Udskriv

Undervogne, generelt

 Alle 2-akslede vogne er bygget på undervogne fra Peco. Disse leveres komplet med puffer, hjul, ballast og koblinger og er forholdsvis billige (30 - 35 kr. pr. stk., marts 2003). Forretninger der handler med Peco har dem på lager eller de kan skaffe dem hjem. Undervognene skal behandles på næsten samme måde, og derfor beskrives behandlingen af undervognene her frem for at gentage den ved samtlige vogne. Kun hvor der er forskel beskrives den ændrede behandling ved den enkelte vogn.

Bortset fra en enkelt på 40 mm er alle undervogne med en længde på 58 mm over pufferne. Det svarer til henholdsvis 6,4 og 9,3 m i virkeligheden.

Behandling af undervognen

Alle grater og forhøjninger på oversiden af undervognen skæres/slibes væk så oversiden er fuldstændig plan og glat. Bemærk at puffernes overkant når op over oversiden af undervognen, så du kan risikere at slibe af pufferne hvis du bruger en for stor slibeklods.

 undervogn2

Den endnu ikke klargjorte undervogn. Alle forhøjninger og grater på oversiden skal slibes ned så oversiden er fuldstændig plan. Fordybningen i midten vil ikke genere, så lad den bare være som den er, bare du fjerner det der rager op. På billedet er undervognen forsynet med hjul til ære for fotografen, men i virkeligheden skal de først sættes på til allersidst.

Udskiftning af hjul

Vognene kører slet ikke dårligt med de originale plastichjul. Tværtimod. De kører faktisk meget let, men de kan have en tendens til at vralte da hjulene ikke altid er helt runde. Det er op til en selv om man vil udskifte hjulene eller ej. Her kommer et samspil mellem ens egen tolerance og pengepung ind i billedet.

Det kan være en fordel at udskifte de originale plastichjul med metalhjul eller Pecos egne plastichjul af en bedre kvalitet. Men vent med at bestille hjul til du har set vognen køre med de originale plastichjul. Jeg har nogle gange været så heldig at en udskiftning ikke var nødvendig.

Fleischmanns metalhjul, katalognr. 537013, fås til en overkommelig pris. Der er et lille bitte minus ved disse hjulsæt, idet lejerne på undervognen er afrundet i bunden mens pinolen på akslen er spids. Her skal man slibe et par gange på spidsen af pinolen indtil hjulet kører uden friktion. Slib hellere for lidt af og tag det af flere gange frem for at slibe for meget af, for så falder akslen ud igen eller den presses op under vognbunden og kiler sig fast.

Et lille tip: Kontrollér at sporvidden ikke har ændret sig ved af- og påmontering af hjulene. Det er nemmest at tage en af de originale aksler fra Peco og bruge den som master. Her er hjul og aksel støbt ud i ét og sporvidden kan derfor ikke ændres. Det ene hjul på Fleischmann-akslerne kan med lidt forsigtighed skubbes frem og tilbage til justering af sporvidden, men gør det ikke for ofte da det kan sidde løst efter for mange justeringer. Pecos superhjul kan ikke gå ud af justering da de er støbt fast på akslen.

 Rocos og Arnolds hjul har for kort aksel (falder ud), og nogle af Minitrix aksler har for tyk pinol (friktion i lejet, tomme vogne er konstant bremset).

Pecos super-hjul af plastic er helt runde og de skal til gengæld ikke behandles yderligere men kan umiddelbart sættes på vognen. Pecos egerhjul er i øvrigt fantastisk flotte. Pecos pladehjul har nr. NR-100 og egerhjul nr. NR-101. Pecos superhjul sælges i sæt á 4 aksler med hjul, nok til to 2-akslede eller en 4-akslet vogn.

Når hjulene monteres skal du bemærke at der er en styrerille indvendigt i lejeboksen på den ene side af undervognen. Sæt først akslens pinol i aksellejet uden styrerille, og tryk derefter forsigtigt akslen ned i aksellejet med styrerille. Når der lyder et klik er hjulet på plads.

Koblingernes virkemåde

Koblingerne virker kun ved deres egen vægt. Der er ingen fjeder i. Dette system har både fordele og ulemper, men ulemperne kan om ikke fjernes helt, så dog dæmpes betragteligt.

Fordelene ligger i rangeringen. Koblingerne virker meget let, og med det rigtige lokomotiv (og den rigtige lokomotivfører) kan det lade sig gøre at køre hen og tilkoble en fritstående vogn uden at denne rører sig ud af flækken. Kun koblingerne bevæger sig.

