Udskriv

Tankvogn

 Tankvogn 3

Den foreløbig sidste vogn i denne serie. Vognen er ikke svær at bygge, men den kræver meget slibe- og tilpasningsarbejde. Især ved slutningen af arbejdet er der mange pauser hvor limen skal hærde inden man kan gå videre.

 Tank

Nødvendig tidsforbrug til den færdige vogn:

Erfaren modelbygger: 4 - 8 timer, afhængig af slibearbejdet og limens hærdetid.

Materialer

Til denne vogn skal bruges: 1 stk. undervogn NR-122 eller NR-122B
1 elektrikerrør, 16 mm udvendig Ø, længde 40 mm
2 møbelsøm, 17 mm Ø
Plastcard 0,5 mm, glat
Plastcard 1 mm, glat
Plaststrip, 2 x 2 mm
Plastrør eller rund træliste, 5 mm Ø (f.eks. fra hurraflag)
Strip til opbinding af træer
Lim og maling
Udover det normale værktøj skal der også bruges en pincet.

Undervogn

Til denne vogn kan man vælge mellem undervogn nr. NR-122 og NR-122B. De er henholdsvis uden og med trinbræt. Vælger man typen med trinbræt skal dette første bearbejdes, se afsnittet Undervogne, generelt. Har du valgt undervogn nr. NR-122 der er uden trinbræt, fortsætter du blot her.

Oversiden af undervognen slibes helt plan. De medleverede koblingsholdere har vi ikke noget at bruge til, så gem dem lidt af vejen.

I stedet monteres strips i hullet til koblingen. Strippen skal måle 2 x 2 x 5 mm, og den skal gå så stramt i hullet at den ikke flytter sig når koblingen bevæges. Husk at sætte koblingen i først inden du trykker strippen ned. Tryk ikke strippen længere ned end til koblingen er vandret. Rager der stadig noget af strippen op over undervognen når koblingen er vandret, skal det slibes af. Hjulene monteres først til allersidst.

Oven på undervognen limes to stykker plast i hver ende, helt ude ved pufferne så de flugter med pufferplankerne. Disse stykker er af 0,5 mm plastcard, og de skal være 3 mm brede og 15 mm lange. Man kan få strips i den nævnte tykkelse og bredde, men man kan også blot skære dem ud i plastcard.

Strippene monteres for at skjule de to hak på enden af undervognen og samtidig holde fast på strippen over koblingerne. Plaststykkerne males sort, enten nu eller når tanken er monteret. Det anbefales at gøre det nu, for så kan malingen tørre mens vi arbejder videre med tanken.

Nogle undervogne kan have en snert af mørkegrå farve i stedet for sort, og hvis det er tilfældet males hele oversiden af undervognen undtagen en stribe i midten hvor tanken skal limes fast.

Nu er undervognen klar.

 Klargjortundervogn1

De to strips er monteret på undervognen, og de er klar til at blive malet. Lige bag
strippene kan man skimte et stykke af de to strips der holder koblingerne på plads.

Bygning af tanken

Selve tanken består af et stykke elektrikerrør, ca. 16 mm Ø udvendig og i en længde på 40 mm, samt to møbelsøm, 17 mm Ø. Møbelsømmene slibes i kanten så de passer til enden af elektrikerrøret. Det gøres bedst ved at spænde dem fast i en boremaskine, enten en stationær eller håndholdt.

Vandretslibning 

Møbelsømmet gøres fast i en håndboldt batteri-boremaskine og slibes
mod et stykke sandpapir der ligger på f.eks. en bordkant eller andet solidt.

 Lodretslibning

Her er møbelsømmet gjort fast i en søjleboremaskine og bliver slebet ved at der holdes
en slibepind mod møbelsømmet. Husk at vælge den laveste hastighed på maskinen.

Jeg kan ikke give nogen anvisning på hvilken slibemetode der er den bedste. Det er helt op til den enkelte, så der er ikke andet at gøre end at prøve sig frem. Uanset hvilken metode du anvender, så lad ikke boremaskinen køre med alt for højt omdrejningstal (gælder kun maskiner til 220 volt). Ellers smelter møbelsømmet ved varmeudviklingen! En batteriboremaskine har et tilpas omdrejningstal.

Klartilsamling 

Tanken er klar til at blive samlet. Lad blot sømmene blive siddende,
de giver da altid vognen lidt vægt og de kan alligevel ikke ses bagefter.

Læg evt. lidt ballast i tanken, men da tanken inkl. møbelsøm vejer ca. 7 - 8 g skulle den være tung nok i sig selv.

Ved at lægge ballasten i tanken kan den ikke ses, men det giver til gengæld vognen et tyngdepunkt der ligger lidt højere end for andre vogne. Ved normal kørsel har det dog ingen praktisk betydning.

Ballasten skal limes fast inde i tanken for ikke at ligge og rasle når vognen kører. Lim ikke enderne fast endnu da vi først skal montere domen.

Montering af domen

Domen består af et stykke rundt plast eller træ, 4 - 5 mm Ø, 2 - 3 mm høj. Der er to forskellige måder at montere den på, og også her gælder det at jeg ikke kan anbefale den ene frem for den anden. Der er fordele og ulemper ved dem begge.

 Først den ene måde: Domen laves af et stykke rundt plastic i den ønskede diameter. Jeg har valgt at skære et lille stykke af et hurraflag på plasticstang.

Disse plastic-flagstænger er ca. 5 mm i diameter, og det er lige det vi skal bruge. Længden skal svare til den totale længde på den færdige dome, hvilket vil sige 3 mm.

