Udskriv

Modelvej 7

Byens havnekontor

 Mo7Startfotox

Denne bygning er fra den virkelige verden, nemlig en model af et standard havnekontor fra 1920.

Næsten enhver havn med respekt for sig selv havde et havnekontor med den karakteristiske høje rejsning og halvt valmet tag.

Det vil stadig kunne ses på enkelte havne rundt om i landet, men de fleste er for længst revet ned og erstattet af mere tidssvarende udgaver. Men helt op til sidst i 1960'erne benyttede man disse særegne havnekontorer.

På første sal var der oprindelig bolig for havnemesteren, men den blev for det meste brugt som opholdsrum for havnemesteren og hans assistent samt til arkiv.

Mange havnekontorer fik efterhånden en tilbygning eller de blev udvidet, men generelt var de ens fra starten. Har du en havn på dit anlæg eller blot antydet en havn, kan du ikke undvære havnekontoret.

Modellen

Grundfladen til havnekontoret er forholdsvis beskeden, nemlig 38 x 48 mm. Væggene er parvis ens, så man behøver ikke hele tiden huske på hvad der er for og bag.  

Mo7Murex 

 Væggene er parvis ens. Eneste forskel kan være dørenes udseende.

De to lange vægge er der ingen problemer i, så dem omtaler vi ikke nærmere. Du kan printe en skitse med alle vægge og mål ud ved at klikke her .

Gavlene har både halvt valmet tag samt en taghældning på 60 grader, så de kræver lidt mere omtale. Gavlene er 38 mm brede og 30 mm høje.

Du kan finde taghældningen på to måder: Måle dig frem ved hjælp af en vinkelmåler, eller regne dig frem til den. Det er den sidste metode, der følger her:

Tegn en rektangel på 38 x 30 mm. Find midten og tegn en lodret streg (den blå på skitsen).
Mål 18 mm op langs kanterne, og sæt et mærke. Mål 12 mm fra midterstregen på den øverste kant og sæt et mærke. Skær mellem de to mærker, og gavlen er nu med 60 grader hældning.  

Mo7Gavl2 

 Gavlen og dens mål. Kun den ene side er skåret, men du skal naturligvis skære i begge sider.

Når du skal skære ud til vinduer, har vi lavet en lille ekstra service:

Klip væggene fra den printbare skitse ud, og læg den oven på dine vægge. Hvis du skærer langs ydersiden af de sorte firkanter, passer de tilhørende vinduer parvis i hullerne. Du kan således lime to vinduer på ad gangen. 

Mo7Vinduer1 

Vinduerne, som de ser ud på den printbare skitse. Her er kun vist en væg og en gavl, men på den printbare skitse er alle 4 vægge med, og på den printbare skitse er væggene ikke farvelagt som her.

Hvis du i stedet ønsker at måle dig frem til vinduer og døres placering, så er målene følgende, idet tal i parentes angiver at det er et vindue eller en dør. Målene er i mm.

På langsiden, regnet fra kanten: 3 - (6) - 3 - (6) - 3 - (6) - 3 - (6) - 3 - (6) - 3. Siden er symmetrisk, så det er ligegyldigt om du måler fra højre eller venstre kant.

Vinduerne er i gavlen er placeret 3 mm fra midteraksen, og således 6 mm fra hinanden. Vinduerne i stueetagen måler alle 6 x 8 mm, og i gavlene 6 x 6 mm.

Derefter limer du murstenspapir på som sædvanlig. Døre og vinduer limes også på som sædvanlig.  

Mo7AlleMure2x 

 Nu skulle du gerne være nået her til.

Murene rejses ganske som vi plejer. Også her kan det betale sig at lade murstenspapiret rage op, så du kan bruge det som hjælp til at holde taget fast.  

Mo7Rejsegilde3x 

 Nu er vores havnekontor klar til at få lagt tag på.

Taget

Du kan vælge mellem to typer tag, nemlig et tag af plastic eller du kan lave et selv af aluminium. Se her hvordan du selv laver et tegltag af aluminium.

Tag af plastic.

Mål først to tagplader ud med en bredde på 52 mm. Det giver et udhæng på 2 mm i hver gavl.

Højden på taget kan du ikke umiddelbart måle på din model, men skal bruge den printbare skitse. Mål tagets højde på den højre del af huset nederst på siden, det der er markeret med rødt. På min model er højden 42 mm. 

Mo7Tag1 

Du skal måle fra nederste til øverste kant af taget, markeret med rødt.

På den samme skitse måler du afstanden fra den nederste kant på taget og op til toppen af gavlen. På skitsen er toppen af gavlen markeret med gråt. Der er i øvrigt 14 mm. Mål 14 mm fra bunden af begge tagplader, og sæt et mærke. Det skal gøres to steder på hver tagplade, altså i alt 4 mærker.

