Udskriv

Modelvej 2

Også dette hus er et lige-op-og-ned-hus, men der er tilføjet nogle detaljer i forhold til Modelvej 1. Nogle af detaljerne kan udmærket tilføjes det allerede omtalte Modelvej 1. 

 Mo2-2x

Modelvej 2 er meget lig Modelvej 1, men har flere detaljer. 

Forskellen på Modelvej 1 og Modelvej 2 er ikke stor, og rent faktisk består forskellen kun i nye detaljer som vindskede, tagrende, altan og kvist. Alt andet er stort set det samme for de to huse.

Byggevejledningerne til Modelvej 1 og Modelvej 2 er så godt som ens.

Huset bygges i 0,5 mm karton (købes hos boghandleren) og taget består af en købt murplade, f.eks. Vollmer (købes hos hobbyforhandleren).

For nemheds skyld er taget med en hældning på 45 grader i forhold til jordoverfladen. Det gør det lidt nemmere når vi skal sætte det fast på huset, og meget nemmere når vi skal lave kvisten.

De 4 vægge udskæres

Vi skal først skære vores vægge ud. Det vil sige, det skal vi ikke, men vi skal først skære et stykke karton ud, der indeholder alle 4 vægge. Dette stykke karton måler 200 x 45 mm. 

Mo2Skitse1x

Ved atklikke her  kan du printe skitse 1 ud med de rette mål og hjælpestreger. Du kan også vælge at fortsætte uden at printe hjælpetegningen ud. Bemærk at skitse til kvist og altan er med på hjælpetegningen i de rigtige mål. Der er desuden en skabelon til kvistens tag.

Fra bunden og 18 mm op afsættes en svag vandret blyantstreg, og det samme gøres der 25 mm inde fra hver ende (de blå streger på skitsen). På de lodrette (blå) streger afsættes et mærke med en nål 43 mm fra bunden. Det er spidsen af gavlen. De ekstra 2 mm over spidsen af gavlen er udelukkende for at beskytte spidsen ved det videre arbejde.

Mærk af for hver 50 mm langs bunden, hvor der senere skal skæres, og træk en lodret streg op til den blå vandrette streg, MEN SKÆR IKKE ENDNU! Det er nemmest at skære ud til vinduer og døre mens væggene stadig hænger sammen.

Fra spidsen af gavlen og ned til hvor gavl og side mødes, trækkes en streg hvor der senere skal skæres. SKÆR IKKE ENDNU, men mærk den af. Husk at gøre det for begge gavle, og mærk ligeledes en skærelinie af fra spidsen af gavlen til den vandrette blå streg hvor den ender ved kanten af kartonstykket.

Mellem de to punkter, hvor skærelinien fra gavlen krydser den blå vandrette linie, trækkes op med kraftig blyant da det er en kommende skærelinie.

Fra bunden af stykket og 15 mm oppe afsættes endnu en svag streg (orange linie på skitsen). Det er overkanten af dør og vinduer. På samme måde afsættes en svag streg 30 mm oppe på gavlstykkerne (ligeledes orange på skitsen). Nu har vi omridset af væggene til vores hus.

Vinduer og døre skæres ud

Nu skal vi skære ud til dør og vinduer. Der er på forhånd lavet nogle døre og vinduer, der er med på den printbare skitse 1. Vinduer og døre er ikke vist på skitse 1 her i teksten, men kun på den printbare del. De angivne mål på arket er størrelsen på det hul, der skal skæres. Bemærk at vinduerne har forskellig størrelse, så udvælg dig de rette vinduer inden du skærer hullet efter de mål der står ved vinduet.

Tegn omridset af vinduet op, således at overkanten af dør/vindue er langs den orange linie, og skær ud. Skær hellere hullet for lille end for stort. Det er nemmere at skære lidt mere af end at skulle reparere et for stort hul.

Bortset fra at overkanten skal være langs den orange linie, er type, antal og størrelse af vinduer og dør helt op til den enkelte.

