Udskriv

Flad godsvogn

 

Fladgodsvogn

Denne vogn er utrolig nem at lave. Den er velegnet for nybegyndere der aldrig har prøvet at bygge vogne før.

Tidsforbrug for den færdige vogn:
Erfaren modelbygger: 1½ - 2 timer plus malingens tørretid.
Nybegynder: noget mere. 

Dobbeltflad2

Man kan vælge mellem en sidehøjde 5 mm (t.v.) eller 4 mm (t.h.) Den lave side er den mest naturtro, men også den der er sværest at lave

 Det er almindeligt kendt at nybegynderens første byggeprojekt sjældent bliver efter hensigten, og derfor er denne vogn konstrueret således at den kan skilles ad bagefter, hvorved undervognen kan genbruges igen og igen. Er du ikke tilfreds med din vognkasse kan du slet og ret skifte den ud.

Der skal bruges følgende til vognen:

1 undervogn, katalognr. NR-122
Plastcard 1 mm
Plastcard med bræddeprofil, 0,5 mm tyk, 1 mm brede brædder.
Plaststrip 0,5 x 1 mm
Plaststrip 2 x 2 mm
Evt. et stykke bly eller anden form for ballast
Plasticlim og maling

Et spejl til at bygge modellen på er næsten uundværligt. Et lille lommespejl er rigeligt, og de kan købes i de fleste genbrugsforretninger eller du kan besøge en autoophugger og købe et af de små spejle der sidder i den højre solskærm på mange biler.

Når du monterer f.eks. vognsiderne på vognbunden, sætter du vognkassen på spejlet, og ved at se fra gavlsiden skal vognsiden og dens spejlbillede flugte med hinanden. Gør de det, er samlingen vinkelret. Se det demonstreret i tekst og billeder i afsnittet Kontrol af rette vinkler. Vær ikke bange for at lime vognen fast på spejlet; plasticlim binder ikke på glas! Indtørret lim på spejlet fjernes med acetone.

Først laver vi vognbunden. Det gøres af plastcard, 1 mm tyk. Stykket skal være 18 x 52 mm. Med en slibepind eller et stykke sandpapir slibes kanterne rene for grater. Mærk efter med en fingernegl; neglen skal kunne glide fra midten af stykket og ud over kanten uden at møde modstand.

Det er en naturlov at man ikke kan få hjørnerne til at passe fuldstændig sammen, og det gør det meget nemmere hvis du sliber ganske let på hjørnerne så de bliver en lille bitte smule afrundet.

 Tegning 1

Skitse af vognkasse, set fra oven. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet. Tætsluttende hjørnesamlinger med lodrette sider omkring en vandret flade ser let ud på en tegning, men kan være svær, til tider umulig i praksis. 

 Tegning 2

Hjørnerne på vognbunden slibes ganske let. Det ses ikke på den færdige vogn, men gør samlingen meget nemmere.
På skitsen er afrundingen stærkt overdrevet; i virkeligheden skal afrundingen være så lille at den kun lige kan anes med det blotte øje.

Til sider og gavle skal vi bruge 2 stykker på hver 5 x 53 mm (vognsider) samt 2 stykker på hver 5 x 18 mm (gavle). For begyndere eller andre som kan være lidt usikre, anbefales det at skære stykkerne 1 mm længere end de skal være. Det er lettere at slibe en halv milimeter af end at skulle tilføje den. Husk at brædderne skal gå langs den længste side på alle 4 stykker. Det er nemmest at skære langs rillen mellem to brædder, og så se stort på om siden bliver i den nøjagtige højde, blot alle 4 sider er lige høje. Når du skærer på langs eller tværs af brædderne skal du kun skære 1 - 2 gange og derefter brække delene fra hinanden.

