Udskriv

4-akslet tømmervogn

med kortkoblingskulisse

ST-Startfoto2x

Denne vogn byggede jeg for år tilbage. Derfor er der ingen fotos af den spæde start på bygning af vognen, så du må nøjes med tegningerne.

Under en spadseretur på en markvej et stykke fra jernbanen så jeg pludselig et godstog komme kørende. Midt i toget var nogle røde tømmervogne, som jeg straks kunne se ville være et godt emne som byggeprojekt, så jeg tog kameraet og tog et hurtigt foto. Der var ikke tid til at indstille kameraet, der var fra før digitalkameraernes tid, og derfor blev billedet som det blev.

Virkelighedensvogne

Det var disse vogne, der gav ideen til min 4-akslede tømmervogn.

Jeg havde ikke andet at gå ud fra end dette foto, men det var også godt nok til mig. Jeg skulle jo ikke bygge en nøjagtig gengivelse af vognen, men blot en vogn, der tilnærmelsesvis lignede den.

ST-Foto8Spejlvendtx

Har man først fået fat i et par passende bogier, så er vognen rimelig nem at bygge.

Mange af detaljerne på denne vogn minder meget om den 2-akslede sidestøttevogn.

Vognkassen

Vognkassen består af en bundplade, to sidefjæle, to gavlstykker og et antal sidestøtter. Dertil kommer pufferplanke, puffer, kobling og andre detaljer, men dem vender vi tilbage til.

Bundpladen er et stykke plastcard, 18 x 106 mm. Hvorfor jeg lige valgte denne længde, ved jeg ikke, og den enkelte modelbygger kan da også forlænge eller forkorte vognen efter behag.

Bogierne tager vi fra rodekassen eller fra en gammel (defekt) vogn, der er indkøbt til formålet.

Læg en bogie, så den passer på vognbunden, og sæt et mærke, hvor der skal bores hul. Der er forskellige måder at fastgøre bogien til vognbunden, afhængig af hvordan den tidligere har været fastgjort, og jeg har valgt at bruge en undersænket skrue med møtrik under bogiens overside. Når vognen læsses, kan skruen ikke ses.

På den side af vognbunden, der senere skal vende nedad, limes nogle lister af plaststrips fast. De har til formål at forstærke limefladen for sidefjælene, idet disse skal sørge for at bunden ikke buer nedad når vognen læsses.

Af plaststrips har jeg valgt 1 x 3 mm langs siderne, 1 x 2 mm ved enderne, hvor koblingskulissen skal være, og 1 x 1 mm under gavlen. Inden du skærer stripsene ud, så kontroller at bogierne kan bevæges frit, når de er monteret. På mine vogne blev jeg nødt til at sætte en ekstra skive ind mellem vognbund og bogie, fordi hjulene ellers ville skrabe på stripsene i kurver.

ST-Skitse1x

Den næsten færdige underside af vognkassen. Kun koblingen mangler. Se i teksten hvad de forskellige farver står for.

Stripsene behøver ikke gå helt ud til hjørnerne eller støde sammen, da de senere vil blive skjult, så lad være med at bruge al din tid på at tilpasse dem. Stripsene skal til gengæld ligge helt tæt til kanten, da sidefjælene ellers vil sidde skævt, og det vil igen bevirke at sidestøtterne bliver skæve, og det kan ses meget tydeligt.

Hold vognbunden lodret på et spejl, og skub stripsen helt ned til spejlet, så du er sikker på at den sidder helt ud til kanten, men ikke rager ud over kanten.

ST-Undersidex

Undersiden på den færdige vogn. Den ene bogie er afmonteret, så man kan se den skive, der bruges som afstandsstykke mellem vognbund og bogie.

Når alle 4 strips er limet fast, kommer turen til sidefjælene. De er af 0,5 mm plastcard med bræddeprofil. Jeg har valgt en bræddeprofil på 1 mm. Højden bestemmer du selv, men jeg har valgt 4 mm høje sidefjæle. De skal have nøjagtig samme længde som vognbunden, men det er lettere at skære dem lidt for lange og så skære det overflødige af, når limen er tør. Husk at brædderne skal gå på langs af vognen.

Så kommer turen til gavlstykkerne. De er af alm. glat plastcard, 0,5 mm tykt, da de skal forestille at være af stål. De skal have samme bredde som vognbunden, 18 mm, og jeg har valgt en højde på 15 mm. De øverste hjørner skal skæres skråt, og jeg har målt 5 mm ind, både vandret og lodret, på de to øverste hjørner, og derefter skåret mellem de to mærker.