Hvis du vælger at montere altan i gavlen, skal du huske at skære ud til en dør, der erstatter enten de to vinduer eller blot det ene, således at udgang til altan ikke er midt for altanen, men i den ene side. Smag og behag..

Vi sætter murpapir på

Vi skal beklæde murene med murpapir. Du kan enten købe murpapir hos hobbyforhandleren eller du kan downloade murpapir ved at klikke her.

Klip 4 stykker murpapir ud, som er lidt større end de 4 vægge til huset. Også her gælder det at det er bedre at have 5 mm for meget end 1 mm for lidt, så lad være med at være fedtet. Hvis du vil lime gavlene fast på væggenes endeflader (anbefales), skal længden på murpapiret på de lave vægge øges med minimum 2 x materialetykkelsen. Lim murpapiret fast på de 4 vægge.

Husk at murstenene skal være vandret på alle 4 vægge! og husk at der ikke skal murpapir på soklen (den 2 mm brede stribe nederst på muren).

Limstift er det bedste, for flydende lim kan trænge igennem papiret, og når du presser murpapiret fast, kan du risikere at tvære murstenene ud.

Læg væggene i pres under f.eks. en bog indtil limen er tør.

Vinduer og døre skæres ud (igen)

Der er to måder at skære vinduer og døre ud på. Først den vanskeligste, men også den mest naturtro: Læg væggene med mursiden nedad, og skær et kryds i alle vindues- og døråbninger, fra hjørne til hjørne. Det betyder knap så meget om skærelinien er snorlige, men det er vigtigt at den når helt ind i hjørnerne. Med en spids saks eller sløv kniv ridses en foldelinie helt inde langs kanten af hullet. Bøj de nu fremkomne 4 flige ind og lim dem fast på bagsiden af væggen. Nu har du en vinduesåbning, hvor murstenene er synlige.

Den nemme: Skær vinduesåbningen ved at føre kniven helt inde langs kanten af hullet og fjern det overskydende. Bagefter kan du evt. farve det hvide karton i kanterne med en farveblyant af nogenlunde samme nuance som murstenene. Brug ikke tusch, da det har tendens til at "kravle" lidt ud på muren og give nogle grimme pletter. Gør det samme ved alle vindues- og døråbninger.

Vinduer og døre monteres

Klip de vinduer og døre ud, du vil bruge, og gem evt. resten. Klip ud langs den blå firkant, der er rundt om hver enkelt del. Det er nemlig en limeflade, men den kan naturligvis afkortes eller helt fjernes på en enkelt side, hvis det bliver nødvendigt. F.eks. nederst på døre eller ved vinduer der sidder tæt på et hjørne eller tæt sammen.

Lim vinduer og døre fast på indersiden af væggen. Sørg for at de sidder nøjagtig ud for hullet, og lim evt. kun 1 vindue på ad gangen, og vent til limen er tør inden du går videre med næste vindue i samme væg. Så undgår du at vinduet ved en fejltagelse flytter sig. Imens limen tørrer, kan du passende lime et vindue fast på de andre vægge.

Når alle vinduer og døre er limet fast, skal vi til det sjove, nemlig "rejsegilde".

Huset rejses

Inden du limer væggene sammen, så kig lige først i teksten om bygning af altan. Der er flere metoder til at lime den fast, og ved en af metoderne skal den limes fast FØR væggene samles.

Inden du limer de 4 vægge sammen, så prøv lige først om samlingen bliver som den skal være. Når kanterne er kontrolleret og eventuelt justeret, limes de 4 vægge sammen. Jo stærkere lim, jo mere stabilt bliver dit hus.

Mens væggene tørrer, kigger vi nærmere på altanen.

Vi bygger altan

Altaner har mange forskellige former og størrelser ligesom de findes med åben eller lukket rækværk. Jeg har valgt en altan med lukket rækværk Altanen er ganske simpel at bygge, idet den blot består af en åben kasse, hvor den ene side mangler. I virkeligheden ville altanen være 130 x 190 cm, hvilket i spor N er 8 x 12 mm. Rækværket, der her forestiller at være lavet i beton, er 1 m højt i virkeligheden, og altså derfor 6 mm på modellen.