Gør det til en vane altid at fjerne graterne på alle kanterne, også selvom der ikke skal limes på den ene kant. Evt. grater vil kunne ses når vognen bliver malet. Hvis du regner med at kunne sætte vognsiden nøjagtig på midten af vognbunden kan du allerede nu mærke af til sidestolperne, men ellers kan du vente (se senere i teksten hvordan du mærker af).

Nu kommer vi til det sværeste af det hele:

Læg vognbunden på spejlet og lim den ene gavl fast. Sørg for at gavlens nederste kant hviler på spejlet, at gavlens ender og vognbundens sider enten flugter med hinanden (hvis du har skåret i de nøjagtige mål) eller at gavlen rager ud over vognbunden (hvis du har skåret stykker der er lidt længere end angivet), at gavlen ligger helt tæt til vognbunden i dens fulde længde og at samlingen er vinkelret. Det er 4 ting du skal holde øje med på én gang! Prøv først uden lim inden du limer den sammen. Lad limen hærde i 2 - 5 minutter inden du limer den næste gavl fast.

På dette stadie skal du helst ikke løfte for meget i vognen da du meget let kan ødelægge dit arbejde. Skal du løfte vognen så gør det ved at holde i siderne uden at røre gavlene. Når limen er hærdet skæres eller slibes de udragende dele bort (kun hvis gavlen er længere end vognbunden er bred). Husk altid at slibe udefra og ind mod midten af vognen. Ellers risikerer du at samlingen løsner sig og i værste fald at rive gavlen af igen. Og så er du lige vidt.

Dernæst limer vi siderne fast, også en ad gangen for ikke at ødelægge det vi lige har limet. Siderne limes både på vognbunden og på gavlene. Skulle det ske at der er lidt "luft" mellem vognside og gavl, så fortvivl ikke. Små fejl på op til ½ mm rettes senere med en "skævskjuler" i form af stolper. Til gengæld skal udragende dele slibes væk inden du går videre, men vent med at slibe indtil limen er hærdet. Husk at slibe udefra og ind mod midten. 

Tegning 3

Snit gennem vognkassen med vognbund og to vognsider. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet

Vi skal have limet hjørnestolper på. Det er strips, 0,5 x 1 mm og de skæres i længder der er ca. 2 mm større end vognsidens højde, hvilket vil sige 7 mm. Lim en stolpe fast på gavlen så tæt på enden som muligt. Stil vognkassen på højkant så vognsiden hviler på spejlet og pres eller skub stolpen så den er i plan med spejlet og dermed også parallel med vognsiden. De 3 andre limes fast med samme fremgangsmåde. Skær overflødige ender af stolperne ved at lægge vognkassen på siden og skære langs kanten. Undgå at trække strippen af ved at lave save-bevægelser, men tryk kniven oppe fra og ned. En kniv med æggen på tværs á la stemmejern er bedst egnet. Gentag behandlingen på vognsiderne. Se skitserne.

 Tegning 4

Den "rå" vognkasse, set fra oven. Bemærk at vognsiderne går ud til ydersiden af gavlene.

Tegning 5

 Første del af hjørnestolperne er på plads. Lav alle 4 "halve" stolper på gavlene. Når limen er hærdet skæres det overflødige væk, inden du går i gang med anden halvdel af hjørnestolperne. Du kan ikke skære af begge strips i et hjørne på én gang uden at ødelægge dem

 Tegning 6

Den færdige vognkasse med hjørnestolper, set fra oven. Denne hjørnesamling er både nem og solid.

Hvis du vil have sidestolper på vognkassen skal det være nu, inden vognkassen males. Bemærk i øvrigt at den flade godsvogn er den eneste i denne serie hvor sidestolperne monteres efter at vognkassen er samlet. På de næste vogne bliver stolperne limet på vognsiden inden vognkassen samles, men på grund af de specielle hjørnestolper på den flade godsvogn må vi vente med sidestolperne til vi er nået til dette punkt.

