Udskriv

Åben godsvogn

 Ekstra 3

Letbygget vogn. Velegnet for begyndere.

Til denne vogn kan der frit vælges mellem undervogn nr. NR-122 og NR-122B efter eget skøn (se Undervogne, generelt ). For begyndere anbefales undervogn nr. NR-122 og det er også den der er anvendt på den viste vogn.

Til vognen skal du bruge:
1 undervogn
Plastcard 1 mm
Plastcard med bræddeprofil, 0,5 mm tyk, 1 mm brede brædder.
Plaststrip 1 x 1 mm
Plaststrip 0,5 x 1 mm
Plaststrip 2 x 2 mm
Et stykke bly (eller anden ballast)
Plasticlim og maling

Undervogn

Undervognen til denne vogn behandles som vist i afsnittet Undervogne, generelt. Ønsker man trinbræt på midten af vognen under døren skal man anvende undervogn nr. NR-122B. Hvordan man opnår et trinbræt fremgår af samme afsnit.

Vognbunden

Vognbunden er et stykke 1 mm plastcard i størrelse 18 x 52 mm. Husk at fjerne graterne på alle 4 kanter.

Der skal limes lister langs kanterne af vognbunden til forstærkning af limningen men også for bedre at kunne holde siderne lodrette. Disse lister er plaststrips, 1 x 1 mm. Der skal bruges 2 stk. på hver ca. 45 mm samt 2 stk. på hver ca. 15 mm, men listernes længde har ikke den store betydning.

Listerne limes på vognbunden helt ude ved kanten så vognbund og lister flugter med hinanden på ydersiden. Der er ingen grund til at lave en ubrudt ramme hele vejen rundt på vognbunden. Det er for meget arbejde i forhold til hvad det skal bruges til. Se skitser.

Fastlimning af lister gøres nemmest på følgende måde:

Læg en strip på en glasplade, men helst på et spejl. Kom lidt lim på kanten af vognbunden hvor listen skal være, hold den lodret ned mod glaspladen og skub vognside og strip sammen. Hold så vidt muligt vognbunden stille indtil limen binder, normalt efter 10 - 20 sekunder. Vær ikke bange for at delene limes fast på pladen. Plasticlim binder ikke på glas!

Gentag arbejdsgangen med de sidste 3 strips.

 Bund1

Listerne placeres nogenlunde midt på henholdsvis side og gavl. Til gengæld skal de flugte fuldstændig med vognbundens kant.

Bund2 

Selvfølgelig ser det godt ud når listerne danner en ubrudt ramme hele vejen rundt, men risikoen for at en af listerne vil rage blot en lille anelse ud over vognsiden vil være for stor. Den ubrudte ramme frarådes.

Alledele 

Her er alle delene til vognkassen skåret ud og vognkassen mangler nu blot at blive samlet og malet.

Af 0,5 mm plastikcard med bræddeprofil skæres to stykker på 10 x 52 mm samt to stykker på 10 x 18 mm. Husk at brædderne skal gå vandret på alle stykkerne. Det huskes nemmest ved at alle stykker skal være "10 brædder høje". Husk at fjerne graterne.

Nu har vi de 2 vognsider og 2 gavle med vandrette planker. Tag de to vognsider og tegn en pil på bagsiden af dem begge. Se foto af den færdige men endnu ikke malede vognkasse. Når vognsiden skal monteres skal pilen pege opad, men vi skal bruge pilen inden da. Det vender vi tilbage til.

 Klartilmaler2

Vognkasse lige før den skal males. Bemærk pilen på indersiden samt dørens placering midt på vognsiden.

Vognkassen skal også have en dør. Den laves af et stykke plastcard med bræddeprofil i størrelse 10 x 10 mm. Midt ned gennem dette stykke laves en ridse der skal illudere at det er to lukkede døre. Bræk ikke stykkerne fra hinanden.

Døren limes slet og ret midt på vognsiden og det gøres på følgende måde idet vi samtidig kan kontrollere for vognsidens rette længde: Mål 26 mm ind fra begge gavle og sæt et lille mærke. Hvis der derved bliver to mærker er vognsidens længde forkert, men hvis mærkerne er sammenfaldende er længden korrekt. Fra dette mærke måles 5 mm ud til hver side hvor der afsættes to mærker. Døren limes fast mellem de to sidst afsatte mærker og den skal flugte med både over- og underkant af vognsiden.

