Udskriv

Lukket godsvogn med fladt tag

 

 Startfotox

25x

Nødvendigt tidsforbrug til den færdige vogn: Erfaren modelbygger: 4 timer plus malingens tørretid.
Let øvet: Beregnet ca. 6 timer plus malingens tørretid.
Kan ikke anbefales begyndere.

Materialer: 1 undervogn
Plastcard 1 mm
Plastcard med bræddeprofil, 0,5 mm tyk, 1 mm brede brædder.
Plaststrip 1 x 1 mm
Plaststrip 0,5 x 1 mm
Plaststrip 2 x 2 mm
Plastic-persienne
Et stykke bly (eller anden ballast)
Plasticlim og maling.

Til denne vogn skal anvendes et stykke på 6 cm af en plastic-persienne. Har du ikke adgang til en sådan persienne er det omsonst at begynde på vognen.

Som undervogn til en lukket godsvogn egner nr. NR-122B sig fortrinligt. Den er med trinbræt i hele sin længde, men når vi er færdige har den kun trinbræt under dørene. Se i afsnittet Undervogne, generelt hvordan det skal gøres. Vi vender tilbage til undervognen senere i teksten.

Der kan frit vælges mellem vognkasse type 2 elle vognkasse type 3, se afsnittet Vognkasser, generelt.

Vognkasse2 

Snit af vognkasse, type 2

Vognkasse3 

Snit af vognkasse, type 3

Vognbund

Til vognbunden skal vi bruge et stykke plastcard, 1 mm, i størrelsen 18 x 52 mm. Slib kanterne rene for grater. Mens vi alligevel har fat i plastcardet, så skær et stykke på 18 mm på den ene led og 15 - 25 mm på den anden. Vi skal anvende stykket senere som afstivning af vognsiderne, og længden har ikke den store betydning. 18 x 18 mm er passende, for så skal man ikke huske på hvilken side der skal vende hvilken vej. Afstivningsstykket kan også tages fra brokkassen da farve, tykkelse og størrelse ikke har den store betydning. Se senere i teksten.

Derefter skal vi lime nogle lister fast på vognbunden for dels at sikre at siderne bliver lodrette samt dels at øge limefladen og derved også holdbarheden. Disse lister skal være af plasttrip, 1 x 1 mm, og vi skal bruge i alt 4 stk.: 2 stk. på hver 45 - 50 mm længde og 2 stk. på 14 - 16 mm. Den nøjagtige længde har ikke det helt store at sige når blot de holdes inden for tolerancerne. Man kan også anvende strips i f.eks. 2 x 2 mm. Det gør kun at vognbunden i vognkasse type 2 hæves med endnu en mm, men man skal også tage højde for at listerne skal være 1 mm kortere end beregnet. Til vognkasse type 3 har det ingen betydning hvilken størrelse strip man bruger.

Listerne limes på vognbunden, helt ude ved kanten, således at kanterne på både vognbund og lister flugter med hinanden i hele listens længde. Det gøres bedst på et spejl eller en glasplade. Det gør ikke noget hvis der er lidt luft indbyrdes imellem listerne i hjørnerne. Man må på den anden side også gerne tilpasse listerne så de danner en ubrudt ramme hele vejen rundt, men det er for meget arbejde i forhold til hvad det skal bruges til.

 Bund1

Listerne langs vognbundens sider behøver ikke at gå helt ud til hjørnerne. Lidt luft indbyrdes mellem listerne gør ikke noget. Listerne skal kun være med til at forstærke limningen og for vognkasse type 2 desuden hæve vognbunden så der er plads til ballasten.

 Bund2

Der sker intet ved at tilpasse listerne så de danner en ubrudt ramme hele vejen rundt, men det er for meget arbejde i forhold til hvad det skal bruges til. Men jo, det ser godt ud.

På samme måde limes et stykke plaststrip på to af siderne på det lille stykke til afstivning af vognsiderne.

