Udskriv

Varianter

Vi har indtil videre kun arbejdet med huse med 1 længe. Der findes utallige huse, der er bygget i vinkel eller har en tilbygning, og det er det, disse sider omhandler.

I første omgang tager vi udgangspunkt i Modelvej 3, men i del 2 beskæftiger vi os med andre huse.

Her på siden viser vi kun et udsnit af husene, men du kan printe dem alle ud i pdf-format ved at klikke her. Bemærk at de fylder 8 sider A4.

Vinkelhusene består sådan set kun af 4 grundformer, som man så sætter sammen på den ene eller den anden måde, forlænger, forkorter, forhøjer o.s.v. efter egen smag og interesse.

Bemærk at skitserne med husets omrids tillige viser tagets udformning, dog er udhæng, kviste m.v. ikke tegnet med.

Disse grundformer er: 

Mo4Var1-1x

Grundformerne kan varieres i det uendelige, og derfor viser vi kun et par stykker her på skærmen,

Der er to forskellige typer vinkelhuse. Den "sammensatte" og den "knækkede".
Murene på de to typer huse er ens, det er kun taget, der er forskel på.
Den sammensatte type virker næsten som om det er to bygninger der er sat sammen. 

Mo4Var2-1x 

Sammensat vinkelhus, set fra oven.

Den knækkede typer virker som om det er én lang længe, der er knækket.

 Mo4Var2-2x 

Knækket vinkelhus, set fra oven.

I det følgende viser vi nogle enkelte huse. De har det tilfælles at de alle er af typen fra Modelvej 3. De kan naturligvis spejlvendes, forlænges, forkortes, forhøjes o.s.v., men her viser vi kun grundformen i murene. De anvendte verdenshjørner har intet med husets indretning eller orientering på anlægget at gøre, men er udelukkende for at sikre at det er den samme mur, der tales om når vi f.eks. nævner nordvæggen.

 Mo4Var3-1x 

Grundrids af vores første hus. Bemærk at grundrids er det samme som ovenfor, men her er væggene forsynet med navn. Samme navn går igen nedenfor for de samme mure.  

Mo4Var3-2x 

Nordvæggen er der ikke så meget nyt i. 

Mo4Var3-3x 

Østvæggen er en af de i alt 3 vægge med gavl. Bemærk at muren er sammenhængende med gavlen i den ene ende.  

Mo4Var3-4x 

Sydvæggen. 

Mo4Var3-5x 

Vestvæggen. Bemærk at udover at være spejlvendt af sydvæggen, så er der forskel på tagets udseende.

Den anden type, som vi skal se på her, er det knækkede vinkelhus. Murene er nøjagtig magen til det sammensatte hus ovenfor, og der er kun forskel på tagenes udformning. 

Mo4Var4-1x 

Grundrids til det knækkede vinkelhus. Selve grundridset er det samme som for huset oven for, men taget er udformet på en anden måde.  

Mo4Var4-2x 

Nordvæggen. Bemærk at der kun er gavl i den ene ende. 

Mo4Var4-3x 

Østvæggen, der ret beset blot er en spejlvendt version af nordvæggen. 

Mo4Var4-4x 

Sydvæggen med søndre gavl. 

Mo4Var4-5x 

Vestvæggen med den vestre gavl. Det er blot en spejlvending af sydvæggen.

Husene kan naturligvis også laves spejlvendt. Væggene er de samme som på de to huse oven over, men skal blot samles i en anden rækkefølge. Derfor viser vi kun grundrids med tagets udformning. På den printbare version er alle mure vist. 

Mo4Var5-1x 

Grundrids af et spejlvendt sammensat vinkelhus 

Mo4Var5-2x 

Grundrids af et spejlvendt knækket vinkelhus

Det sidste hus der bliver vist på skærmen, er med forkortet tilbygning eller vinkelbygning. Her vises det kun som sammensat, men kan naturligvis også laves som knækket vinkelhus. 

Mo4Var6-1x 

Grundrids af vinkelhus, hvor den ene del er forkortet. 

Mo4Var6-2x 

Nordvæggen af huset. Bemærk at nordvæggen er ens på næsten alle huse i dette afsnit.

 Mo4Var6-3x 

Østvæggen. Bemærk at den er kortere end de andre vægge. 

Mo4Var6-4x 

Sydvæggen. 

Mo4Var6-5x 

Vestvæggen

De ovennævnte huse er endnu ikke prøvebygget, så vi kan desværre ikke vise fotos af dem.
På den printbare skitse er vist 6 huse med grundrids og vægge samt grundrids til yderligere 6 huse.

Rigtig god fornøjelse

Steen Lystmose