noget galt.

Gør det i begge sider.

Rejs siderne B til lodret, bøj flap D (2 stk. i hver ende) ind, rejs flap C til lodret, og lim D fast til C.

Bøj flap C1 ind og lim den fast på flap D på æskens inderside.

Gør det i begge ender.

Halvtsamletx

Den ene ende af æsken er allerede samlet, men i modsatte ende ses tydeligt fremgangsmåden, hvordan D bøjes ind,
inden C rejses til lodret og limes fast på D. Derefter limes C1 fast på D inde i æsken.

Nu har du en fin lille æske, men der mangler et låg.

Udenlaagx

Nu har vi selve æsken, men mangler låget.

Låg til æsken

Låget laves på nøjagtig samme måde, men med andre mål.

Lågets størrelse finder du ganske nemt ved at måle æsken udvendigt og lægge 2 mm til på hver led, for at låget ikke skal gå for stramt, men også for at tage hensyn til materialetykkelsen.

Du kan lave låget med samme højde som æsken, eller du kan gøre siderne lavere, hvorved låget ikke når helt ned til æskens bund, men til gengæld er det nemmere at tage låget af, fordi du kan holde fast i æsken mens du løfter låget. Smag og behag.

Enafhverx

Æsken til venstre er med afskåret låg, til højre har låget samme højde som æsken.

Lågets størrelse (felt A på skitserne) er det samme, uanset om siderne er reduceret eller ej.

Hvis du har lavet en æske magen til den viste, kan du sandsynligvis bruge følgende mål, men vær opmærksom på at størrelsen på felt A kan variere fra min æske, afhængig af materiale m.v.

Jeg har valgt et låg med reduceret side, og målene er som følger:

Korte side:
Højde minus 5 minus 1 mm, 25 – 5 – 1 = 19 mm
Højde minus 5 mm, 25 – 5 = 20 mm
Bredde *) 32 mm
Højde minus 5 mm, 25 – 5 = 20 mm
Højde minus 5 minus 1 mm, 25 – 5 – 1 = 19 mm

Lange side:
Højde minus 5 minus 1 mm, 25 – 5 – 1 = 19 mm
Højde minus 5 mm, 25 – 5 = 20 mm
Længde *) 102 mm
Højde minus 5 mm, 25 – 5 = 20 mm
Højde minus 5 minus 1 mm, 25 – 5 – 1 = 19 mm

*) Bemærk at det ikke er æskens bredde eller længde, men lågets bredde og længde, som du har målt dig frem til. De kan variere lidt fra mine mål.

Laag1x

Således så målene ud på mit låg, men vær opmærksom på at du kan have andre mål på din æske.

Herfra og resten af vejen er det nøjagtig samme fremgangsmåden som da du lavede æsken, så jeg ser ingen grund til at gentage udskæring og samling af låget.

Er du i tvivl, så gå tilbage i teksten til "Udskæring" og fortsæt der fra.

Samletax

Den færdige æske, med afskåret låg

Detaljer

Æsken kan eventuelt fores med skumgummi fra f.eks. en engangs-vaskeklud i bunden og måske også på siderne, alt efter hvad æsken skal indeholde.

Skal den indeholde noget tungt, f.eks. et lokomotiv i spor N, kan det være en fordel at lime et stykke kraftig karton eller pap fast i bunden af æsken. Husk at måle æsken indvendigt inden du skærer ud, for ved at flapperne nu sidder indvendigt, vil rummet være en anelse mindre end de fastsatte mål. Hellere skære et stykke pap der er 1 mm for kort på hver led, end ½ mm for stort, for er pappet for stort, vil det presse på i siderne, og med tiden vil æskens hjørner revne.

Æske med flere rum

Til en æske med flere rum skal vi bruge basis-enheden, som vi netop har lavet som en æske med 1 rum, samt en rumopdelt indmad.

Rumdelerne er faste, og kan ikke flyttes. Til gengæld vil de heller ikke lægge sig ned eller på anden måde ændre form, hvis du går frem efter vejledningen.

Vi starter indefra og arbejder os udad. Det giver de bedste chancer for at få tingene til at passe sammen.

Derfor starter vi med indmaden.

Antallet af rum i æsken er kun begrænset af kartonets størrelse, men det er muligt at samle 2 gange indmad ved at lime dem sammen. Det vender vi tilbage til senere i teksten.

Forskelligerumx

Du kan lave lige så mange rum i æsken, som du har brug for, og rummene behøver ikke nødvendigvis være lige store eller placeret symmetrisk.

Inden du går i gang, skal du bestemme dig for størrelsen på de enkelte rum.

Æsken kan laves i 3 forskellige kvaliteter efter eget valg, nemlig "Simpel", "Medium" og "Glat".

