Udskriv

Modelvej 8

  

Hotel Phønix

Mo8Startstor

Modelvej 8 er den hidtil største bygning i denne serie. Klikbart billede.

Modellen er en fantasimodel. Bygningen findes ikke i virkeligheden, og hvis den gør, så er det et rent tilfælde at modellen kom til at ligne virkelighedens bygning.

Bygningen er beregnet til at skulle ligge på et gadehjørne, med facaden ud mod et hovedstrøg og det lange anneks ned langs en sidegade. Bygningen er beregnet på at skulle stå "alene", altså ikke bygget sammen med andre byhuse.

Indkørsel til hotellets baggård kan ske ved den ene eller begge endegavle efter eget valg.

Mo8Gaardspladsstor
Man kan f.eks. lave parkeringsplads for hotellets gæster i baggården. Klikbart billede

Modellen

Denne bygning er så afgjort ikke for begyndere eller utålmodige sjæle. Alene de 58 udskæringer til vinduer og døre samt de 14 kviste er meget tidskrævende.

Af "nyheder" på denne model kan nævnes sålbænk, skotrende og forskudt dørparti.

Du kan printe en komplet tegning ud ved at klikke her. Bemærk at tegningen er på 5 sider A4 .

På grund af bygningens størrelse skal den afstives indvendigt, men det vender vi tilbage til.

Vi bygger

Som noget nyt er skitse 1 lavet således, så side 2 blot skal limes på et stykke 0,5 mm tykt karton, hvorefter man skærer ud efter de angivne skærelinier. Alle felter, markeret med lysegråt, skal skæres væk. Skær kun ud til vinduer og døre i første omgang, og vent med at skære væggene ud indtil du har skåret alle huller i samme væg.

Når alle vinduer og døre er skåret ud, passer vinduer og døre på den printbare skitse, side 3, i hullerne. Bemærk at de blå rammer kun er for at markere hvilke vinduer og døre, der sidder på samme væg. Rammerne har således intet med skære- eller klippelinier at gøre.

Det KAN lade sig gøre at lime vinduer og døre på en hel væg ad gangen, men erfaringen har vist at det er bedre at tage et par stykker ad gangen, afhængig af placering og størrelse. Så har man mere styr på det. Især ved de lange vægge er der for stor risiko for at arket med vinduer og døre forskyder sig blot en anelse, uden at du lægger mærke til det før limen er tør. Og så er det for sent.

På grund af de mange vinduer i bygningen (55 stk.) er det et tidskrævende arbejde at skære dem ud, så tag en pause i ny og næ, især hvis det begynder at drille, men helst før. Med så mange, næsten ens udskæringer, er der stor fare for at man mister en del af koncentrationen, og det vil kunne ses tydeligt på den færdige model.

Mo8Vinduerstor

Udskæring af de mange vinduer samt fremstilling af de mange kviste kan være et enerverende job. Klikbart billede.

De, der vil bygge efter den gamle metode, hvor alle mål tegnes op på et stykke karton, skal starte med at tage målene til væggene på den printbare skitse, side 1. Derefter tegnes de blå streger op efter målangivelserne på side 2, og man fortsætter med at tegne vinduer og døre ind.

Bruger du metoden med at lime side 2 på et stykke karton, skal du ikke bruge side 1.

Husk at du skal skære hullet til indgangspartiet på facaden helt ned til grunden, og ikke som vi plejer, kun til oversiden af soklen. Det skyldes at dørpartiet er rykket lidt ind i bygningen, og trappen således er i vindfanget. Bygningen er beregnet til at skulle stå helt ud til fortovet, og der må derfor ikke være udvendig trappe, som fodgængere kan falde over.

Du kan undlade at lave vindfanget, og i stedet indsætte døren på normal vis, men stadig helt ned til grunden. Derved antydes at trappen er indvendig og usynlig for beskueren.

På de to døre mod gårdsplads er trappen udvendig begge steder, så her skal der kun skæres til oversiden af soklen.

