Udskriv

Modelvej 1

 modelvej1

Vores første hus er et kvadratisk lige-op-og-ned-hus.

Det første hus i vores serie om huse i skala N, er et kvadratisk lige-op-og-ned-hus, uden udbygninger af nogen art.

På det første hus er der sparet på detaljerne. De forskellige detaljer kan sættes på senere, efterhånden som vi kommer frem i kurset. Der er intet til hinder for at man "går tilbage" og tilføjer detaljer på et allerede bygget hus, og det er min overbevisning at de fleste begyndere hellere vil i gang med noget nemt, og så tilføje det svære senere når man har lidt erfaring.

Den eneste form for "pynt" vi har med på hus nr. 1, er sokkel, skorsten og trappe.

Huset bygges i 0,5 mm karton (købes hos boghandlen) og taget består af en købt murplade, f.eks. Vollmer (købes hos hobbyforhandleren). Huset kan forstærkes med 1 mm karton indvendig, men turde ikke være nødvendig hvis din limning er lavet ordentligt. For nemheds skyld er taget med en hældning på 45° i forhold til jordoverfladen. Det gør det lidt nemmere når vi skal sætte det fast på huset.

De 4 vægge udskæres

Vi skal først skære vores vægge ud. Det vil sige, det skal vi ikke, men vi skal først skære et stykke karton ud, der indeholder alle 4 vægge. Dette stykke karton måler 200 x 45 mm.

I det følgende er der omtalt forskellige farver streger, der henviser til skitse 1. Målangivelsen på skitsen er i samme farve som den streg den henviser til.

skitse1

Omridset af væggene med indtegnede hjælpestreger.

Ved at klikke her  kan du printe skitse 1 ud og tage målene direkte eller evt. lime skitsen på et stykke karton. Bemærk at skitsen er i pdf-format og kræver Adobe Acrobat Reader version 4 eller nyere.

Fra bunden og 18 mm op afsættes en vandret blyantstreg, og der afsættes en lodret linie 25 mm inde fra hver ende (de blå streger på skitsen). På de lodrette (blå) streger afsættes et mærke 43 mm fra bunden. Det er spidsen af gavlen. De ekstra 2 mm over spidsen af gavlen til kanten af kartonstykket er udelukkende for at beskytte spidsen ved det videre arbejde.

Mærk af for hver 50 mm langs bunden, hvor der senere skal skæres, og træk en lodret streg op til den blå vandrette streg, MEN SKÆR IKKE ENDNU!

Et lille tip: Sæt eventuelt et mærke øverst på kartonstykket eller træk stregen helt igennem til den øverste kant. Jo større afstand der er mellem to punkter, jo mere nøjagtig bliver stregen.

Fra spidsen af gavlen og ned til hvor gavl og side mødes, trækkes en streg hvor der senere skal skæres. SKÆR IKKE ENDNU, men mærk den af. Husk at gøre det for begge gavle, og mærk ligeledes en skærelinie fra spidsen af gavlen til den vandrette blå streg hvor den ender ved kanten af kartonstykket.

Mellem de to punkter, hvor skærelinien fra gavlen krydser den blå vandrette linie, trækkes op med kraftig streg da det er en kommende skærelinie (kraftig blå streg på skitsen).

Fra bunden af stykket og 15 mm oppe afsættes endnu en svag streg (orange linie på skitsen).

Det er overkanten af dør og vinduer. På samme måde afsættes en svag streg 30 mm oppe på gavlstykkerne (ligeledes orange på skitsen). Nu har vi omridset af væggene til vores hus samt afmærket overkanten (og eventuelt underkanten, se senere i teksten) af døre og vinduer.

VENT MED AT SKÆRE VÆGGENE FRA HINANDEN! Vi er ikke klar til det endnu.

Vinduer og døre skæres ud

Nu skal vi skære ud til dør og vinduer.

Der er på forhånd lavet nogle døre og vinduer, der følger med, når du printer skitse 1 ud. Vinduer og døre er ikke vist når du ser skitsen på skærmen.

Der kommer flere forskellige vinduer og døre senere i kurset. De angivne mål på vinduer og døre er størrelsen på det hul, der skal skæres. Bemærk at især vinduerne har forskellig størrelse, så udvælg dig de rette vinduer. inden du skærer hullet efter de mål der står ved vinduet.