"Simpel " er hurtig at lave, og den kan skam også holde, men er ikke videre pæn.

"Medium" er kraftigere, da den er med dobbelte sider, men til gengæld med synlige rumdelere på ydersiden.

"Glat" er med 3-dobbelte sider og dobbelt bund, og som navnet antyder, er den med helt glatte sider.

Start2x

De tre typer af æsken. De to 2-rums æsker til venstre er begge "Simpel", nederst til højre en 3-rums "Medium", og øverst til højre i to farver en 5-rums "Glat".

Alle tre typer er med her, men det skal allerede nu afsløres, at "Glat" er en opgradering af "Medium", men det er da også muligt at opgradere "Simpel", således at den får samme udseende som "Glat" og kvalitet som "Medium".

Nå, men for ikke at forvirre alt for meget, går vi i gang med at lave en simpel æske.

Udgave "Simpel"

Simpelstartx

Den simple udgave forbruger mindre karton end de efterfølgende, men er ikke nær så holdbar som de øvrige.
Samlingerne vil være synlige på den færdige æske.

Den aktuelle æske er en 2-rums æske med en højde på 25 mm, og hvert rum er 80 mm langt og 30 mm bredt.

Jeg har lavet flere æsker af denne type, og derfor er æskerne på billederne ikke nødvendigvis den aktuelle æske, men er fra flere æsker med forskellig antal rum.

Æsken kan opgraderes til "Glat" på et senere tidspunkt, men vær opmærksom på at du muligvis skal lave et nyt låg til æsken ved opgraderingen.

Beregning af karton

For at finde den omtrentlige størrelse af kartonen, skal du gå ud fra følgende formel, idet det bemærkes at "kort side" ikke nødvendigvis behøver være bredden på et rum. Hvis der er flere rum, vil bredden ofte være større end længden.

Kort side
1 rums længde plus 2 gange højde, 80 + (2 x 25) = 130 mm

Lang side
Højde plus (Y gange (1 rums bredde plus (2 gange højde))
25 + (2 x (30 + (2 x 25)))
25 + (2 x (30 + 50))
25 + (2 x 80)
25 + 160 = 185 mm

Y = antal rum

Den aktuelle 2-rums æske skal således bruge et stykke karton på minimum 130 x 185 mm.

Start i et hjørne og afsæt mærker på kanten på den korte side således:

Højde 25 mm
1 rums længde 80 mm
Højde 25 mm

Start i samme hjørne og afsæt mærker på den lange side således:

Højde 25 mm
1 rums bredde 30 mm
Højde 25 mm
Højde 25 mm
1 rums bredde 30 mm
Højde 25 mm

De med blåt anførte mål gentages indtil det ønskede antal rum i æsken opnås.

Nu har vi 3 af de 4 hjørner, og vi skal nu finde det 4. hjørne.

Fra det sidst afsatte punkt på den korte side måler du samme afstand ind som den lange side er lang og sætter en lille streg vinkelret på linealen.

Fra det sidst afsatte punkt på den lange siden og parallelt med den lille streg, du netop har afsat, sætter du en lille streg, vinkelret på linealen ud for den korte sides totale længde.

Der hvor de to streger krydser hinanden, har vi det fjerde hjørne. Forbind dette hjørne med de andre hjørner, så du får en firkant.

Skær det overflødige af kartonet, så du kun har karton til æsken tilbage.

Afsæt punkter på de to sidste sider som på de to første. Forbind punkterne på hver side med streger.

Vi er ikke helt færdige med at måle op, for flap D skal afkortes til 1 rums bredde delt med 2, 30 : 2 = 15 mm

Nået så langt skulle dit karton gerne se sådan ud, hvor de grå felter bliver skåret væk senere.

2R1x

Dit karton skulle nu gerne se således ud. De røde streger er foldelinier, og de blå er skærelinier.

Udskæring

På den lange side (med flap C og D) skærer du ind ved alle streger, men kun til tværstregen.

Derefter afkorter du flap D til korrekt længde (1 rums bredde delt med 2).

Alle andre linier er foldelinier, og hvis du ikke allerede har ridset dem med bagsiden af knivbladet, så gør det nu.

Nu skulle dit karton gerne se således ud:

2R2x

På skitsen ser vores arbejde nu således ud ......

2-rumsstartx

...og på et foto ser det således ud. Her er æsken dog vist fra bunden, for vi skal bruge billedet om lidt, når vi skal samle æsken.

Samling af æsken

Nu skal vi til det sjove ved arbejdet, nemlig samle æsken.

Bøj alle foldelinier opad, undtagen hvor to B'er er lige ved siden af hinanden. De skal foldes den modsatte vej, se foto herover.

