Udskriv

Modelvej 3

 P1010095x

Landsbyhus anno 1820

Dette hus er et landsbyhus, men ses ofte også i byerne, fordi byerne er vokset og har opslugt de tidligere landsbysamfund.

Ofte er vejene blevet lavet om siden huset blev bygget, og mange gange ligger det tilbagetrukket, på skrå eller forskudt i forhold til vejen, eller det ligger klemt inde imellem eller gemt bag de nyere huse. Selvom hustypen er over 400 år gammel, findes der stadig mange af dem rundt omkring i landet.

Huset havde som regel to døre mod gårdsplads eller en dør mod gårdsplads samt en dør i gavl, men sjældent dør på facadesiden. Det er dog senere blevet ændret på mange af dem, så de er blevet mere tidssvarende.

 P1010089x

Huset havde sjældent dør i facadesiden. Det er dog senere ændret på mange af dem i forbindelse med ombygning.

Den væsentligste "nyhed" i dette hus er taget. Det er halvt valmet i gavlene.

Huse af denne type havde som regel sokkel af kampesten, og de havde sjældent synlige mursten, til tider synligt bindingsværk, dog var skorstenene ofte med synlige, røde mursten. Så undgik man nemlig at skulle op på taget ved den årlige kalkning.

Den korrekte farve til huset er kalket hvid, gul eller rød med sort, tjæret sokkel, men i vore dage ses husene i alle mulige farver, og de er malet i stedet for kalket.

Husk blot på at hvide vægge ikke skal være kridhvide i model, men mere over i det mode- eller mælkehvide, da en kridhvid mur er alt for hvid. Den bliver for dominerende på anlægget og skal derfor tones lidt mørkere.

Taget var oprindelig af strå, men blev efterhånden udskiftet til tag af tegl, især efter at det i 1817 blev forbundet med bødestraf at lægge stråtag på et hus "hvori der bruges ild".

Under dørene har huse af denne type en "sænket" sokkel, så dørene står midt i soklen. Soklen under døren er kun antydet, idet dørtrinnet som regel er i højde med eller hævet lidt over jordoverfladen. Trappen bestod som regel af en undersænket, flad granitsten, der hældede svagt udefter for at regnvand ikke skulle løbe ind i huset. På nyere huse er trappen dog af beton.

Bemærk i øvrigt at huset har 2 skorstene: En til kakkelovn og komfur, og en til gruekedlen og evt. et kammer. Det skete ikke sjældent at der blev tilføjet en 3. skorsten, selvom den ikke altid var sluttet til. Man "var noget" hvis man kom fra et hus med 3 skorstene! Senere var det et bestemt musikinstrument, der gjorde at man "var noget". Hvem har ikke hørt udtrykket "at komme fra et hjem med klaver"?

 Mo3Skitse2

Forfatterens grundlæggende skitse til Modelvej 3...

 P1010088x

... Og sådan kom modellen til at se ud.

Generel opbygning af murene vil vi gå let hen over. Er du i tvivl om fremgangsmåden, er du nødt til at gå tilbage til Modelvej 1, da vi i det følgende for det meste kun har ændringer i forhold til de forrige huse.

 Mo3Skitse1

Kun halvdelen af huset er med, for ellers blev det for gnidret, men da de to halvdele er spejlvendt ens, er det ikke nødvendigt med hele tegningen. På den printbare Skitse 1 er alle 4 mure tegnet med.

Start med et stykke karton, 0,5 mm tykt og i størrelse 260 x 30 mm. Ved at klikke her kan du printe en skitse ud med de nødvendige hjælpestreger, mål, skabeloner m.v. Bemærk at mange mål står "inde i bygningen" da de ellers ikke ville blive printet ud. Ikke alle printere kan printe helt ud til kanten.

Skær ud til vinduer og døre. Husk at døren står midt i soklen, så der skal ingen sokkel være under døren, eller den skal i hvert fald være minimal.

Skær væggene ud, og mal dem i den ønskede farve. Vi skal nemlig ikke anvende murpapir til dette hus, skorstenene måske undtaget. Undgå at male de steder, hvor der senere skal limes. Ellers er det kun malingen, du limer sammen, og så bliver holdbarheden ikke så stor. Husk at male indersiden af dør- og vindueskarm.

Soklen er en selvklæbende etiket, der er malet sort med en tusch og skåret i strimler på 2 mm. Husk at bøje strimlen omkring ved dørene, da soklen jo også er synlig dér.

Klip de passende døre og vinduer ud, og lim dem på plads. Derefter kan vi samle de 4 vægge.

Du kan enten lime gavlene uden på sidernes endeflader, eller du kan, som forfatteren har gjort, slibe kanterne i en vinkel på 45 grader. Derved bliver samlingen mindre synlig.

Lim de 4 vægge sammen, og du kan evt. slibe og male samlingerne, så de bliver så godt som usynlige.

 Mo3Rejsegilde1x

Så er vi klar til at lægge tag på.

Beregning af taget Når det drejer sig om taget, kan man ikke blot tage målene direkte fra tegningen, men er nødt til at bruge mål fra flere forskellige steder. Hvilket mål fra hvilket sted, ser vi nærmere på i det følgende. Der findes ganske givet formler, med hvilke man kan beregne den eksakte størrelse af vinkler, længde, bredde o.s.v., men vi tager det på den nemme måde med lineal og blyant.