Montering

Der er ikke noget nyt med hensyn til murstenspapir, døre og vinduer, bortset fra indgangspartiet samt at vinduerne er større end dem, vi hidtil har arbejdet med.

Lim soklen på inden bygningen samles. Så har du bedre styr på den. Jeg glemte det, og resultatet blev at det tog næsten 3 gange så lang tid at lime soklen på, som hvis jeg havde limet den på inden bygningen blev samlet.

På følgende skitse er det gule område bagsiden af murstenspapiret, der her er synligt i det udskårne hul til indgangspartiet.

Når murstenspapiret er limet på og limen er tør, ridser du først langs de lodrette kanter, på skitsen markeret med en rød, stiplet linie. De skal senere bruges som "hængsler" når vi bøjer siderne om. Skær derefter langs den vandrette kant, helt op under kanten og helt ud til hjørnerne, vist ved den vandrette, blå kant på skitsen. Dernæst finder du midten af indgangspartiet og skærer ned gennem midten, vist ved den lodrette, blå streg. De nu fremkomne to flapper bøjes om, men du skal ikke gøre mere ved dem indtil videre.

Mo8Indgangx2
Hullet i murstenspapiret ved hovedindgangen skal skæres på en lidt anden måde end vi er vant til. Se i teksten hvad du skal gøre ved de forskellige streger.

Inden du samler murene, skal vi have sat noget mere på, og det er nemmest at gøre det mens murene kan ligge ned.

Over vinduerne limes en strimmel af karton eller plaststrip, 2 mm bred. Længden skal svare til de enkelte vinduers bredde. Lim strimlerne fast over vinduerne samt over dørpartiet ved hovedindgangen. Der skal ingen strimmel over dørene mod gårdsplads.

Du kan også lime strimlerne på som ét langt bånd hele vejen rundt om bygningen, men du kan naturligvis også helt undvære denne form for pynt, men det får bygningen til at virke mere "færdig", hvis strimlerne er med.

Det næste, vi skal i gang med, er også en nyhed, nemlig en sålbænk under vinduerne. Den er lavet af plaststrips, 1 x 1 mm. De skæres ud i længder, der svarer til vinduernes bredde, og limes fast umiddelbart under vinduerne. Der skal sålbænk under alle vinduer, kvistene dog undtaget.

Indgangspartiet

Skær to stykker karton, der har samme bredde som de to flapper ved indgangspartiet, hvilket vil sige 6 mm minus materialets tykkelse. På min model er de to stykker karton 5 mm brede. De må gerne være lidt højere end flapperne, så du har noget at holde i, men de må ikke være mindre.

Lim dem fast på bagsiden af flapperne, så de er vinkelret på facaden. Lim dernæst indgangsdøren på et stykke karton, og lim den fast for enden af vindfanget.

Mo8Flapperax
Indgangspartiet som det ser ud når vi begynder.

Mo8Bagsidex

Indgangspartiet, set fra bagsiden. Sæt eventuelt et stykke karton på som loft for at afstive indgangspartiet, men det er ikke nødvendigt for udseendets skyld. Det kan ikke ses på den færdige model, medmindre den bliver løftet og vendt om.

Du kan eventuelt lime et loft over indgangspartiet. Det har jeg gjort på min egen model, og jeg brugte loftet senere til fastgørelse af den korte baldakin.

Modellen samles

Nu kan du begynde at lime murene sammen. På en stor bygning som denne, kan det betale sig at lime den sammen i flere omgange, og jeg limede mine vægge sammen to og to, som jeg til sidst samlede til en bygning. Jeg samlede siderne 1 og 6, derefter 2 og 3 og til sidst 4 og 5, der efter at limen var hærdet, blev limet sammen til en hel bygning.