Skær hjørnerne skrå på begge gavlstykker, og lim gavlstykkerne fast. I det nu fremkomne hak mellem gavlstykker og sidefjæle limes et stykke plaststrip, 1 x 1 mm.

Sidestøtterne laves af spidsen af kabelstrips. Jeg har valgt 7 sidestøtter på hver side, med en indbyrdes afstand på 15 mm, men den enkelte modelbygger kan jo selv bestemme antallet. Jeg har målt 8 mm ind fra enden af vognen, og derefter sat et mærke for hver 15 mm. Derefter har jeg limet sidestøtterne fast oven på mærket.

ST-Skitse2

Den gennemskårne vogn. Bemærk at skiven (pink) som bogien hviler på, er tykkere end stripsene lang siderne. Længden på sidestøtterne bestemmer man selv.

Pufferplanken er et stykke plaststrip, 0,5 x 2 mm i en længde på 18 mm. Fra hver ende måles ca. 3,5 mm ind, og der sættes et lille mærke midt på pufferplanken. Der skulle meget gerne være 11 mm mellem de to mærker. Er der ikke nøjagtig 11 mm mellem pufferne, så gør det ikke så meget. Selv på købe-vogne varierer afstanden mellem pufferne, så blot der er mellem 10,5 og 11,5 mm mellem pufferne, så er det fint. Egentlig skulle pufferplanken trækkes en halv mm bagud, og altså ind under gavlstykket, men vi vælger at sætte den uden på gavlstykket, da det ellers vil være vanskeligt at få gavlstykket til at sidde fast.

ST-Pufferplanke 

Den færdige pufferplanke.

Lim pufferplankerne fast.

Pufferne laver vi af små messingsøm. De findes både med fladt og rundt hoved, men mærkeligt nok vælger vi at tage et rundhovedet søm, som vi filer fladt. Det skyldes at et fladt hoved på messingsøm er banket fladt, hvorved det ikke længere er helt cirkulært. Det tager ikke mange minutter at slibe 4 runde hoveder flade, så vi vælger denne fremgangsmåde, der giver det pæneste resultat.

Mål tykkelsen på sømmet, og bor et hul der er en anelse mindre end sømmets tykkelse i de afsatte mærker på pufferplanken. Hullet skal bores gennem både pufferplanke, gavlstykke og plaststrip. Har du målt rigtigt, så vil hullet faktisk blive midt mellem plaststrip og vognbund. Mine puffer er 1,1 mm tykke, og jeg borede hullerne med et 1 mm bor. Læg en puffer så den rager så langt ud, som du synes den skal, og mål hvor meget der eventuelt skal skæres af spidsen af puffen. Den må ikke rage inden for strippen, da det vil give problemer senere, når vi skal montere koblinger, hvis ikke de er fast monteret på bogierne.

Vent med at sætte pufferne fast, men du kan eventuelt male dem sorte. Det er kun nødvendigt at male det stykke, der senere bliver synligt. Jeg valgte dog at male mine puffer til sidst, fordi jeg satte dem fast ved hjælp af en lille fladtang, og den ville lave mærker i malingen på pufferne.

Mal vognkassen i den ønskede farve. Når malingen er tør, kan du eventuelt male pufferplanken sort, men det er smag og behag.

Skub pufferne på plads. Hvis de går stramt i hullerne, behøver de ikke limes, men skal de limes, skal du bruge kontaktlim. Det er det eneste, der kan binde metal til plast.

Vognkassen er meget let, så vi skal give den lidt vægt i form af ballast. Jeg har taget et stort søm, som jeg savede til, så det kunne limes fast mellem bogierne, men uden at genere bogierne. På mine vogne (jeg har bygget 3 ens) er sømstykket 35 mm langt, men det afhænger af vognens længde samt bogiernes størrelse og placering under vognbunden. Skal din vogn køre med last, kan du også indbygge ballasten i godset.

Bogier og kobling

På mine vogne var der ikke kobling på bogierne, så jeg valgte i stedet at anvende Fleischmann Profi koblingskulisse nr. 9574.

Kortkobletx 

Hvis du ikke har Profi-koblinger på de øvrige køretøjer, men kun bruger standardkobling, vil du få besvær med at koble tømmervognen til toget, da der ikke kan monteres standardkobling på kulissen, men så kan du lave nogle mellemvogne, der har standardkobling i den ene ende og Profi-kobling i den anden.

Du kan også lave en fast kobling, i fald vognene skal køre fast sammenkoblet i en togstamme.

Laesset2x 

Nu er din vogn klar til at køre ud i den store, vide verden.

Rigtig god tur.

Steen Lystmose