Udskriv

Lukket godsvogn med tøndetag

Frasiden 

Vi har indtil videre kun bygget med lige linier. Nu skal vi også prøve at bygge med buer og at bøje plastic.

Nødvendigt tidsforbrug til den færdige vogn:
Erfaren modelbygger: 4 - 5 timer plus malingens tørretid.
Let øvet: Anslået 6 - 7 timer plus malingens tørretid.
Vognen kan ikke anbefales begyndere.

Startfoto1 

Generelt

Som undervogn til en lukket godsvogn egner nr. NR-122B sig fortrinligt. Den er med trinbræt i hele sin længde, men når vi er færdige med den har den kun trinbræt under dørene. Se behandling af undervogn i afsnittet Undervogne, generelt.

Selve vognkassen kan bygges som en type 2 eller en type 3 efter eget valg, se afsnittet Vognkasser, generelt.

 Vognkasse2

Snit af vognkasse type 2

Vognkasse3 

Snit af vognkasse type 3

Arbejdsgangen for de to typer vognkasser er helt ens, forskellen er kun hvordan vognbunden placeres når siderne skal limes fast samt ballastens placering. Det vender vi tilbage til senere.

Vognbund

Til vognbunden skal vi bruge et stykke plastcard, 1 mm tykt, i størrelsen 18 x 52 mm. Slib kanterne rene for grater. Mens vi alligevel har fat i plastcardet, så skær et stykke på 18 mm på den ene led og 15 - 30 mm på den anden. Vi skal anvende stykket senere som afstivning af taget, så tykkelsen og længden har ikke den store betydning. Et stykke plast fra brokkassen kan udmærket bruges.

Derefter skal vi lime nogle lister fast på vognbunden for dels at sikre at siderne bliver lodrette samt for at øge limefladen og derved også holdbarheden.

Disse lister skal være af plasttrip, 1 x 1 mm, og vi skal bruge i alt 4 stk.: 2 stk. på hver 45 - 50 mm længde og 2 stk. på 14 - 16 mm. Den nøjagtige længde har ikke det helt store at sige, når blot man holder sig inden for tolerancerne.

Man kan også anvende strips i f.eks. 2 x 2 mm. Det gør kun at vognbunden i vognkasse type 2 hæves med endnu en mm, men derudover har det ingen betydning for den færdige vogn.

Listerne limes på vognbunden, helt ude ved kanten, således at kanterne på både vognbund og lister flugter med hinanden i hele listens længde. Det gøres bedst på et spejl eller en glasplade.

Det gør ikke noget hvis der er lidt luft indbyrdes mellem listerne i hjørnerne. Man kan på den anden side også tilpasse listerne så de danner en ubrudt ramme hele vejen rundt, men det er for meget arbejde i forhold til hvad det skal bruges til, og risiko for fejl er for stor.

Når du nu alligevel er ved at lime lister på, så lim to lister på afstivningsstykket også. Listerne skal limes fast på de kanter der skal limes fast til vognsiden. Også her gælder det at listerne skal flugte med afstivningsstykkets kant.

 Bund1

Listerne limes på vognbunden helt ude ved kanten så lister og vognbundens kant flugter med hinanden.

 Bund2

Det ser godt ud når listerne danner en ubrudt ramme hele vejen rundt, men risiko for at en af listerne rager en lille smule uden for er for stor. Den ubrudte ramme frarådes.

Vognsider og gavle

Vognsiderne er der sådan set ikke noget problem i, især ikke hvis du har bygget den lukkede godsvogn med fladt tag. Vognsiderne på de to vogne er nemlig identiske, og der er kun forskel på gavlene og dermed også på taget.

 Identiskevognsider

Vognsiderne på de to godsvogne er fuldstændig identiske. Forskellen på vognene udgøres kun af gavl og tag.

Vognsider og gavle laves af 0,5 mm plastcard med bræddeprofil. Hver side skal være 14 x 52 mm. Brædderne skal gå langs den lange led. Gavlene skal være 18 mm brede og ca. 20 mm høje på det højeste sted når de er færdige.

