Udskriv

BR 605  ICE-TD

dobb-hojetaastrup3

ICE ankommer til Høje Tåstrup april 2010

ICE-TD BR 605 er en 4-vogns dieseludgave af ICE-togene, som er udstyret med forholdsvis avanceret krængningsteknik, som skulle gøre det særligt egnet til hurtig kørsel på ikke-elektrificerede strækninger med mange kurver.

Et 4-vognstog, der består af to styrevogne og to mellemvogne, er 107 meter langt og vejer 216 tons i tom tilstand. Der er plads til 196 passagerer. Op til tre sæt kan sammenkobles og køre sammen.

Tophastigheden i Tyskland var 220 km/t, og toget satte i januar 2000 hastighedsrekord med 222 km/t, hvilket var hurtigste brændstofdrevne tog nogensinde. 

Der blev bygget 20 sæt af BR 605, som blev leveret til DB og sat i drift i 2001. Togene skulle have været indsat allerede i maj 2000, men problemer med bl.a. bremseevnen udsatte ibrugtagningen til året efter, hvor DB den 10. juni 2001 indsatte togene på ruten Nürnberg-Dresden, hvorefter de hurtigt blev indsat på flere andre ruter.

Der var mange problemer med fejl på ICE-TD, bl.a. i krængningsteknikken, og der skete nogle ulykker, hvor toget afsporedes. Krængningsteknikken blev slået fra, men problemerne fortsatte, og i 2003 fik BR 605 et midlertidigt kørselsforbud, hvorefter togsættene i oktober 2003 blev taget helt ud af drift. Et sæt var ophugget allerede i 2001 efter et uheld, og de resterende 19 sæt stod herefter hensat i flere år.

I 2006 blev enkelte sæt igen taget i brug, dels på et par sidebaner, dels for at køre som forstærkningstog til FIFA World Cup, og i 2007 lejede DSB så for en 13-års periode 10 togsæt af typen, da det på et tidspunkt trak ud med levering af de nye IC4-tog.

dobb-hoje-taastrup

Dobbeltsæt i Høje Taastrup april 2010

Sættene blev ombygget til kørsel i Danmark, bl.a. med ATC, sat i drift den 9. december 2007 på ruterne  København-Berlin og Århus-Berlin via Hamburg. Tophastigheden er i Danmark nu 180 km/t. Togene ses ofte køre to sæt samlet på strækningen København –Rødbyhavn.

ICE-TD i Model

af Carsten Möller

100_8356

Dette og alle de følgende billeder i artiklen er klikbare.

Ideen

Efter en vanskelig start er enkelte tog af Baureihe 605 kommet i planmæssig drift.

ICE-TD togene kører på strækningen Berlin – Hamburg- København/Århus. Disse firevognssæt kan i modsætning til de endeløse slanger af andre ICE-typer bruges i korrekt sammensætning også på mindre anlæg. En model af dette tog i skala 1:160 kan laves af Fleischmann ICE-T.

Til ombygningen skal vi bruge et ICE-TD sæt nr. 7460 med begge styrevogne (411.0/1. klasse og 411.5/2. klasse) og restaurantvognen (411.2). Herudover skal vi bruge en mellemvogn 411.7 (kat.nr. 7464) og en 411.8 (kat. Nr. 7463). Egentlig er det kun vognkassen fra 411.7, vi skal bruge, men det vil normalt være billigere at købe hele vognen på tilbud end at bestille vognkassen separat.

Styrevognene får ICE-dieseludgavens tagudrustning. Vognkassen fra 411.7 får restaurantvognens underdel med motor og bliver til mellemvognen 605.2 med fire døre. Den anden mellemvogn med to døre 605.1 laves af 411.8.

Påskrifterne ændres ikke. De forkerte numre som er trykt med lysegråt på mørkegråt kan kun læses af nittetællerne. Der er andre og mere iøjnefaldende kompromisser, som vi tager med i købet.