 Ulempen ved den manglende fjeder er de utilsigtede afkoblinger. Når vognen når en bestemt hastighed kan koblingen gå i selvsvingninger på grund af rystelserne fra hjulene og afkoblingen er en realitet. Især vogne med de originale plastichjul er tilbøjelig til at afkoble fordi hjulene ikke er helt runde. Med metalhjul eller Pecos super-hjul nedsættes disse svingninger betydeligt, og hvis man yderligere giver vognen ekstra vægt (normalt bly, placering og mængde omtales ved hver enkelt vogn) er problemet så godt som ude af verden.

Koblingerne kan låses med en koblingslås der forhindrer utilsigtet afkobling. Se næste afsnit om låsning af koblingerne.

Koblingerne giver i øvrigt en forholdsvis tæt forbindelse mellem vognene når man tager i betragtning at de er uden kortkoblingskulisse. Afstanden er ca. 3 mm målt mellem pufferne.

Montering af koblinger

De koblingsholdere der fulgte med undervognen kasseres eller gemmes væk til andet brug. Koblingsholderne er de to vinkelstykker der sidder sammen på et V-formet stykke plastic. Vi skal ikke bruge dem da det vil kræve en udskæring i gavlen på vognkasserne på 1 x 3 mm.

 Holdereogballast

Koblingsholdere og ballast som følger med undervognen når du køber den. Disse to ting
kan du roligt lægge væk til andet brug. De skal ikke bruges til vognene i denne serie.

I stedet laver vi selv en koblingsholder. Af plaststrip 2 x 2 mm skærer vi to stykker på hver 5 mm. De skal passe i hullerne til koblingerne på oversiden af undervognen, se foto i begyndelsen af teksten. Læg koblingen i hullet og sæt strippen i ovenpå koblingen. Tryk strippen ned indtil koblingen er vandret. Strippen skal gå så stramt i hullet at den bliver siddende og fastholder koblingen i dennes vandrette stilling også efter at du har sluppet taget i vognen. Brug endelig ikke lim! I 8 ud af 10 tilfælde vil du også lime koblingen fast, og så kan den ikke længere bevæges.

Hvis strippen sidder for løst, hvis den f.eks. bliver trykket opad når koblingen bevæges, skal strippen udskiftes. Ellers vil du få problemer med hængende koblinger med ustandselige afkoblinger til følge.

Hvis noget af strippen rager op over undervognen når koblingen er vandret, slibes det af. Oversiden af undervognen skal være fuldstændig uden forhøjninger når vi fortsætter.

Hvis vognen skal forsynes med koblingslås skal det helst ske inden vognkassen monteres. Det kan sagtens gøres bagefter; det er blot lidt mere besværligt på grund af den lille plads man da har til rådighed.

Koblingmedlaas 

Skematisk tegning af en kobling, set fra oven og fra siden. Det blå felt er en strip, 1 x 1 x 3 mm,
der limes fast ovenpå koblingen for at hindre denne i dens opadgående bevægelse.

Låsen har ingen indvirkning på koblingens sideværts bevægelse. Man limer et lille stykke plast-strip på 1 x 1 x 3 mm ovenpå koblingshalsen hvorved man hindrer koblingens opadgående bevægelse, og vognene forbliver sammenkoblet. Strippen har ingen nævneværdig indflydelse på koblingens sideværts bevægelser, men man kan i sagens natur ikke rangere som normalt med vognen da man jo har sat den automatiske sammenkobling ud af funktion. Brug af afkoblingsskinne frarådes da den løfter hele vognen med fare for at den vælter. Man skal løfte vognen med håndkraft hver gang man skal til- eller frakoble en vogn.

Til gengæld kan man skubbe en frakoblet vogn ind på et sidespor uden at vognene sammenkobles igen. Låste koblinger kan kun anbefales til fast sammenkoblede enheder eller hvis man ikke har noget imod at til- og frakoble manuelt, men risiko for utilsigtet afkobling er lig nul med låste koblinger. Låste koblinger anbefales også hvis man har et anlæg med mange tunneller eller andre svært tilgængelige områder.

Koblingslåsen limes fast med f.eks. en limstift eller alm. hvid hobbylim så den er til at fjerne igen. Hvis du limer den fast med plasticlim kan den ikke fjernes uden at du skal skifte hele koblingen. Husk at male låsen da den ellers vil skinne hvidt mellem alt det sorte.

 Koblingml

Løs kobling med påmonteret lås. Vent med at montere låsen til koblingen er sat på plads. Ellers kan
du risikere at den bliver skubbet for langt tilbage, og så kan koblingen slet ikke komme på plads.

 Laast2

Undervogn med påmonteret koblingslås. Låsen er endnu ikke malet for at tydeliggøre den.

 Laast3

Tankvogn med påmonteret koblingslås. Låsen er endnu ikke malet for at tydeliggøre den.