Montering af sidestolper.

Det er nemmest at montere sidestolperne før vognkassen samles. Sidestolper og skråstivere er plaststrips på 0,5 x 1 mm og der skal bruge i alt 16 stk., hver med en længde på ca. 12 mm.

Stolperne monteres på følgende måde: Tag en stolpe og hold den i enderne mellem tommel- og pegefinger (nogle kan bedre mellem tommel- og langfinger). Kom lim på stolpen og sæt den på plads på vognsiden.

De to første stolper sættes lige ved siden af døren, 1 på hver side. De to næste stolper sidder 10 mm fra de to første. I gavlene har jeg valgt at sætte stolperne 5 mm fra kanten.

Sørg for at stolperne sidder nøjagtig vinkelret på kanterne; en skæv stolpe er meget tydelig bagefter. Stolperne må meget gerne rage ud, både for oven og for neden, se skitse. Det gør det lettere at lime den på da man hele tiden holder fast i den. Lim kun de lodrette stolper fast. Skråstiverne limes på senere. Stolperne i gavlene laves på samme måde. Hvis man synes at gavlene virker for overlæsset kan man undvære de to stolper i gavlene.

Skær det overskydende af stolperne. Det gøres bedst ved at lægge vognsiden eller gavlen med stolperne nedad. Så knækker de ikke når du skærer. Undgå save-bevægelser men tryk oppefra og ned. Ellers risikerer du at stolperne knækker eller springer af. En kniv med æggen på tværs á la stemmejern er bedst egnet til dette formål.

Montering af stolper. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet for at fremme forståelsen.

 Stolpe1

Lim stolperne fast på. Vær opmærksom på at de sidder vinkelret på brædderne da en skæv stolpe vil være meget tydelig når vognen males.

 Stolpe2

Når limen er hærdet skæres det overskydende væk. Læg vognsiden med stolperne nedad når du skærer, så knækker de ikke. Se i øvrigt teksten.

Til denne vogn skal vi bygge en vognkasse type 2. Se de forskellige typer i afsnittet Vognkasser, generelt. For at lave en type 2 skal vognbunden placeres på et spejl og listerne på vognbunden skal vende nedad. Se skitse.

Bundmedlister 

Snit gennem vognbund til vognkasse type 2. De pålimede lister skal vende nedad så bunden hviler på listerne.

Lim den ene vognside fast, men prøv først uden lim, for du skal kontrollere 5 ting på én gang:

1.: At pilen peger opad.
2.: At vognsidens ender flugter med vognbundens gavl i begge ender.
3.: At vognsiden ligger helt tæt til vognbunden i hele dens længde.
4.: At både vognbund og vognside hviler på spejlet i deres fulde længde.
5.: At vognsiden er lodret.

Kan du ikke huske hvordan man kontrollerer at siden er lodret, er det beskrevet i tekst og billeder i afsnittet Kontrol af rette vinkler.

Når limen er begyndt at hærde, hvilket vil sige når vognsiden kan stå uden støtte i et minut og forblive lodret, limes den anden vognside på.

Gavlene limes derefter på en ad gangen efter samme forskrift, men husk at der ikke skal lim på de lodrette kanter. Det vil kunne give problemer når hjørnesamlingerne skal monteres.

Montering af hjørnestolper

Hjørnestolperne er strips på 1 x 1 mm og de skal være lidt længere end vognkassen er høj. I dette tilfælde vil det sige en længde på ca. 12 mm. Vi skal bruge 4 stk.

Læg vognkassen så den hviler på den ene vognside. Tag en strip mellem tommel- og pegefinger (nogle kan bedre mellem tommel- og langfinger), kom lim på og læg strippen i hakket mellem vognside og gavl. Sørg for at strippen sidder lige når man ser den fra oven, men det er uden betydning om strippen rager mere ud i den ene ende end i den anden. Vi skal alligevel skære af dem bagefter. Når blot strippen rager op over overkant og ned under underkant er det ligegyldigt hvor meget der rager ud.

Sæt alle 4 hjørnestolper på og lad limen hærde ved at stille vognkassen så den hviler på en vognside. Ellers risikerer du at skubbe stolpen skæv.

 Samling1

Den rå hjørnesamling, set fra oven. Vognside og gavl skal kun lige akkurat røre hinanden, men lad endelig være med at lime de lodrette kanter sammen. Det giver problemer senere.