Vend arket om og lim to B'er sammen. Gør det alle steder, hvor to B'er er ved siden af hinanden.

Det er rumdelere i æsken.

Vend æsken om igen, og rejs en af B'erne til lodret sammen med den nærmeste dobbelt-B, rejs C til lodret, og lim D fast på ydersiden af C.

Du kan også lime D fast på indersiden af C. Det har ikke anden betydning end at samlingen bliver synlig indvendig i stedet for udvendig på æsken, men det er nemmere at styre hvis de limes fast på ydersiden, fordi der da er nogle kanter, der kan hjælpe med at holde styr på flapperne. Desuden vil flap D være skjult når/hvis æsken senere bliver opgraderet til "Glat".

Nu er æsken færdig, men der mangler et låg.

Låg er fælles for alle tre typer flerrums-æsker, og derfor kommer de til sidst i teksten.

Udgave "Medium"

Mediumstartx

Denne udgave er kraftigere end den forrige, da den har et lag karton mere i siderne.
Æsken kan opgraderes til "Glat" på et senere tidspunkt, hvis ønskeligt/nødvendigt.

Denne æske samt første del af "Glat" er identiske. Det betyder ganske enkelt at når man har lavet en æske udgave "Medium", kan man fortsætte på samme æske og derved opgradere den til "Glat", hvorved den bliver kraftigere og pænere.

Også her har jeg lavet flere forskellige æsker, og derfor er det ikke nødvendigvis samme æske, der går igen på billederne.

Skitserne og anvisningen er en 3-rums æske, højde 25 mm, og hvert rum er 80 mm langt og 30 mm bredt. Fotos kan vise æsker med færre eller flere rum og med andre mål, men arbejdsgangen er den samme.

Beregning af karton

For at finde den omtrentlige størrelse på kartonet til æsken, går du ud fra følgende formel:

Kort side:
1 rums længde plus 4 x højde, 80 + (4 x 25) = 80 + 100 = 180 mm

Lang side:
4 gange højde 4 x 25 = 100 mm
1 rums bredde 30 mm
2 gange højde 2 x 25 = 50 mm
1 rums bredde 30 mm

De med blåt anførte gentages indtil man når det ønskede antal rum i æsken.

Den viste æske er med 3 rum, og derfor skal der lægges 80 mm til (summen af de med blåt anførte mål) udover den samlede længde af ovennævnte, og det giver en total længde på 290 mm. Det vil sige at vi skal bruge et stykke karton, der som minimum måler 180 x 290 mm.

Den kan med andre ord lige være på et stykke A4.

Opmåling

Start fra et hjørne på kartonet og afsæt punkter på den korte side som følger:

Højde minus 2 mm, 25 – 2 = 23 mm
Højde minus 1 mm ,25 – 1 = 24 mm
1 rums længde 80 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
Højde minus 2 mm, 25 – 1 = 23 mm

På den lange side afsættes følgende punkter, idet der startes fra samme hjørne som før:

Højde minus 2 mm, 25 – 2 = 23 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
1 rums bredde 30 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
1 rums bredde 30 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
1 rums bredde 30 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
Højde minus 2 mm, 25 – 2 = 23 mm

Bemærk at det kun er første og sidste flap, nemlig flap B1, der skal være 23 mm, mens de øvrige er 24 mm.

Nu har vi 3 af de 4 hjørner, og vi skal nu finde det 4. hjørne. Fra det sidst afsatte punkt på den korte side måler du samme afstand ind som den lange side er lang og sætter en lille streg vinkelret på linealen.

Fra det sidst afsatte punkt på den lange siden og parallelt med den lille streg, du netop har afsat, sætter du en lille streg, vinkelret på linealen ud for den korte sides totale længde.

Der hvor de to streger krydser hinanden, har vi det fjerde hjørne. Forbind dette hjørne med de andre hjørner, så du får en firkant.

Skær det overflødige af kartonet, så du kun har karton til æsken tilbage.

Afsæt punkter på de to sidste sider som på de to første.

Forbind punkterne på hver side med streger.

Flap D skal afkortes i længden, så den som maksimum er 1 rums bredde delt med 2, 30 : 2 = 15 mm

Nu er vi færdige med udmålingen, og dit karton skulle gerne se således ud, idet de blå streger er skærelinier, mens de røde er foldelinier:

3R1x

Hvis dit karton ser således ud, er du godt med. Bogstaverne behøver du ikke anføre på dit karton, medmindre du vil have dem med på den færdige æske. De er kun med på skitsen for at sikre at vi snakker om de samme felter.

