Udskriv

Åben godsvogn litra PFR

deani 
auf Deutsch

PFR14501stor 

PFR 14501, bygget af Vulcan i 1906 og udrangeret 1963. Foto DSB

I årene fra omkring 1898 til 1908 fik DSB leveret næsten 2800 åbne godsvogne fra forskellige fabrikker.

Vognene, der fik litra PF, var 8,9 meter lange med en akselafstand på 4,2 meter. De kunne laste 15 tons.

En del af vognene, som var med skruebremse og bremsehus, blev fra 1924 omlitreret til litra PFR, i alt blev 1.066 vogne til PFR.

vogne1948

Her læsses brunkul i 1948.

PFR var en meget almindelig vogn på sporene og kunne ses i alle godstog i epoke 2 og 3, hvor vognene blev brugt til transport af bl.a. tørv, roer, foderstoffer, sand, sten, skærver, skrot, kabler, maskiner.

Vognene fik fjernet bremsehusene i årene efter 2. verdenskrig, men forblev i drift, indtil de blev udrangeret i store "bundter" i halvtredserne og tresserne. I 1960 var der 387 vogne tilbage, i 1965 kun 30, og de sidste blev udrangeret i 1967 

Byg en rigtig tårnvogn litra PFR

af Peter Mose

PICT7536x

Modellen er ikke så vanskelig at bygge. Måske ikke en begynderopgave, men så er bygning af en litra PF uden tårn nemmere at gå til.

Undervogn

Til undervogn har jeg valgt en Minitrix fladvogn med akselafstand 28 mm og ladlængde 50 mm. Der er 1,7 mm for langt for begge mål, hvis modellen skal være skalaægte. Så efter at den originale vognkasse og vægtpladen er taget af undervognen, skal den afkortes. Først fjernes lufttanke og andet imellem akslerne på undersiden. Med en fin sav fjernes 1,7 mm imellem akslerne. De to halvdele limes sammen med sekundlim. De to trin i den ene ende skæres også af, de skal gemmes! 

PFR vognen er forholdsvis smal, kun godt 2,5 m. Det svarer til en ladbredde på 16 mm i skala N. De svarer stort set til bredden på undervognen.

Vognkassen.

Vognkassen fremstilles af 0,5 mm plast card, rillet 1 mm. Bunden skæres, så den er 1 mm smallere og 1 mm kortere end undervognen. Husk riller på tværs af vognbunden. Siderne skæres 6 mm høje og samme længde som undervogn.

Gavlene er forskellige. Begge skal have samme bredde som bunden. Den ene skæres 6 mm høj. Den anden, hvor tårnet skal sidde, skæres 10 mm høj. De to hjørner bortskæres, se skitse.

Gavl

Inden delene limes sammen, skal det besluttes, om der skal gøres plads til vægtplade under ladbunden. Jeg har selv udeladt vægtpladen, så bunden kommer ned på plads. Hvis der skal være plads til vægtpladen, må gulvet hæves plades tykkelse. Og pladen tilpasses, så den har samme mål som gulvet.

PFRvognkasse

Når vognkassen er limet sammen, skal tårnet bygges og monteres. Se nedenfor.

Herefter skal sidestøtter og rammer på lemmene limes på vognkassen. Sidestøtterne er T-jern. Det er vanskeligt at lave i skala N. Så jeg har brugt strips, 0,5 x 1,0 mm. De limes på den smalle side. Bemærk, at støtterne på siderne skal gå ned til underkant af vangen.

PFRvognside

Lemmene er markeret med samme strips, limet på den brede side. Et meget lille stykke stribe markerer lukketøjet. På gavlen modsat tårnet skal der være tre støtter. De skal ikke gå ned over rammen. De yderste skal sidde 2,5 mm fra hjørnet.

Tårn.

Tårnet laves af plastic card rillet 0,5 mm.

De to sider skæres 7,4 mm brede og 11,0 mm høje.  Front og bagvæg skæres 6,3 mm bredde, og hhv. 11,7 og 7,7 mm høje. Begge skal efter sammenlimningen med siderne have en let runding mod taget.
Vinduerne, 2 x 2,5 mm, files forsigtigt ud. Vær opmærksom på placeringen af vinduet på bagvæggen, det sidder lidt højere end de andre. Døren markeres med en ridsespids. Håndtaget til døren er et meget lille stykke plast stribe.

taarn

Den skrå del af bunden lukkes med et 6,3 mm bredt plastic card. Taget skal have ca. 0,5 mm udhæng på alle sider.

Når tårnet er færdigt, kan det limes på gavlen. Tårnet skal rage ca. 1,5 mm frem fra gavlen. Pladerne til siderne skæres 6 mm lange. De skal rejfes på kanterne mod tårn og vognkassens sider. På tårnets bagside limes et lille stykke stribe imellem de to plader, der når lidt længere tilbage end tårnets bagvæg.

PICT7527x

Gangbro, stiger og støtter.

Gangbroen under tårnet måler 2 x 11 mm. Af den samme stribe, som bliver brugt til støtter laves 4 små trin, der limes til gavlen. Et stykke stribe lukker stigen fra gangbro til nederste trin.

På hver side af tårnes fastlimes en støtte, som i virkeligheden går næsten fra top af tårnet til vangen. På modellen deles den i to; en del over gangbro og en del under. Over gangbroen limes støtten med den tynde side mod tårnet. Under gangbroen med den tynde side mod gavlen.

Under gangbroen limes lidt forskudt til venstre for vognmidten et stykke ø 0,5 mm stribe. Det er akslen til håndbremsen. Den skal gå til underkant af vangen.

Til sidst laves og fastlimes de to håndbøjler. De er lavet af 0,3 mm tråd. Bor et hul i tårnet og i gavlen til hver bøjle.

Bremse og trin.

Stænger og åg til bremsesystemet er ikke let at lave i skala N. Dog kan to små bukke lavet i plast card og lidt ø 0,3 mm tråd give en god virkning, så det næsten ser rigtigt ud. Se billedet.

PICT7530x

De to trin, der er gemt, limes fast ved sidelemmene, under den "venstre". De to trin i tårnenden må forlænges til ca. 5 mm.

Vognkassen males DSB rødbrun. Humbrol 133s .  Taget maler jeg koksgråt. Litreringerne skal være hvide. Jeg har ikke fundet nogle færdige i handelen, så der må klippes lidt fra tilgængelige litreringsark.

Undervogn og vognkasse limes sammen.

PICT7534x

En eller to PFR og et par PF, alle lastet med skærver eller grus, vil pynte i en togstamme.

Claus Jensens byggevejledninger af PF og PFR i LOKOMOTIVET nr. 9 og nr. 31 kan være til stor hjælp. Der er nogle gode tegninger af vognene.