Størrelsen på strippene er ligegyldig, men 2 x 2 mm er passende da det er den type strip der bruges mindst af, og som der derfor vil være mest af på lager. De skal kun være med til at kunne lime stykket fast indvendig på vognsiderne. Listerne skal naturligvis limes på de to sider der skal vende ind mod vognsiderne, og derfor er et på stykker på 18 x 18 mm passende. Så sparer du en kontrolmåling, for det kan nemt ske at man får limet listerne på de forkerte sider, især hvis der kun er en lille forskel i længde og bredde på afstivningsstykket.

Vognsider og gavle

Vognsider og gavle er 0,5 mm plastcard med bræddeprofil. Der skal bruges 2 stk. på hver 14 x 52 mm samt 2 stk. på hver 18 x 18 mm. Bemærk at brædderne på det lange stykke skal gå den lange led. På de to korte stykker kan det være hip som hap da de jo er kvadratiske.

Det næste vi skal have skåret ud er taget. Det er et stykke af en plastic-persienne af den gamle, buede slags, se foto. De moderne persienner der er helt lige, dur ikke i dette tilfælde. På loppemarkeder, containerpladser, lossepladser etc. skulle det være muligt at finde et lille stykke af en persienne. Klip et stykke af i en længde på ca. 6 cm. Det gør ikke noget hvis det er misfarvet af f.eks. sollys, men det skal være uden revner, hak m.v. Grå persienner er sjældne, men kan du finde en sådan kan du muligvis spare en gang maling.

Toppen af gavlen skal være afrundet så den passer til taget. Tag den ene gavl og mærk af to steder, nemlig højden på vognsiden (14 mm fra bunden) samt den lodrette midterakse. På fotoet med alle delene samlet kan du se på den nederste gavl hvordan der mærkes af. Den lodrette midterakse mærkes af på begge gavle da det vil være en stor hjælp når taget senere skal monteres. Når du mærker vognsidens højde af, så tegn en streg i mellemrummet mellem brædderne i hele gavlens bredde således at de to streger danner et kors.

 Alledele

Så har vi skåret alle dele ud og skal blot samle vognen. Det eneste der mangler på dette billede er afstivningen til vognsiderne, men det skyldes at den kan have en individuel tykkelse, størrelse og farve.

Find midtpunktet i persiennens bredde. Det gøres nemmest ved at lægge persiennen så buen vender nedad og læg en lineal over og pres ned indtil persiennen har rettet sig ud. Mål dig frem til persiennens totale bredde og afmærk midtpunktet så tæt på enden som muligt. Gør det i begge ender med det samme og tegn en streg mellem de to punkter. Du får brug for stregen senere. Persiennen kan tåle at blive rettet ud, men bøj den ikke den modsatte vej. Der skal kun et lille tryk til for at den flækker.

 Buennedad

Læg persiennen med buen nedad

 Persienneoglineal

Læg linealen så tæt på enden som muligt, men stadig så du kan nå at sætte et mærke...

 Buenfladerud

...og pres linealen ned så buen flader ud.

Læg den første gavl, den med begge mærker, plant ned med toppen vendende væk fra dig. Stil persiennen på højkant således at persiennens midterakse og den lodrette midterstreg på gavlen flugter med hinanden. Der hvor persiennen og gavlens yderkanter mødes skal være i den vandrette streg (14-mm-stregen).

Med en blyant tegner du en svag streg langs indersiden af persiennen. Grunden til at den skal være svag skyldes ene og alene at risikoen for at komme til at skubbe til persiennen er utrolig stor. Erfaringen har lært mig at det kan være nemmere at afsætte prikker i stedet for en streg, idet man kontrollerer at alle tre fikspunkter ikke har ændret sig mellem hver prik. Jo flere prikker, jo mere nøjagtig.

Fjern persiennen og tegn stregen op. Klip buen ud med en saks. Det er nemmest at klippe i lige linier der tangerer stregen frem for at prøve at klippe rundt.

Slib af rundingen til den er nogenlunde jævn. Slib hellere for lidt end for meget, for senere sliber vi den så den passer nøjagtig til taget. Slib ikke mere af end at den buede streg stadig er synlig.

Læg den færdige gavl over den anden gavl og mærk buen af. Det er nemmest at tegne på bagsiden af den anden gavl. Gentag klipning/slibning med den anden gavl.