På styrevognen skal klasseangivelsen og DB-logoet sidde lidt længere fremme mod fronten. Todørs-mellemvognen har kun klassebetegnelsen en gang på hver side og lidt tættere på døren. På firedørs-mellemvognen sidder hovedpåskrifterne i alt væsentligt korrekt.

Beschriftungen_605

Således passer påskrifterne snarere til udgaven før Danmarkstrafikken. Til denne kørsel burde styrevognen have ICE-tekst på siderne og der burde være logo fra DB og DSB ( …in cooperation with…) på alle vogne.

Ombygningen

Mellemvogn 605.2 med motor

Takket være de identiske fastgørelsessteder kan overdelene let ombyttes. Det går dog ikke helt uden tilpasninger. Efter at tagisolatorerne er taget af på begge vogne tages restaurantvognens vognkasse af.

Åbningerne til gitterafdækningen i sidevægsskørterne skal ændres. De sidder på restaurantvognen anderledes end på 411.7, og det gælder derfor også Fleischmanns model. Altså skal 411.7 overdelen tilpasses, så den kan sættes rigtigt fast på motorundervognen. Detaljeforskelle mellem ICE-T og ICE-TD ser vi i øvrigt bort fra.

Bild02

Udskæringerne i 411.7 laves hurtigt med en fil. De små 605-typiske udskæringer over bogien laves med en rundfil.

Bild03

Nu har 411.7 vognkassen desværre også udskæringer, hvor skørtet ikke har gitterafdækning. Enten skal disse udskæringer lukkes med et stykke plast, spartles og males, eller der skal males lidt hvid maling på undervognen som baggrund, så dette kompromis ikke springer i øjnene.

Bild04

Når alting passer, tages vognkassen af igen med henblik på ”tagarbejdet”. Det karakteristiske element i tagudrustningen er udstødningen. Den gengives ved, at vi på det rigtige sted borer et hul og udvider det til Ø=3 mm.

Bild05

Herefter indsættes nedefra et skråt afskåret stykke af en plastikpatron fra en kuglepen, som så justeres på plads og fastlimes. Patronen skal være tom, ellers giver det et massivt svineri. Udstødningen males indvendigt med sort (Tamiya TS-6 matsort), så den ser sodet ud.

Bild06

Så skal hullerne fra isolatorerne spartles ud, slibes til og males over med Revell lysegrå SM 371.

Bild07

En af de iøjnefaldende ting ved ICE-TD er de krumme pendelbærere, på hvilke svingningsdæmperne er sat fast på bogierammen. De er synlige over SF 600-bogierne .

ICE_DK-291

Pendelbærerens lodrette dæmperholder laver vi dog ikke, da den ville hindre bogierne i at dreje og også ville være i stor fare for at knække af. Derfor indskrænker pendelbærerimitationen sig til et buet stykke plast, som limes fast på sidevæggen midt over bogieudskæringen. Den får lidt Tamiya tysk grå (TS-4) og har så samme farve som bogien.

Bild08ganzneu

 

Endelig bliver der i de to vognender uden døre klæbet ”udstyr” i form af to små plastblokke på taget, og de males også med Tamiya TS-4. Herefter kan vognen samles og så er den færdig.

Bild09


Styrevogn 605.5 (1. klasse).

Bild10

Vi begynder adskillelsen af vognen med at aftage isolatorer og fjerne pantografen, der trækkes op sammen med sin bundplade.

Bild11

Så tages vognkassen af, og pantografens tappe fjernes ved, at vi simpelthen brækker dem af.

Bild12

På vognkassen skal de små udskæringer ved bogierne laves. Så skal taget lukkes, idet det manglende stykke saves ud af den tiloversblevne vognkasse fra restaurantvognen, tilpasses og limes på.  Samlingerne udspartles, rettes til med en nøglefil og males med Revell lysegrå SM 371.

