Udskriv

Tinglev Station

af Leif Christiansen                                                                                                                                                                  

tinglevstation

Tinglev station under 2. verdenskrig. Foto Tinglev lokalhistoriske Arkiv.

Byggeriet af stationsbygningen på Tinglev Station begyndte i 1862, og stationen åbnede for trafik den 15. april 1864, da strækningen fra Flensborg til Rødekro blev indviet. Dette var samtidig med kampene ved Dybbøl, og i oktober samme år blev Slesvig-Holsten afstået til tyskerne, og byen og stationen skiftede navn til Tingleff.

Stationsbygningen lå på en åben mark ca. halvanden km fra landsbyen. Efterhånden rykkede byen i retning mod stationen, hvorimod udviklingen i den gamle bydel stod stille. Allerede i 1867 indviedes Tønder-Tinglev-banen, og den lille station var herefter et knudepunkt. I 1901 åbnede Sønderborgbanen, og stationen havde nu forbindelse mod alle fire verdenshjørner.

Ved genforeningen i 1920 kom stationen tilbage til Danmark og fik det gamle navn Tinglev tilbage.

Stationen blev bombet i april 1945, hvor der kom betydelige skader på både stationsbygningen og det nærliggende posthus. Stationsbygningen blev nedrevet i 1956, og en ny station blev indviet i 1957. 

Idegrundlag og indledning:

Gennem årene har jeg bygget et par mindre H0 anlæg, hvor jeg anvendte standardhuse i plast. Efter at jeg havde købt et brugt Skala-N anlæg, besluttede jeg for 2 år siden at bygge en model af Tinglev Station. Modellen skal vise, hvordan stationen så ud i perioden mellem 1920 og 1940 og vil komme til at bestå af 3 moduler hver på 120x60 cm.

Baggrunden for, at jeg har valgt at bygge Tinglev Station, er at jeg som knægt har bevæget mig meget omkring på området sammen med et par kammerater. F.eks. var der en uautoriseret mulighed for at komme ind i remisen, hvor der i en årrække stod et par dampmaskiner, som vi kravlede rundt på og legede lokomotivfører. At få en tur i rangermaskinen var et andet højdepunkt. Interessen for jernbanen har holdt ved lige siden. At valget af byggeperiode faldt på mellemkrigsårene skyldes, at dengang var der mere "sjæl" i jernbanen. Dels var der ansat mange medarbejdere i forskellige funktioner f.eks. godsekspedition med pakhuse og betjening af bomme og signaler fra  signalhuse. Dels var der mange specielle bygninger og detaljer, som kan levendegøres i en model, i modsætning til i dag hvor det hele er mere strømlinet. Endelig er det spændende at dykke ned i historien.

I første etape koncentrerer jeg mig om den centrale del af stationsarealet hvor stationsbygningen, perronerne, pakhuse, posthus, vandtårn, medarbejderboliger mm befinder sig.Efterfølgende bygges de to øvrige etaper med overkørsler, remise, blokposte, kulgårde og læsseramper.

Bygningerne fremstilles i karton, plast, murstenspapir, smergellærred, og hvad der ellers kan bruges af forhåndenværende materiale.

Med hensyn til fremstilling af modellen søger jeg inspiration i de to bøger "På tværs med toget fra Tinglev til Tønder" og " En returbillet til Sønderborg, tak!". Samtidig bliver jeg inspireret af billeder fra lokalarkivet i Tinglev.

Da jeg ikke har nogen form for tegninger, er fremgangsmåden følgende: Ud fra billederne danner jeg mig et indtryk af, hvordan bygningerne har set ud, omregner til 1:1 og derefter til 1:160 hvorefter jeg tegner bygningerne på karton og skærer ud. På den måde forventer jeg at komme frem til et realistisk resultat.

Da der under "Skala-N" findes mange gode byggebeskrivelser, vil jeg kun beskrive det jeg mener afviger fra det, der i forvejen er publiceret.

Modulopbygning:

For af undgå at have hele modelanlægget stående fremme hele tiden har jeg fremstillet en kassette, der indtil videre kan indeholde 2 lodretstående moduler med bygninger. Kassetten er forsynet med hjul og kan skubbes ind under mit arbejdsbord, når jeg ikke arbejder på det.

P2100655x

Jeg har ikke tilpasset modulopbygningen, så den passer til andre fremmede moduler, da jeg betragter anlægget som et "Stand alone" anlæg. Der er gjort plads til el-ledninger m.m. imellem de to sammenskruede plader.

P2100654x

Midterste modul set i fugleperspektiv. Klikbart billede.

Stationsarealet:

Selv om Tinglev Station ligger på et helt fladt areal, har jeg været nødt til at hæve området med stationsbygningen og forpladsen med en 4 mm plade for at få en naturlig højdeforskel fra perronerne til sporene. De gule bygninger er tjenesteboliger, derefter personale- og opbevaringsrum, posthus, stationsbygning, pakhus, tjenesteboliger og til sidst vandtårnet.

P1170624x

Klikbart billede

Da sporskifterne i mellemkrigsårene enten var håndbetjente eller betjent fra blokposterne, ser det ikke virkelighedstro ud med de store sorte sidestykker. Jeg planlægger at modificere eller ændre sporskifterne, så de sorte sidestykker ikke bliver synlige men stadigvæk forbliver funktionsdygtige.

P2100645x

Klikbart billede

Bygninger:

Bygningerne skæres ud i 2 sammenlimede 0,5 mm karton og forsynes med murstenstapet, hvis det drejer sig om almindelig opmuret murværk. Mange bygninger var på daværende tidspunkt pudset og malet, og her anvender jeg enten vandfarve eller acryl maling. Det er dejligt at arbejde med, da man har fri fantasi til at give bygningerne et slidt udseende.

Til vinduer har jeg ved hjælp af PowerPoint fremstillet et ark med forskellige vinduestyper, der kan printes ud på en overhead transparent. Hent arket her. Bemærk at resultatet kun bliver godt, hvis der printes på en laserprinter.

P2110666x

P1310636x

Klikbart billede.

De transparente vinduer klæbes på bagsiden af bygningselementerne før endelig sammenlimning.

P1310637x

Klikbart billede

I de tilfælde hvor en bygning skal forsynes med tjærepaptag, anvender jeg gerne sort smergellærred som tagbelægning. Eksemplerne herunder skal dog præpareres, så de ser forvitrede ud.

P2110669x

P2130679x

Klikbart billede.

Videre forløb:

De næste opgaver består i at fremstille de sidste bygninger, der mangler på midtermodulet, lave veje, forplads, haver, skinnelægning, vandkraner, signaler, lamper, perronudstyr, ændre sporskifter, el-forbindelser samt færdiggøre de landskabsmæssige detaljer.

Jeg vender tilbage med yderligere billeder og eventuelle instruktioner, efterhånden som projektet skrider frem.

Herefter kommer modul 2 og 3, men hvornår det bliver, vil tiden vise.

Kilder:
"På tværs med toget fra Tinglev til Tønder" af Steen Thunberg og Flemming Wraae, eget forlag 2004
"En returbillet til Sønderborg, tak!" af samme, eget forlag 2008.