Det er nemmest at farve døre og vinduer med en almindelig farveblyant, hvis du vil have andre farver. Bemærk at tusch giver en alt for kraftig og gennemtrængende farve, der vil ødelægge helhedsindtrykket.

skitse2

Forslag til antal, størrelse og placering af døre og vinduer.
Behøver ikke blive fulgt slavisk, og derfor er der ikke anført nogen mål.
Se i øvrigt teksten m.h.t. den gule og den pink farve.

Tegn omridset af vinduet op, således at overkanten af dør/vindue er langs den orange linie, og skær ud. Skær med en skarp kniv, og brug en stållineal. Lineal af plast eller træ kan bruges i nødstilfælde, men risiko for at du skærer i linealen i stedet for langs linealen er for stor. Brug lineal også til de små vinduer. Så bliver det pænest.

Et lille tip: Hvis dine vinduer på samme side i samme etage har samme højde, kan det betale sig at tegne en ekstra linie, svarende til underkanten af vinduerne. Så er det kun de lodrette linier (= vinduernes bredde), du skal måle dig frem til, når du skal skære ud. På skitse 1 er linien med højdeangivelse i parentes lig med vinduernes underkant.

Et lille tip: Afhængig af hvordan du skærer murpapiret omkring vinduer (se senere i teksten), skal hullet skæres en anelse større end planlagt. Både højde og bredde skal øges med det dobbelte af murpapirets tykkelse. Det glemte jeg da jeg skar ud til døre og vinduer, se foto øverst på siden.

Bortset fra at overkanten skal være langs den orange linie, er type, antal, størrelse og placering af vinduer helt op til den enkelte. Jeg har kun lavet et forslag, der ikke behøver blive fulgt slavisk, se skitse 2. Det ene vindue kan udmærket ændres til en køkken-, bag- eller terrassedør (markeret med pink på skitse 2).

Først når du har skåret ud til døre og vinduer, kan du skære væggene fra hinanden. Gem de tiloversblevne stykker, for vi skal bruge nogle af dem senere.

Vi sætter murpapir på

Vi skal beklæde murene med murpapir.

Du kan enten købe murpapir hos hobbyforhandleren eller du kan printe murpapir ud ved at klikke her. Bemærk at du skal have Adobe Acrobat Reader version 4 eller nyere for at kunne anvende murpapiret.

Der er "mursten" nok til 3 - 4 alm. villaer på hvert ark murpapir. Print det ønskede ark ud på en farveprinter. Vælg den bedste print-kvalitet, så bliver det pænest. Bemærk at formatet er "liggende A4".

 Afhængig af printer- og papirtype kan papiret bule lidt, men lad det ligge og tørre på en plan flade, så retter det sig ud igen.

Klip 4 stykker murpapir ud, som er lidt større end de 4 vægge til huset. Også her gælder det, at det er bedre at have 5 mm for meget end 1 mm for lidt, så lad være med at være fedtet med murpapiret. Lim murpapiret fast på de 4 vægge.

Husk at murstenene skal være vandrette på alle 4 vægge!

Husk at der ikke skal murpapir på soklen (den 2 mm brede stribe forneden på muren), men ellers kan man blot lime et stykke papir uden på murpapiret bagefter, der er farvet i den farve som soklen skal have.

Til gengæld skal murpapiret rage ud i siden af de lave vægge, så lad være med at skære alt for tæt på kanten. Det skal rage ca. 2 mm ud i siden, men skulle det blive 3, 4 eller måske 5 mm, er det helt uden betydning.

Limstift er det bedste, for flydende lim vil kunne trænge igennem papiret, og når du presser murpapiret fast, kan du risikere at tvære murstenene ud fordi tryksværten opløses. Læg væggene i pres under f.eks. en bog indtil limen er tør.

Vinduer og døre skæres ud (igen)

Der er to måder at skære vinduer og døre ud på. Først den vanskeligste, men også den mest naturtro:
Læg væggene med mursiden nedad, og skær et kryds i alle vindues- og døråbninger, fra hjørne til hjørne. Det betyder knap så meget om skærelinien er snorlige, men det er vigtigt at den når helt ind i hjørnerne.

Et lille tip: Den første linie skæres helt igennem fra hjørne til hjørne, men den anden skæres kun fra hjørne og ind til den første linie. Derefter drejes kniven og man skærer fra det modsatte hjørne og ind til linien. Ellers risikerer du at de små flige krøller sammen.