Altanen bygges i 1 mm pap eller plast. Husk hvis du bygger den i plast, at den skal limes fast til huset med kontaktlim. Plasticlim binder ikke på pap eller papir.

Har du ikke pap i 1 mm tykkelse, så lim to stykker 0,5 mm sammen.

Bunden udgør en firkant på 8 x 12 mm og siderne er 6 mm høje i længder der svarer til siderne på bunden. Inden du limer noget som helst sammen, så klip eller skær lidt af hjørnerne, hvor rækværkets hjørner mødes. Det ser let ud på en tegning at få delene til at sidde tæt sammen i et hjørne, men i praksis er det så godt som umuligt. På skitsen er de afskårne hjørner overdrevet. Der skal ikke skæres mere af end at det kun lige kan anes med det blotte øje. 

Mo2Altanx 

Altanen set fra oven. Bemærk de afrundede hjørner på bundstykket af altanen. Størrelsen er stærkt overdrevet for tydelighedens skyld. En skitse med altanens mål findes på den printbare Skitse 1.

Det bliver pænest hvis du først limer de korte sider fast (de grønne på skitsen), og derefter lader den lange side gå ud til yderkanten af de korte (det gule stykke).

Jeg fandt et lille stykke karton, 1 mm tykt og hvidt på den ene side. Perfekt til en altan, for man kan lade den hvide side vende udad.

Et lille tip: Inden du limer altanen fast på huset, så læg den på et plant stykke med limfladen nedad, f.eks. på den flade side af en lineal eller lign. og hold det op mod lyset. Jo mindre lys der er mellem lineal og altan, jo tættere slutter den til husmuren, og jo bedre bliver limningen.

Lim altanen fast på huset inden du lægger tag på. Det er nemmest, når man kan holde imod indefra med en finger eller to.

Hvis du allerede har limet taget fast, kan du stadig holde igen ved at stikke et par fingre op i huset fra bunden af.

Du kan også vælge at lime altanen fast på væggen inden væggene rejses og limes sammen. Derved kan du lade væggen ligge plant mens du limer altanen fast, men husk at altanen kan være i vejen når huset skal samles.

Taget lægges på

Taget består af en murplade, f.eks. fra Vollmer. Vælg den type plade du selv synes egner sig bedst. Her kan jeg ikke give de nøjagtige mål, for det kommer an på hvor stort et udhæng du vil have på dit hus, men to halvdele med målene 54 mm (længde) x 28 mm (højde) er passende, men kan naturligvis øges eller formindskes efter smag, afhængig af udhænget.

Husk også her at vende pladen rigtigt, så tagstenene ligger den rigtige vej.

Et lille tip: Tegn en pil på bagsiden af de to halvdele, der peger mod toppen. Det mindsker risikoen for at vende taget på hovedet når det limes fast.

Den øverste kant af tagpladen, hvor den senere skal mødes med den anden tagplade, slibes i en vinkel på 45 grader. Her kan du ikke "snyde" ved at lade den ene tagplade gå ud og dække endefladen af den anden, for det vil kunne ses meget tydeligt på det færdige hus.

De 2 kanter af tagpladen, der danner udhænget over gavlene, slibes plane og lige. Kanterne i gavlene skal være vinkelrette på selve taget og helt plane, for vi skal lime vindskeder på lidt senere.

Den nederste kant på taget slibes i en vinkel på 45 grader eller deromkring. Der blot slibes så meget af, at der ikke er en synlig skærekant under tagskægget når taget er monteret, så om vinklen er op til 5 grader større eller mindre end 45 grader betyder mindre. Blot kanten er lige, for vi skal sætte tagrende på senere.

Taget limes fast. Husk at det skal rage lige langt ud i begge gavle og især må det ikke gabe i rygningen.

De sidste detaljer

Nu mangler vi kun at sætte de sidste detaljer på.

Anvisning til skorsten, trappe og sokkel er ikke med her, men der henvises til Modelvej 1.