Udskæring

På den lange side skæres i samtlige linier ind til den 2. røde linie. Skærelinier er anført med blåt på skitsen ovenfor. Bemærk at du nogle steder skal skære gennem en rød linie, mens du andre steder kun skal skære til den røde linie. Det er lidt forvirrende, når man lige ser på skitsen, men når du nu får at vide at du kun skal bruge de flapper, der er forsynet med bogstav, skulle det gerne hjælpe lidt på forståelsen.

Et lille tip: Inden du flytter linealen, så rids de røde linier op ved at vende kniven om og rids med bagsiden af knivbladet. Derved sikrer du dig, at folde- og skærelinier er lige ud for hinanden. Hvis de er bare en lille smule forskudt for hinanden, vil det kunne ses på den færdige æske.

På den korte side skal der ikke skæres så meget, for der skal kun skæres i den blå linie lige ved siden af felt B1. Feltet uden bogstav vil falde af, men det er også meningen.

Dernæst skæres de yderste dele af flap D, så den kun har den længde som vi beregnede os til før; i den aktuelle æske 15 mm.

De næste skæringer er ikke strengt nødvendige, men kan være til stor hjælp når æsken skal samles:

Flap D beskæres med 1 mm på den kant, der vender væk fra C.

B1 beskæres med 1 mm på begge korte sider.

Begge beskæringer er vist med grønt skitsen.

3R2x

Nu er vi nået så langt, at vi er klar til at samle æsken. De i teksten omtalte beskæringer af flap B1 og D er markeret med grønt.

Samling

De fleste steder skal der foldes opad, mens arket ligger på bordet. Kun 1 sted skal der foldes den modsatte vej, og derfor starter vi med den.

De steder, hvor 2 B'er er lige ved siden af hinanden, skal der foldes den modsatte vej. På den aktuelle æske er det to steder, nemlig de to skillevægge.

Vend arket om igen, og fold alle andre steder opad. Når du har foldet alle steder, skulle dit ark gerne se sådan ud:

3-rumstartx

Når du har foldet alle steder, hvor der skal foldes, ser arket nu således ud.

Nu skal vi til at lime.

Fold B1 ind over B og lim den fast.

Vend arket om, og lim skillevæggene (2 x B) sammen.

Vend arket om igen, og nu vil du opdage at æsken vil krølle lidt sammen.

4-rummedbuex

På dette stadie vil æsken bue, og jo flere rum, jo større bue. Da jeg lavede en 7-rums æske, buede den så meget at den næsten var en cirkel, men ingen grund til panik. Det er helt normalt.

Det vil være en fordel, men ingen betingelse, at prøvesamle æsken, eller i hvert fald det ene rum, uden brug af lim. Æsken kan samles uden lim, men bliver i sagens natur ikke nær stå holdbar som når den limes.

Nu skal vi til at lime de enkelte rum sammen, men hvorvidt du vil starte på midten og arbejde dig udefter, eller du starter fra en ende af, er op til dig selv. Erfaringen har vist, at hvis æsken er med mere end 3 rum, kan det betale sig at starte på midten for derved at reducere æskens sammenkrøllen. Uanset hvor du starter, er arbejdsgangen den samme.

Pres bunden A ned, bøj flap D ind i æsken, rejs 2 gange flap B til lodret, rejst flap C til lodret, og lim flap D og C sammen, således at D er indvendig og derved modsat arbejdsgangen i "Simpel", hvor D skulle være udvendig.

Bøj flap C1 ind over og lim den fast på D på æskens inderside.

Gør det i alle rum, og æsken er færdig.

Udgave "Glat"

Denne udgave er en opgradering af "Simpel" og "Medium", og den behøver ikke nødvendigvis blive lavet med det samme, idet opgraderingen kan foretages på et senere tidspunkt. Dog skal opgraderingen ske inden du laver låg, eller du skal være forberedt på at skulle lave et nyt og lidt større låg til æsken.

Glatstartx

Den glatte version er blot en opgradering af de førnævnte, men er derudover også kraftigere, da de har et ekstra lag karton.

Opgradering til "Glat" består reelt kun i at sider og bund forstærkes med endnu et lag karton, og siderne er, som navnet antyder, helt glatte og uden synlige samlinger, hjørnerne dog undtaget.

Udgave "Glat" består af 2 dele, og den ene del har du allerede lavet i form af "Simpel" eller"Medium", og det efterfølgende drejer sig derfor udelukkende om del 2.

Farverx

Du kan lave æsken i samme farve hele vejen igennem, eller anvende forskelligfarvet karton. Her er det, øverst, en gennemfarvet gul æske til busser, og nederst til venstre en grå/grøn og til højre en gul/rød æske til godsvogne.

Ganske som med de forrige æsker har jeg lavet mere end 1 æske, og de viste fotos er derfor ikke fra samme æske, men fra flere forskellige æsker. Arbejdsgangen er den samme, uanset antal rum, størrelse, farve m.v.