I toppen af taget måles 12 mm ind fra hver side, se de kraftige, blå streger på skitsen herunder. 

Mo7Tagplade2
Hvis man er nittetæller og vil have en skråning på nøjagtig 60 grader, skal der måles 12,4 mm ind, men jeg har valgt at runde af til nærmeste hele mm. Det bevirker at gavlstykkerne har en hældning på 59 grader i stedet for 60, men det ses ikke på den færdige model.

Skær mellem de to punkter, så tagpladen får denne facon:  

Mo7Tagplade1 

 Sådan skal den færdige tagplade se ud.

Det skal gøres i begge sider på begge tagplader, i alt 4 steder.

Slib øverste og nederste kant på tagpladerne, så kanterne bliver henholdsvis lodret (øverste kant) og vandret (nederste kant) når taget står i en vinkel på 60 grader. Der skal slibes en god del i toppen, men knap så meget i bunden.

Slib grater m.v. af i siderne, men ellers skal der ikke gøres noget ved dem. Du kan eventuelt slibe dem en anelse skrå, men pas på ikke at slibe for meget af. Ellers kan du ikke få gavlstykkerne til at sidde fast.

Inden du limer de to tag-halvdele sammen, kan det betale sig at lave en hanebjælke med en vinkel på 60 grader. Se her hvordan du gør. Husk at skære 1 - 2 mm af toppen af hanebjælken, ellers får du aldrig dit tag til at sidde perfekt.

Lim hanebjælke og de to tag-halvdele sammen.

Mens limen hærder, skal vi se lidt på de to gavlstykker.

På taget måles afstanden mellem de to nederste punkter af gavlene, hvilket vil sige mellem de to "knæk" i tagsiderne. Mål på dit færdige tag, for at sikre at du får de rigtige mål. Hvis man måler på skitsen (det med gråt markeret fra før) skal der være 26 mm, men på min model er der 28 mm. Forskellen skyldes at de forskellige fabrikater bruger forskellig tykkelse på murpladen. Mål fra yderside til yderside, og rund evt. op til hele antal mm.

Højden af gavlstykket kan tages fra den printbare skitse, hvor du måler på den venstre skitse nederst på siden. Mål det med gråt markeret. Afhængig af udhænget og materialets tykkelse kan det være at du vil få for lille et stykke, så læg hellere et par mm til. På skitsen er der 25 mm, men på min model er gavlstykkerne 26 mm høje.

Skær to trekanter ud, der svarer til de mål, du er kommet frem til. På min model er stykker 28 x 26, men husk at det kan variere lidt.

Husk at vende tagpladen rigtigt, så tagstenene ikke vender på hovedet på den færdige model.

Den nederste kant slibes, så den er vandret når stykket monteres.

I siderne er det straks lidt værre, for der forestår en del slibearbejde. Du er nødt til at slibe lidt ad gangen, og med jævne mellemrum lægge dem på plads for at se, hvor meget der endnu skal slibes af. Hvis du sliber for meget, vil det ende med at gavlstykket falder ind i huset, og så er der ikke andet for end at starte forfra, og sliber du for lidt af, vil der være en tydelig kant mellem tagdelene.

Når gavlstykkerne er tilpasset, limes de fast på taget.  

Mo7TagetagtPaax 

 Taget er lagt på, og mangler kun detaljer som vindskeder, tagrender m.v.

Detaljer som skorsten, tagrende, vindskeder, nedløbsrør o.s.v. er der ikke noget nyt i, bortset fra at der burde være et lille nedløbsrør fra gavlenes tagrende og om på taget. Jeg har ikke disse nedløbsrør på min model, for jeg kunne ikke få dem til at sidde ordentligt, og valgte derfor at afmontere dem. Det virker mindre påfaldende at de ikke er der, end at de sidder forkert.

Tag af aluminium

Vær opmærksom på, at tag af aluminium skal "hvile" i flere perioder mens limen tørrer. Du skal således ikke regne med at kunne lave et færdigt tag i én arbejdsgang.

Start med at lave skorstenen. Når taget er lavet af aluminium, behøver vi ikke skære de små trekanter ud, så skorstenen passer ned over taget, men kan tilpasse taget til skorstenen, akkurat som i virkeligheden.

Når skorstenen er lavet, lægges den til side, for vi skal ikke bruge den lige med det samme. Vi skal bruge den lidt senere til at tage mål efter, så derfor starter vi med at lave den.