Med en spids saks eller bagsiden af æggen på din kniv ridses en foldelinie helt inde langs kanten af hullet. Bøj de nu fremkomne 4 flige ind og lim dem fast på bagsiden af væggen. Nu har du en vinduesåbning, hvor murstenene er synlige i kanterne. Bemærk at hullet til vinduet skal have den anførte størrelse EFTER at murpapiret er foldet omkring kanten. Hullet i selve muren skal være en anelse større end planlagt (både bredde og højde øges med to gange murpapirets tykkelse).

Et lille tip: Blev hullet for lille, kan du i stedet vælge nogle andre vinduer, der passer til dit hul. Det er nemmere end at skulle øge hullets størrelse.

krydslim

Bagsiden af en væg. I vinduet til venstre er der skåret et kryds, og til højre er fligene limet fast på bagsiden af væggen.
Bemærk den udragende del af murpapiret i siderne. Den skal bruges senere.

Den nemme metode: Skær vinduesåbningen ved at føre kniven helt inde langs kanten af hullet fra bagsiden af væggen og fjern det overskydende. Denne metode giver en bred, hvid stribe rundt om vinduet. Dog ikke så meget at det skæmmer bygningen hvis man ser den på lidt afstand.

 testmur1

Det venstre vindue er skåret på den nemme måde, mens det højre er med kryds og lim på bagsiden.

Vinduer og døre monteres

Tag arket med vinduer og døre, og klip de dele ud, du vil bruge, og gem resten. Klip ud langs den blå firkant, der er rundt om hver enkelt del. Det er nemlig en limeflade, men den kan naturligvis afkortes eller helt fjernes på en enkelt side, hvis det bliver nødvendigt. F.eks. nederst på døre eller ved vinduer der sidder tæt på et hjørne eller tæt sammen.

Lim vinduer og døre fast på indersiden af væggen. Sørg for at de ikke ved en fejltagelse flytter sig når du limer de øvrige vinduer fast. Når alle vinduer og døre er limet fast, skal vi til det sjove, nemlig "rejsegilde".

Huset rejses

Inden du limer de 4 vægge sammen, så prøv lige først om samlingen bliver som den skal være. Derefter limes de 4 vægge sammen. Jo stærkere lim, jo mere stabilt bliver dit hus.

Et lille tip: Sørg for at gavlene dækker sidernes endeflader. Ellers kan du få besvær med at få taget til at ligge ordentligt, se skitse.

gavltag

Sørg for at gavlene skjuler sidernes endeflader (den blå firkant). Hvis siderne skjuler gavlenes endeflader (den grønne firkant)
kan du ikke få taget til at slutte tæt (gul) uden at skulle slibe det øverste af siden skrå. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet.

 Rejsegildex

Væggene er samlet. Bemærk at murpapiret på siderne rager ud over gavlen.
Det er for at gøre samlingen så usynlig som mulig. Det overskydende klippes af med en saks når limen er tør.

Taget lægges på

Taget består af en murplade, f.eks. fra Vollmer. Vælg den type plade du selv synes egner sig bedst. Her kan jeg ikke give de nøjagtige mål, for det kommer an på hvor stort et udhæng du vil have på dit hus, men to halvdele med målene 54 mm (længde) x 38 mm (højde) er passende. Det kan naturligvis øges eller formindskes efter smag.

Husk også her at vende pladen rigtigt, så tagstenene ligger den rigtige vej.

Et lille tip: Skær langs en samling i tagstenene og altså på forsiden af tagpladen. Det gør det nemmere at kontrollere at linealen ikke forskubber sig mens man skærer. Hvis du skærer fra bagsiden af tagpladen, vil du først opdage en eventuel skævhed når det er for sent. Selv en lille skævhed vil være tydelig på det færdige hus.

Et lille tip: Tegn en pil på bagsiden af de to halvdele, der peger mod toppen. Det mindsker risikoen for at vende taget på hovedet når det limes fast.

Den øverste kant af tagpladen, hvor den senere skal mødes med den anden tagplade, slibes i en vinkel på 45 grader. Her kan du ikke "snyde" ved at lade den ene tagplade gå ud og dække endefladen af den anden, for det vil kunne ses meget tydeligt på det færdige hus.

