Udskriv

Lille roevogn

 Startfoto

Lille, letbygget vogn, velegnet for begyndere.

 Togstamme

Byg en hel togstamme på f.eks. en regnvejrsdag

Denne vogn er både kortere og smallere end de andre i denne serie, og den er særdeles velegnet på små sidebaner. Disse vogne kører normalt som bloktog, hvilket vil sige at det er et tog bestående af lutter ens vogne. Derfor er den baseret på at der bygges mere end 1 eksemplar.

Storlast1

På grund af byggemetoden vil selv en lille vogn kunne rumme en hel del.

Nødvendigt tidsforbrug til den færdige vogn:

Erfaren modelbygger:

Til 1 vogn: 1½ - 2 timer.
Til 6 vogne: 5 - 6 timer.
Til 12 vogne: 9 - 10 timer.
Malingens tørretid er ikke medregnet.

Begynder: Lidt mere.

Materialer Peco undervogn, katalognr. NR-121 (1 stk. pr. vogn)
Plastcard, 1 mm
Plastcard m/brædder, 0,5 mm
Plaststrip 1 x 1 mm
Plaststrip 0,5 x 1 mm
Plaststrip 2 x 2 mm
Bly, 1 x 5 x 20 mm (1 stk. pr. vogn)
Lim og maling.

Fremgangsmåden for den korte vogn er næsten den samme som for den åbne godsvogn, men den er mere enkelt opbygget.

Den er til gengæld velegnet til et bloktog (tog med lutter ens vogne) på en sidebane. En togstamme med 6 vogne har en længde på kun 26 cm målt over pufferne.

Vognen er både kortere og smallere end de øvrige vogne i denne serie for at den ikke skal virke overdimensioneret. Der er ingen hindringer for at man laver vognen i samme bredde som de øvrige vogne, man skal blot lægge 1 mm til bredden (vognbund og gavle).

Det er nemmest at lave f.eks. 6 vogne på én gang. Når der i beskrivelsen står at man udskærer et stykke plast på 17 x 35 mm, menes der i virkeligheden 6 stykker på hver 17 x 35 mm. Man kan sagtens lave 1 vogn ad gangen, men det kan være enerverende at skulle begynde forfra 5 gange eller hvor mange vogne man nu vil lave.

Undervogn
Undervognen til denne vogn behandles på nøjagtig samme måde som undervogn nr. NR-122, se afsnittet Undervogne, generelt. Peco har øjensynlig to underleverandører der fremstiller de korte undervogne, for nogle er forsynet med egerhjul mens andre er med pladehjul. Begge typer hjul kan naturligvis bruges.

Til den lille vogn kan vi snyde lidt og skyde genvej med hensyn til montering af koblinger, men det kræver at listerne under vognbunden maksimalt er 1 mm tykke (se næste afsnit i teksten). Vi anvender nemlig den originale koblingsholder, og der vil være et lille slup mellem vognkasse og koblingsholdere.

Koblingerne monteres på følgende måde: Læg koblingen i det dertil indrettede hul. Tag koblingsholderne (de sidder normalt støbt sammen 2 og 2) og skær dem fri.

Sæt den ene koblingsholder ned i hullet over koblingen, men husk at dreje den så flangen på koblingsholderen vender bagud og dermed ind mod midten af vognen. Løft koblingsholderen en anelse og kom en lille smule lim ind under flangen. Lad endelig være med at fylde hele hulrummet op med lim; du risikerer kun at lime koblingen fast også, og så virker den ikke. En lille dråbe helt ude i kanten af flangen er nok.

Undervogn1a

Skematisk tegning af undervognen. Peco anbefaler at man monterer koblingsholderen med flangen pegende fremad, men det gør vi ikke…

Undervogn2a

…vi vender flangen så den vender ind mod midten af vognen. Ellers kan vognkassen ikke sættes helt ned på undervognen men vil svæve et stykke over.

