Udskriv

Dansk Sojakagefabrik 

sofabrik2

Dansk sojakagefabrik ca. 1950.

Dansk Sojakagefabrik A/S blev grundlagt af ØK på Islands Brygge på Amager i 1908. På fabrikken udvandt man olie af sojabønner. Et sideprodukt var klorgas, som er meget giftigt. Fabrikkens produkter blev fortrinsvis transporteret med jernbane. I perioden 1918-21 blev fabrikken udvidet og fik eget sidespor fra Godsbanegården via en bro over havnen. 

ZE 503 502. DS 417. Islands Brygge. 14.07.1931.x

Ze 503502 på Islands Brygge i juli 1931. Arkiv DMJK.

 Da behovet for transport steg, købte fabrikken i 1931 tre nybyggede tankvogne i Tyskland. Vognene, der havde bremsehus og var 8,8 meter lange med en akselafstand på 4 meter, måtte transportere Olie og Fedt samt Benzin, Sæbelud, Kalilud, Terpentin, Ammoniakvand  og Melasse.

Vognene fik litra Ze 503501-3 og havde Sojakagefabrikkens navn malet på siderne og hjemstedspladen med Hjemsted Gb, Islands Brygge. De havde trykluftledning og skruebremse i bremsehus.

1954

Ze 503501 med reklameskærme og bremsehus i København juni 1954. Foto P.E. Clausen/arkiv DMJK

Bremsehuset blev dog fjernet i årene efter 2, verdenskrig, hvor vognene fik en tiltrængt "opdatering". Vognene fik bl.a. reklameskærme omkring domen.

KEJ1965-1x

Ze 503502 på Islands Brygge januar 1965. "Reklameskærmene"  er på dette tidspunkt fjernet igen. Foto K.E.Jørgensen.

Fra 1931 og frem til 1987 anskaffede fabrikken 72 tankvogne i forskellige udgaver, heraf en stor del til klortransport.

Fabrikkens tankvogne blev efterhånden utidssvarende og levede ikke op til miljøkravene og blev udrangeret fra sidst i 60'erne. De ældste vogne blev fra 1967 kun brugt lokalt som flytbare lagertanke.

ZE 503501 - 3 blev udrangeret o. 1970.

I 1975 blev et større antal vogne udrangeret, og en del forsvandt i løbet af 80'erne.

sofabrik

På grund af store miljøproblemer, herunder en eksplosion i 1980, som ødelagde en del af anlægget, var der stor offentlig modstand mod den farlige produktion af klorgas inde midt i København, og Sojakagefabrikken måtte indstille produktionen i 1991 og lukke, og de sidste tankvogne blev udrangeret.

Modellen

soja2

Fleischmann har i september 2013 under katalog nummer 842610 udsendt en tankvogn fra Dansk Sojakagefabrik A/S. Det er Ze 503502 i udgaven uden bremsehus.

Der er tale om en bemalingsvariant af Fleischmanns standardtankvogn fra epoke 3, som vi tidligere har set som vogne fra DFO og Jens Villadsen, men vognen ligner forbilledet ganske godt, idet både længde og akselafstand passer, og tanken er næsten rigtig. Stigen virker lidt voldsom i forhold til forbilledets spinkle stige, men det kan jeg leve med.

Fleischmann kat. nr. 842610. Klikbart billede.

KEJ1965-2x

Ze 503502 i København januar 1965. Foto K.E. Jørgensen. Klikbart billede.

Tekster og litreringer er trykt læseligt og er i overensstemmelse med forbilledet

KEJ1965litra

sojalitra

 sojalitra2

og man kan se, at vognen fejlagtigt er påtrykt akselafstand 4,50 meter. Revisionsdatoen er utydelig, men muligvis 11/2 60.

kobl2

Gavlene er forsynet med advarselstrekant. 

Vognen vejer 14 g og virker solid. Den ruller godt i sporet, og den har de rigtige mål

mål i mm 1:1 1:160 modellen
LOP 8800 55 55
akselafstand 4000 25 25

så det er en 99% korrekt dansk godsvogn.

Vognen kan indrangeres i godstog i epoke 3 fra slutningen af 40'erne indtl 1970. Vognen kan køre bag så vel damp som diesel - måske endda vinrød Mz i den allersidste tid.

godstogstor

Og så kan vognen indsættes i driften. Klikbart billede.

Kilder:
Jernbanen.dk
Søren Monies' udførlige beretning om Sojakagefabrikkens vogne hos KM-Text.