De anførte mål gælder for en opgradering af den under "Medium" nævnte 3-rums æske.

Beregning af karton

For at finde den omtrentlige størrelse af kartonen, skal du kende de udvendige mål på første del.

Mål langs kanterne, da mål på midten af æsken kan give forkerte tal, fordi siderne jo kan bøje ind- eller udad.

Bemærk at kort og lang side er den korte og den lange side på din æske, uden hensyn til rummenes retning i æsken. Er din æske kvadratisk, bruger du bare samme formel 2 gange.

Kartonets størrelse beregnes derefter således:

Kort side:
4 x højde plus æskens korte side plus 2 mm, 4 x 25 + 82 + 2 = 184 mm

Lang side:
2 gange højde plus æskens lange side plus 2 mm, 4 x 25 + 92 + 2 mm = 194 mm

Udmåling

Start fra et hjørne af kartonet, og på den korte side afsættes punkter som følger:

Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
Højde 25 mm
Æskens korte side plus 2 mm, 82 + 2 = 84 mm
Højde 25 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm

På den lange side afsættes følgende punkter:

Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
Højde 25 mm
Æskens lange side plus 2 mm, 92 + 2 = 94 mm
Højde 25 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm

Herfra og videre er "Glat" del 2 samt låg ens, og derfor er der under "Låg til æsken" henvist til netop dette sted i teksten.

Nu har vi 3 af de 4 hjørner, og vi skal nu finde det 4. hjørne.

Fra det sidst afsatte punkt på den korte side måler du samme afstand ind som den lange side er lang og sætter en lille streg vinkelret på linealen.

Fra det sidst afsatte punkt på den lange siden og parallelt med den lille streg, du netop har afsat, sætter du en lille streg vinkelret på linealen ud for den korte sides totale længde.

Der hvor de to streger krydser hinanden, har vi det fjerde hjørne. Forbind dette hjørne med de andre hjørner, så du får en firkant.

Skær det overflødige af kartonen, så du kun har karton til æsken tilbage.

Afsæt punkter på de to sidste sider som på de to første.

Forbind punkterne på hver side med streger.

På den korte side skæres ind langs alle streger, men kun til den 2. tværgående streg. Skærelinier er angivet med blåt, se skitse.

Et lille tip: Mens du har linealen liggende når du skærer, så vend kniven om og rids en foldelinie i resten af stregen med bagsiden af knivbladet. Foldelinier er angivet med rødt på skitsen. Ved at ridse og skære i samme ombæring sikrer vi os, at folde- og skærelinier er nøjagtig ud for hinanden.

Glat2x

Skær langs de blå linier. Den røde linie mellem to blå linier er en foldelinie, så rids foldelinien inden du flytter linealen.

På den lange side skæres ind langs den blå streg, men husk kun til 1. tværstreg. Ellers skærer du flap D af også, og det er ikke meningen. Husk at ridse de røde linier mens du har linealen liggende.

Vi er ikke færdige med at skære endnu.

Flap D skal afkortes, og længden skal være Bredde delt med 2, men da flap D i det aktuelle tilfælde er kortere end halvdelen af æskens bredde, skal der ikke skæres noget af længden på flap D. Derfor er der to felter ved siden af hinanden, mærket D.

Vi skal skære lidt mere, men de næste afskæringer er ikke strengt nødvendige. De gør bare samlingen meget nemmere.

På flap D skæres 1 mm af den kant, der senere skal vende opad, hvilket vil sige den side, der vender bort fra C. Det hjælper dig når flap C1 bøjes ind i æsken og limes fast, da der derved kommer en skarp kant.

På flap B1 skæres 1 mm af i hver side. Det bevirker at der er plads til flap C1, når denne bøjes ind i æsken, uden at bøje eller bule.

Glat3x

Hvis dit karton ser således ud nu, er du klar til næste trin, nemlig samling af del 2. Bemærk de små hak i hjørnerne hvor vi har skåret 1 mm af flap B1 og D.

Samling af "Glat", del 2

Bøj flap B1 ind og lim den fast på B. Gør det i begge sider.

Bøj flap D ind, rejs flap B til højkant, rejs flap C til højkant og lim flap D fast på flap C. Bøj flap C1 ind og lim den fast på indersiden af æsken, således at den limes fast på indersiden af flap D.

Gentag behandlingen i den anden ende.

Tag del 1 og prøv om den passer ned i del 2. Gør den det, tages den op igen, og der smøres lim i bunden af del 2 samt på siderne. Sæt del 1 ned i del 2, og pres den på plads. Hold presset til limen begynder at hæfte, eventuelt med limklemmer på siderne og noget tungt i bunden.