Der er en grund til at jeg anbefaler at lime væggene sammen to og to: Hvis alle væggene limes sammen med det samme, vil der være for stor risiko for at en eller flere limninger bliver skæve. Ved at lime dem sammen to og to skal du kun kontrollere 1 limning for skævheder, og de sammenlimede vægge kan stå selv mens limen tørrer. Det er en stor fordel at væggene er stabile, når de til sidst skal limes sammen til en bygning.

Mo8Samlingx
Det er nemmest at samle væggene to og to, inden de til sidst limes sammen til en bygning.

Frontkvistens sider

Skær to stykker karton ud. Størrelsen på de to stykker er næsten underordnet, når blot de er større end ca. 14 mm på hver led. Beklæd dem med murstenspapir, og lim dem på siden af frontkvistens facade. Bemærk at de skal limes fast på siden af frontkvisten, se skitse. Derved vil samlingen blive mindre synlig på den færdige model. Slib eventuelt overkanten lidt skrå, så der ikke opstår et mellemrum, når taget skal limes fast.

Såfremt du allerede har klippet murstenspapiret helt tæt til kanten af frontkvistens facade, skal siderne limes fast bag på frontkvisten. I dette tilfælde skal du ikke klippe murstenspapiret helt tæt på kanten af de to sidestykker, men vent med at klippe dem til indtil de er monteret på modellen.

Mo8Frontkvistx2
Frontkvisten set fra oven. Siderne skal limes fast på siden af frontkvisten, der således bliver 2 x materialetykkelsen bredere. Murstenspapiret, markeret med rødt, klippes til bagefter. Tegningen er ikke i skala.

Mo8Rejsegildex
Så er vi klar til at lægge tag på hotellet. Bemærk at soklen ikke blev limet på før bygningen var helt færdig, hvilket jeg bittert fortrød. Lim soklen på inden du rejser væggene.

Forstærkning af samlinger og vægge

Da bygningen er meget stor i forhold til de huse, vi hidtil har bygget, og den samtidig er af samme tynde materiale som de andre huse, vil det være en fordel at afstive væggene samt forstærke hjørnesamlingerne.

Jeg har sat nogle stykker af raketpinde fra nytårsaften lodret i hvert hjørne, hvor de er limet fast, men har også limet nogle lange stykker fast på indersiden af væggene, næsten helt nede ved jorden. Husk at lime de lange stykker fast dér, hvor der ikke er vinduer. Ellers er det kun vinduerne, der bliver limet fast til forstærkningen, og det holder ikke i længden.

Mo8Forstaerkningstor

Forstærkning af siderne er en stor fordel. Her ses hvordan jeg med 2 korte og 1 lang raketpind har forstærket facaden. Den hvide firkant er undersiden af trappen, og den blå firkant er undersiden af den korte baldakin. Klikbart billede.

Bemærk at raketpinde er maskinfremstillet og derfor ikke helt kvadratiske. Men der vil altid være mindst 2 sider, der er vinkelret på hinanden, og disse to sider afmærker du på pinden i modsatte ende af, hvor du skærer samt på det stykke, du skærer af, så du ikke skal bruge vinkelmåleren eller spejlet hver gang. Størrelsen på listerne til forstærkning af samlinger har ikke nogen praktisk betydning; brug hvad du har liggende.

Taget

Du kan vælge mellem at lægge tegltag af købt plasticplade eller hjemmelavet tegltag af aluminium.

Hvis du vil lave tag af plastic, skal du tage målene i det efterfølgende, idet målene og fremgangsmåden for plastictag og undertag af pap stort set er de samme. Hvor der er forskel på de to tagtyper, vil det tydeligt fremgå af teksten. På grund af bygningens størrelse skal du regne med at skulle bruge mindst 4 plasticplader med tagsten.

Her fortsætter vi med tag af aluminium og undertag af pap. Har du ikke allerede læst om Tegltag og hvordan du selv fremstiller det af aluminium, vil det være en fordel at læse artiklen inden du går videre.

