Udskriv

Unknown 

Albani Bryggerierne A/S

Albani blev grundlagt I Odense af cand.pharm. Theodor Schiøtz i 1859, og var en af byens første industrivirksomheder.

Albani Bryggeriet fik en perfekt beliggenhed uden for byen med masser af plads. Siden har byen dog omringet bryggeriet, der i dag ligger i centrum af Odense.

Allerede i 1874 blev en større udvidelse foretaget. I 1891 kom den første flaskeøl og dermed behovet for mekaniserede aftapningsanlæg. Det førte til en kraftig udvidelse, og Albani overtog i årene frem til 1934 fire andre fynske bryggerier. I 1960'erne og 70'erne blev det til yderligere to opkøb på Fyn. Også uden for landsdelen ekspanderede Albani: I 1956 overtoges Sønderborg Bryghus, i 1986 Bryggeriet Slotsmøllen i Kolding, i 1996 Mineralvandsfabrikken Baldur i Esbjerg og i 1997 Maribo Bryghus. I 2000 fusionerede Albani Bryggerierne og Bryggerigruppen til Royal Unibrew.

albani1929

 Albani fik de første jernbanevogne i 1929 og fik efterhånden 14 vogne, som kørte overalt i landet. De første vogne var bygget af Sydfynske Jernbaner SFJ og indregistreret der, men vognene overgik til DSB ved sammenlægningen i 1949.

sfjzb509255aalborg

SJF Zb 509255, senere DSB ZB 99 695, tilbageført til det oprindelige udseende af Limfjordsbanen. Foto Limfjordsbanen.

Vognene havde oprindeligt påskriften "ALBANI ØL" med to øletiketter, men fik senere stort logo.

ZB 99 692 1964

ZB 99 692  Roskilde 1964.

ZB 99 695 1965

ZB 99 695 Vordingborg 1965. Foto Niels Krøyer.

Vognene, der havde ikke bremsehus, var ældre ombyggede godsvogne, og de blev efterhånden for gamle og udgik af driften. ZB 99 692 og 99 695 blev udrangeret i 1965. 99 692 blev ophugget, medens 99 695 endte hos Limfjorrdsbanen. Samtidig købte Albani fem nyere vogne hos DSB. Disse sidste Albanivogne blev udrangeret i 1976.

albani4

Næsten nymalet Albani Hbis 225 0 562-0 i Esbjerg o. 1981.

Det var dog ikke slut med jernbanetransport, og i 1980 lejede Albani tre lukkede godsvogne af DSB, litra Hbis 211 5 562, 211 5 564 og 211 5 566. Vognene blev ommalet I Albanis farver og fik numrene 225 0 562, 564 og 566. Vognene kørte for Albani indtil 1986, hvor de blev afleveret til DSB og hensat.

albani3

Samme vogn i Ryomgård 2011.

Alle tre vogne er bevaret. 562 kom i 1996 til Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård, 564 kom til Struer Jernbanemuseum og 566 ejes af Jernbanemuseet.

Modeller:

Arnold udgav i 1984 en Albanivogn med katalog nr. 4262 og litra ZB 99 692 og i 2000 samme vogn med katalog nummer 4104 og litra ZB 99695.

692-1

 Arnold 4262-1 ZB 99 692. Klikbart billede.

99695

Arnold kat. nr. 4104 ZB 99 695. Klikbart billede.

Vogntypen er en tysk standardvogn med bremsehus og ligner ikke Albanis vogne ret meget. Målene passer heller ikke ret godt:

mål i mm 1:1 1:160 Arnold SFJvogn
LOP 7800 48,75 59 55
Akselafstand 3660 22,88 32 28,5

toalbanix

ZB 99692 og 99695 Klikbart billede.

De to vogne har litra og påskrifter anbragt forskelligt, og 99695 har en anden og større kongekrone.

 hbis1

Hbis 562-0 fra På Sporet.

På sporet lavede i 1988 en Albani Hbis som omalingssæt til vogn 562-0. Oplaget var 20 stk.

hbis2

Hbis 564-6 fra TK modeller.

 TK modeller, v/Tommy Knudsen Esbjerg, lavede i 1998 de tre Abanivogne i model. Det var håndlavede modeller, som blev malet om og litreret. Seriestørrelsen kendes ikke, men var nok beskeden.

hbis3 

TK modellers tre vogne

Begge modeller havde Fleischmanns tyske Hbis som grundmodel og holder derfor målene.

Albanivognen i den oprindelige udgave findes ikke som industrimodel, så den må laves som hjemmebyg, så der også kan køres øl på privatbanen.

albanisfj2

SFJ Zb 509 251

Vognen er lavet for en del år siden. Jeg er ikke klar over, om det er hjemmebyg eller en småserieproduktion. Vognen er pæn med tydelige tryk/transfers og ligner forbilledet helt godt med korrekte vægfelter.

albanisfj1

Her er brugt en Rocovogn G10 som basis, og målene er derfor ikke korrekte, idet vognen som vist i tabellen ovenfor er lidt for lang.

allebanix

 og så er der øl til fynboerne...  Klikbart billede.

Men det er fine vogne, og ølvogne lyser jo altid op i toget. 

Alle vognene er forlængst udsolgt fra producenterne, men Arnoldvognene kan stadig findes brugt. 

Kilder:
www.albani.dk
www.jernbanen.dk