Vindskede

Vindskeden består blot at et par strimler karton eller plast, der limes fast på taget i gavlene. Jeg har valgt plaststrips i størrelsen 0,5 x 2 mm, men den kan naturligvis også laves i karton.

Jeg har bibeholdt den hvide farve, men den kan males i andre farver efter eget ønske.

Når vindskeden limes fast, skal du passe meget på at den ikke rager op over tagstenene. Den skal maksimalt flugte med det øverste af en tagsten, og det opnås ved at lægge huset på hovedet, så den taghalvdel, der skal have vindskede, er plan med bordet. Brug en glasplade eller et spejl, så du ikke limer huset fast til underlaget. Lim binder ikke på glas. Der er mange måder at afslutte vindskeden på forneden, her er kun vist de nemmeste.   

Mo2Vindskedex

 Vindskeden kan enten skæres lige over eller på skrå forneden. I toppen skal begge dele af vindskeden skæres i en vinkel på 45 grader inden de limes fast på huset.

Kvist

På den printbare Skitse 1 er kvisten vist på venstre side af den ene gavl som færdig, og på den højre side ses de forskellige dele til selve kvisten. Taget vender vi tilbage til lidt senere i teksten. Siderne af kvisten er to trekanter. Skær en firkant ud, enten i plast eller karton, med målene 8 x 8 mm. Skær firkanten over fra hjørne til hjørne, så du får to trekanter.

Skær derefter fronten til kvisten ud. Bredden betyder ikke så meget, men til gengæld skal der være 8 mm fra bunden og op til det skrå stykke. Hældningen på taget betyder heller ikke så meget, og også her kan du vælge hvad du selv synes ser bedst ud. På skitsen har jeg valgt en bredde på 8 mm og en taghældning på 45 grader. Det anbefales at du på dette hus laver din kvist i samme størrelse som her anvist. Med lidt mere erfaring har du større mulighed for at kunne ændre kvistens størrelse uden at få problemer.   

Mo2Kvistx 

Den færdige kvist til venstre, og kvistens bestanddele til højre. Skitsen viser kun delene; mål m.v. tages enten fra teksten eller den printbare Skitse 1.

Underkanten af frontstykket slibes i en vinkel på ca. 45 grader, så den passer til husets tag.

Lim de tre dele sammen ved at fronten dækker sidernes endeflader, se skitse med kvisten. Samlingen skal være synlig på kvistens sider, men ikke på fronten.

Nu kommer det svære, for nu skal vi have taget på kvisten til at passe med taget på huset.

Skær to stykker af tagpladen med målene 15 mm (længde) x 10 mm (højde). Højden svarer i øvrigt til 4 tagsten på en Volmer tagplade nr. 7353. Slib den øverste kant i en vinkel på 45 grader, akkurat som ved husets tag. I venstre side på den ene og højre side på den anden taghalvdel, skæres et hjørne af i en vinkel på 52 grader, således at den øverste kant er den længste, se den udprintede skitse 1, hvor der er en skabelon i den nøjagtige størrelse. Tagdelene skal have samme størrelse som de viste skabeloner, men afhængig af hvor meget udhæng du vil have over kvisten, kan de være lidt længere eller kortere. Bemærk at hver taghalvdel på skitsen består af to dele. Den største del dækker kun lige kvisten, mens den tilføjede firkant udgør udhænget. Du bestemmer selv hvor meget udhæng du vil have på din kvist, blot du sørger for at de to taghalvdele er lige store.   

Mo2Tagskabelonx 

Sådan skal dine taghalvdele se ud. Den viste tegning er stærkt forstørret, men på den printbare Skitse 1 er en nøjagtig skabelon gengivet. De kan gøres kortere eller længere, afhængig af hvor stort et udhæng du vil have på din kvist.

Et lille tip: Skær først en strimmel tagplade i en højde på 10 mm. Skær derefter de to vinkler i hver sin ende af strimlen, og først nu måler du længden på de to stykker ud. Gem det midterste stykke, måske du vil lave flere kviste senere.