Læg vognkassen på den ene side og mærk af hvor du vil have sidestolperne. Du kan f.eks. vælge at sætte dem henholdsvis 10 og 20 mm fra hjørnestolperne. I gavlene har jeg valgt 5 mm fra hjørnestolperne, men afstand og antal er helt op til dig selv. Mærk af på alle 4 sider. Det kan være svært at holde både på vogn, lineal og blyant samtidig, men det kan lade sig gøre.

Stolperne er strips, 0,5 x 1 mm. Skær dem ud i et antal der passer til din vogn, og skær dem i længder på ca. 7 mm så du har noget at holde i når de skal monteres.

Hold en strip i enderne så den står på højkant mellem tommel- og pegefinger (nogle kan bedre mellem tommel- og langfinger), smør lim på den ene af de brede sider og sæt strippen på vognsiden så den dækker dit mærke. Her er det bedst at bruge limen der påføres med pensel, ellers risikerer du at bruge for meget lim, og det ses tydeligt bagefter.

Pres forsigtigt strippen på plads og sørg for at den er vinkelret på brædderne. Det kan lade sig gøre at smøre lim på vognsiden og derefter sætte strippen i limen, men det vil kunne ses bagefter. Det er vigtigere at strippen sidder lodret end at stolpernes indbyrdes afstand er den rigtige. En skæv stolpe vil være meget tydelig på den malede vogn, mens en stolpe der har forskubbet sig en anelse vil være knap så synlig.

Lim alle strips på, og lad limen hærde. Husk at stille vognkassen på højkant på en af siderne, ellers risikerer du at skubbe stolperne skæve. Når limen er hærdet skæres det overflødige af stolperne. Husk altid at stolperne skal vende ned mod skæreunderlaget når du skærer dem af, eller knækker de eller de falder af. Eventuelle ujævnheder slibes af stolperne så de er helt plane med vognsiderne, især i bunden må der ikke være forhøjninger i gavlene, ellers kan vognkassen ikke sættes på undervognen bagefter. Også her skal der altid slibes udefra og ind mod midten.

Det er især vigtigt ved stolperne da de ellers kan blive revet af. Selvom limen betragtes som hærdet til videre forarbejdning efter 3 - 5 minutter, så er den adskillige timer om at hærde fuldstændig.

Hvis du ikke allerede har lukket din limflaske tæt til, så gør det nu. Vi skal ikke bruge den mere, og du risikerer at den står og tørrer ind hvis den ikke er tæt tillukket. Limflasker med nål tømmes for eventuelle limpropper. (se afsnittet Plasticlim).

Når al lim er hærdet vaskes vognkassen forsigtigt med lidt sulfovand for at fjerne fedt og slibestøv. Brug en blød børste, skyl vognkassen og lad den tørre.

Nu er vognkassen klar til at blive malet. Jeg har valgt Humbrol nr. 133, men dermed ikke være sagt at det er den eneste rigtige. Jeg synes bare at det er en pæn farve til vognen, og dermed blev det. Godsvogne findes i kort sagt alle nuancer af brunt, så brug den farve du selv synes bedst om. Hvis vognen skal anvendes som tjenestevogn til f.eks. et arbejdstog, males den mørkegrøn, orange eller gul (eller hvad dit arbejdstog nu har for en farve).

Maling med sprøjtepistol er selvfølgelig nr. 1, men da det er de færreste begyndere der er indehaver en sådan maler vi med pensel. Den viste vogn på billedet er malet med pensel. Husk at være forsigtig omkring stolperne, her er det nemt at komme til at skrabe malingen af penslen på stolperne, og det giver nogle store klatter. På ydersiden skal anvendes en lille pensel, 00 eller 000, og meget lidt maling. Hellere male to gange tyndt end ét tykt lag der vil sidde i kager omkring stolperne. Mal ikke undersiden af vognkassen. Så kan den stå og tørre uden at hænge fast i underlaget bagefter.

Mens malingen tørrer ser vi lidt nærmere på undervognen.