Vognbunden
Vognbunden er et stykke 1 mm plastcard, 17 x 35 mm. Hvis man vil have samme bredde på vognen som for de øvrige vogne i denne serie skal vognbunden være 18 x 35 mm. Husk at fjerne graterne.

Der skal limes lister langs kanterne af vognbunden til forstærkning af limningen men også for bedre at kunne holde siderne lodrette. Disse lister er plaststrips, 1 x 1 mm. Der skal bruges 2 stk. på hver ca. 30 mm samt 2 stk. på hver ca. 15 mm. Listerne limes på vognbunden helt ude ved kanten så vognbund og lister flugter med hinanden på ydersiden. Der er ingen grund til at lave en ubrudt ramme hele vejen rundt på vognbunden. Det er for meget arbejde i forhold til hvad det skal bruges til. Se skitser.

Bund1

Listerne placeres nogenlunde midt på henholdsvis side og gavl. Til gengæld skal de flugte fuldstændig med vognbundens kant.

Bund2

Selvfølgelig ser det godt ud når listerne danner en ubrudt ramme hele vejen rundt, men risikoen for at en af listerne vil rage blot en lille anelse ud over vognsiden vil være for stor. Den ubrudte ramme frarådes.

Som nævnt i afsnittet ovenfor bør du prøve vognbunden på undervognen inden du limer koblingsholderne fast. Bemærk at de pålimede lister skal vende nedad således at vognbunden hviler på listerne. Det er især i gavlene at listerne skal hvile på undervognen, for det er disse lister og gavlenes underkant vi bagefter limer vognkassen fast til undervognen med.

Ligekanter

Hvis den færdige vognbund kan stå på højkant uden støtte er listerne limet korrekt på.

Vognsider og -gavle
Der skal bruges to vognsider og to gavle pr. vogn. Vognsidernes højde kan man sådan set selv bestemme, for det afhænger af hvad vognen skal køre med. Skal den køre med tungt materiale som f.eks. sand og grus bør den nok være med forholdsvis lave sider (6 mm), mens f.eks. kul, roer og træflis udmærket kan læsses i en vogn med høje vognsider (10 mm). Jeg er gået "den gyldne middelvej" og har valgt en højde på 8 mm på vognsider og gavle.

Hver vognside skal således være 35 x 8 mm og gavlene 17 x 8 mm. Hvis man ønsker en vogn med "normal" bredde skal gavlen måle 18 x 8 mm. Brædderne skal gå på den lange led på alle stykkerne.

Erfaringen har lært mig at hvis man vil måle ud til f.eks. 6 vogne på én gang, er det nemmere blot at tælle sig frem på bræddesiden. Hver side og gavl skal da være "8 brædder høje" (eller hvor høj vognside man nu ønsker at bygge).

 Sideroggavle

Både vognsider og gavle til 6 vogne mærkes op og skæres ud på samme tid. Udskæringerne er her forsøgt trukket op med en blyant til ære for fotografen inden stykkerne blev brækket fra hinanden.

Til forskel fra den åbne godsvogn vil døre i vognsiderne ikke se godt ud på denne lille vogn. Døren vil fylde 1/3 af vognens længde, så den udelader vi. Vi sætter kun 2 sidestolper på vognsiderne. Man kan, hvis man ønsker det, også sætte sidestolper i gavlene, men det kan få vognen til at virke overlæsset. I stedet sætter vi skråstivere helt ude ved enden af vognsiden, men det kan vi først gøre til sidst.

De to sidestolper på vognsiderne er strips, 0,5 x 1 mm. De skæres i længder der er lidt længere end vognsiden er høj. Hvis du har valgt en højde på vognsiden på 8 mm vil en længde på strippene på ca. 10 mm være passende. Jeg har valgt at sætte sidestolperne i en afstand af ca. 11 fra gavlkanten. Derved bliver vognsiden inddelt i 3 nogenlunde lige store felter og hvor vi senere monterer skråstivere i de to yderste.

