Udskriv

Fremstilling af tegltag

 TeglNaerfotox 

Ved at følge anvisningen kan du lave et tegltag til næsten ingen penge. Den største udgiftspost er faktisk malingen…

Start med at købe en stang wienerbrød eller anden kage, der leveres i alu-form.

Undgå så vidt muligt at skære kagen mens den ligger i formen. Kniven kan lave nogle grimme mærker, der kan være vanskellige at fjerne.

Vask formen af, så den er helt fri for fedt, snavs m.v.

Du kan naturligvis også købe "tomme" alu-bakker i supermarkeder m.v.

BEMÆRK: Jo større formen er, jo tykkere er den i materialet, og jo større er risikoen for fejl. Se senere i teksten.  

TeglKageform2x 

Kageformen som den ser ud når vi starter. 
Klip kanten af formen, så du kun har bunden tilbage.

Hvis siderne er uden alt for mange folder, kan de også bruges, men erfaringen har vist at det er nemmere blot at købe en ny form, frem for at prøve at rette nogle sider ud.

På den viste form var det kun nødvendigt at klippe den øverste kant samt endestykkerne af. Resten kunne bruges.  

TeglBrugbarx 

I forgrunden den brugbare del af kageformen, bagved de afskårne stykker, der ikke kan bruges uden alt for meget besvær.

Læg den nu fremkomne plade på et glat underlag, og fjern alle "buler" ved at køre en (tommelfinger)negl hen over "bulerne".

Underlaget skal være fuldstændig glat. Selv en lille krumme eller fordybning vil lave et mærke i alu-pladen.

Det vil kunne ses hvor du har skrabet med neglen, fordi pladen bliver lidt mat og stribet, men det skal du ikke tage så tungt. Det forsvinder igen når taget males.

Pladen vil krumme sig lidt sammen, men så vender du blot pladen om og gnider med negl på den anden side. Så er pladen jævn igen.  

TeglDelvisGlat1x 

Man er ikke i tvivl om, hvor man er nået til. Her er pladen halvt udglattet på den ene side. Bemærk at den udglattede del har tendens til at krølle sig lidt sammen.

Tag en murplade med teglsten, f.eks. Vollmer nr. 7353, og læg den med tegltaget ned mod alu-pladen.

Klip nu alu-pladen så den er ca. 1 cm større end tagpladen på 3 af de 4 kanter eller på alle 4 kanter. Det er kun hvis du vil have en tagplade, der er længere end den originale, at du skal undlade at klippe på den 4. kant.

På f.eks. en alu-plade som den viste, er det ikke nødvendigt at klippe noget af, men det gør det blot lettere at arbejde med, hvis pladen ikke er større end nødvendigt.

Brug en saks af jern. De moderne (billige) sakse af letmetal bliver meget hurtigt sløve af at klippe i aluminium.

Klip det ene hjørne af alu-pladen, så hjørnet på plastpladen lige akkurat rører kanten. Hvis du bedst kan arbejde med højre hånd, skal hjørnet klippes i venstre side, og omvendt.  

TeglHjoerne2x 

Jeg er selv højrehåndet, og derfor er hjørnet klippet i venstre side.

Bøj den korte side om. Hold plastpladen fast med den ene hånd, mens du med den anden bøjer alu-pladen om, så alu-pladen bøjes om i en ret linie langs kanten af plastpladen.  

TeglEnBukket1x 

Den korte side er bukket om. Sørg for at den er helt lige.

Bøj kanten på langsiden om på samme måde, men hvis du vil lave en tagplade, der er længere end plastpladen, skal du være uhyre meget påpasselig med at kanten bliver helt lige i hele sin længde.

Sørg også for at den korte side ligger fast an mod den ombukkede kant, for ellers vil det gå galt senere.  

TeglBeggeBukket2x 

Begge sider er bukket om.

Vend pladerne om, så murpladen ligger nederst.

De to sidste kanter behøver ikke låses fast, men vær opmærksom på at alu-pladen vil bøje opad, efterhånden som du arbejder den hen over den.

Med en negl kører du nu ned over siden i hver enkelt lodret række tagsten.

Start ved den korte kant, du bukkede om. Sørg for at din negl kommer helt ned i bunden af "tagstenene", det giver det bedste resultat. Derefter arbejder du dig række for række hen over murpladen, fra øverste til nederste tagsten, indtil du har ridset samtlige rækker op.

Hvis din tagplade er "forlænget", flytter du plastpladen i forhold til alu-pladen efterhånden. Flyt den kun hvad der svarer til en halv plastplades længde hver gang, så du er sikker på at du holder retningen. Skæve tegl vil være endog meget tydelige på det færdige tag.  

TeglRetningStregx 

I området til venstre for de to streger har jeg kørt neglen vandret hen over pladen, mellem de to streger har jeg kørt både vandret og lodret, og til højre for stregerne kun lodret. Som det ses, er det ved at køre neglen lodret ned over siden, at resultatet bliver bedst.

Alu-bakker er som regel lavet af genbrugs-materiale, og der vil derfor være små fejl i materialet.

Det bevirker at der vil være nogle steder, hvor aftrykket af tagstenene vil være knap så tydelige, men også at der kan dannes små buler eller ligefrem bølger, der vil kunne ende som en lille fold i alu-pladen, når du har kørt din negl hen over den.

Der er ingen grund til at forsøge at rette folden ud, for den kommer igen samme sted næste gang. Du må blot leve med at der kan være små steder på din tagplade med fejl.