De 2 kanter af tagpladen, der danner udhænget over gavlene, slibes plane og lige (senere i kurset vender vi nemlig tilbage til disse kanter og tilføjer endnu nogle små detaljer). Kanterne i gavlene skal være vinkelrette på selve taget.

Den nederste kant på taget slibes i en vinkel på 45 grader eller deromkring. Der skal blot slibes så meget af, at der ikke er en synlig skærekant under tagskægget når taget er monteret, så om vinklen er op til 5 grader større eller mindre end 45 grader betyder mindre. Blot kanten er lige, for også den vender vi tilbage til med nogle detaljer senere i kurset.

skitse3

Øverste og nederste kant på tagpladerne slibes skrå i en vinkel på 45 grader, så tagpladerne får facon som vist.

Et lille tip: Når man skal slibe kanten af taget, ville det være nemmest at lægge slibepapiret på en plan flade, og føre tagpladen frem og tilbage over slibepapiret. Det kan du også gøre, men pas på. Du vil uvilkårligt holde lidt stramt på tagpladen fordi den ikke er ret stor, hvorved den vil bøje en anelse. Måske ikke så meget så du kan se det, men nok til at kanten slibes skæv og det kan ses bagefter på det færdige hus, fordi rygningen vil gabe.

Læg i stedet for tagpladen, så den kant, der skal slibes, er et lille stykke ud over kanten af f.eks. en bordplade og hold tagpladen helt plan ved hjælp af en træliste eller lign. Dernæst sliber du kanten ved hjælp af slibepapir på en slibeklods. Uanset hvilken metode du anvender, så se efter med jævne mellemrum at der ikke bliver slebet skævt.

Inden du limer taget fast på huset, kan det være en fordel at lime nogle stykker tykt karton, trælister eller lign. langs kanten på gavlenes inderside (markeret med gult på den ene gavl på skitse 2). Det er med til at øge limfladen til taget og dermed også holdbarheden.

Materiale, længde og bredde er ligegyldig, blot limen kan binde på det, og det er helt i plan med gavlens kant. Hvis taget limes fast med kontaktlim, er denne ekstra limflade ikke nødvendig.

Nu skal taget blot limes fast på huset. Hvis det skal være helt korrekt, skal der først plasticlim på taget hvor de to øverste kanter mødes over rygningen samt kontaktlim på gavlenes kanter, men erfaringen har lært mig at det er lige så let at lime det hele sammen med kontaktlim.

Husk at udhænget skal være ens i begge gavle. Hvis taget har forskubbet sig lidt til den ene eller den anden side, vil det være tydeligt på det færdige hus.

De sidste detaljer

Nu mangler vi kun at sætte de sidste detaljer på.

Skorsten

 Vi begynder med skorstenen. Den består af 4 stykker karton og udskæres fra resterne da vi skar væggene ud eller fra et tyndt stykke karton. Hvert stykke måler 4 x 5 mm (både bredde og højde kan i virkeligheden variere, så om skorstenen er smallere, bredere, højere eller lavere end omtalt, beror på en smagssag).

Der er flere måder at lave en skorsten på. Det er nemmest at skære et stykke ud på 19 x 5 mm, og dele dette stykke op i 5 dele, nemlig 4 stk. á 4 mm og en limflade på 3 mm.

skitse4

Den 5-delte skorsten inden den skæres ud og limes sammen.
Bemærk de skråt afskårne kanter på limfladen. Det gør det noget nemmere at samle den når kanterne er på skrå.

Nederst på to af stykkerne skæres et hak, markeret med blåt, så skorstenen passer ned over tagryggen (se skitse 4). Med en spids saks eller bagsiden af en kniv ridses foldelinierne, skorstenen foldes og limfladen (pink på skitsen) limes fast på indersiden af skorstenen, så der fremkommer en firkant.

Bemærk: Afhængig af materialets tykkelse, vil skorstenen kunne virke lidt skæv.

Et lille tip: Hvis du har printet dit murpapir ud på et forholdsvis kraftigt stykke papir, kan du lave skorstenen direkte af murpapiret.

Hvis du laver skorsten af 0,5 mm karton, kan du lave limfladen af et stykke papir, der limes på indersiden af de to sider, markeret med blåt på skitse 4a.

 skitse4a

Til venstre den nemme, men lidt skæve skorsten af 0,5 mm karton.
Til højre er limfladen et stykke løst papir, der er limet fast på indersiden.
Denne fremgangsmåde anvendes på skorstene, der ikke forsynes med murpapir.

