Udskriv

Vognkasser, generelt

Bunden i vognkassen er af plastcard med en tykkelse på 1 mm, men tykkelsen har ikke den store betydning. Har du en rest eller et stykke liggende med en tykkelse på f.eks. 1,5 mm kan det udmærket bruges.

Bunden kan også laves i tykt karton, pap, krydsfiner, metal eller hvad man nu lige har ved hånden. Den kan jo ikke ses bagefter, så brug hvad du finder nemmest. Husk dog på at limen skal kunne binde på både plast og det materiale du laver bunden af, så hvis du ikke bruger plastcard skal du vælge en anden type lim end plasticlim.

Hvor intet andet er anført er hjørnerne i vognkassen samlet hjørne mod hjørne. Hjørnerne holdes sammen af hjørnestolpen, der er et stykke strip på 1 x 1 mm, længde som vognsidens højde. De lukkede godsvogne kan desuden sikres yderligere med et stykke plast på indersiden af samlingen. Størrelsen er underordnet, den skal kun bruges til at forstærke limningen samt være med til at sikre at samlingen er vinkelret (se skitse).

De lodrette stolper på vognsider og -gavle er strips, 0,5 x 1 mm. De limes på inden vognkassen samles. Da vi jo ikke bygger nogen bestemt vogn kan vi selv bestemme afstanden. Jeg har valgt 10 mm mellem hver, dog 8 mm i gavlene. Se foto og vejledning ved de enkelte vogne samt skitse over arbejdsgang i det følgende.

Mål på de respektive sider, gavle m.v. fremgår af de enkelte byggebeskrivelser.

Samling af vægge

De viste skitser samt skitserne ved de enkelte vogne er ikke i skala. De kan altså ikke bruges til at tage målene direkte. Dette skyldes at materialetykkelsen på skitserne flere steder er stærkt overdrevet for at fremme forståelsen.

Hjørnesamling for begyndere

tegning1x

Hjørnesamling kant mod kant. Anvendes kun på den flade godsvogn, der er beregnet for nybegyndere. En nem, men ikke særlig solid samling. Samlingen er set fra oven.

tegning2x

Begyndervognens hjørnesamling med de to plaststrips som hjørnestolpe. En solid og nem måde at bygge på, men ikke videre fiks. Samlingen er set fra oven.

Hjørnesamling for øvede

tegning3x

Skitse af rå hjørnesamling uden hjørnestolpe. Bemærk at siderne samles hjørne mod hjørne. Der skal kun lim på vognbundens kant, ikke op langs kanten af siderne. Ellers kan du få problemer når du senere skal montere hjørnestolpen. Samlingen er set fra oven.

tegning4x

Den færdige hjørnesamling med udvendig hjørnestolpe. Den indvendige hjørnestolpe (blå) kan limes på i lukkede vogne, men er ikke strengt nødvendig. En indvendig hjørnestolpe i kort udgave skal dog bruges i den åbne godsvogn hvis den skal køre med last. Mere herom ved selve vognen. Samlingen er set fra oven.

Forskellige typer vognkasser

Alt efter erfaringsniveau, gå-på-mod og temperament kan der vælges mellem 3 typer vognkasser. Vognkasse type 1 er den der hurtigst kan samles og er derfor beregnet for den flade godsvogn. Til den åbne godsvogn samt den lille roevogn anbefales vognkasse type 2, mens der til de lukkede vogne frit kan vælges mellem vognkasse type 2 og 3.

tegning5x

Vognkasse type 1. Snit gennem vognkasse uden forhøjet bund og uden forstærkning. Bemærk at størrelsesforholdet er stærkt overdrevet. Det er den mest vellignende samling da udvendig og indvendig højde næsten er ens, men til gengæld kan det være svært at få siderne nøjagtig lodrette uden anvendelse af et spejl.. Anvendes kun på vogne med lave sidefjæle, i denne serie således kun på flad godsvogn. Ballasten limes enten fast under vognen mellem akslerne eller udgøres som en del af lasten.

tegning6x

Vognkasse type 2 Snit gennem vognkasse med forhøjet vognbund. Denne type er den mest brugte til åbne godsvogne men kan også bruges til lukkede godsvogne. De to mørke felter er plaststrip der limes langs kanten af vognbunden inden siderne limes på. Ballasten, her markeret med blåt, placeres på undervognen mellem listerne.

tegning7x

Vognkasse type 3. Snit af vognkasse uden forhøjet bund men med forstærkning. Denne type kan anvendes til alle lukkede godsvogne. Ballasten, her markeret med blåt, limes fast indvendig på vognkassens bund. Det er i realiteten blot en type 1 med forstærkning og ballast i bunden.

Montering af stolper m.v.

Montering af stolper og skråstivere skal foretages inden vognkassen samles. Det kan lade sig gøre at montere dem efter samling af vognkassen, men det kan ikke anbefales for begyndere. Især stolper i gavlene vil i så fald kunne volde problemer da vognkassen skal stå på højkant på en gavl mens stolperne afmærkes og monteres. Kun hjørnestolperne skal monteres efter samling af vognkassen. Selvom en stolpe ikke er ret stor, så vil en skæv stolpe være meget synlig på den færdige vogn. Vær derfor ekstra opmærksom på at samlingerne er vinkelrette og at stolperne sidder rigtigt inden limen hærder.

4 skitser der viser arbejdsgangen ved montering af stolper og skråstivere. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet for forståelsens skyld.

tegning8x

Stolperne monteres nemmest når de er lidt for lange. Så har man bedre styr på dem.

tegning9x

Når limen er hærdet skæres det overskydende af. Slib evt. stolpen indtil den er helt i plan med vognsiden. Husk altid at slibe udefra og ind mod midten af vognen, ellers river du stolpen af igen, og så er du lige vidt.

tegning10x

Skråstiveren limes fast så den berører hjørnerne på de to stolper.

tegning11x

Når limen er hærdet skæres det overskydende af.

Andre undervogne

Byggeteknikken i denne series vogne kan også bruges på andre undervogne, men jeg har valgt Peco af prismæssige årsager. Der er intet til hinder for at man køber en godsvogn fra et af de velkendte firmaer og skiller den ad for at bygge en ny vognkasse, men hvorfor ødelægge en ny vogn? Er man først begyndt at skære i den kan den være svær eller ligefrem umulig at samle igen hvis man fortryder. Det kan kun anbefales at skille en ny vogn ad hvis man er sikker på at projektet kan gennemføres til fuld tilfredsstillelse for en selv.

Man kan dog være heldig på en børs at finde en brugt vogn hvor overdelen er defekt, men hvor undervognen er intakt. Disse vogne er som regel meget billige og kan i de fleste tilfælde bruges til en hjemmelavet vognkasse.

Hvis du ikke allerede har læst afsnittet "Undervogne, generelt" vil jeg foreslå at du gør det inden du begynder at bygge.