Til sidst sætter du et lille mærke med en knivspids, nål eller lign. øverst på den lodrette midterakse på begge gavle lige under taget, for når vognkassen bliver malet kan vi ikke længere se blyantstregen og vi skal kende gavlens midterakse ved montering af taget. Læg gavlene til side lidt.

Det let buede tag

Læg persiennen på hovedet så buen vender nedad og mål 10 mm ud til hver side fra midterstregen, f.eks. i begge ender samt på midten (kontrolpunkt).

Klip eller skær langs ydersiden stregen (stregen skal være synlig på det færdige tag). Nu vil det jo være nemmest blot at mærke 20 mm af fra den ene side af persiennen så man kun skal klippe eller skære én gang, men bemærk at persiennen ikke buer lige meget i hele dens bredde. Derfor er vi nødt til at holde os på midten og fjerne lige meget i begge sider.

Nu har vi tagets nøjagtige bredde, men det er stadig for langt. Lad det være sådan indtil videre; vi venter med at korte længden af indtil vognkassen er samlet for at få den helt nøjagtige længde.

Dør og stolper

Døren på siden af vognen kan enten være med hængsler eller en skydedør. Her er der valgt døre på hængsler da de er nemmest at lave. Det er et stykke 0,5 mm plastcard med bræddeprofil, 10 mm bredt og 14 mm højt. Der skal bruges to stk. og midt ned gennem hver dør laver du en ridse der skal illudere at det er to lukkede døre. Dørene limes fast må vognsiderne og de skal sidde nøjagtig midt på vognsiden.

På dette stadie er det hip som hap hvordan vognsiden vender da der ikke er forskel på op og ned, men der vil blive en forskel. Vend vognsiden om og tegn en pil på bagsiden der viser hvad vej toppen er. Tro mig, når vognsiderne skal limes på vognbunden vil du være glad for pilen.

Det næste vi skal have sat på er sidestolper. Jeg har valgt at sætte 4 i hver side, nemlig 2 på hver sin side af døren samt 2 der sidder 10 mm fra de to første. Der skal også stolper på gavlene, og her jeg valgt at sætte dem 5 mm fra kanten.

 Stolpe1

Sidestolperne er nemmest at montere hvis de er lidt for lange. Det overskydende skæres af når limen er hærdet. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet.

 Stolpe2

De færdige stolper. Over- og underkant af stolperne skal flugte med over- og underkant på vognsiden, evt. slibes de i plan med hinanden med en slibepind. Husk at slibe udefra og ind mod midten af vognen.

 Sidestolper

Hvis du har mulighed for at lægge vognsiden på et sted med vinkelrette linier er det nemmere at få stolperne til at sidde rigtigt. Vognsidens ene kant skal da flugte den ene linie mens stolpen skal flugte med den vinkelrette.

Når limen er hærdet skal toppen af stolperne samt døren slibes let på skrå så det passer nogenlunde med tagets form. Nogenlunde, for vi sliber mere nøjagtigt senere, men tag det grove nu. Husk at slibe udefra og ind mod midten for ellers risikerer du at stolperne knækker eller springer af. Der skal kun være en meget lille "helligdag" i limningen for at det går galt. Prøv evt. først med en "forsigtig knivspids" om alle stolper sidder fast. Hvis ikke, må du efterlime med lidt lim på en nål eller lign.

Når de lodrette stolper er monteret på vognsiderne, skal der også monteres skråstivere. De monteres i "rummet" lige ved siden af døren hvor de sættes på skrå så de viser et langstrakt, omvendt V (husk pilen på bagsiden). De skal røre de to hjørner på de lodrette stolper, se skitser.

 Stolpe3

Skråstiverne monteres så de rører hjørnerne på de to lodrette stolper. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet.

Stolpe4 

Det overskydende skæres væk når limen er hærdet og over- og underkant slibes evt. med en slibepind for at fjerne de sidste grater.

Vognkassen samles

Nu kommer vi til det sjove, for nu begynder vognen at tage form, men først skal vi tage en lille, men vigtig beslutning, nemlig om vi vælger en vognkasse type 2 eller 3. Det har kun betydning for ballastens placering, men derudover er de nøjagtig ens.