Folderne vil fremkomme oftere på alu-plader fra store bakker end fra de små kageforme, fordi de store bakker er af tykkere materiale, og derfor også indeholder flere fejl.

Af i alt 3 aflange kageforme, jeg har prøvet med indtil videre, var de to helt uden fejl. Jeg har også prøvet at lave tag af nogle engangs-bradepander, og her var der fejl i 2 ud af 3 bakker. Uden at vide det konkret, vil jeg tro at det har noget at gøre med at det tynde materiale har nemmere ved at give sig lidt.  

TeglFejlx 

En bule er blevet så stor, at den er "kammet over" og blevet til en fold. Den er tydelig nu, på grund af lyset brydning, men når pladen bliver malet, er fejlen knap så tydelig. Den slags fejl sker oftere, jo tykkere din plade er i materialet.

Jeg har prøvet forskellige former for værktøj til at ridse op med, men en fingernegl er og bliver det bedste, fordi du derved har føling med at du kører i samme fordybning hele vejen, uden at "skifte vognbane" undervejs. Dine fingre vil blive sorte af arbejdet, men det går af i vask.

Fremstilling af tag

Start med at lave et undertag af pap eller karton. Til et almindeligt hus kan du bruge 0,5 mm tykt karton, men til større bygninger skal du bruge tykkere karton, f.eks. 1 mm.

Paptaget slibes på nøjagtig samme måde som plastictaget på de første huse i denne serie. Jeg undlod at slibe den nederste kant på forsøgstaget, hvor jeg udskiftede taget på Modelvej 1, og det ses tydeligt på den færdige model.

Lim tagpladerne sammen, helst med en eller flere hanebjælker, afhængig af størrelsen på dit tag. Så har du nemlig noget at holde i, når taget skal males.  

TeglUfarvetNaerfotox 

Når man først har fået lavet sin tagplade, er det nemmere at lave tag af alu-plade end af de købte plastic-plader.

Den første tagplade

Klip et stykke tagplade, der er lidt større end den ene side af paptaget.

Læg tagpladen på et plant underlag, smør lim på paptaget, og læg det oven på tagpladen. Sørg for at tagstenene ligger lige i forhold til paptaget, og sørg for at tagstenene vender rigtigt, så de ikke vender på hovedet på den færdige model.

Brug kontaktlim til at lime alu-pladen på karton. Ellers vil limningen gå op. Sørg især for at der er lim langs kanterne.

Læg noget ikke alt for tungt på taget for at holde alu-pladen på plads under tørringen. Ellers vil den bøje op, og så er det svært at reparere bagefter.

Når limen er helt tør, og først da, klipper du kanten langs toppen samt i siderne. Klip af helt inde ved pappet.

På den nederste kant kan du enten vælge at klippe af langs kanten, eller du kan bøje alu-pladen om, så den ombøjede kant er med til at holde taget på plads. Vær dog opmærksom på, at hvis du bøjer kanten om, kan tagrende m.v. kun limes fast med kontaktlim.

Den anden tagplade.

Den anden tagplade limes fast på samme måde, og det er først når vi skal klippe kanterne af, at der er en forskel. Husk også her at limen skal være helt tør, inden du begynder at klippe. Ellers vil tagpladen begynde at bøje op, hvis limen ikke er helt tør.

Start med at klippe af langs siderne på samme måde som på den første side. Den nederste kant kan også her enten klippes af eller bøjes om.

Forskellen kommer i toppen af taget: Her skal du ikke klippe helt ind til kanten, men skal lade en række tagsten rage op. Se foto.  

TeglFintKlippetx 

Klip ikke helt tæt på kanten ved den anden side af taget, men efterlad en kant på 1 - 2 tagsten.

Denne række tagsten bruger vi som tagryg.

Smør lim på i hele dens længde, og bøj den om. Sørg for at den er bøjet helt om i hele dens længde, eventuelt ved at presse de enkelte tagsten helt ned i mellemrummet mellem de andre tagsten ved hjælp af en negl.

Læg igen tagpladen sådan, at der kan ligge noget ikke alt for tungt til at holde tagryggen på plads, mens limen tørrer.  

TeglKlarMalerx 

Den ombukkede tagryg er med til at holde taget på plads, men er også mere naturtro end en skarp kant.

Med denne fremgangsmåde vil der kun være synlig tagryg på den ene side af huset, men det ser man faktisk ikke når huset står på modelbanen.

Man kan jo kun se én side ad gangen, medmindre man ser det lige fra gavlen. Alternativet er at klippe tagplade nr. 2 helt ind til kanten, og så lime en eller to rækker tagsten fast på tagryggen bagefter. Smag og behag.

Maling af taget

Det er nemmest at male taget inden det bliver monteret på huset og inden der bliver sat vindskeder, tagrender m.v. på.  

TeglFarvespilx 

Taget er malet, og er klar til at få monteret vindskeder, tagrender m.v.

Jeg har valgt en vandbaseret maling fra Model Master, Insignia Red, og taget har fået to gange.

Farvespillet i taget var kun en uventet sidegevinst. Jeg gjorde intet selv for at få de forskellige nuancer frem; det gjorde malingen "af sig selv".  

TeglModelvej1medTagx 

Modelvej 1, nu med nyt tag af alu-plade.
 
TeglSammenligningx

Til slut en sammenligning af tag af alu-plade og et købe-tag. Der er forskel på udseendet, men det er der så sandelig også på prisen...

Rigtig god fornøjelse
Steen Lystmose