Vi skal først lave et undertag af pap eller karton. Målene på undertaget er de samme som for plastic-taget, så dem vil jeg ikke gentage her. Afhængig af tykkelsen af det anvendte pap slibes kanterne på samme måde som for tag af plastic, dog med den forskel at man ikke behøver at slibe siderne på de to gavlstykker. Her er det nok at slibe den nederste kant, så tagrenden kan monteres senere.

Når du har skåret siderne ud, skal der tages mål til hullet til skorstenen. Skær et hak i toppen, hvor skorstenen skal være, og bredt nok til at skorstenen kan være i hullet. Længden på hakket afhænger af bredden på din skorsten, men hvis din skorsten er 4 mm bred, skal hakket være 5 mm dybt. Det gør ikke så meget, hvis du kommer til at skære en millimeter for meget af, for revnen mellem skorsten og tag skjuler vi senere med tagpladen.

Mo7SkorstensTag 

 Der skæres hul til skorstenen i paptaget. Sørg for at hullerne i de to taghalvdele er nøjagtigt ud for hinanden, når taget samles.

Husk at skære hul på begge tagsider, og sørg for at hullet sidder nøjagtig ud for hinanden på de to sider, når de er samlet.

Dernæst laver du en hanebjælke med samme hældning som taget. Lav hellere to, mens du er i gang, for på grund af skorstenen skal hanebjælken limes fast næsten helt ude i siden, og så er det bedst med to hanebjælker. Se her hvordan man laver hanebjælker.

Lim hanebjælker og tagsider sammen. Skorstenen skal ikke limes fast endnu, men for en sikkerheds skyld prøver du lige om den kan være der. Tag derefter skorstenen af igen.

Mål bredden og længden på gavlstykkerne. Du kan enten måle direkte på dit tag, eller tage målene fra den printbare skitse. Det er de to grå felter på skitsen, der skal måles.

Skær gavlstykkerne ud, slib evt. den nederste kant, så den er vandret når gavlstykket er monteret, og lim dem på. Det gør ikke noget hvis det rager ud over tagsiderne, for det er nemt at klippe af bagefter, men først når limen er helt tør. Det eneste, der kan være vanskeligt, er at skære af den nederste kant på gavlstykket efter det er limet fast.

Tag en alu-tagplade, klip den til så den er lidt større end den ene tagside, og lim den på. Sørg for at tagstenene vender den rigtige vej. Husk at lime tagpladen på med kontaktlim, ellers holder det ikke.

Når limen er tør, skæres eller klippes der et hak til skorstenen. Skær eller klip kun langs siderne, og bøj den nu fremkomne flig bagover. Skær eller klip ikke inden limen er helt tør. Ellers river du tagpladen af igen, og kan risikere at skulle begynde forfra.

Lim den anden tagside på, og skær eller klip også her et hak til skorstenen. Også denne flig bøjes bagover.

Klip taget, så det ikke rager ud nogen steder.

Skorstenen sættes på plads, men uden lim. Mærk af hvor de to flige skal klippes, og klip dem til.

Lim derefter tagpladerne på i gavlene. Også i gavlene klippes helt tæt, men først når limen er helt tør.

Mens limen tørrer ind imellem, kan du gøre klar til at lave tagryg, både til den vandrette tagryg og de skrå hjørner.

Tag et stykke tagplade, og skær strimler á ca. to - tre tagstens bredde. Læg en lineal nøjagtig midt på, og bøj den ene halvdel op, så der fremkommer en tagryg. Vinklen betyder ikke så meget endnu.

Normalt foretrækker jeg at lime tingene fast først, og så klippe dem til bagefter, men med tagryggene er det lige omvendt. Her er du nødt til at klippe dem i den rigtige længde inden du limer dem fast. Det KAN lade sig gøre at klippe dem til bagefter, men resultatet bliver ikke pænt. De små strimler har tendens til at krølle sig sammen når man klipper, og de er svære at rette ud igen uden at rive det hele fra hinanden.  

Mo7KlarTilMaler3x 

 Taget er klar til at blive malet.

Når al lim er tør, kan taget males i en passende farve.

Lim skorstenen fast.

Vindskeder og tagrender er der ikke noget nyt i, så de laves blot som sædvanligt. Afhængig af tykkelsen af dit paptag kan det være nødvendigt at lime en ekstra kant indvendig på taget, der kan være med til at styre vindskeden, så den er vinkelret på taget.

Husk at lime en sokkel på, hvis du ikke allerede har gjort det.

Husk at nedløbsrøret fra gavlene ikke skal gå ned til jorden, men bøjes om, så vandet kan løbe ned ad tagsiden.  

Mo7Modelvej7-1x 

Den færdige model med tag af plastic.

Og nu er kontoret klar til havnemesteren.

Rigtig god fornøjelse.
Steen Lystmose