For at være sikker på at hele rundingen kommer med, anbefales det at udskære gavlene i størrelsen 18 x 22 mm. Det er nemmere når vi bagefter skal skære rundingen ud, at kniven eller saksen har noget at "bide i". På gavlstykkerne skal brædderne gå langs den smalle led.

På virkelighedens vogne består rundingen af 3 buer med forskellig radius og centrum, og nittetællerne vil sikkert bruge masser af tid på at beregne centrum, radius, grader m.v., og det skal de have lov til. Vi gør det på den nemme måde og bruger en ganske alm. 50 øre.

Fra bunden af gavlen måles henholdsvis 14 og 15 mm op og mærker disse revner mellem brædderne af med en blyant. Læg derefter mønten ovenpå gavlen, og juster den således at 15-mm-stregen lige netop bliver dækket af mønten i begge sider.

Tegn buen med en blyant, fjern mønten og klip eller skær rundingen på gavlen. Det er nemmest at klippe rundingen ud ved hele tiden at klippe i rette linier der tangerer rundingen.

Til sidst slibes rundingen, men slib ikke mere af end at den buede streg stadig er synlig. Læg de to gavle med den glatte side mod hinanden og tegn buen op på den anden gavl. Klip og slib som på den første. Det gør ikke noget hvis gavlene er en anelse for høje, for vi skal alligevel korrigere buen senere.

 Gavl1

Mønten placeret over gavlen. På skitsen er rundingens start i den 4. øverste revne, og mønten dækker lige akkurat revnen i begge sider. Bemærk at bræddernes bredde er stærkt overdrevet for tydelighedens skyld.

Nu har vi 2 sider og 2 gavle. Inden vi limer dem sammen skal vi montere døre og stolper. Vi starter med at lime en dør på hver vognside. Jeg har valgt døre med hængsler, og der er 2 døre på hver side som hænger sammen parvis.

Dørene skæres ud i plastcard med bræddeprofil, 0,5 mm tykt og i størrelse 10 x 14 mm. Husk at brædderne skal gå vandret og altså langs den korte led. På den lange led skæres en revne ned gennem midten for at illudere at det er to lukkede døre.

Skær ikke for dybt og bræk ikke dørene fra hinanden. De skal som sagt kun illudere den smalle revne mellem to lukkede døre.

Dørene limes midt på vognsiderne: Find midten af vognsiden og mål 5 mm ud til hver side og sæt et lille mærke. Døren limes fast mellem disse to mærker.

Man kan også undlade revnen i dørene og lade dem forestille skydedøre, men så kræves der næsten også at man laver glideskinner forneden og foroven. Hængslede døre er nemmere at lave.

Vognside 

Forslag til opdeling af vognside med dør, 4 sidestolper, 2 skråstivere og 2 hjørnestolper. Hjørnestolperne skal dog først monteres når vognkassen er samlet.

Stolperne laves af 0,5 x 1 mm strips. Skær i alt 8 strips ud i længder af ca. 16 mm. Her er 4 til hver side. Lim 2 af stolperne fast lige ved siden af døren, og lim de to andre på midt mellem dørstolperne og enderne. Gentag behandlingen på den anden vognside.

Vær opmærksom på at stolperne skal limes fast i hele vognsidens højde. Vi skal nemlig slibe på dem når limen er hærdet, og hvis stolpen er bare den mindste smule løs, knækker den når man sliber på den. Skær overskydende dele af stolperne af når limen er hærdet.

Indtil nu er der ikke forskel på op og ned på vognsiden, men det bliver der ved næste skridt. Derfor vender vi vognsiderne om og tegner en pil på bagsiden der viser hvilken vej der skal vende opad når vognsiden monteres.

Skråstiverne laves også af strips på 0,5 x 1 mm. De kan placeres i rummene nærmest døren, i rummene nærmest gavlene elle begge steder. Alle tre placeringer forekommer på virkelighedens vogne, så vælg hvad du selv synes ser bedst ud. Skråstiverne skal altid monteres så den højest placerede ende er nærmest midten, altså som et omvendt V. Hvis du monterer skråstivere i alle 4 rum skal de monteres således: / / \ \.

