Udskriv

Modelvej 5

Mo5Modelvej5-3x

Modelvej 5 kan bygges i røde, brune eller gule mursten.

Vi bevæger os lidt frem i tiden i forhold til de tidligere huse, og denne gang bygger vi et hus fra midten af 1960'erne. Virkelighedens hus er på 92 kvadratmeter, så det hører til de mindre huse.

Det viste hus er med røde mursten, men det kan også sagtens bygges i gule mursten. Rent faktisk er det hus, som jeg brugte som ide-grundlag, bygget i gule mursten med brune fuger.

Det er ikke et decideret typehus, men alligevel blev der bygget mange ens huse af denne type, og på mange villaveje var husene ens, men skiftede efterhånden udseende, når der blev bygget til eller om. Forbilledet til Modelvej 5 ligger på en villavej i Sønderjylland, og af vejens 42 huse er de 24 af den viste type, selvom de fleste er blevet udvidet i den mellemliggende tid.

Af "nyheder" på dette hus er nedløbsrør samt eternit-tag med en taghældning på 25 grader.

Mo5Startskitsex

Målskitse til Modelvej 5. Der er kun vist to vægge da de er nøjagtig ens, så der skal laves to af hver.

På ovenstående tegning viser de tre vandrette, blå streger henholdsvis overkant af sokkel, underkant af vinduer og overkant af vinduer.

Du kan printe et ark ud med målskitse, forslag til placering af vinduer samt vinduer og døre ved at klikke her: målskitse

Vinduer og døre er i øvrigt i to eksemplarer, henholdsvis en hvid og en brun udgave. Der er vinduer og døre nok til at du kan øge antallet på dit hus, hvis du synes der mangler nogle.

På tegningerne med vinduerne er de anførte tal lig med afstanden til andre vinduer, kant, dør etc., målt i mm.

Mo5Vinduer1x

Forslag til placering af vinduer og dør i øst og syd-væggen.

Mo5Vinduer2x

Forslag til placering af vinduer og døre i vest og nord-væggen.

Murene er der ingen problemer med. De laves på samme måde som vi har gjort hidtil, men der er alligevel en lille forskel: Vi kan med fordel lade murstenspapiret fortsætte op, bøje det ind og bruge det som limeflade til taget. Det kan/kunne man også med de tidligere viste huse, men jeg fik først ideen til det med dette hus på grund af pap-taget og den lave rejsning.

Mo5Rejsegildex

Murene er rejst. Bemærk limefladerne til taget. Bag huset ligger taget, klar til at blive monteret.

Taget til dette hus kan vi selv lave. Det kræver blot at du printer det ønskede tag ud ved at klikke her: eternittag.

På grund af den lave rejsning, kan regnvand nemmere komme ind under taget end hvis der havde været høj rejsning, og derfor har denne type huse normalt et udhæng i virkeligheden på 30 - 45 cm. Det svarer i model til et udhæng på 2 - 3 mm.

Mo5Tagx

Taget på Modelvej 5 er rimelig let at lave. Bemærk at tagryggen skal ligge midt i en række eternit-plader.

Skær et stykke karton ud, der svarer til hele taget, altså begge sider på én gang. På min model er tagpladen 66 x 74 mm, men det kan afvige med et par mm fra model til model, afhængig af hvor stort udhænget skal være.

Find midten på den korte led, og lav en folde-ridse med en saks eller bagsiden af kniven. Bøj pappet så det har nogenlunde den rigtige facon. Indsæt evt. en hanebjælke. Se her: hanebjælke.

Klip et stykke af den udprintede eternit-tagplade, der er lidt større end dit tag, og lim det fast således, at tagryggen ligger midt på en eternit-plade.

Når limen er tør, klippes der tæt til siderne. Du kan eventuelt lave en folderidse helt inde ved kanten forneden og bøje taget ind, så det limes fast på undersiden af udhænget. Så undgår man den hvide kant lige over tagrenden, som er meget tydelig på min model.

Lim taget fast. Lim derefter skorsten, tagrender, vindskeder og evt. trapper fast.

Det sidste, vi skal lave på vore model, er en nyhed, nemlig et nedløbsrør på hver langside.

Mo5Nedloebx

Et nedløbsrør fylder ikke meget, men er med til at give modellen det sidste pift.

Tag et rundt stykke plaststrip, 0,5 mm Ø, og lidt længere end muren er høj. Jeg valgte en længde på 20 mm, så jeg havde noget at holde i mens det blev sat på plads.

Hold den ene ende mellem to fingre for at varme den lidt op. Hvis du har kolde fingre, så kan du også holde røret under den varme hane et kort øjeblik.

Bøj nu røret til den ønskede facon. Det kan være at det retter sig lidt ud, men så bøjer du det blot lidt mere.

Lim nedløbsrøret fast. Det er bedst med to slags lim, nemlig plastlim, hvor det limes fast på tagrenden, og alm. limstift, hvor det lægger an mod muren. Læg det til tørre ved at lade huset hvile på gavlen, så nedløbsrøret ikke tager skade.

Mo5Nedloeb-bx

Nedløbsrøret kan limes fast på bagsiden eller, som her, på undersiden af tagrenden.

Når limen er hærdet, skæres det overskydende af. Skær helst af, så nedløbsrøret ikke når helt ned til jorden, men slutter omkring en halv mm oppe. Det begrænser risikoen for at det går løs når huset flyttes.

Mo5Modelvej5-5x

Dit hus er nu klar til indflytning.

Rigtig god fornøjelse.

Steen Lystmose