Udskriv

Litra EH

Rejsegodsvogne var tidligt en fast bestanddel af persontog i Danmark, da de ældste personvognes ofte små kupéer ikke havde plads til de rejsendes bagage, som udover almindelige håndtasker og kufferter også kunne omfatte handelsrejsendes vareprøver i store kufferter eller de seneste indkøb fra den nærliggende større by. Morgen- og eftermiddagsaviser samt ekspres- og ilgods blev også sendt med jernbane. Der var derfor behov for særlige vogne til disse transporter.

I 1895 bestilte DSB en serie rejsegodsvogne hos Scandia. Vognene fik litra EH med numre i intervallet 1740 - 1977. Der blev i alt bygget 238 vogne, den sidste i 1930.

EH6743

Plade-EH 6743 Rødbyhavn 1960. Foto Jens Bruun-Petersen.

Vogne bygget indtil 1924 havde jernpladebeklædning (163 stk.) og de følgende havde teakklædning (75 stk.). Vognkassen var af almindelig kupévognsbredde, 2600 mm og vognene havde gangbrædder udvendigt som standard, indtil de blev fjernet i 1940'erne i forbindelse med udrangeringen af det sidste kupévognsmateriel. I samme periode indbyggede man dør i gavlen modsat tjenestekupéen på en del af vognene.

EH6783x 

Teak-EH 6783 efter ombygning på centralværkstedet København 1941. Foto DSB

I 1941 blev vognene moderniserede og omlitreret med numre i intervallet 6590 – 6808. Fra 1951 blev de teakbeklædte vogne malet brune på samme måde som andet personvognsmateriel.

I 1933 og nogle år derefter blev 28 vogne forsynet med særlige batterier og litreret EHA med andre numre. Senere blev batterierne fjernet og vognene omlitreret til EH.

EH-vognene var ikke de første rejsegodsvogne i Danmark, men de blev langt den almindeligste både med hensyn til antal og udbredelse. Der findes ikke den DSB-strækning, som ikke har haft EH-vogne i faste løb. Indtil 1. verdenskrig blev vognene benyttet overalt. Da de større EM-vogne (Senere litreret ECO) kom, blev EH-vognene gradvist fortrængt fra de større tog, men blev i stedet sat ind i person- blandet- og godstog på sidebanerne. Her blev EH i løbet af 1950'erne efterhånden fortrængt af MO, som havde et stort rejsegodsrum og udrangeringen begyndte at tage fart. Herefter blev EH brugt som togførervogn eller stykgodsvogn i godstog bag lokomotiver som MH og MX.

 logstor3x

EH oprangeret efter MT i et beskedent godstog, Løgstør 1967.

De ældre pladebeklædte vogne blev udrangeret først, og den sidste pladebeklædte EH var forsvundet fra DSB's tog i 1962.

pladeeh-jbp-1964x

EH 6634 udrangeret i Hillerød 1964.Foto Jens Bruun-Petersen.

I 1960'erne blev det så de træbeklædtes tur, og de sidste syv vogne blev udrangeret i 1970.

Et fåtal af vognene blev efter udrangering malet grå og anvendt til specialvogne, enten stationære som kedelvogne eller til mobile værksteder. Andre vogne overgik til privatbaner og kørte der i nogle år.

Specialvogn 405 Roskilde

Specialvogn 405 (ex EH 6678) som togforvarmingsvogn i Roskilde. Foto Jens Bruun-Petersen. 

 

 rille-eh

DJK's EH 6762. 1990.

Enkelte EH-vogne eksisterer fortsat hos bl.a. Dansk Jernbaneklub, som har EH 6762, og SFvJ som har ført EHA 6863 tilbage til EH 1908, den oprindelige teaktræudgave med udsigtsvindue, kaldet "kukkasse".

 1908x

SFvJ EH 1908. Foto SFvJ.

Litra EH i model  

Litra EH er ikke kommet i skala N som industrimodel, men begge udgaver af vognen nu fås, hvis man vil bygge selv. følg linket til byggebeskrivelserne herunder.

Paintx

Søren Larsen har bygget plade-EH med en 3-D printet vognkasse

EHx

Peter Mose har bygget teak-EH helt fra bunden.