Nu er din æske færdig, men vi mangler stadig et låg til den.

Låg til æsken

Låg til æsken er faktisk blot en gentagelse af "Glat", del 2, men med en lille ændring for så vidt angår målene.

Start med at måle den udvendige side af den æske, der skal forsynes med låg. Skriv målene ned på et stykke papir, for hvis du husker bare en lille smule forkert, kommer låget aldrig til at passe.

Beregning af karton

Størrelsen på det nødvendige stykke karton beregnes efter følgende formel:

Kort side:
Æskens korte side plus 2 gange højde plus 2 mm. 84 + (2 x 25) + 2 = 84 + 50 + 2 = 136

Lang side:
Æskens lange side plus 2 gange højde plus 2 mm, 96 + (2 x 25) + 2 = 96 + 50 + 2 = 148

Udmåling

Den viste æske er med låg i samme højde som æsken, men hvis man vil have et låg, der er lidt lavere end æsken, hvorved det er nemmere at tage låget af æsken fordi låget ikke går helt ned, skal der trækkes yderligere 5 mm fra alle de steder, der angår højde.

Start fra et hjørne af kartonen, og på den korte side afsættes punkter som følger:

Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
Højde 25 mm
Æskens korte side plus 2 mm, 84 + 2 = 86 mm
Højde 25 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm

På den lange side afsættes følgende punkter:

Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm
Højde 25 mm,
Æskens lange side plus 2 mm, 96 + 2 = 98 mm
Højde 25 mm
Højde minus 1 mm, 25 – 1 = 24 mm

Jeg hader henvisninger i byggevejledninger, men for ikke at have to enslydende afsnit lige efter hinanden, er du nødt til at gå op under "Glat" og fortsætte lige efter det sted under "udmåling", hvor denne henvisning er nævnt.

De to byggevejledninger er nemlig fuldstændig ens, bortset fra at låget altså er nogle mm større på hver led.

Når limen er tør, kan du lægge dine vogne, biler eller hvad æsken nu skal bruges til, i æsken og lægge låg på.

Du kan eventuelt lave en label med æskens indhold og lime den på låget.

Sammenlimede æsker

Ikke alle har mulighed for at anskaffe karton, der er stort nok, hvis man vil lave en æske med mere end 2 - 3 rum.

Har man f.eks. kun karton i størrelse A4, kan man lave flere små æsker, der så limes sammen til én stor æske.

Fremgangsmåden beskrives her.

Ganske som tidligere skal du vide på forhånd hvor mange og hvor store rum, du vil have i æsken. Er du først begyndt at skære, kan du nemlig ikke lave det om.

Der er to måder at lime dem sammen på, nemlig på langs og på tværs. Vi starter med at lime sammen på langs, hvilket vil sige at vi limer to B-sider sammen.

Samling på langs

I det følgende drejer det sig om en 5-rums æske, der består af en 3-rums og en 2-rums indmad, der er limet sammen.

Vi starter med den største del, den med de 3 rum, der senere kommer til at sidde øverst.

Æsken laves som en almindelig æske, og du kan lave den som "Simpel" eller "Medium" efter eget valg. Derfor omtaler vi kun ændringer i forhold til tidligere vejledninger længere oppe i teksten. Den viste indmad er lavet som "Simpel".

Sammenlimet1x

Den eneste ændring i forhold til tidligere æsker er at B reduceres med ca. 10 %. I det aktuelle tilfælde vil det sige ca. 2 mm, markeret med grønt. Bemærk at skitsen kun viser en del af æsken.

Den eneste ændring i den første del er, at den ene flap B reduceres i højden, således at den er 2 mm lavere end den anden flap B.

Formlen lyder helt nøjagtig således: Højde minus ca. 10 %

Det skyldes at flap B1 på del 2 skal limes fast på indersiden af den reducerede flap B, men det kommer vi tilbage til om lidt.

Når indmaden er færdig, sættes den til side.

Vi laver anden del, og den laves også som en alm. indmad, dog med den begrænsning, at hvis du laver den i "Simpel", skal du tilføje en flap B1 efter følgende formel: Højde minus 1 mm.

Laver du indmaden som "Medium", skal den flap B1, der senere limes fast i første del, blot stå frit indtil videre.

Derudover er der ingen ændringer i forhold til tidligere vejledninger længere oppe i teksten.

Når de to dele er færdige, bør du først prøvesamle dem uden brug af lim. De skal være nøjagtig lige lange, og flap B1 skal uden besvære kunne gå ned i den anden æske så der dannes en skarp kant.

Sammenlimet2x

De to dele er klar til at blive limet sammen.

