Udskriv

sidestøttevogn

fl3 

Denne vogn er en variant af den flade godsvogn, men kræver betydelig mere tålmodighed.

 fl1

 Sidestøttevogn og flad godsvogn bygget over samme vognkasse.
Det er faktisk kun et spørgsmål om sidestolpernes antal og længde

Bemærk at vognen på et tidspunkt skal hvile i 12 - 18 timer inden du kan gå videre. Vognen er umådelig svær at bygge uden brug af spejl.

Nødvendig tidsforbrug for den færdige vogn:
Erfaren modelbygger: 4 timer plus ½ time plus malingens tørretid.
Begynder:
Kan ikke anbefales nybegyndere. Prøv den flade godsvogn først.

 fl2

 Vognen er ikke svær at bygge, men det kræver tålmodighed og god tid

Undervogn

Et trinbræt vil virke overflødigt på denne vogn og derfor anbefales undervogn nr. NR-122. Undervognen behandles som beskrevet i Undervogne, generelt.

Vognkasse

Der anvendes samme vognkasse som for den flade godsvogn, men sidestolperne erstattes af sidestøtter. Det er meget vigtigt at vognkassens sider er nøjagtig lodrette. Selv små afvigelser vil være meget tydelige på den færdige vogn fordi sidestøtterne rager op over vognen og "sladrer" om evt. skævheder.

Byg vognkassen som beskrevet i Flad godsvogn men stop når du har monteret samtlige hjørnestolper.

Derefter fortsætter du her.

 Vognkasse2

 Det er meget vigtigt, at vognkassens sider er helt lodrette. Ellers vil sidestøtterne stå skævt.

Montering af sidestøtter

Mærk af på alle 4 sider hvor du vil have sidestøtterne til at sidde. Antal og placering af sidestøtter er helt op til dig selv. På den viste vogn er valgt en afstand på ca. 10 mm mellem sidestøtterne idet to sidestøtter på hver side sidder helt ude ved hjørnestolperne.

Sidestøtterne består af spidsen af kabelbindere. Skær det aktuelle antal af i den længde du synes sidestøtterne skal være. På den viste vogn er sidestøtternes totale længde 16 mm. Bemærk at sidestøtterne indbyrdes skal være nøjagtig lige lange. Højdeforskel på sidestøtterne ses meget tydeligt på den færdige vogn. Skulle det ske at du får skåret nogle sidestøtter lidt længere eller lidt kortere end de øvrige, kan disse placeres i gavlene såfremt de indbyrdes er lige lange. Så ser det ud som om det hele tiden har været meningen at disse skal have en lidt anden længde.

Tag den ene sidestøtte op og studer den nærmere. Du vil opdage at den ene side er flad og blank mens den anden enten er buet eller riflet; nogle typer er begge dele. Læg sidestøtten plant på et hårdt underlag med den flade side opad. Slib på de nederste 5 mm hvor der senere skal limes indtil fladen fremstår mat. Der må ikke være blanke punkter på denne flade, for der hvor den er blank vil limen ikke binde. Der sker intet ved at du sliber længere op ad sidestøtten, men i hvert fald der hvor limen skal være.

Gentag behandlingen på alle sidestøtterne.

 fl4

Kabelbindere fås i mange størrelser og farver. At jeg netop har valgt den grønne beror udelukkende på den tilstedeværende lagerbeholdning. Selvom stripsene er buede når du køber dem, så er spidsen altid lige. Og da det er spidsen vi skal bruge, kan det jo ikke være finere.

sidestøtterne er bøjelige fordi de indeholder meget olie. Plasticlim binder ikke på sidestøtterne og de limes derfor på med kontaktlim. De bøjelige sidestøtter har den fordel at de ikke knækker af hvis vognen vælter eller hvis man kommer til at løfte vognen forkert. Når sidestøtterne bøjes retter de sig ud igen bagefter.

Stil din vognkasse retvendt på spejlet. Tag den ene sidestøtte, kom lidt kontaktlim på limfladen og sæt den på vognkassen. Sørg for at sidestøtten sidder helt tæt til vognkassens side, at sidestøttens nederste kant hviler på spejlet og at sidestøtten er lodret (sidestøtten og dens spejlbillede skal flugte med hinanden). Lim de andre sidestøtter på, men pas på ikke at skubbe til de allerede fastlimede sidestøtter. Brug spejlet flittigt og ret evt. skæve sidestøtter med det samme.

Når alle sidestøtter er limet fast kontrolleres en sidste gang at alle sidestøtter er lodrette, hvorefter vognkassen stilles til hærdning i 12 - 18 timer. Undgå så vidt muligt at løfte vognen når den stilles til hærdning. Risiko for at skubbe til en eller flere sidestøtter er for stor. Lad evt. vognkassen blive stående på spejlet, og skal den flyttes, så flyt hele spejlet.

Kontaktlimen skal være fuldstændig hærdet inden vi går videre.

Vask forsigtigt vognkassen med en blød børste i sulfovand, skyl den og lad den tørre. Hvis en eller flere sidestøtter falder af under vask, har din limning ikke været god nok og der er ikke andet at gøre end at lime sidestøtterne på igen og stille vognkassen til hærdning.

 Vognkasse

  Vognkassen er klar til at gå til maler.

Slutbehandling

Normalt behøver man ikke at grunde plastcard inden det males, men sidestøtterne skal grundes for at de kan få samme farve som vognkassen, især hvis sidestøtternes farve er stærkt afvigende fra hvid, som f.eks. på den viste model hvor de er grønne. Mal dem med en grå eller hvid farve (hvad du nu har af rester, fejlkøb etc.), lad grunderen tørre og mal derefter hele vognkassen. Jeg har valgt Humbrol nr. 133, men farvevalg er individuelt.

Lim vognkassen fast på undervognen ved at stille undervognen på en plan flade og lim vognkassen oven på. Læg ikke vognkassen på hovedet; de bøjelige sidestøtter giver for meget efter til at limningen bliver nøjagtig.

Sæt hjulene på. Montering samt eventuel udskiftning af hjul fremgår af afsnittet Undervogne, generelt.

Vognen vil være meget let, og den forsynes med en form for last for at gøre den lidt tungere. Evt. limes et stykke bly fast under vognen mellem akslerne.

 fl5

Nu er din vogn klar til at køre ud i den store vide verden.

Rigtig god tur.

Steen Lystmose