Sidestolperne monteres på følgende måde: Læg vognsiden på et stykke ternet papir eller andet med vinkelrette streger. Den ene kant på vognsiden skal flugte med en af de vandrette linier. Mærket, hvor sidestolpen skal være, skal være ud for en af de lodrette linier. Hold en strip i enderne mellem tommel- og pegefinger (nogle kan bedre mellem tommel- og langfinger), kom lidt lim på strippen og lim den fast over mærket. Strippen skal nu flugte med den lodrette linie. Pas på at du ikke kommer til at skubbe til vognsiden når strippen sættes på. Fortsæt indtil alle sidestolper er monteret.

Stolpe1

Strippen monteres så den rager ud over vognsidens kanter. Den skal sidde vinkelret på brædderne. En skæv stolpe vil være meget synlig på den færdige vogn.

Stolpe2

Når limen er hærdet skæres det overflødige af stolperne. Vend vognsiden med stolperne nedad når der skæres og undgå at lave save-bevægelser men tryk oppefra og ned.

 Sidestolpe

Sidestolperne monteres bedst på et underlag med rette vinkler, på det viste foto er det et skæreunderlag. Vognsidens kant skal flugte med en vandret linie og sidestolpen skal da flugte med en lodret linie.

Når limen er tør skæres det overflødige af sidestolperne. Læg vognsiden med stolperne nedad når du skærer. Undgå at lave save-bevægelser men tryk kniven lodret oppefra og ned. Ellers risikerer du at stolpen knækker eller i værste fald springer helt af. En kniv med æggen på tværs á la stemmejern er bedst egnet til dette formål.

Samling af vognkassen
Til denne vogn skal vi bygge en vognkasse type 2. Se de forskellige typer i afsnittet Vognkasser, generelt. For at lave en type 2 skal vognbunden placeres på et spejl og listerne på vognbunden skal vende nedad. Se skitse.

Bund3

Snit af bund til vognkasse type 2. Vognbunden placeres med listerne nedad når vognsiderne skal limes på. Listerne er da med til at holde vognsiden lodret.

Lim den ene vognside fast, men prøv først uden lim, for du skal kontrollere 4 ting på én gang: 1.: At vognsidens ender flugter med vognbundens gavl i begge ender. 2.: At vognsiden ligger helt tæt til vognbunden i hele dens længde. 3.: At både vognbund og vognside hviler på spejlet i deres fulde længde. 4.: At vognsiden er lodret. Kan du ikke huske hvordan man kontrollerer at siden er lodret, er det beskrevet i tekst og billeder i afsnittet Kontrol af rette vinkler.

Når limen er begyndt at hærde, hvilket vil sige når vognsiden kan stå uden støtte i et minut og forblive lodret, limes den anden vognside på.

Gavlene limes derefter på en ad gangen efter samme forskrift, men husk at der ikke skal lim på de lodrette kanter. Det vil kunne give problemer når hjørnesamlingerne skal monteres.

Montering af hjørnestolper
Hjørnestolperne er strips på 1 x 1 mm og de skal være lidt længere end vognkassen er høj. I dette tilfælde vil det sige en længde på ca. 10 mm. Vi skal bruge 4 stk.

Læg vognkassen så den hviler på den ene vognside. Tag en strip mellem tommel- og pegefinger (nogle kan bedre mellem tommel- og langfinger), kom lim på og læg strippen i hakket mellem vognside og gavl. Sørg for at strippen sidder lige når man ser den fra oven, men det er uden betydning om strippen rager mere ud i den ene ende end i den anden. Vi skal alligevel skære af dem bagefter. Når blot strippen rager op over overkant og ned under underkant er det ligegyldigt hvor meget der rager ud.

Sæt alle 4 hjørnestolper på og lad limen hærde ved at stille vognkassen så den hviler på en vognside. Ellers risikerer du at skubbe stolpen skæv.

Samling1

Den rå hjørnesamling, set fra oven. Vognside og gavl skal kun lige akkurat røre hinanden, men lad endelig være med at lime de lodrette kanter sammen. Det giver problemer senere.