Arbejdsgang ved montering af stolper og skråstivere. Størrelsesforholdet er stærkt overdrevet for at fremme forståelsen.

 Stolpe1

Stolperne limes fast, så de rager ud både for oven og for neden.

Stolpe2 

Overskydende dele skæres af når limen er tør.

Stolpe3 

Skråstiveren monteres så den berører hjørnerne på stolperne og samtidig rager ud både for oven og for neden.

Stolpe4 

Overskydende dele skæres af når limen er tør.

I gavlene skal stolperne være lidt længere i kraft af at gavlene er højere end vognsiderne. Skær 4 stolper af strips, 0,5 x 1 mm, i længder af ca. 23 - 24 mm. Mærk midten af gavlen af og sæt en lodret blyantstreg 4 mm på hver side af dette mærke. Stolperne limes på, så de skjuler blyantstregerne. Det gøres på begge gavle. Når limen er tør, skæres de overskydende dele af stolperne af.

Mens limen tørrer, sliber vi vognsiderne så der er plads til taget. Læg vognsiden så tæt på en bordkant som muligt, og slib forsigtigt med en slibepind eller fint sandpapir på det øverste af stolper og døre i en vinkel på ca. 45 grader. Plastic er blødt, så der skal ikke slibes ret meget. Slib ikke så meget så du også sliber i selve vognsiden. Husk altid at slibe udefra og ind mod midten af vognen. Ellers risikerer du at rive stolper eller skråstivere af igen.

Nu skal vi til at samle vognkassen. Hvis du har valgt type 2, hvor ballasten ligger mellem vognkasse og undervogn, skal du placere vognbunden med listerne nedad, men har du valgt nr. 3, hvor ballasten ligger inde i vognkassen, skal listerne vende opad. Det videre arbejde er ens for begge typer.

 Bund3

Hvis du har valgt en vognkasse type 2 skal listerne på vognbunden vender nedad, når vognsiderne limes på.

 Bund4

Hvis du har valgt en vognkasse type 3 skal listerne på vognbunden vende opad, når vognsiderne limes på.

Nu kommer vi til det svære, for når vognkassen skal samles er der 5 ting du skal holde øje med på én gang, nemlig:

1. At pilen på vognsiden peger opad
2. At vognsidens og vognbundens ender flugter med hinanden
3. At vognsiden ligger helt tæt til vognbunden i sin fulde længde
4. At både vognside og vognbund hviler på spejlet i deres fulde længde
5. At vognsiden er lodret.

Start med at lime en vognside fast på vognbunden. Lad limen tørre et par minutter inden du limer næste vognside på. Lad limen tørre et par minutter og lim det lille stykke til afstivning fast mellem de to vognsider. Lim det fast så tæt på midten af vognen som muligt, men ikke så højt oppe at det rager op over vognsiden. Kontroller at begge vognsider stadig er lodrette, og lad vognkassen stå og hærde. På dette stadie er den meget øm over for tryk og stød indtil limen er hærdet.

Når limen er hærdet limes gavlene fast. Bemærk at sider og gavle limes fast hjørne mod hjørne, se skitse. Gavlene limes kun fast på vognbunden. Undlad at lime kanterne mellem vognside og gavl. Det kan give problemer når hjørnestolperne skal monteres.

Samling1 

Den rå hjørnesamling set fra oven. Gavl og vognside skal lige akkurat røre hinanden, men kom ikke lim på de lodrette kanter. Det vil give problemer når hjørnestolperne skal monteres, for selv en lille bitte smule lim i sammenføjningen vil få hjørnestolpen til at sidde skævt..

 Samling2

Den færdige hjørnesamling set fra oven. Det vigtigste er at stolpen sidder rigtigt som vist på skitsen, og så se stort på at den måske rager op over 14-mm-stregen. Det kan rettes bagefter.

Hjørnestolperne skæres ud i plaststrip, 1 x 1 mm i en længde af ca. 16 mm. Lim dem fast i hjørnerne. Hjørnestolpens øverste kant skal være ud for 14-mm-stregen på gavlen og vognsidens overkant. Er den ikke det må du skubbe stolpen frem eller tilbage (eller op og ned, om man vil) indtil den sidder rigtigt.