Et lille tip: Det er nemmere at slibe noget af end at forlænge noget, der er for kort. Skær dem hellere lidt for lange end lidt for korte. De kan altid slibes kortere, men ikke længere.

På det skråt afskårne stykke på begge tagdele slibes kanten groft så det nogenlunde kommer til at passe med tagets hældning. Slib endelig ikke for meget af, og er du i tvivl, så stop slibningen. Vi kommer tilbage til dette punkt igen om lidt.

Lim de to tagdele sammen med plasticlim. Det er strengt nødvendigt at kanterne, der skal vende ind mod husets tag, er nøjagtig ud for hinanden. Er der forskel på de to taghalvdele, så prøv at rette fejlen inden du limer.

Når limen er hærdet, og du skal være sikker på at den er helt hærdet, slibes den skrå kant så kanten er parallel med husets tag, når kvisten limes på. Læg et stykke slibepapir på bordet, og hold taget i en vinkel på 52 grader, og slib kanterne. Prøv med jævne mellemrum om tag og kvist passer sammen. Når kvist og tag ligger på bordet, skal der være så lidt lys som muligt mellem bordet og delene. Jo bedre tilpasning, jo bedre limning får du senere.

Lim tag og kvist sammen. Hvis du har bygget kvisten i plastic, bruges plasticlim, men er den af pap eller karton, limes de sammen med kontaktlim. Sørg for at bagkanten, der skal vende ind mod huset, flugter hele vejen på både kvist og tag. Lim den evt. sammen på en glasplade eller et spejl, for lim binder ikke på glas. Ellers kan du nemt risikere at lime din kvist fast til underlaget.

Mens limen hærder, kan du finde det vindue, du vil have på kvisten. Husk at du ikke skal klippe langs den blå kant på dette vindue, men langs rammen, for det limes kort og godt uden på kvisten.

Hvis kvisten skal males, er det bedst at male den inden vinduet limes fast. Hvis din kvist f.eks. skal være grå, og du har bygget den i gråt pap, behøver du sådan set ikke gøre mere ved den. På den viste model er kvisten bygget i plastic, men er ikke malet.  

Mo2slutkvistx 

Den færdige kvist, lige til at lime fast på huset.

Lim kvisten fast på huset. Hvorvidt du sætter den på bagsiden eller på facadesiden, er op til dig selv. Uanset på hvilken side du sætter den, er det korrekt. Husk at kvistens vindue skal være i samme højde som vinduerne i gavlen.

Tagrende

Den sidste detalje i denne omgang er tagrenden. Den består af et stykke plaststrip, halvrund, 1 mm Ø. Har du ikke halvrund, kan runde bruges. Det her jeg f.eks. gjort på den viste model. Har du ikke runde eller halvrunde plaststrips, kan tynde strimler pap eller karton bruges. Det er ikke tagrendens form, men den afvigende farve fra taget, der gør at huset virker mere "færdigt".  

Mo2plastx  Mo2papx

Plastic eller pap? Begge dele kan bruges som tagrende. Modelvej 2 har plastic-tagrende på facaden og pap-tagrende på bagsiden.

Nedløbsrør kan laves af f.eks. bøjet pianotråd, men da det er en detalje der nok mere er for de viderekomne, skal de ikke omtales nærmere her. Nedløbsrør kommer på et senere tidspunkt, sammen med andre små detaljer.   

Mo2Modelvej1og2x

To næsten ens huse. Det er detaljerne, der gør huset "færdigt". Her er det Modelvej 2 til venstre og Modelvej 1 til højre.

Du kan enten sætte dit hus på dit anlæg som færdigt, men hvis du vil tilføje flere detaljer, som dukker op i løbet af dette kursus, så lad være med at lime det fast, men lad det blot stå løst.

Af kommende detaljer kan nævnes vindfang, terrasse, garage, karnap, sålbænk, nedløbsrør, veranda, udhus, hovedtrappe m.v. Ikke alle detaljer kan anvendes på Modelvej 2, men en del af dem kan.

Rigtig god fornøjelse

Steen Lystmose