Til hotellet skal der bruges alu-tag i en mængde der svarer til 4 plastic murplader. Har du ikke allerede denne mængde liggende, kan du lave det efterhånden som vi laver undertaget, for der bliver nogle pauser, hvor limen skal hærde inden vi kan gå videre. Du kan også lave dine skorstene og kviste i pauserne, så de er klar når de skal monteres.

Hovedbygningens undertag

Start med at skære to stykker pap ud, der svarer til tagets størrelse. Målene tages direkte fra din model eller fra den printbare skitse, men hvis du laver din model nøjagtig på samme måde som den viste, skal de to stykker hver være 46 x 105 mm. Læg dem oven på hinanden for at kontrollere at de er nøjagtig lige store. Selv en lille forskel vil kunne ses tydeligt på den færdige model.

Slib den kant, der skal være nederst på taget, i en vinkel på ca. 45 grader, så du kan lime tagrende på senere. Slib evt. også den øverste kant i en vinkel på 45 grader, men ved pap-taget betyder det ikke så meget. Kanten bliver dækket senere med en tagryg, men til gengæld vil det forstærke limningen, hvis du sliber kanten skrå. Modelbyggere, der anvender plastictag, skal under alle omstændigheder slibe begge kanter i en vinkel på 45 grader.

Vi skal skære ud til frontkvisten. Også her tages målene direkte på din model, men ellers skal du måle 21 mm ind fra begge sider og 21 mm op, så har du den firkant, der skal skæres ud.

Mo8FrontIndhakx

De to tag-halvdele til hovedbygningen. Der er skåret ud til frontkvisten, men lim dem ikke sammen endnu. Vi skal også lave huller til skorstene samt nogle hak til annekset.

Det næste, vi skal skære ud, er huller til skorstenene. Mål henholdsvis 20 og 25 mm ind fra enderne, og skær et 4 – 5 mm dybt indhak mellem de to mærker. Gør det samme fra begge ender på begge taghalvdele.
Læg igen taghalvdelene over hinanden og kontroller at hakkene er nøjagtig ud for hinanden.

Det sidste vi skal skære ud inden taget samles, er hakkene hvor murene til annekset støder op mod hovedbygningen. Det er nemmest at sætte taghalvdelen på plads, og med en blyant markere hvor hakkene skal starte og slutte. På det viste tag er det ene hak temmelig stort, men det skyldes at jeg har sat en liste (stykke af en raketpind fra nytårsaften) ind i hjørnet, så den er med til at forstærke limningen.

Mo8HovedTagx

Hovedbygningens undertag er klar til at få lagt tegl. Bemærk hanebjælkerne, der er brugt 2 stk. der begge sidder lige ved siden af skorstenene, således at den del af skorstenen, der er under taget, bliver limet fast på siden af hanebjælken.

Anneksets undertag

Skær to stykker pap i en bredde af 46 mm. Længden afhænger af udhænget over gavlen samt materialetykkelsen på hovedbygningens tag, men på den viste model er stykkerne 143 mm lange. Mål derefter afstanden fra kanten af taget over gavlen (husk at medtage udhænget) og hen til hvor hovedbygningens tag ender. Mål helt nede ved kanten af hovedbygningens tag, og altså langs den grønne streg på skitsen. På den viste model er der 108 mm.

Mo8AnneksTagx2 

Mål fra kanten af udhænget til kanten af hovedbygningens tag.

Skær nu fra dette mærke og op til hjørnet, der skal sidde over hovedbygningen. Gør det på begge taghalvdele, men husk at de skal være spejlvendt af hinanden. Lim de to taghalvdele sammen, eventuelt ved hjælp af to – tre hanebjælker. Se her hvordan man laver hanebjælker.

Mo8AnneksTagKlarx
Så er anneksets tag klar til at få lagt tegl.