Læg vognbunden på et spejl. Hvis du vælger vognkasse type 2 skal listerne som du har limet på vognbunden, vende nedad mod spejlet, mens de ved en type 3 skal vende opad.

Bund3 

Hvis du vælger vognkasse type 2 skal listerne på vognbunden vende nedad.

 Bund4

Hvis du vælger vognkasse type 3 skal listerne på vognbunden vende opad.

Lim den ene vognside fast, men prøv først uden lim, for du skal kontrollere 5 ting på én gang: 1.: At pilen peger opad. 2.: At vognsidens ender flugter med vognbundens gavl i begge ender. 3.: At vognsiden ligger helt tæt til vognbunden i hele dens længde. 4.: At både vognbund og vognside hviler på spejlet i deres fulde længde. 5.: At vognsiden er lodret. Kan du ikke huske hvordan man kontrollerer at siden er lodret, er det beskrevet i tekst og billeder i afsnittet Kontrol af rette vinkler.

Når limen er begyndt at hærde, hvilket vil sige når vognsiden kan stå uden støtte i et minut og forblive lodret, limes den anden vognside på. Når den også kan stå lodret uden støtte i et minut, limes det lille stykke til afstivning fast mellem de to vognsider. Lim det fast så tæt på midten af vognen som muligt, og så højt oppe på vognsiden som muligt, uden at det dog rager op over vognsiden. Kontroller at begge vognsider stadig er lodrette, og lad vognkassen stå og hærde. Jeg plejer at holde en kaffepause imens, for på dette stadie er vognkassen meget øm over for tryk og stød. Hvis du i stedet for kaffepause vælger at lave noget andet, f.eks. klargøring af undervognen, så undgå at flytte selve vognkassen men flyt spejlet med vognkassen i stedet.

 Kaffepause

Vognkassen som den ser ud i kaffepausen. På dette stadie er vognkassen meget øm over for tryk og stød indtil limen er hærdet på grund af den ekstra vægt i toppen.

Lim den ene gavl fast ved at stille vognkassen på spejlet, kom lidt lim på underkanten af gavlen og sæt den på. Bemærk at der ikke skal lim på de lodrette kanter. De lodrette kanter på gavl og vognside skal lige akkurat røre hinanden. Hvis der mod forventning skulle være en lille smule luft mellem gavl og vognside, skal gavlen justeres på plads så der er lige meget luft i begge sider. Lad limen hærde 1 - 2 minutter og lim den anden gavl på efter samme forskrift.

Hjørnestolper

Nu skal vi montere hjørnestolper. Det er plaststrips, 1 x 1 mm i en længde der er lidt længere end vognsiden er høj. 16 - 17 mm er passende.

Sæt vognkassen på højkant på den ene gavl, og der er nu to måder at montere hjørnestolperne på. Først den hurtige metode: Hold den ene stolpe i enderne mellem tommel- og pegefinger (nogle kan bedre mellem tommel- og langfinger), kom lim på to af siderne og lim stolpen fast i det ene hjørne.

Du kan også vælge metoden med den langsomme lim, men vær opmærksom på at risiko for limklatter er stor: Kom lidt lim på en glasplade og smør lim i hjørnet mellem gavl og vognside ved hjælp af en tandstik, stor nål, pincet eller lign. Læg hjørnestolpen på plads. Når først stolpen sidder rigtigt skal limen have lov at hærde i minimum 2 men helst 5 minutter inden du belaster stolpen. På den viste vogn er der anvendt metoden med den langsomme lim.

Stolpens øverste ende skal være ud for 14-mm-stregen på gavlen, men går den lidt op over stregen gør det ikke noget. Det vigtigste er at stolpen sidder helt inde i hjørnet og limer gavl og vognside sammen. Hvis den sidder helt inde i hjørnet og du opdager at den rager op over 14-mm-stregen, så lad den endelig være som den er. Hvis du forsøger at skubbe den lidt nedad vil den måske dreje sig en anelse, og det opdager du sandsynligvis først når limen er begyndt at hærde og du ikke længere kan rette på den. Med andre ord: Set fra oven skal stolpen være på plads, og så se stort på at den er for lang i begge ender.

