Udskriv

Roegitter

til den lille roevogn

 16007x

PF 16007 med tørvegitter Ålborg 1949. Foto P.E.Clausen, arkiv DMJK.

I gamle dage var godsvognene mindre end i dag og det kneb ofte med at skaffe den fornødne kapacitet, især når der var "sæson" for en eller anden godsart.

Derfor måtte man f.eks. ved transporter af roer eller tørv forhøje vognene med et gitter, så vognen kunne transportere mere.

start

Med byggedele fra Pola eller Faller kan man hurtigt lave et roegitter til den lille roevogn.

Indledning
Pola, og senere Faller, havde en overgang et sæt med tømmer i forskellig størrelse, dels som ladegods, dels til oplægning ved savværker og lign.
Tømmeret var også med som tilbehør til deres savværker og andre byggesæt, der havde med træ at gøre, men så vidt jeg ved har de for tiden ikke sådanne byggesæt i deres program. Men det er jo ikke nogen garanti for at de ikke kommer igen senere.

Da jeg en aften sad og limede noget tømmer sammen til stabler, opdagede jeg ved et rent tilfælde, at noget af dette tømmer ville kunne virke som forhøjede sider eller roegitter på en lille godsvogn.
Man skulle næste tro at de var lavet til formålet, for der skulle ikke laves ret meget på tømmeret, så var den hjemme.

Desværre havde jeg limet de fleste af de brugbare dele sammen til stabler, så der var kun nok af det træ-farvede tømmer til at lave et enkelt roegitter, nemlig prototypen, som ses i indledningen.
Men på et loppemarked købte jeg for nogle år siden et Pola sæt nr. 293, og her var der tømmer i samme størrelse, men blot i en grå farve i stedet for træ-farvet. Dette grå tømmer blev anvendt som grundlag for denne byggevejledning.
Det har ingen praktisk betydning, men nu ved du hvorfor der er to forskellige farver på tømmeret i denne vejledning.

Materialer
Man skal bruge de smalle stykker tømmer, og når de er sorteret fra, skal man bruge dem med de tynde brædder. Der er også stykker med  tykke brædder eller lægter, men de bliver for kraftige når de skal anvendes som roegitter.
Man kan enten vælge at bygge gitteret med 3 brede eller 4 smalle brædder, for højden på det færdige gitter er den samme.

4og3x
Man kan enten vælge 4 smalle eller 3 brædder til gitteret. Højden er den samme.

Har man ikke nok af de smalle stykker, kan man udmærket dele et stort stykke i to, der derved får den rette størrelse.

Stor og lillex
Har man ikke nok af de små, kan de store deles halvt over. Det giver samme størrelse.

Vi bygger
Vi starter med de lange sider.
På den side, der skal vende opad, skæres/slibes toppen af de lodrette lægter, så de flugter med oversiden af det øverste bræt. Lad de nederste tappe være som de er, da de skal bruges til at holde gitteret fast inde i vognkassen.
Siderne vil være en anelse for lange, men du kan enten skære dem til nu, så de får samme længde som ydersiden af vognkassen, eller du kan vente med at skære af dem til hele gitteret er samlet. Jeg har valgt at vente til gitteret var samlet, så jeg var sikker på ikke at komme til at skære/slibe for meget af.
Læg dem til side, for vi skal ikke bruge dem igen før om lidt.

Kontrol af laengdex
Længden passer næsten. Der skal ikke skæres/slibes ret meget af for at få den rette længde.

De to korte sider er også ret nemme.
Igen skæres/slibes toppen af de lodrette lægter, men det er kun nødvendigt på to af dem, da den 3. skal skæres væk.
Siderne vil være alt for lange, men har du bygget din vogn efter anvisningen i Lille roevogn vil det passe hvis brædderne skæres af tæt på ydersiden af de to lodrette lægter.
Slib kanterne plane, da de skal bruges som limeflade.

Faerdige siderx
De 4 sider skåret og slebet, og lige klar til at lime sammen.

Når alle dele er klargjort, mangler vi kun at samle dem til et hele.
Det er nemmest at samle dem to ad gangen, og så lime de to halvdele sammen til sidst.
På prototypen limede jeg de korte sider fast på ydersiden af de lodrette lægter på de lange sider, hvilket bevirkede at gitteret blev ca. 1 mm for kort.

for kort
Prototypen blev limet sammen lægte mod lægte, hvilket bevirkede at gitteret blev en lille mm for kort. Der er et lille mellemrum mellem vognkassens side og gitterets nederste kant i gavlene.

På det grå gitter limede jeg først en kort side på den ene langside langs den ene af de lodrette lægter. Jeg vidste godt at gitteret ikke ville blive symmetrisk, men til gengæld sikrede det at begge sider var lodrette. Da jeg på denne måde havde limet to halvdele, lagde jeg hele gitteret på en vogn, og limede derefter de to halvdele sammen. Der er en lille afstand på knap 1 mm mellem lægte og den korte side i to af hjørnerne, men nu passer gitteret til vognen.

To halvdelex
Det er nemmest at lime gitterets sider sammen to og to.

Det faerdige gitterx
Det færdige gitter. Det ses tydeligt at de lange sider ikke er symmetriske, men er forskudt en lille mm til den ene side.

Når limen er hærdet, skæres det overskydende af enderne på de lange sider, og gitteret sættes på vognkassen, således at de nederste tappe er på indersiden af vognkassens sider.

Vide verdenx

Det færdige gitter, her med det nye på forreste vogn og prototype på bagerste. Det ses tydeligt at det nye er med 3 brede brædder, mens prototypen er med 4 smalle brædder. Derudover er de ens.

Nu er vognen klar til at køre ud i den store vide verden.

Rigtig god tur.  

Steen Lystmose