Bild13

Nu gælder det formgivningen af tagdetaljerne. Metalstyrepladerne ved siden af bremsemodstandene fremstilles af 5,6 cm lange plastprofiler med kvartcirkelformet tværsnit (1,5 mm/Plastruct 90893). Enderne skæres skråt af og bøjes let indad. Inddelingerne ridses med kniven.

Bild14

Ved brug af plast bliver pladerne meget massive. Det ville være mere ”filigrant” at bruge metalstykker, men så ville de blive mere følsomme overfor ”fejlgreb”.

Efter at pladerne er limet fast på taget og malet med Revell lysegrå SM 371, begynder vognkassen allerede at ligne en diesel-ICE.

Bild15

De elektriske bremsemodstande laves af tre 1,2 x 0,55 cm store stykker af en H0-rillemetalplade (Brawa 2836). Hvert stykke deles på tværs i tre segmenter og der files en ramme ud på siderne.

Bild16

Bremsemodstandene males sølvfarvede (Tamiya TS-30 silver leaf) og limes på mellem styrepladerne.

De to ”aggregater” som ligger bagved, ved gavlen, laves af to gråmalede (Tamiya TS-4 german grey) plastfirkanter. Samme farve giver vi de nu pålimede bøjede plaststrimler fra pendelbæreren over bogierne. Ved gavlen skal der også indridses en lem.

Bild17

Udstødningen laves ligesom på mellemvognen af en kuglepenpatron (Ø=3 mm), som males lysegrå udenpå og sort indeni.

Bild18

Tagdetaljerne gøres komplette med tre yderligere antenner af plaststumper, som sættes fast i forborede huller. Så er arbejdet færdigt, og vognen kan samles igen.

Bild19

Styrevogn 605.0 (2. klasse).

Helt frem til tagantennerne er fremgangsmåden den samme som ved den anden styrevogn 605.5. Restaurantvognens vognkasse gør sig endnu engang nyttig, idet den også leverer det nødvendige tagstykke til lukning af taget på denne styrevogn. Så har den også gjort sin pligt, men før ruinen af restaurantvognkassen ryger i affaldsspanden, lægges tagisolatorer, vinduer og overgangsvulster sammen med det tiloversblevne chassis i stumpekassen.

Bild20

 Bild21

Mellemvogn 605.1.

Denne mellemvogn er i modsætning til donorvognen 411.8 kun todørs. Indstigningerne ved vognenden skal derfor fjernes. Heldigvis er dørrammerne kun påtrykt og lette at fjerne med en neglefil.

Bild22

Herved er det dog ret svært at undgå skader på det røde mavebælte, som derfor skal udbedres med Revell 330 SM.

Bild23

I denne vognende går vinduerne på 605.1 næsten helt hen til gavlen. Af nemhedsgrunde bliver dørvinduet bare klæbet til og malet over. Resten af arbejdet er det samme som på den anden mellemvogn. Udskæringerne over bogierne files ud, og pendelbærerne limes på og males. Ligesom på 605.2 skal vi også her fjerne tagisolatorerne og lukke hullerne.

Bild24

Bild25

Så pålimer vi og maler de to tagaggregater og monterer udstødningen i det forborede hul.

Bild26

Bild27

Flere arbejder er der ikke på 605.1, så nu kan vi samle den sidste vogn til togsættet.

Bild28

Som allersidste arbejde skal der laves et lille luftgitter under vinduesrækken på alle vognene. Hertil printer vi med en blækprinter små decals ud, som bare består af en ramme med lodrette linier som imitation af gitterlamellerne. Luftgitrene sidder forskelligt på de to mellemvogne.

Bild29

På styrevognene sidder DB-logoet lige der, hvor luftgitteret skulle være. Da vi beholder påskrifterne fra modellen uændrede, må vi helt bevidst om denne fejl anbringe luftgitrene nærmere vognens midte.

Bild30

Så er ICE-TD færdig og kan tøffe af sted.

100_8350

Kilder:
Modelbane Europa