 Samling1

Den rå hjørnesamling set fra oven. Gavl og vognside skal lige akkurat røre hinanden, men kom ikke lim på de lodrette kanter. Det vil give problemer når hjørnestolperne skal monteres.

 Samling2

Den færdige hjørnesamling set fra oven. Det vigtigste er at stolpen sidder rigtigt som vist på skitsen, og så se stort på at den måske rager op over 14-mm-stregen. Det kan rettes bagefter. Du kan eventuelt montere en lignende stolpe på indersiden for at forstærke limningen, men det burde ikke være nødvendigt. Hvis du monterer en indvendig hjørnestolpe skal den monteres efter at den udvendige er på plads og hærdet.

Når limen er hærdet skæres hjørnestolperne så den nederste kant flugter med vognbundens underkant. Den øverste kant skæres/slibes så den er på højde med 14-mm-stregen og nogenlunde med samme hældning som taget. Finjusteringen kommer vi til senere.

Læg taget med buen nedad og læg vognkassen på hovedet ovenpå taget. Midterstregerne på tag og gavl skal være ud for hinanden. Mærk længden af taget af idet taget lige akkurat skal kunne nå ud over hjørnestolperne i længden. Det skal det også i bredden, så hvis dit tag er lidt for bredt fjernes det overskydende ved at slibe, klippe eller skære det overflødige bort.

Når taget er tilpasset stilles vognkassen retvendt på en plan flade og taget lægges løst på vognkassen. Lad endelig være med at lime det fast. Igen skal midterstregerne være ud for hinanden. Med en slibepind eller et stykke sandpapir slibes stolper, sider, døre og eventuelt gavle så de passer til taget. Tag hellere lidt ad gangen frem for at slibe for meget af. Kontroller hellere en gang for meget end en gang for lidt. Taget skal som minimum hvile på gavlene og hjørnestolperne. Sæt et mærke, enten en prik, en pil, en stjerne eller lign. i bunden af vognkassen ved den ene gavl og sæt samme mærke på indersiden af taget i samme ende. Så er du sikker på at taget vender rigtigt når det skal monteres. Der kan nemlig være forskel hvis taget drejes 180 grader selvom man har gjort sig umage.

 Klartilmaler

Vognkasse og tag er klar til at blive malet. Bemærk markeringerne i gavlen.

Vognen gøres færdig

Vognkassen males. Jeg har valgt Humbrol nr. 133, men farvevalg er individuelt. En sprøjtepistol er naturligvis nr. 1, men da ikke alle begyndere har en sådan, er en pensel udmærket. Brug en pensel størrelse 00 eller 000, det giver det bedste resultat. Mal ikke undersiden af vognkassen; så kan den stå og tørre uden at hænge fast i underlaget. Undlad så vidt muligt at male de øverste kanter hvor taget skal limes fast. Afstivningen i vognkassen er glimrende til at holde vognkassen i når den males.

 Vogn4

Inden taget males bliver det lige kontrolleret en sidste gang, selvom det på fotoet er svært at se det hvide tag mod den hvide baggrund. Vognkassen mangler stadig at blive malet 2. gang, og derfor er den til ære for fotografen kun sat løst på en undervogn.

Taget skal også males hvis det ikke allerede er gjort. Jeg har valgt Humbrol nr. 176, men også her er farvevalg individuelt.

Hvis du maler med pensel kan det være svært at få taget helt glat uden synlige penselstrøg, men hvis du slutter af med lange, bløde strøg i hele tagets længde vil det jævne de fleste penselstrøg ud. Mal kun oversiden af taget i første omgang. Undlad at male undersiden, men der sker ikke noget ved at male kanterne. I så fald skal du være sikker på at taget hviler på en klods eller lign., så malingen ikke hænger fast i underlaget under tørringen.

Når malingen er tør skal vognkassen samles. Inden du kommer lim på kanterne er det formålstjenligt lige at kontrollere at taget vil sidde rigtigt. Det er nemlig sidste chance for at rette eventuelle oversete småfejl.

