Udskriv

Kontrol af rette vinkler

Du kan kontrollere dine samlinger ved hjælp af et spejl.

Læg vognkassen, eller hvad du nu bygger, på spejlet. På de lodrette dele skal den "rigtige" del og spejlbilledet flugte med hinanden. Så er vinklen ret.

På de viste fotos står modellen ikke på en blå flade, men det er den blå væg, der kan ses i spejlet.

 nyspejlet

Læg spejlet på et plant sted, og placer modellen på spejlet.

 nyvognside

Drej modellen, så den samling du vil kontrollere, vender mod dig selv og er lige midt i synsfeltet. Her er det den højre væg der kontrolleres, og som det kan ses, flugter modellens side og spejlbilledet med hinanden. Samlingen er vinkelret!

nyvans 

Det kan være svært at kontrollere gavlene, især på vogne med lave sider...

nygavl 

..men så stiller man bare modellen på højkant.

Vognbunden og dens spejlbillede flugter med hinanden, altså er gavlen vinkelret på vognbunden.

 nyfejl

Eventuelle fejl vil være meget tydelige, fordi spejlet "fordobler" fejlen. Skævheden i modellen bliver suppleret med skævheden i spejlbilledet, og en fejl afsløres med det samme.

En skævhed der knap nok kunne ses med det blotte øje, er nu meget tydelig fordi modellen er stillet på højkant, og spejlet har "fordoblet" skævheden.