 Samling2

Den færdige hjørnesamling, set fra oven. Hjørnestolpen, her markeret med mørkegrå, skal sidde lige fordi en skæv stolpe vil være meget tydelig på den færdige vogn.

 Vognkassetype2

Snit gennem vognkasse type 2. Ballasten, her markeret med rødt, placeres i mellemrummet mellem vognkasse og vognbund.

Når limen er hærdet skæres det overflødige af hjørnestolperne. Husk også her at undlade save-bevægelser men tryk oppefra og ned med en kniv med æggen på tværs.

Montering af skråstivere.

Nu begynder vognkassen at ligne noget, og faktisk mangler vi kun at montere skråstiverne. Det er med vilje at de har måtte vente til nu, for der er flere måder at sætte dem på og nogle af dem kræver at hjørnestolperne er på plads.

Hvis vi nummererer rummene på vognsiden fra 1 til 5 kan man sætte skråstiverne i rum 1 og 5, i rum 2 og 4 eller i rum 1, 2, 4 og 5. Alle tre typer findes i virkeligheden, så det er blot at vælge hvad man selv synes ser bedst ud.

Uanset hvor og hvor mange skråstiver man monterer skal den højest siddende ende af skråstiveren altid vende mod midten af vognen, altså som et langstrakt, omvendt V. Sætter man 4 skråstivere skal de monteres således: / / \ \.

Jeg har valgt at sætte skråstiverne i rum 2 og 4, men der er som sagt frit valg.

De monteres på følgende måde: Læg vognkassen på siden, tag en strip og hold den i enderne mellem tommel- og pegefinger (nogle kan bedre mellem tommel- og langfinger), kom lim på strippen og sæt den på plads på vognkassen. Skråstiveren skal røre de to lodrette stolper, se skitse. Når limen er hærdet skæres det overskydende af.

Montering af skråstivere. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet for at fremme forståelsen.

Stolpe3 

Skråstiverne monteres så de rører hjørnerne på de to lodrette stolper.

 Stolpe4

Når limen er hærdet skæres det overskydende af.

Færdiggørelse.

Vognkassen er nu klar til at blive malet. Jeg har brugt Humbrol nr. 133, men dermed ikke være sagt at det er den eneste rigtige. Alt efter hvor gammel vognen skal forestille at være kan der bruges forskellige nuancer af brun, når blot den er mat.

 Klartilmaler1

Vognkassen er nu klar til at blive malet.

Inden vognkassen limes på undervognen skal man have gjort op med sig selv hvor man vil anbringe ballasten. Denne er nødvendig da vognen ellers vil være alt for let og derfor vil afspore ustandselig.

Der er to valgmuligheder: Mellem undervogn og vognkasse eller i vognkassen under lasten.

Førstnævnte anbefales da ballasten ellers vil kunne ses når/hvis lasten fjernes. Ballasten kan bestå af bly, 1 x 5 x 35 mm. Målene behøver ikke være nøjagtige, bortset fra højden. Højden må ikke være over 1 mm da vognkassen ellers vil "svæve" over undervognen. Bredden kan være 4 - 6 mm og længden fra 25 - 40 mm. Bredde og længde har ikke så meget at sige men skal blot være inden for nævnte tolerancer. Bemærk at ballasten skal limes fast med kontaktlim da plasticlim ikke binder på bly.

Kontroller at vognkassen slutter tæt til undervognen. Især skal gavlenes underkant berøre undervognen for at limningen skal være effektiv. Gør de ikke det må du finde fejlen og rette den. Hvis ballasten er for høj kan den evt. flyttes op under lasten eller ned under undervognen hvor den placeres mellem akslerne, sidstnævnte dog kun hvis alt andet glipper.

Kom lidt lim på gavlenes underkant og sæt vognkassen på undervognen. Det er ikke nødvendigt at komme lim langs kanten af vognsiderne; de rager alligevel lidt uden for undervognen og kontaktfladen langs siderne vil være minimal.

Sørg for at vognkassen sidder nøjagtig midt på undervognen og at den slutter tæt til. Der må ikke være "luft" mellem vognkasse og undervogn.

Først når limen er hærdet sættes hjulene på og evt. last lægges i vognen.

Nu er vognen klar til at køre ud i den store vide verden.

 verden3

Rigtig god tur.
Steen Lystmose