Samling2

Den færdige hjørnesamling, set fra oven. Hjørnestolpen, her markeret med mørkegrå, skal sidde helt lige fordi en skæv stolpe vil være meget tydelig på den færdige vogn.

 Vognkassetype2

Snit gennem vognkasse type 2. Ballasten, her markeret med rødt, placeres i mellemrummet mellem vognkasse og vognbund. Hvis vognen skal køre med last kan ballasten også placeres i bunden af vognkassen, men den vil da være synlig når/hvis lasten fjernes.

Når limen er hærdet skæres det overflødige af hjørnestolperne. Husk også her at undlade save-bevægelser men tryk oppefra og ned med en kniv med æggen på tværs.

Montering af skråstivere.
Nu begynder vognkassen at ligne noget, og faktisk mangler vi kun at montere skråstiverne. Det er med vilje at de har ventet til nu, for vi skal bruge hjørnestolperne for at kunne montere skråstiverne korrekt. De monteres på følgende måde:

Læg vognkassen på siden, tag en strip og hold den i enderne mellem tommel- og pegefinger (nogle kan bedre mellem tommel- og langfinger), kom lim på strippen og sæt den på plads på vognkassen i et af de yderste rum. Skråstiveren skal røre den lodrette sidestolpe samt hjørnestolpen, se skitse. Når limen er hærdet skæres det overskydende af.

Stolpe3

Skråstiverne monteres så de rører hjørnerne på de to lodrette stolper.

Stolpe4

Når limen er hærdet skæres det overskydende af.

Vognkassen er nu klar til at blive malet. Jeg har brugt Humbrol nr. 133, men dermed ikke være sagt at det er den eneste rigtige. Alt efter hvor gammel vognen skal forestille at være kan der bruges forskellige nuancer af brun, når blot den er mat.

maler

Vognkasserne er nu klar til at blive malet.

Færdiggørelse af vognen
Inden vognkassen limes på undervognen skal man have gjort op med selv hvor man vil anbringe ballasten. Denne er nødvendig da vognen ellers vil være alt for let og derfor vil afspore ustandselig.

Der er to valgmuligheder: Mellem undervogn og vognkasse eller i vognkassen under lasten. Førstnævnte anbefales da ballasten ellers vil kunne ses når/hvis lasten fjernes. Ballasten kan bestå af bly, 1 x 5 x 20 mm. Højden må ikke overstige 1 mm da vognkassen ellers vil "svæve" over undervognen. Bredden kan være 4 - 6 mm og længden fra 15 - 20 mm. Bredde og længde har ikke så meget at sige men skal blot være inden for nævnte tolerancer. Bemærk at ballasten skal limes fast med kontaktlim da plasticlim ikke binder på bly.

Ballast3

Undervogn komplet med koblinger, koblingsholdere og ballast af bly. Undervognen er forsynet med hjul til ære for fotografen, men ellers skal de først sættes på til sidst.

Kontroller at vognkassen slutter tæt til undervognen. Især skal gavlenes underkant berøre undervognen for at limningen skal være effektiv. Gør de ikke det må du finde fejlen og rette den. Hvis ballasten er for høj kan den evt. flyttes op under lasten eller ned under undervognen hvor den placeres mellem akslerne, sidstnævnte dog kun hvis alt andet glipper.

Kom lidt lim på gavlenes underkant og sæt vognkassen på undervognen. Det er ikke nødvendigt at komme lim langs kanten af vognsiderne; de rager alligevel lidt uden for undervognen og kontaktfladen langs siderne vil være minimal. Sørg for at vognkassen sidder nøjagtig midt på undervognen og at den slutter tæt til. Der må ikke være "luft" mellem vognkasse og undervogn.

Først når limen er hærdet sættes hjulene på og evt. last lægges i vognen.

Medoguden

Den lille vogn ser godt ud med egerhjul.

Her er vist en vogn med egerhjul og en med pladehjul. Lokomotivet kobles på, og nu er vognene klar til at køre ud i den store vide verden.

Klartilafgang2

Klar til afgang mod den store vide verden.

Rigtig god tur.
Steen Lystmose