Udskriv

N. P. Nielsen Fleischexport

N.P. Nielsen, "Berliner-Nielsen", der var landbrugsuddannet, begyndte sin virksomhed som kreaturmægler i 1890'erne. Han eksporterede kreaturer til Tyskland og fik sin storhedstid under 1. Verdenskrig, hvor han eksporterede omkring 3.000 kreaturer ugentligt med en omsætning på tæt ved 2 mill. Kr. Kreaturerne blev købt i Danmark, hovedsagelig på kvægtorvet i København.

 npnielsen1

Berliner-Nielsen - den høje mand til højre - køber kvæg på kvægtorvet. Foto Holger Damgaard. Arkiv Kgl. Bibliotek.

I flere år boede Nielsen i Berlin for at passe forretningen dernede, men ellers var han konstant på farten, idet han ofte selv rejste med kreaturerne for at spare udgifterne til mellemmænd.

I 1915 købte N.P. Nielsen tre bøfler af Zoologisk Have og solgte dem til en gullaschfabrik, hvilket straks gav ham titlen "Gullaschbaron", selvom han ikke var kødfabrikant.

Nielsens kreaturtransporter foregik med jernbane, og en sending på 400 kreaturer kunne fylde 40 Q-vogne.

Det var dyrt at sende de levende dyr, idet de fyldte meget i vognene, så Nielsen forsøgte med forsendelser af slagtede dyr. I 1900 købte N.P. Nielsen en lukket vogn af vognfabrikken Vulcan i Maribo til formålet.

Vognen, ZH 9992, måtte kun køre indenlandsk, og købet var næppe nogen succes, for DSB købte vognen af Nielsen allerede i 1901 og omlitrerede den til IK 4551.

I 1909 købte Nielsen så en ny kølevogn hos "Eisenbahn-Verkehrsmittel Aktiengesellschaft" (Eva) i Wismar. Vognen blev indregistreret med hjemsted i Rostock hos "Mecklenburgsche Friedrich Franz Eisenbahn" (MFFE), som drev Gedseroverfarten sammen med DSB, da vognen var bestemt til at tage til Tyskland via denne rute. MFFE gik i 1920 ind i "Deutsche Reichseisenbahnen", der så i 1924 blev til "Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft" (DRG).

npnielsen2

Antagelig det eneste foto af Nielsens vogn, fundet af Ole Linå Jørgensen i Odderbanens arkiv.

Vognen, der var 101/2 meter lang, var litreret Gnml 600001. Den havde tre aksler og kunne derfor indsættes i hurtigtog. Vognen var isafkølet, hvorfor vognen kunne klare selv lange transporter.

Der var stige i begge ender, en op til bremsehuset og en op til islemmen på taget.

Vognen blev forsynet med reklamepåskrifter for N.P. Nielsen, men har ikke kørt for ham ret længe, for i 1916/17 blev den solgt til et hollandsk firma, som senere solgte den videre, og sporene af Nielsens vogn forsvinder under 2. Verdenskrig. Vognen blev solgt til hollænderne af Eva, så vognen har muligvis slet ikke tilhørt N.P. Nielsen, måske var den kun lejet eller på prøve.

Efter krigen blegnede Nielsens forretning, da handelen nu gik andre veje, og inflationskrisen i tyverne kostede Nielsen stort set hele formuen, og han døde senere som fattig og invalid på et lejet værelse i København.

Modellen

nielsen1stor

Trix Katalog nr. 15018  N.P. Nielsen Fleischexport. Klikbart billede. 

Trix udsendte i 1999 en model af Nielsens vogn med katalog nr. 15018.

Vognen er ikke helt korrekt, der er en del forskelle fra forbilledet.

Vognen har fire felter på hver side af døren, medens forbilledet efter fotoet at dømme ikke havde disse felter. Stigen til islemmen mangler. Bremsehuset har fire vinduer i gavlen mod forbilledets to.

Målene passer nogenlunde. Længden er korrekt, men akselafstanden fra midteraksel til en af yderakslerne er alt for stor på modellen.

mål i mm 1:1 1:160 modellen
LOP 10500 71,9 72
akselafatand 3000 18,75 23

Tekster og litreringer er ikke anbragt korrekt. 

nielsen3

På forbilledet er en del af påskrifterne på døren, medens modellens dør- som kan åbnes - er uden påtryk.

Litreringen er forkert, idet forbilledet havde nr. 600001, medens modellen har fået nr. 600112.

nielsen7

 

Litreringerne er tydelige og læsbare, men lider lidt under at de er trykt på vognens dybe brædderiller.

nielsen8

Vognen er revideret 12.4.09, den er altså ny.

Uanset forskellene er det en sjov vogn, som kan køre i epoke 1.

nielsen4

og så kan vognen rangeres ind i toget mod Gedser og udlandet.

Kilder:
"banen" nr 39 og 42
"Fortegnelse over Driftmateriellet 1. april 1898" med tillæg. gengivet på www.modelbaneteknik.dk