Udskriv

Varianter af Modelvej 3

De kan laves et utal af varianter af dette hus. Lad os se på nogle eksempler.

Fælles for alle eksempler er, at kun facaden med vinduer er vist. Desuden vises gavlen hvor det er nødvendigt. Detaljer som skorsten, sokkel, tagrende m.v. er for overskuelighedens skyld ikke vist, medmindre det er nødvendigt for forståelsen.

 Mo3Var1-1

Det oprindelige hus

 Mo3Var1-2

Ved at ændre antallet af vinduer og murens farve får vi et helt andet hus, selvom størrelsen er uændret.

Mo3Var1-3 

Det oprindelige hus, men ændret farve og uden valmet tag.

Ovennævnte varianter var uden at ændre husets størrelse. Man kan forlænge eller forkorte huset som det nu passer i en ens eget program.

Mo3Var2-1 

Forkortet med 1 vindue

 Mo3Var2-2

Forlænget med 1 vindue

 Mo3Var2-3

Forlænget med 2 vinduer og ændret til tofamiliehus.

Ved at ændre taget fra halvt valmet til trekvart valmet får man igen et helt nyt hus.

 Mo3Var3-1

Det oprindelige hus med trekvart valmet tag.

 Mo3Var3-2

Forkortet med 1 vindue.

 Mo3Var3-3

Forlænget med et vindue.

 Mo3Var3-4

Forlænget med 2 vinduer og ændret til tofamiliehus.

Hvis vi går tilbage til halvt valmet tag, er der endnu flere varianter. Vi starter igen med det oprindelige hus, men ændrer tagets hældning fra 45 til 40, henholdsvis til 50 grader i forhold til jordoverfladen.

 Mo3Var4-1

Det oprindelige hus med 40 grader hældning på taget

 Mo3Var4-2

40 grader hældning og forkortet med 1 vindue

 Mo3Var4-3

40 grader hældning og forlænget med 1 vindue

 Mo3Var5-1

40 grader hældning, forlænget med 2 vinduer og ændret til tofamiliehus

 Mo3Var5-1

Det oprindelige hus med 50 grader hældning på taget

Mo3Var5-2 

50 grader hældning, forkortet med 1 vindue

 Mo3Var5-3

50 grader hældning, forlænget med 1 vindue

 Mo3Var5-4

50 grader hældning, forlænget med 2 vinduer, ændret til tofamiliehus

De viste skitser kan hentes samlet som pdf-fil her.

Der er mange flere muligheder for at variere Modelvej 3. De kan forsynes med en eller flere kviste, og udover længden kan bredden også varieres eller de kan forsynes med alm. sadeltag i stedet for valmet tag.

Hvis du ændrer på husets bredde, vil du samtidig også ændre på tagpladens højde. Det skal du lige have i baghovedet inden du begynder at skære ud.

Hvor meget tagpladens højde skal ændres, er naturligvis afhængig af hvor meget du ændrer på bredden. Her er du nødt til selv at lave en skitse over gavlen, som du kan måle efter. Du kan også variere Modelvej 3 ved at forsyne det med en udbygning. Tegning og skabelon til en sådan udbygning kommer senere under varianter til Modelvej 4.

Rigtig god fornøjelse
Steen Lystmose