Frontkvistens undertag

Start med at måle afstanden fra spidsen af frontkvisten til toppen af taget. Husk at lægge udhænget til målet bagefter. Det kan veksle fra model til model, afhængig af materialets tykkelse og udhængets størrelse. På den viste model er taget 30 mm bredt ved toppen. Mål på samme måde tagets bredde hvor tagrenden senere skal monteres. Det kan være svært at få de nøjagtige mål med en "svævende" lineal, men det er sådan set også mest forskellen, vi skal have fat i. Den nøjagtige bredde kan vi justere bagefter.

 

Mo8FrontkvistTagx2

Den ene halvdel af frontkvistens tag. Det mørkegrå felt er det, der skal skæres væk, og hvis bredden på taget bagefter skal justeres, er det i det røde felt, man skal justere det. De anførte tal gælder for den viste model, men det kan svinge lidt, afhængig af materialetykkelse og udhæng.

Tagene samles

Hovedbygningens, anneksets og frontkvistens tag samles. Det anbefales at bruge hanebjælker på grund af de store flader. Det er ikke nødvendigt med hanebjælke under frontkvistens tag, men hvis du gør, så har du noget at holde i, når taget skal males. På grund af frontkvisten anbefales det at sætte hovedbygningens hanebjælker lige ved siden af skorstenene, så hanebjælkerne sidder mellem skorsten og gavl, og således at skorstenen kan limes fast på siden af hanebjælken.

Tagene tilpasses, så de passer sammen ved sammenføjningerne. Skulle der opstå et gab på en lille millimeter er deromkring, så lad som ingenting. Det dækker vi bagefter med teglsten og skotrende. Vent med at lime tagene til hinanden, men arbejd videre med dem som tre enheder. Det gør det videre arbejde noget lettere.

Lim teglsten af alu-plade på tagene. Alu-pladen klippes tæt til undertaget, så der ikke rager noget ud. Eneste undtagelse er hvis der er blevet et gab ved sammenføjningerne, hvor du bør lade en millimeter af alu-pladen rage ud. Det overskydende klippes væk i den udstrækning, det er nødvendigt for at få de to tag til at passe sammen i sammenføjningen.

Klip udskæringerne ud på samme måde som på undertaget. De 2 x 2 snipper ved skorstenen kan du blot bøje ud, og så klippe dem til når skorstenen monteres, eller de kan bøjes ned i hullet og bruges til at holde skorstenen på plads.

Tagryggen laves af et stykke af alu-pladen med tagsten. Skær en strimmel af, der svarer til to rækker tagsten. Hvorvidt du skærer på den ene eller den anden led af alu-pladen, er op til dig selv. Læg en lineal eller lign. på strimlen, så du kan bøje den ene halvdel op. Til de to store tag skal det opbøjede stykke være 90 grader, men til frontkvisten knap så meget. Et par grader til eller fra betyder mindre, for det ændrer sig automatisk når de bliver limet og trykket ned over tagryggen.

Vær opmærksom på at tagryggen på annekset kan være lidt vanskelig at få til at ligge rigtigt. Den er lang og meget smal, og vil have tilbøjelighed til at bøje til den ene eller den anden side, eller opad. Jeg gjorde det at jeg satte elastikker omkring taget, så de kunne holde tagryggen fast under tørringen. De må endelig ikke være for stramme, for så laver de mærker i tag og tagryg, men sæt hellere flere på, der kun lige kan holde tagryggen på plads, end et par enkelte, der er for stramme.

Tagene males

Du kan male tagene nu, eller du kan vente til du også skal male kvistenes tag, og derved springe direkte til afsnittet "Kvistene", men vend i så fald tilbage bagefter og fortsæt med det følgende afsnit. Jeg har brugt en vandbaseret, murstensrød hobbymaling fra en legetøjsbutik. Den er knap så dækkende som f.eks. Humbrol, så der skal males to gange, men til gengæld giver den et vist farvespil når den er tør.