Hvis du har valgt vognkasse type 3 skal du lime lidt ballast i bunden af vognkassen inden du fortsætter. Modelbyggere med vognkasse type 2 skal blot fortsætte, men også vognkasse type 2 kan have ballast indvendig i stedet for under vognkassen. Ballasten består af et stykke bly, ca. 1 x 5 x 35 mm. Til indvendig ballast kan to 6 mm møtrikker, placeret nogenlunde over akslerne, gøre det ud for det samme. Husk at ballasten skal limes fast med kontaktlim da plasticlim ikke binder på metal.

 Ballast2

Vognkasse type 2 med ballast mellem vognkasse og undervogn, her markeret med rødt. Ballasten kan også placeres indvendigt, men det skal i så fald ske inden taget limes fast.

 Ballast3

Vognkasse type 3 med indvendig ballast, her markeret med rødt. Indvendig ballast har ikke nød at være bly, men kan udmærket være møtrikker, firkantede søm uden hoved eller andet metal. Husk at lime ballasten fast med kontaktlim.

 Ballast4

Man kan også kombinere de to ovennævnte metoder ved at lægge ballasten (markeret med rødt) indvendig i en vognkasse type 2.

Til fastlimning af taget er det bedst med kontaktlim. Plasticlim binder ikke ret godt på persiennen. Du kan få taget til at sidde som det skal ved at lime med en langsom plasticlim, men efter et stykke tid vil det falde af igen. Hæld lidt lim ud på en glasplade eller på dit spejl og smør lim på overkanten af gavlene, hjørnestolperne samt dørene ved hjælp af en tandstik, stor nål, pincet eller lign. Der er ingen grund til at komme lim på vognsidernes overkant eller på sidestolperne, for ellers risikerer du at den øvrige lim når at tørre inden du er færdig med at smøre på.

Sæt taget på, og kontroller at mærket i bunden af vognkassen og på indersiden af taget er i samme ende, at midterstregen på indersiden af taget passer overens med det lille mærke på gavlens midterakse og at taget rager lige langt ud i begge ender. Lad vognkassen stå og hærde mens du klargør undervognen.

Til denne vogn anbefales undervogn nr. NR-122B. Den er med trinbræt i hele sin længde, og dette trinbræt skal vi have kortet af så det kun eksisterer under døren. Med en lille sav (Rocos sav er den bedst egnede til formålet da den har en tynd klinge) skæres trinbrættet over så tæt på akselboksene som muligt. Derefter skæres over lige ved siden af de to stivere på midten, således at der bliver et kort trinbræt tilbage på vognen. Det lille stykke mellem akselboksene og enden af vognen skæres ligeledes væk.

Med en kniv kan man skære det mest graverende af trinbrættet på akselboksene, men vær forberedt på at du ikke kan få det hele af. Akselboksene vil fremstå lidt kraftigere end på undervogn nr. NR-122, men det er der ikke noget at gøre ved. Det vil sige, det kan man godt, men så går vi ud over denne series rammer.

Derefter behandles undervognen på nøjagtig samme måde som for nr. NR-122, se afsnittet Undervogne, generelt. Modelbyggere med vognkasse type 2 med ballast under vognkassen skal lime ballasten fast inden de fortsætter. Her er et stykke bly på 1 x 5 x 35 mm passende.

Inden du limer vognkassen fast bør du kontrollere om den kan sidde på undervognen uden at der er luft mellem vognkasse og undervogn. Er der luft imellem de to dele skal de aktuelle grater eller forhøjninger slibes væk.

De synlige dele af taget der stadig mangler at blive malet, males enten nu eller når vognen er helt færdigsamlet. Smag og behag.

 Umalettag

Denne vogn er næsten færdig. Den mangler kun at få malet kant og gavl på taget.

Vognkassen limes på den færdige undervogn. På vognkasse type 2 skal der lim på gavlenes underkant samt på listerne i gavlene, uanset om ballasten er indvendig eller udvendig, hvorefter vognkassen placeres på undervognen. På vognkasse type 3 er det nok at punktlime, f.eks. med en lille klat lim i begge ender samt en på midten. Der er ingen grund til at smøre hele fladen ind i lim; det giver kun en unødig lang hærdetid uden at gøre limningen stærkere.

Store vide verden 2

 Slutfoto2x

Når limen er hærdet sættes hjulene på, og din vogn er nu klar til at køre ud i den store vide verden.

Rigtig god tur.
Steen Lystmose