Hvis de to dele passer sammen, kan de limes. Her er det bedst med flydende lim, så man har mulighed for at korrigere samlingen sideværts indtil de to dele er nøjagtig ud for hinanden. Smør derefter lim på flappen og lim den fast, så den bliver en del af skillerummet.

Sammenlimet3x

Der er ingen der kan se at denne æske er samlet af 2 dele. Den buer på midten, men det vil de fleste æsker med mere end 3 rum gøre indtil der bliver lagt noget i æsken eller den opgraderes til "Glat".

Samling på tværs

Samling på tværs er næsten som samling på langs, bortset fra at du skal lime flere flapper fast i stedet for kun 1.

De to dele laves som to ens æsker, enten som "Simpel" eller som "Medium", men der er nogle ændringer til de to steder, hvor delene skal limes sammen:

På den ene del fjernes flap C1, og flap C reduceres med ca. 10 %, hvilket i vores tilfælde vil sige ca. 2 mm. Det skal kun foretages på den side, hvor den anden del skal limes fast. På den anden del skal der ikke foretages nogen ændringer, medmindre du laver æsken som "Simpel", idet den side, der skal limes fast til første del, skal udføres som "Medium". Vi skal nemlig bruge flap C1 til at lime de to dele sammen med.

Sammenlimet4x

På den ene del fjernes flap C1, og flap C reduceres med ca. 10 %. Der skal ikke ændres på nogle af de andre flapper. Bemærk at der kun er vist en del af æsken.

Nå du har lavet de to dele, sættes de sammen uden brug af lim.

Inden du limer dem sammen, skal du sikre dig at de for det første er lige store (B-siderne skal flugte med hinanden), og du skal sikre dig at flap C1 kan gå ned i rummet på den anden æske.

Passer delene sammen, limes de sammen til én æske.

Sammenlimet5x

Æsken samles først uden brug af lim. Her er flap C1 på plads i det forreste rum, og du kan på de øvrige se, hvordan systemet virker.

Samling på langs og på tværs

Det kan naturligvis lade sig gøre at samle en æske, ved både at samle den på langs og på tværs. Jeg har selv prøvet det på en 12-rums æske, og alene til indmaden i æsken skulle der bruges 4 stykker karton i A4.

Det er ikke nogen let opgave, for man har en del sider, hvor målene skal ændres i forhold til en normal æske, men giver du dig tid og får skåret de rigtige steder, bliver resultatet ganske imponerende.

Sammenlimet6x

Her ses tydeligt, at æsken består af 4 dele, der er limet sammen. De to bagerste dele er allerede limet sammen.

Sammenlimet7x

Her er den samme æske en anelse længere henne i operationen, men man kan tydeligt se, hvordan delene skal samles.

Sammenlimet8x

Og sådan kom den færdige 12-rums æske til at se ud til sidst. Hvert rum måler 30 x 70 mm, og hele æsken måler 145 x 185 mm. Det vil sige at for at opgradere den til "Glat" og/eller lave et låg til æsken, skal der i dette tilfælde bruges karton, der er større end A4.

Forstærkning

Det kan til tider være nødvendigt at forstærke dele af en æske, enten bunden, siderne eller begge dele.

Forstærkning af bunden i en enkeltrums æske har vi omtalt tidligere, så her følger forslag til forstærkning af skillerum og sider samt forstærkning af bund i flerrums æsker.

I en æske med flere rum kan skillerummene forstærkes ved at der ganske enkelt limes et ekstra stykke karton mellem B-siderne inden disse limes sammen. Forstærkningen skal være mindre end side B, og generelt skal man regne med at forstærkningen skal være ca. 10 % mindre end siden.

Udvendige sider, hvor flap B1 limes på B, kan forstærkes på samme måde, og det samme gør sig naturligvis gældende ved C1 – C flapperne, men da jeg i de fleste tilfælde har opgraderet mine æsker til "Glat", har det ikke været nødvendigt med forstærkning af B1 – B og C1 – C.

Der er forskel på karton, for der findes tyk, men blød karton (f.eks. bagsiden af en skriveblok) og der findes tynd, men forholdsvis stift karton (f.eks. æsker fra havregryn og cornflakes). Brug det tynde karton, og hvis du ikke mener at det er stift nok, så lim to stykker sammen.

Af alle de viste æsker er det kun æskerne med autotransporterne der har forstærkede skillerum. Det er ikke nødvendigt med forstærkning af skillerum til vogne med en længde på under ca. 10 cm, men er vognene længere, anbefales det at forstærke sider og skillerum.

Medogudenpapx

Selvom rummene i den blå æske er kortere end i den gule, så ses det tydeligt, at der skulle have været forstærkning i den blå æske. Efter kort tids brug vil rumdelerne ændre form en smule. Ikke så meget så de går i stykker, men jeg synes ikke det ser godt ud med de skæve rumdelere.