Mo8TagKlarx
Den vandbaserede maling giver et flot farvespil på alu-plade. Bemærk hanebjælkerne på hovedbygningens tag. De er monteret mellem skorsten og gavl af hensyn til frontkvisten. Jeg havde desværre nået at få limet hanebjælkerne fast, inden jeg kom på fidusen med at lime skorstenen fast på siden af hanebjælken. De skulle have været limet fast 2 mm tættere på hullerne til skorstenene.

Tagene monteres

Start med at lime hovedbygningens tag fast. Sørg for at alle indhak m.v. passer og at taget sidder som det skal. Det kan være svært bagefter at rette på det. Brug alm. hvid hobbylim til limningen.
Dernæst limer du anneksets tag fast, og til sidst frontkvistens tag.

Kvistene

De i alt 14 ens kviste kan være et enerverende arbejde, men det er med til at give bygningen det sidste pift.
Jeg lavede de første kviste i samme materiale som bygningens vægge, nemlig 0,5 mm tykt karton, men det blev ikke godt. Det endte med at jeg lavede dem i 0,5 mm plastcard.
Start med at skære nogle firkanter i plastcard eller karton. Hver firkant skal måle 8 x 24 mm. Til kvistenes forsider skal der bruges 7 af disse firkanter, til undertaget 14 stk. og til kvistenes sider skal der bruges 5 stk.
Du skal således bruge 26 af disse små firkanter, men erfaringen har vist at man roligt kan lave flere, end man umiddelbart har brug for. På et eller andet tidspunkt vil du måle, skære eller slibe forkert, og så er det nemmere blot at tage en ny i stedet for at prøve at rette fejlen.

Vi starter med at skære forsiden til kvistene ud. Tag en af de små firkanter på 8 x 24 mm. Del stykket op i 3 lige store kvadrater på 8 x 8 mm, på skitsen adskilt af den røde, stiplede linie. I det midterste kvadrat skærer du diagonalt fra hjørne til hjørne, hvorved du får to ens forsider til kviste. Det overskydende (markeret med blåt) kasseres. Det kan ikke bruges som hanebjælke, medmindre du skærer lidt af, for ellers er det hanebjælken og ikke taget, der vil hvile på kanten af kvistens sider.

Mo8KvistForsidex
To forsider til kviste fremstillet af et stykke karton på 8 x 24 mm.

Fortsæt på samme måde med 6 andre firkanter, indtil du har 14 forsider.

Dernæst skal vi skære kvistenes sider ud. Tag igen en af de små firkanter, og del den så du har 3 stykker på hver 8 x 8 mm, på skitsen markeret med henholdsvis gul, grøn og blå. Skær diagonalt i hvert stykke, så du får 2 trekanter af hvert stykke, og dermed 6 trekanter fra hver af de små firkanter.

Mo8KvistSidex
Sådan laver du sider til 3 kviste ad gangen: Del firkanten op i 3 stykker, hver på 8 x 8 mm, og skær derefter diagonalt i hvert stykke, så du får i alt 6 trekanter.

Fortsæt på samme måde med de næste 4 firkanter. Der vil blive 2 sider i overskud, og dem kan du enten bruge som reserve, eller du kan kassere dem når alle kviste er klar.

Det næste, og sidste, der skal skæres ud af de små firkanter, er taget til kvistene. Tag en af de små firkanter på 8 x 24 mm, og sæt et mærke 9 mm fra enden i begge sider, så mærkerne sidder forskudt for hinanden. Skær derefter mellem de to mærker, og du har to taghalvdele, på skitsen markeret med hver sin nuance i gråt.

Mo8KvistTagx
Mål 9 mm ind på hver side af firkanten, og skær mellem de to mærker. Så har du to taghalvdele til en kvist.

Skær på samme måde de resterende 13 firkanter ud, så du til sidst har alle taghalvdele.