Nåede du det ikke inden limen begyndte at binde, så bræk det endelig ikke op igen. Det vigtigste er at hjørnestolpen sidder lige, og så se stort på at den rager op over vognsiden. Vent til limen er tør, og skær så det overskydende af. Derefter slibes toppen af hjørnestolperne skrå i en vinkel på ca. 45 grader, men det kan vente lidt. Den korrekte vinkel kan du nemlig bedst se ved at prøve dig frem med taget fordi det går ned over stolperne.

Hvis du har valgt en vognkasse af type 3 skal du lime ballasten fast i vognkassen inden du fortsætter. Har du valgt type 2, fortsætter du blot medmindre du vil have en indvendig ballast.

Bøjning af taget

Nu skal vi til det sjove, nemlig at bøje plastic så det beholder formen. Taget er buet, så vi skal bøje et stykke plastic der bruges som tag. Det gør vi ved at spænde plasticet fast i den ønskede form og varmer det op.

Jeg har brugt to pillehylstre fra henholdsvis Treo hovedpinepiller og Mucomyst hostemiddel (begge fås uden recept). Andre hylstre vil selvfølgelig også kunne anvendes, når blot det ene kan gå ind i det andet uden at gå stramt. Der skal være plads til et stykke plastcard på 0,5 mm tykkelse mellem de to hylstre. Hylstrene skal være af metal da plastichylstre vil kunne ændre facon under den kommende arbejdsgang.

Dernæst skærer man et stykke plastcard, 0,5 mm tykt i størrelse 35 x 53 mm. På den lange led ridser man i hele stykkets længde 5 mm fra kanten, men bræk det ikke fra hinanden. Se skitse.

 Tag

Principskitse af taget inden det bøjes. Selve taget skal være 25 mm bredt (mellem de to ridser), og de to stykker ved siden kan være af hvilken som helst bredde man selv synes om, dog minimum 5 mm. Ridsen langs siderne skal være dyb nok til at det smalle stykke kan brækkes af når taget er bøjet, men rids ikke så dybt at det falder af inden arbejdet er færdigt.

Tag de to hylstre og skub det ene lidt ind i det andet, f.eks. 2 - 3 cm ind. Bøj taget og skub det ind mellem de to hylstre. Pas på at de to kanter ikke knækker af. Vær sikker på at taget ligger helt lige mellem hylstrene, ellers bliver taget skævt. Skub det inderste hylster helt ind.

Når man trækker lidt ud i det inderste hylster skal man kunne se nøjagtig den samme mængde af taget i hele dets bredde. Så er man sikker på at det ligger helt lige.

Læg hylstrene i kogende vand, eller i hvert fald vand der er nær kogepunktet, i ca. 1 minut. Tag hylstrene op, køl dem af, f.eks. under den kolde hane, og skil dem ad. Nu skulle taget gerne falde ud, fuldt færdigbøjet.

De to yderste stykker på 5 mm brækkes af. De skal ikke bruges til noget, men var blot med for at sikre at taget blev bøjet i sin fulde bredde. Husk endelig at det hele skal være afkølet inden man skiller hylstrene fra hinanden. Så længe taget er varmt kan man let komme til at trykke det ud af facon.

 Buettag1

De to pillehylstre samt et færdigt tag.

 Buettag2

Plasticstykket skubbes ind mellem de to hylstre og det inderste hylster skubbes næsten helt i bund.

 Buettag3

Lige inden det inderste hylster skubbes helt i bund kontrolleres at taget ligger helt lige. Det skal hvile mod kraven på det inderste hylster i hele sin bredde.

Når taget er afkølet og kanterne brækket af, lægges det på en plan flade og begge kanter skal da hvile på underlaget i hele tagets længde. Gør de ikke det er taget skævt, og man kan få besvær med at få det til at passe til vognen. Erfaringen har dog vist at skævheder på op til 2 mm, målt diagonalt mellem to hjørner, kan rettes når taget limes fast, men det kræver tålmodighed.

Hvis du ved et uheld får lavet et skævt tag kan du lige så godt tage et helt nyt stykke og begynde forfra. Det skæve tag vil nemlig helt automatisk lægge sig skævt i hylstrene og det er så godt som umuligt at få det rettet op. Et skævt tag er lige til at kassere.