Klargøringen er ens for alle undervogne, uanset hvilken type man vælger. Et lille tip: Hvis du har i sinde at bygge flere vogne og har købt mere end 1 undervogn, så klargør alle undervogne med det samme. Så bliver du ikke afbrudt i det spændende arbejde med at lave vognkasser, men kan montere dem direkte på de allerede klargjorte undervogne.

 Klargjort1

Undervogn klar til at få monteret vognkasse. De 2 hvide firkanter er de strips der holder koblingerne på plads.
Disse strips skal sidde så stramt at de forbliver i plan med oversiden af undervognen, også når koblingerne bevæges.
Undervognen er forsynet med hjul til ære for fotografen, men når du bygger skal hjulene sættes på til allersidst.

 Klargjort2

Klargjort undervogn, set fra oven. I vognens højre side kan lige skimtes det lille hak som en evt. koblingslås skal passe ind i.

Der er to typer undervogne, nemlig med og uden trinbræt.

Undervogn uden trinbræt

Denne undervogn anbefales til nybegynderen.

 Uden

Peco undervogn, katalgonummer NR-122 som anbefales til begyndere.

Undervogn katalognr. NR-122 er uden trinbræt men til gengæld er den monteret med det engelske bremsesystem. De værste og største af vægtstængerne kan man skære væk hvis man ikke vil beholde dem, men man kan ikke fjerne det hele. Det vil sige: Det kan man altså godt, men så går vi over i de mere nøjagtige modeller, og det falder uden for denne series rammer.

Hvis man lader det engelske bremsesystem sidde er det ikke noget der skæmmer vognen. Tvært imod virker vognen "nøgen" uden bremsesystemet, og efterhånden som erfaringerne høstes kan man også stille større krav til sig selv og det færdige produkt. De første vogne er beregnet til undervogn uden trinbræt, men der er intet til hinder for at man springer direkte til vogne med trinbræt. Det afhænger af ens eget erfaringsniveau og gå-på-mod, men har du aldrig før prøvet at bygge vogne i spor N vil jeg stærkt anbefale undervogn nr. NR-122.

Udover ovennævnte klargøring af undervogn skal der ikke foretages mere på denne type.

Undervogn med trinbræt

 med

Undervogn nr. NR-122B. Vognen er her klargjort, men man kan med lidt god vilje godt fornemme
hvordan det lange trinbræt har gået fra pufferne i den ene ende, forbi akselboksen, hvor
resterne stadig kan skimtes, over det midterste trinbræt og videre forbi den anden akselboks hen til pufferne.

Denne undervogn, katalognr. NR-122B, er beregnet til en engelsk bremsevogn. Den er med trinbræt langs hele siden og man skærer blot det af som man ikke vil have på. Pas på når du fjerner stykket mellem det midterste trinbræt og akselboksene. Det midterste trinbræt knækker meget nemt. Det kan knibe med at få det hele af på akselboksene, men jeg synes ikke at det skæmmer vognen. Det får akselboksen til at virke kraftig og firkantet, men det er jo heller ikke nøjagtige efterligninger vi er ved at lave.

Undervogn nr. NR-122B kan ikke anbefales nybegyndere, prøv nr. NR-122 først.

 omtalt

De to omtalte typer undervogne, lige til at montere vognkasser på. Bemærk i øvrigt den forholdsvis tætte sammenkobling, selv om vognene ikke er udstyret med kulisse.

Det er typen til venstre der anbefales nybegynderne da det er den type der er nemmest at have med at gøre.

Prismæssigt er de to undervogne så godt som ens.

Med hver undervogn medfølger et stykke metal som ballast. Det var meningen at denne ballast skulle ligge mellem holderne til koblingerne, men jeg har konsekvent undladt den til fordel for et stykke bly. Er du ikke indehaver af et stykke bly kan det købes i f.eks. sportsforretninger der sælger lystfiskerudstyr. Bor du ikke i nærheden af en sådan sidder der bly i mange taginddækninger ved skorstene og kviste på hustagene. Måske der er et hus i nærheden der er ved at blive renoveret eller ligefrem ved at blive revet ned?

På den første vogn, der er beregnet for nybegyndere, kan ballasten indbygges i vognens last.

A propos last: Peco fremstiller last af forskellig art, såsom tømmer, kul, grus, kasser, mursten, tønder etc. I alt 12 forskellige. De er flotte og i de rigtige farver, men desværre er de for smalle. De er beregnet til Peco's engelske vogne og de er 2 mm smallere end "almindelige" vogne. Lasten passer for øvrigt til nogle af Wikings lastbiler, men det er en helt anden snak.

Hvis du ikke allerede har læst afsnittet "Vognkasser, generelt" vil jeg foreslå at du gør det, inden du begynder at bygge.