Slib den øverste (den længste) kant i en vinkel på 45 grader, så du får en større limeflade når de skal limes sammen. Slib også den nederste kant så du eventuelt kan sætte tagrender på til sidst, men det er ikke altid, man har tagrende på kviste. Smag og behag. De skråt afskårne sider skal også slibes, så vinklen bliver nogenlunde som tagets hældning, når de limes fast. Du kan også lade være, men husk blot på, at hvis du ikke sliber af de skrå sider, vil taget automatisk rykke en anelse frem, når det limes fast, hvilket giver et lidt større udhæng foran, svarende til materialets tykkelse.

Et lille tip: Når du skal skære de mange små firkanter ud, så lav dem i serier á 3 stk., vist på skitsen med henholdsvis blå, grøn og gul farve. Jo længere afstand, man skal måle over, jo mere nøjagtig bliver resultatet, så inden du skærer dem fra hinanden, så rids skærelinier op fra hjørne til hjørne, vist med stiplet linie. På denne måde får du to forsider (grøn). Den blå og den gule kan enten skæres i ridsene til sider til kvistene, eller du kan bruge dem til tag til kvistene. Der vil godt nok være ridselinier på taget, men da de bliver dækket af alu-taget senere, betyder det ikke så meget. Hovedsagen er at forsidernes top bliver nøjagtig.

Mo8Tip1x
Lav firkanterne i serier á 3 stk. Så er det nemmere at måle ud til forsidens top. Du vil få en del firkanter i overskud, men dine mål bliver mere nøjagtige.

På den printbare skitse 1, side 4, er der målt op til 16 kviste. Så er der også "råd" til at 2 kviste kan kasseres, hvis de bliver skæve eller lign.

Kvistene samles

Du kan vælge at gøre 1 kvist færdig ad gangen, eller du kan lave dem "på samlebånd" ved at udføre det samme arbejde 14 gange i træk. Smag og behag. I det følgende beskrives kun færdiggørelsen af 1 kvist, men de sidste 13 samles på nøjagtig samme måde. Lim de to kvistsider fast bag på forsiden, således at samlingen bliver at se på siden af kvisten. Ellers vil du få problemer, når taget skal limes fast. Se skitse.

 

Mo8KvistSamlingx2

Kvistens sider (røde) limes bag på fronten (blå).

Afhængig af farven på det pap, du bruger, limes et stykke papir på de tre sider, eller de males i den ønskede farve. Hvis dine kviste er lavet i hvid plastcard, kan du lade dem bibeholde den hvide farve, uagtet bygningen i øvrigt er rød.
Klip et kvist-vindue ud fra den printbare skitse, og lim det fast.

Undertaget samles ved at lime dem sammen langs den lange kant. Lim dem sammen på et spejl, så du er sikker på at samlingen er vinkelret.

Lim tag af alu-plade på kvistens tag, og klip det til, helt ind til kanten af undertaget. Lim tagryg på, på samme måde som ved de store tag.
Mal taget i samme farve som de store tag. Hvis du ventede med at male de store tag, er det nu, du skal tilbage til afsnittet "Tagene monteres".

Lim tag og kvist sammen.

Skær to strimler af karton eller plast på hver 1,5 x 8 mm, alternativt 2 x 8 mm, og lim dem fast på forsiden af taget som vindskeder. Det er bedre at lave dem for lange end for korte, for så har du dels noget at holde i, dels er det blot at klippe det overskydende af, når limen er tør. Husk at de i den ene ende skal skæres skrå i en vinkel på 45 grader, så de kan stødes sammen i toppen, mens den anden ende afskæres i en vinkel, som bestemmes af dig selv. Jeg har valgt at afskære dem i en vinkel på 90 grader.

Mo8FrdigKvistx
Sådan kommer den færdige kvist til at se ud inden skotrenden monteres.

Når du har lavet alle 14 kviste, limes de fast på hotellets anneks. Der skal være 7 kviste på hver side, men du kan naturligvis også nøjes med f.eks. 3 eller 4 kviste, således at der kun er kvist over hvert andet vindue på 1. sal.