Læg taget oven på vognkassen uden at bruge lim for at se om det passer. Se især efter om døre, stolper og gavle måske skal have en gang mere med en slibepind eller sandpapir. Hvis taget buer lidt mere end gavlens runding, lægges taget på en plan flade og trykkes fladt et par gange. Hvis taget er for bredt skal der måske slibes lidt af det, men alt det kan du bedst selv se. Det skal kun lige akkurat kunne dække hjørnestolperne i længden samt hjørnestolper og døre i siderne. Lim ikke taget fast før vognkasse og tag er malet.

Maling

Jeg har valgt Humbrol 133 til vognkassen og Humbrol 176 til taget, men valg af farve er fuldstændig op til den enkelte modelbygger. Maling med sprøjtepistol er selvfølgelig nr. 1, men har man ikke en sådan, males med pensel. Undgå så vidt muligt at male alt for tykt på kanterne hvor tag og vognkasse skal limes sammen. Limen virker jo ved at opløse en del af plasticet, og er malingen i et for tykt lag, virker limen ikke.

Når malingen er tør samles vognkasse og tag. Det er den sværeste opgave i hele byggekurset, så giv dig god tid. Brug en langsom lim, se afsnittet Plasticlim.

Læg taget med buen nedad (vendt på hovedet) og kom lidt lim på kanterne. Husk endelig at bevæge penslen med lim indefra og ud, ellers tørrer du blot limen af på kanten og det kan ses bagefter.

Læg vognkassen ned på taget og ret den til så den sidder som den skal. Husk at kontrollere på alle 4 sider, og især mellem vognside og tag skal der ikke meget til før der er en synlig revne.

Jeg har indtil nu bygget 12 af disse vogne, og endnu har jeg ikke prøvet at få taget til at sidde ordentligt første gang. Hver gang skal der korrigeres i større eller mindre grad. Når du er tilfreds med resultatet, så lad endelig limen hærde inden du går videre. Skal vognen flyttes mens limen hærder, så løft ikke i selve vognkassen, men flyt hele underlaget den står på.

 Vogn8

Taget passede alligevel ikke helt som planlagt. Bemærk de hvide pletter under taget i gavlen hvor det har været nødvendigt at slibe en ekstra gang efter at vognkassen er malet.

Samling

Nu mangler vi blot at sætte vognkassen på undervognen. Hvis du har valgt vognkasse type 2 skal vi have et stykke ballast til at ligge mellem undervogn og vognkasse. Tag et stykke bly, f.eks. 1 x 5 x 35 mm. Bredde og længde har ikke den helt store betydning, men højden må ikke være større end listerne under bunden. Ellers vil vognkassen svæve over undervognen.

Blyet limes bedst fast under vognkassen hvorved du sikrer dig at det ikke kommer i karambolage med listerne under vognbunden. Inden du limer, så prøv først om der er luft mellem vognkasse og undervogn. Hold vognkassen med taget nedad, læg blyet mellem listerne under bunden og hold vognkassen op i øjenhøjde. Når listerne på de to vognsider eller gavle flugter med hinanden må du ikke kunne se blyet. Kan du det, skal fejlen rettes inden du går videre.

Nu skal vognkassen blot limes fast. Med vognkasse type 2 kommer man lidt lim på listerne i gavlene og sætter vognkassen fast på undervognen. Man behøver ikke at komme lim på listerne langs siderne. Dels er det nok med lim i gavlene, dels risikerer man at limen tørrer inden man er færdig med at smøre lim på.

Med vognkasse type 3 kommer man lidt lim på undervognens overflade 3 - 4 steder (punktlimning) og sætter vognkassen fast. Der er ingen grund til at smøre hele overfladen ind i lim; det hæfter ikke bedre af den grund, det har en unødig lang hærdetid og er blot spild af lim.

Store vide verden 1

Store vide verden 4 

Når limen er hærdet sættes hjulene på, og vognen er klar til at køre ud i den store vide verden.

Rigtig god tur.
Steen Lystmose