Den slibes i den ene ende med en rundfil så den passer til tankens runding eller læg et stykke sandpapir rundt om tanken med slibesiden udad mens du sliber domen. Den anden ende lukkes med et stykke plast, f.eks. fra brokkassen.

Tykkelsen betyder mindre, for når limen er hærdet skæres og slibes toppen så den passer med domen. Domen limes fast med kontaktlim.

Den anden måde: Her er igen anvendt et stykke af en plastic-flagstang fra et hurraflag, men i stedet for 3 mm kan man her skære et stykke på mellem 5 og 10 mm. Så er det nemmere at holde fast i.

Pas på ikke at gøre stykket for langt, for så kan det komme i karambolage med evt. ballast der ligger i tanken. Den ene ende lukkes på samme måde som ovenfor nævnt, men den anden ende skal der ikke gøres noget ved. Man kan måske lige spidse den en anelse så den er lettere at montere, men det er ikke nødvendigt.

Derefter borer man et hul midt på tanken med et 5 mm bor. Sørg for at boret holdes nøjagtig vinkelret på tanken, for ellers vil domen sidde skævt. Rens hullet for borestøv og skub domen ned i hullet. Skub den lidt længere ind end den skal være til sidst, kom lidt kontaktlim på domen inde i tanken, og ved hjælp af en skruetrækker eller lign. skubbes domen op til den ønskede højde. Sørg for at den sidder rigtigt, og lad limen hærde lidt.

På tankvognen på disse sider er domen monteret ved at der er boret hul i tanken, mens den på tankvognen der er vist i Indledning er monteret oven på tanken.

Montering af endestykkerne

Enderne limes fast på tanken med kontaktlim. Slib evt. bunden af tanken så den bliver en anelse flad. Det giver en større limeflade når tanken limes på undervognen.

Tanken males og forsynes med navn inden platformen monteres. Tankens farve og firmanavn er helt din egen beslutning. Navnet/logoet på tanken kan evt. fås fra olieselskabernes reklamer i ugeblade, fra brochurer, bon'er og lign.

Se endvidere afsnittet Tips, tricks og brølere.

 Klartilmaler

Tanken er nu klar til at blive malet. Vognen er endnu ikke samlet, men tanken er sat på undervognen for fotografens skyld.

Lim tanken fast på undervognen med kontaktlim.

 Saavidt

Indtil videre har tankvognen ikke voldt de store problemer. De kommer først nu, hvor vi skal montere smådele som platform, stige, gelænder m.v.

Vognen gøres færdig

Smådelene monteres bedst når tanken er limet på undervognen. Derved er det lettere at se om de sidder som de skal, og vi undgår også at skulle løfte alt for mange gange i tanken.

Indtil limen er helt hærdet vil smådelene nemt kunne brække af igen. Platform, stige og gelænder kan evt. samles og males inden de bliver monteret, men selv foretrækker jeg at samle platform og gelænder, male dem og derefter sætte dem på vognen. Stigen sætter jeg på bagefter. Sidstnævnte kræver lidt tid da limen skal hærde mellem de forskellige limninger, men så har du også mere styr på det.

Platformen på tanken er et stykke plast, 1 x 3 x 18 mm. Slib den ene kant på skrå så den passer nogenlunde med tankens runding. Rækværket er fra et Kibri byggesæt nr. 7480 og det limes fast, enten oven på platformen eller, som jeg har gjort, på siden.

 Stigen er lavet af en strip af den slags som gartnerne bruger til at binde træer op med. Stigen skal ikke være længere end at den kan nå fra platformen og ned til undervognen. Hvis den rager længere ned og udenfor undervognen vil den kunne komme i klemme ved passage af perroner m.v. Den kan også laves af små stykker plaststrip eller kig i kassen med rester fra byggesæt. Måske ligger der en stige og noget rækværk du kan bruge.

 Kibri

Rækværket er fra et Kibri sæt nr. 7480

Firkant 

Rækværket fra Kibri skæres ud i firkanter (de blå) og limes på platformen. De med rødt markerede dele kan kasseres.

 Stigestrip

Strippen som kan bruges til at lave stiger af. De er måske lidt overdimensionerede, men jeg synes ikke det skæmmer vognen.

Holderne under tanken er små stykker plast, der limes på vognen.

De kan f.eks. laves af strips på 2 x 2 mm i en længde på ca. 5 mm. Slib den ene kant lidt skrå så strippen kommer så tæt på tanken som muligt.

Da holderne kun er sat på for et syns skyld og ikke har nogen praktisk betydning på modellen, vil et lille mellemrum mellem holder og tank ikke betyde noget.

Der er som regel 2 holdere på hver side af tanken og de placeres ved enden af tanken. Ellers kan de komme i karambolage med hjulene, der kan ses mellem tank og undervogn.

Da adressepladen skjuler den ene tankholder, kan den skjulte tankholder udelades. Tankholderne er som regel i samme farve som tanken, men ses også med samme farve som undervognen. Valget er frit; begge dele ses på virkelighedens vogne.

 Tankholderhvid

Tankholderne kan enten være sorte eller hvide, her har de beholdt den oprindelige farve fra plaststrippen. Bemærk at strippen er slebet på skrå på kanten ind mod tanken.

Adressepladen er et stykke plast, 1 x 4 x 6 mm, der limes fast på højkant på den lange led på kanten af undervognens venstre side når du ser på den fra siden.

Lim den fast så den grænser op til den tværgående strip for enden af vognen. Hvorvidt der skal tekst på adressepladen vil jeg helt og holdent overlade til den enkelte; denne serie kun dækker bygning af vognen, men ikke udsmykning.

verden 

Sæt hjulene på, og vognen er nu klar til at køre ud i den store vide verden.

Rigtig god tur.
Steen Lystmose