Når limen er tør, forsynes skorstenen med samme type murpapir som huset. Her kan det ikke betale sig at folde murpapiret rundt om skorstenen, men i stedet lime 1, højst 2 sider fast ad gangen og klippe dem til, inden de næste limes på.

 skitse4b

En anden mulighed er at anvende murpapiret som limflade.
Start med at lime to sider på, der bruges til at holde skorstenen sammen.
Når limen er tør og enderne klippet til, limes de to sidste sider på.
Denne metode er forfatterens foretrukne.

Et lille tip: Hvis du anvender murpapiret til at lime skorstenen sammen med, så lad være med at forsøge at lime alle 4 sider fast på én gang. Jeg har forsøgt 5 eller 6 gange, og kun 1 gang var skorstenen brugbar bagefter. Det tager ikke ret meget længere tid at lime murpapiret fast á 2 omgange end hvis du limer alle 4 sider fast samtidig. Til gengæld er du fri for at skulle lave det om!

Oven på skorstenen limes en lille firkant fast. Hullet i skorstenen kan enten laves med en lille spids ting, eller det kan blot markeres med lidt grå farve. Nyere skorstene har rundt hul, mens de gamle uisolerede havde firkantet hul. De fleste skorstene er (beton)grå på toppen og mørkegrå indvendigt. Mange tror at de er kulsorte indvendig, men det er kun hvis fyret/kakkelovnen er justeret forkert.

Skorstenen kan også laves af en træliste, f.eks. et stykke af en raketpind fra nytårsaften. Skær den i den rette længde og lave et hak i den ene ende, der svarer til ryggen på taget. Lim murpapir på, eller mal den, hvis det er en pudset skorsten. Bemærk at skorstenen kan flække når du skærer hakket, lav derfor flere skorstene end du har brug for.

Jeg er blevet hvisket i øret at man kan skære lidt af tagryggen, så der bliver et hul til skorstenen, næsten som i virkeligheden, men jeg har ikke selv prøvet denne variant.

Sokkel

Så kommer vi til soklen. På nogle huse rager murstenene ud over soklen mens soklen på andre huse rager ud under murstenene.

Hvis murstenene skal rage ud over soklen, behøver du ikke foretage dig mere hvad sokkel angår, udover at male den, men hvis soklen skal rage ud under murstenene, limes et stykke tyndt karton eller plastic på 50 x 2 mm nederst på murene.

Tykkelsen af dette stykke afhænger af hvor meget soklen skal rage ud. Overkanten på disse stykker bør slibes skrå så regnvandet ikke løber ind i muren, men hvorvidt man vil slibe dem skrå eller ej, vil jeg helt overlade til den enkelte. Du kan også lime et stykke papir af samme tykkelse som dit murpapir på som sokkel, således at sokkel og mur går ud i ét.

På fotoet øverst på siden er soklen blot farvet grå ved hjælp af en alm. blyant.

Trappe

Den sidste detalje, vi sætter på i denne omgang, er trappen, eller trapperne, hvis man har valgt to døre i huset.

Trappen fremstilles af 1 mm tykt karton eller plastic, og skæres ud i passende firkanter, der limes oven på hinanden. Husk at bagsiden, der skal vende ind mod huset, skal være plan. Ellers vil den gabe mellem hus og trappe.

På skitse 5 er vist et par eksempler på trapper. Forslag til forskellige trapper.

 skitse5

Til venstre vist fra oven, til højre fra siden.
Trinene er i forskellige farver for tydelighedens skyld.

Trappen kan enten limes fast på huset, eller den kan være i "løs vægt" og limes fast på anlægget, således at det kun er huset, der kan tages af igen, mens trappen bliver stående. Smag og behag.

Du kan nu sætte dit hus på dit anlæg som færdigt, men hvis du vil tilføje flere detaljer, som dukker op i løbet af dette kursus, så lad være med at lime det fast, men lad det blot stå løst.

Af kommende detaljer kan nævnes vindskede, tagrende, kvist, vindfang, terrasse, garage, karnap, veranda, udhus, indgangsparti med hovedtrappe m.v. Ikke alle detaljer kan anvendes på Modelvej 1, men en del af dem kan.

Rigtig god fornøjelse

Steen Lystmose