Skotrender

Skotrenderne består af halvrund plaststrips, 1 mm Ø.

Der skal sættes en skotrende alle de steder, hvor to tage møder hinanden, dog kan skotrender ved kvistene udelades, men de er med til at give bygningen det sidste pift. Egentlig burde skotrenden ligge under taget, men vi lægger dem oven på taget. Ellers kan taget ikke limes fast, men bliver kun holdt på plads af skotrenderne, og så skal der ikke meget til før taget falder af. Man kan udmærket bruge en rund plaststrip, 1 mm Ø, men den vil blive for dominerende, og en firkantet plaststrip vil have tendens til at lægge sig op ad den ene tagplade, se skitse.

Mo8SkotrendeLigex2
En firkantet strip vil typisk lægge sig op ad den ene tagplade.

 

Mo8SkotrendeBuetx2

En halvrund strip vil automatisk centrere sig midt i samlingen.

Plasticlim binder ikke på tag af aluminium, så derfor skal skotrenderne limes fast med kontaktlim. Kom lidt lim på en glasplade, f.eks. dit spejl, og smør et tyndt lag lim i bunden hvor to tag mødes, og læg skotrenden på plads.
Det er nemmest at lime skotrenderne på, hvis bygningen er tippet så meget, så skotrenden næsten er vandret.

Hovedtrappen

Hovedtrappen består af to stykker pap eller karton, der er lige brede, men ikke lige lange. De skal være brede nok til at udfylde hele vindfanget, men den øverste skal være 1 - 3 mm kortere end den nederste, afhængig af hvor stort det nederste trin skal være. Det nederste trin skal fylde hele vindfanget. Farven kan være betongrå, men kan også være i en brun eller hvid nuance, illuderende klinker.

Navneskilt

Som nævnt i starten, har jeg døbt mit hotel "Hotel Phønix". Teksten har jeg lavet på computeren. Skiltet er et stykke plastcard, skåret til så det passer til teksten. Det er nemmere, end at få teksten til at passe til skiltet.
Man kan enten sætte skiltet direkte på muren over døren, eller på en baldakin over hoveddøren.

Mo8Ingenbaldakinx
Her er navneskiltet limet fast direkte over hoveddøren....

Mo8Lille baldakinx
...her er det limet på en kort baldakin...

Mo8Stor baldakinx
...og her er det limet på en stor baldakin.

En baldakin kan laves af karton eller, som jeg har valgt, af plastcard. Grunden til at jeg har valgt plastcard skyldtes udelukkende at jeg havde nogle rester liggende. Fremgangsmåden er den samme, uanset om du bruger karton eller plast.

Start med et stykke, der er 24 mm langt og lige så bredt som baldakinen skal rage ud fra bygningen plus 6 mm. Til den korte baldakin skal du bruge et stykke, der måler 24 x 12 mm.
Skær af i den ene side, således at der fremkommer et hak, der senere skal bruges til at fastgøre baldakinen på hotellet. Hakket skal være ca. 11 mm. Det skal kunne gå ind i indhakket ved hoveddøren uden at sidde i spænd.

Mo8Baldakinx
Baldakinens grundrids. Hvis man vælger den store baldakin, skal den store firkant forlænges nedad, men husk at den ikke må rage ud over vejbanen på dit anlæg.

Yderst på baldakinen limes navneskiltet fast. På den printbare skitse 1 er der på side 3 forskellige navneskilte. Vælg det, du synes bedst om, eller lav dit helt eget design.
Navneskiltet limes på et stykke plast eller karton og limes fast på yderkanten af baldakinen.

De sidste detaljer

De sidste detaljer som tagrender, nedløbsrør, trapper ved bagdøre m.v. er der ikke noget nyt i, så de kan blot monteres på samme måde som vi plejer.

Mo8Slutstor

Klikbart billede.

Og nu er du klar til at modtage de første gæster.

Rigtig god fornøjelse.

Steen Lystmose