Forstærkning af bund

Du kan forstærke bunden i "Glat" ved ganske enkelt at lime et ekstra stykke karton i bunden inden indmaden limes fast. Det har ikke været nødvendigt at forstærke bunden i nogle af mine æsker, for skillerummene er med til at afstive æsken, og jeg har ikke lavet æsker med større rum end at de kan bruges til vogne m.v. i spor N, men laver du en æske med større rum, f.eks. til stik og muffer, eller skal æsken bruges til flere lokomotiver, kan det blive nødvendigt at forstærke bunden.

Et lille tip

Til slut et godt råd som jeg fik af en gammel håndværker i mine unge dage, og som jeg den dag i dag stadig retter mig efter:

Mål 2 gange og skær 1 gang.

Og så glippede det endda for mig, da jeg skulle lave en æske til nogle bananvogne. Rummene blev lidt for korte, så vognene kun lige akkurat kan ligge i æsken uden at ligge i spænd.

Jeg målte kun 1 gang, da jeg skulle beregne rummenes længde, og bliver nu straffet for det ved at æsken blev en anelse for lille.

Maaltogangex

Jeg glemte at kontrollere mine mål, og bliver nu straffet ved at rummene blev nogle mm for korte.
Husk derfor at måle to gange inden du begynder at skære.

Klargjorte æsker

Har du karton i størrelse A4, og kan din printer udskrive på karton, kan du få lidt hjælp her i form af færdiggjorte tegninger til æsker.

Tegningerne er i pdf-format og kræver Adobe Acrobat Reader for at kunne hente dem. Der er tre størrelser, nemlig rumstørrelse 30 x 70 mm, 30 x 80 mm og 30 x 100 mm. Alle er 3-rums æsker med udvidelse til 6, 12 eller flere rum. Hver tegning består af 4 sider, så man kan lave forskellige størrelser som vist på skitserne.

Fælles for dem alle er at de længste er 280 mm lange, hvilket vil sige at de lige akkurat kunne være på et stykke A4. Ikke alle printere kan printe tæt på den nederste kant, så du skal måske lige selv tegne den nederste linie op, men på alle tegninger, hvor du måske selv skal tegne lidt, skal den nederste flap være 23 mm bred. Det skal den øverste for den sags skyld også være, hvis din printer ikke kan printe fra toppen af papiret.

Alle tre typer er udgave "Medium".

Alle streger er sorte. Hvilke streger der er skærelinier og hvilke der er foldelinier fremgår af vedledningen til æske, udgave "Medium".

Du kan lave følgende æsker af hver tegning:

1aeske

Af side 1 kan du lave en 3-rums æske.

2langs

Af side 1 og 2 kan du lave en 6-rums æske, samlet på langs. Antallet af rum kan øges til det uendelige,
det er blot et spørgsmål om, hvor mange side 2, du kobler på æsken.

2tvaers

Af side 1 og 3 kan du lave en 6-rums æske, samlet på tværs. Også denne æske kan forlænges
i det uendelige ved at printe flere side 3 ud og koble dem på æsken.

4aeskerx

Ved hjælp af alle 4 sider kan du lave en 12-rums æske. Ganske som med de øvrige kan denne forlænges
i det uendelige ved at koble flere sider på.

Der er intet til hinder for at sammenkæde flere størrelser i samme æske, men det vil være nemmest, hvis de samles på tværs når du har forskellige længder. Bredden er ens på dem alle tre, så du kan f.eks. lave en række med 100 mm og en række med 70 mm i samme æske.

Der er ikke tegnet låg eller opgradering til "Glat" til nogle af ovennævnte tegninger. På grund af de mange valgmuligheder samt hensynet til materialetykkelse m.v. vil det være for omstændeligt og fylde alt for meget at lave de videregående tegninger. Dem er du nødt til selv at lave.

Du kan hente æsken 18 x 70 mm ved at klikke her

Du kan hente æsken 25 x 55 mm ved at klikke her

Du kan hente æsken 25 x 70 mm ved at klikke her

Du kan hente æsken 30 x 70 mm ved at klikke her

Du kan hente æsken 30 x 80 mm ved at klikke her

Du kan hente æsken 30 x 100 mm ved at klikke her

Du kan også hente en æske med små rum, 20 x 40 x 10 mm, ved at klikke her.

Æsken er beregnet til småting som reservedele eller lign. Skitsen er på 1 side A4, og du kan lave æsker med 2, 3 eller 4 rum fra skitsen, men kan naturligvis også printe flere sider ud og lave en større æske med mere end 4 rum.

Rigtig god fornøjelse

Steen Lystmose