Vi har valgt typen uden trinbræt da det er den der er nemmest at have med at gøre. Alt hvad der rager op på oversiden skæres væk og oversiden slibes helt plan så vognkassen kan monteres uden at der er luft mellem vognkasse og undervogn. Koblingsholderne skal vi ikke bruge, så læg dem i reservekassen eller hvor du nu vil gøre af dem. I stedet skærer du 2 stykker plasttrip, 2 x 2 mm i en længde på 5 mm. Læg koblingen på plads i hullet, og læg strippen i. Strippen skal gå stramt så den bliver siddende i samme stilling hele tiden.

Tryk den ned indtil koblingen er vandret. Hvis strippen rager op over undervognens overside når koblingen er vandret, slibes den ned til den er i plan med undervognen. Ellers peger koblingen opad når vognkassen sættes på fordi den vil presse strippen yderligere ned. Når strippen er tilpasset og på plads, så lad den blive siddende. Brug endelig ikke lim! I 8 ud af 10 tilfælde limer du også koblingen fast, og så kan den ikke længere bevæges. Vend vognen på hovedet og ryst den lidt.

Hvis strippen falder ud er den for løs, og du kan få problemer bagefter med at koblingen hænger. Det har ikke altid nogen praktisk betydning med en hængende eller let løftet kobling, men skal det rettes skal det være nu. Er strippen for kort eller for løs, så lav hellere en ny med det samme.

Et lille tip: Hvis du agter at lave flere vogne kan det betale sig at lave en hel serie strips til koblingerne. Det er samme længde og fremgangsmåde, uanset hvilken undervogn du vælger.

Hvis du vil have andre hjul end de originale (se afsnittet Undervogne, generelt) så er det nemmest nu, inden vognkassen monteres. Hav hjulene klar, men vent med at montere dem.

Nu mangler vi kun at samle de to dele, nemlig vognkassen og undervognen. Læg vognkassen på hovedet og sæt et stykke dobbeltklæbende tape midt på bunden i hele vognkassens længde. Læg undervognen ovenpå, og pres den fast. Husk at sætte den nøjagtig lige fra starten. Tapen binder med det samme, så du kan ikke justere frem og tilbage på samme måde som med våd lim.

Har du ikke dobbeltklæbende tape kan du lime vognkassen fast med en alm. limstift eller hvid hobbylim. Det hæfter ikke nær så godt som plasticlim, men hvis du vil have vognkassen af igen kan du til gengæld blot lægge hele vognen i en skål vand. Så opløses limen, og vognkassen skilles fra undervognen uden at limningerne i selve vognkassen tager skade.

Du kan også lime vognkassen fast med plasticlim, men så kan du ikke få den af igen senere.

Når vognkassen sidder som den skal, kan du eventuelt male de synlige steder under vognkassen, men det er op til den enkelte.

Sæt hjulene på. Bemærk at der er en styrerille indvendigt i aksellejerne på den ene side af vognen. Sæt først akslens pinol ind i aksellejet uden styrerille, og pres stille og roligt akslen ned i lejet med styrerille. Når der lyder et klik er hjulet på plads.

Vognen vil være meget let, og derfor skal den have lidt ekstra vægt. Det kan gøres med et stykke bly, 1 x 5 x 30 mm, der limes fast under vognen mellem akslerne. Brug kontaktlim da plasticlim ikke binder på bly. Du kan også lade vognen køre med en form for last der har lidt vægt. Læg f.eks. et stykke bly eller jern i en container og sæt containeren på vognen. Sæt den fast med dobbeltklæbende tape, hvid hobbylim eller limstift så den ikke rutscher frem og tilbage under kørslen, men den kan stadig tages af igen om nødvendigt.

 

verden

Vognen forsynes f.eks. med en hjemmelavet container med indbygget ballast.

Nu er din vogn klar til at køre ud i den store vide verden.

Rigtig god tur.

Steen Lystmose