Bemærk at du kun kan anvende de anførte mål hvis du har fulgt vejledningen til Modelvej 3. Har du ændret på størrelsen af dit hus, kan du kun bruge fremgangsmåden, men ikke målene.

 Mo3Skitse1any

Øverst taget som det ser ud på skitsen, nederst som de færdige tagplader skal se ud. Se i teksten hvilke mål der skal bruges hvor.

Inden vi overhovedet begynder at skære i vores tagplade, skal vi kende tagets størrelse. Ved at klikke her kan du printe skitsen ud så du kan have den liggende ved siden af dig. Det fremmer forståelsen at kunne følge direkte med, uden hele tiden at skulle rulle op til skitsen på skærmen.

Længden kan vi direkte måle af på skitsen, 82 mm idet vi regner med 1 mm udhæng i begge gavle. Højden kan vi ikke måle på facadeskitsen, men skal bruge skitsen med gavlen. Mål hele tagets højde, fra den nederste kant på udhænget og helt op til spidsen, her 38 mm. Mål på ydersiden af taget.

Et lille tip: Da det er nemmest at skære langs en samling i tagstenene, så "rund op til nærmeste hele tagsten" når du skal skære.

Nu har du størrelsen på de to halvdele til taget, nemlig 2 stk. på hver 84 x 38 mm. Nu skal vi lave de to indhak ved gavlene.

Tegn en streg på skitsen der forlænger taget ved gavlen (den blå lodrette streg på skitse 1a). Mål afstanden fra den blå streg og ind til hakket på taget (sort streg, her 13 mm).

Mærk 13 mm af øverst i hver ende af din tagplade. Det kalder vi punkt a.

På skitsen med gavlen måler du afstanden fra nederste kant på taget og op til hvor knækket begynder (lilla streg), her 22 mm.

På din tagplade sætter du et mærke i hver side af tagpladen, 22 mm fra bunden. Det kalder vi punkt b.

Skær nu mellem punkt a og b i hver side, og nu skulle din tagplade gerne se ud som nederst på skitse 1a. Bemærk forskellen i højden på din tagplade og taget på huset ovenover.

Den øverste samt den nederste kant slibes i en vinkel på 45 grader.

Du kan med fordel lime de to tagplader fast på huset nu, se tips længere nede i teksten.

Mo3Rejsegilde2x 

Så nåede vi så langt. De to små trekantede stykker er nemmere at tilpasse efter at de store tagplader er limet fast.

Nu skal vi lave det lille trekantede stykke i gavlen. Eller rettere: To stykker, men de har samme mål. Bredden på stykket måles direkte på skitsen, her 23 mm, idet der måles helt ud til yderkanten af tagpladerne, men se tips længere nede i teksten inden du skærer.

På den store tagplade, som du netop har skåret ud, måler du afstanden mellem punkt a og b, her 22 mm, men da det kan være yderst vanskeligt at tilpasse trekanterne så de passer "hard genau", skal de være lidt mindre. På min model er trekanterne 17 mm høje.

Taget i gavlene skal altså være 2 trekanter, der måler 23 mm i bredden og 16 - 19 mm i højden, se skitse 1a. Den røde trekant er hullets totale størrelse, mens den orange er den trekant, vi skal skære ud. Bredde og højde kan variere lidt, afhængig af udhæng. Se tips længere nede i teksten.

Skær de to trekanter ud. Hvis du bruger stumper fra din tagplade, så husk at vende dem rigtigt, så tagstenene ikke vender på hovedet på de trekantede stykker.

Et lille tip: Du kan med fordel vente med at måle ud til de to trekanter til efter at de store tagplader er limet fast. Mål, skær og tilpas dem så de passer i hakket. Kniber det med at måle dig frem til de nøjagtige mål, så læg hellere en anelse til. Det er bedre at slibe lidt af bagefter end at ærgre sig over en for lille tagplade.

Alle kanter på de to trekanter slibes i en vinkel på 45 grader.

Et lille tip: Hvis du først tilpasser trekanterne efter at selve taget er limet fast, sliber du først den nederste kant helt færdig, og dernæst de to andre med lidt ad gangen indtil de passer. Derefter limes de fast.

Et lille tip: Vær uhyggeligt omhyggelig. Der skal ikke megen skævhed til, før det tydeligt ses på det færdige hus. Skulle du komme til at få taget til at gabe lidt, og det vil det uvægerligt gøre foroven for de to trekanter mødes med det store tag, så er der hjælp af hente. Se under Tips, Tricks og brølere; hvordan du tætner et utæt tag.

Denne type huse havde oprindeligt sjældent vindskeder, men de blev ofte monteret senere i forbindelse med at der blev lagt nyt tag, hvorved der også kom et lidt større udhæng. Uanset om du sætter vindskeder på eller ej, så er det korrekt.

Til gengæld er der tagrende på alle 4 sider.

Skorstenen kan enten males i samme farve som huset, eller den kan stå med synlige, røde mursten, således som det ofte ses i virkeligheden. Smag og behag.

Rigtig god fornøjelse.
Steen Lystmose