Udskriv

images

J. Lauritzen blev stiftet af Ditlev Lauritzen i Esbjerg 1884, og firmaet drev im- og eksportforretning, skibsmæglervirksomhed samt rederidrift. 

I 1914 blev rederiet J. Lauritzen flyttet til København, og få år senere blev J. Lauritzen´s Mæglerforretning afhændet. På grund af forvekslinger med rederiet J. Lauritzen, Kbh. tog mæglerforretningen i 1930 navneforandring til J. Lauritzen´s Eftf., Mæglerforretning. Senere blev firmaet omdannet til aktieselskabet A/S J. Lauritzen´s Eftf.

 

lau2

Lauritzenveksellad i Esbjerg 2003.

Vekselladstrafik på Italien påbegyndtes i 1985, JUTLANDIA Terminal ApS i Esbjerg blev overtaget i 1986, og i 1988 blev A/S J. Lauritzen´s Eftf. medejer af baneselskabet Kombi Dan A/S.

Firmaets hovedområder er i dag spedition, shipping og projekter, logistik og terminalhåndtering i Jutlandia Terminal og Seaport stevedoring.

ehlerslauritzenstor

CFL K714 med Lauritzens trailertog i Kolding 29. april 2012. Foto Jens Ehlers. Klikbart billede.

A/S J. Lauritzen´s Eftf. varetager transporter i forskellige transportenheder til stort set alle destinationer world wide, og en af hovedopgaverne er intermodal transport mellem Italien og Skandinavien.

lautrailer1

Lauritzentrailer i Taulov 2006. Klikbart billede.

Selskabet har bl.a. egne tog fra Padborg til Verona, så Lauritzens veksellad, trailere og logo kan ses næsten overalt. 

lauhvidesbjerg1

Køletrailer i Esbjerg. marts 2016

Se Jens Ehlers video med Lauritzentoget her. 

DSB anskaffede i 1984/5 50 bærevogne af typen Sdgmns, hvoraf en del blev bygget hos Talbot i Tyskland, medens resten blev bygget af Scandia i Randers. Vognene var 18,34 meter lange med en akselafstand mellem bogierne på 13,3 meter og en vægt på 20,4 tons.

En af vognene var Sdgmss 459 1 122-8, som blev bygget i Randers i 1985. I 1992 blev vognen ombygget efter flere omlitreringer, og i 1994 fik vognen nummeret Sdgmns 451 2 122-4. Vognen blev solgt til Railion Danmark i 2001.

I model

Lauritzenvogne kan også fås i model.

lauroco

Roco kat. nr. 25301

Vogne med Lauritzenveksellad er kommet fra DWA med Hupac bærevogn i 1997, og Roco udsendte modellen under kat. nr. 25301 med DSB-bærevogn Sdgmns 451 2 123-2 i 1998.

Fleischmann har så i 2013 udsendt trailervognen under kat.nr. 845333 med DSB bærevogn.

vognstor

Fleischmann kat. nr. 845333. Klikbart billede.

Tryk og tekst på sættevognen er meget flotte og tydelige, både på sider og gavl.

gavl1

Denne gavl - bag på sættevognen - har firmalogo,

gavl2

den anden gavl er grå metal. I virkeligheden er denne gavl rød, som det kan ses på videoen.

Helt så flotte er trykkene ikke på bærevognen, som er litreret Sdgmns 451 2 122-4

 lauletrastor

Klikbart billede.

Litreringerne er læselige, men det er nok gået stærkt med trykningen, for teksterne er lidt tykke og skæve.

Vognen er ikke korrekt, idet den anvendte model er en tysk standardvogn, hvorfor målene ikke passer:

mål i mm 1:1 1:160 modellen
LOP 18340 114,6 102
akselafstand 13300 83,1 70

Rocos vogn har samme mål.

Generelt et det en rigtig flot og farvestrålende vogn, som kan køre i epoke 5 og 6, enten i et helt "bloktog" kun med Lauritzenvogne eller bare indrangeret med en vogn eller to.

lau1

Så er Lauritzentoget på vej mod sol og pizza.

I februar 2016 er der kommet en hvid trailer til, idet Fleischmann under katalog nr. 845358 har udsendt en vogn med en hvid Lauritzen køletrailer.

Lauhvid1

Fleischmann kat. nr. 845358 DSB vogn med Lauritzen køletrailer. Klikbart billede.

Det er ikke bare en ommaling af den røde trailer, som har en presenningoverdel.  Den hvide er lidt anderledes, en containerkasse og den har bl.a. helt glat tag, hvor den røde har tværgående sikker.

Lauhvidgavl

Den ene gavl er som den røde påtrykt Lauritzens Logo og kontaktdata. den anden gavl er helt hvid.

Bærevognen er litreret DSB Sdgmns 451 2 121 -6. Der er tale om samme vogntype som ved den røde trailer, og målene er de samme, det er altså ikke en korrekt dansk vogn.

Lauhvidtekst

Klikbart billede.

Litreringer og påtryk er fine, skarpe og let læselige.

Endnu en flot vogn til kørsel i epoke 5/6.

Lauhvid2

De to vogne ser også godt ud sammen. klikbart billede.

13.03.16